fbpx

O Kancelarii Klisz i Wspólnicy

obsługa prawna kancelaria adwokacka we wrocławiu

Naszą Kancelarię tworzy zespół osób wierzący we wspólne wartości takie jak profesjonalizm, staranność i jakość w obsłudze klienta.

Naszą misją jest to, żeby na zawsze pozostać prawnikiem z ludzką twarzą. Uważamy, że nie wystarczy mówić tylko do rzeczy, bo trzeba też mówić do ludzi.

Żargon prawniczy zostawiamy dla sędziów i prokuratorów, a naszym Klientom naprawdę wyjaśniamy jak działa prawo

Kancelaria Klisz i Wspólnicy

Kancelaria Adwokacka we Wrocławiu

ul. Joachima Lelewela 23/7,
53-505 Wrocław
tel. 71 740 50 00

Kancelaria Adwokacka w Poznaniu

ul. Bóżnicza 1/14,
61-001 Poznań
tel. 71 740 50 00

Kancelaria Adwokacka w Katowicach

ul. Sobieskiego 27/30, 40-082 Katowice
tel. 32 321 02 84

Kancelaria Adwokacka w Gdańsku

ul. Kartuska 31c/1, 80-138 Gdańsk
tel. 71 740 50 00

tel. 71 740 50 00

tel. kom. 695 560 425

Zapraszamy na Kanał YouTube!
Prawo spadkowe dla Każdego

adwokat prawo spadkowe wrocław

Zapisz się na nasz Newsletter!

Darmowy poradnik dla Pracodawców

 

Poznaj nas w social mediach

Najnowsze posty

Nasze blogi:

Polub nas:

Zmiana i rozwiązanie umowy dożywocia

Blog Kancelarii Klisz i Wspólnicy
rozwiązanie umowy dożywocia, zmiana umowy

Co to jest umowa dożywocia?

W typowej umowie dożywocia nabywca nieruchomości winien przyjąć zbywcę jako domownika, dostarczać mu wyżywienia, ubrania, mieszkania, światła i opału, zapewnić mu odpowiednią pomoc i pielęgnowanie w chorobie oraz sprawić mu własnym kosztem pogrzeb odpowiadający zwyczajom miejscowym.

Określone w ten sposób obowiązki nabywcy nieruchomości sprawiają, że wykonywanie umowy dożywocia wiąże się z utrzymywaniem bardzo bliskich kontaktów pomiędzy nim, a dożywotnikiem (zbywcą nieruchomości).

Najczęściej umowa dożywocia zawierana jest pomiędzy osobami, które łączy więź pokrewieństwa. W tych zaś przypadkach, kiedy na jej podpisanie decydują się osoby niespokrewnione, relacje pomiędzy nimi w czasie wykonywania obowiązków umownych często upodabniają się do stosunków typowo rodzinnych.

Dopóki relacje stron są dobre (lub choćby poprawne) realizacja obowiązków umownych nie powinna napotykać na żadne trudności. Problemy zaczynają się, kiedy te relacje pogarszają się na tyle współegzystowanie stron staje się mocno utrudnione lub nawet niemożliwe.

Takie sytuacje nie należą niestety do rzadkości, a ich przyczyny są bardzo rożne. Czasem są one wynikiem „chimer” dożywotnika. Innym razem tego, że nabywcy nieruchomości nie wywiązują się należycie ze swoich obowiązków, które przecież wraz z wiekiem, a często i postępem choroby dożywotnika, ulegają znacznemu zwiększeniu.

Nie można również wykluczyć sytuacji, kiedy relacje stron przechodzą we wzajemną niechęć, bądź nawet w otwarty konflikt. Bywa też, że strony zachowują się względem siebie agresywnie, stosując przemoc słowną i fizyczną.

Warto wiedzieć, które z powyżej opisanych umożliwiają rozwiązanie umowy dożywocia, a które skutkują tylko możliwością zmiany jej treści.

Zmiana umowy dożywocia

Sąd może zmienić treść umowy dożywocia w sytuacji, kiedy relacje stron pogorszą się do tego stopnia, iż nie będzie można wymagać od nich, żeby pozostawały nadal w bezpośredniej ze sobą styczności. Zmiana będzie polegała na tym, że całość, bądź tylko część uprawnień dożywotnika wynikających z umowy dożywocia zostanie zmieniona na dożywotnią rentę.

Ważne: wysokość renty ma odpowiadać wartości uprawnień wynikających z umowy dożywocia, a nie uzasadnionym potrzebom dożywotnika.

W przypadku, gdy strony pozostają ze sobą w konflikcie, zmiana treści umowy dożywocia będzie wymagała przeprowadzenia odpowiedniej sprawy sądowej. Wówczas na podstawie przeprowadzonych dowodów (ze świadków, z opinii biegłych itp.) sąd na nowo określi prawa i obowiązki stron przyznając dożywotnikowi rentę w odpowiedniej wysokości.

Zmiana umowy dożywocia będzie możliwa w każdej chwili w ramach zgodnego porozumienia stron. Wówczas jednak konieczna będzie wizyta u notariusza celem podpisania stosownego aneksu.

Rozwiązanie umowy dożywocia.

Kodeks cywilny zastrzega, że rozwiązanie umowy dożywocia jest możliwe tylko w wyjątkowych przypadkach. Nic dziwnego, ponieważ rozwiązanie umowy dożywocia skutkuje zwrotem nieruchomości na rzecz dożywotnika, zaś zobowiązany z reguły nie będzie miał szans na uzyskanie całkowitej rekompensaty osobistych starań i środków pieniężnych zaangażowanych na poczet opieki na dożywotnikiem.

Z tych przyczyn w orzecznictwie Sądu Najwyższego dominuje stanowisko, zgodnie z którym rozwiązanie umowy dożywocia jest możliwe jedynie wówczas, gdy to zobowiązany (nabywca nieruchomości) zachowuje się względem dożywotnika szczególnie nagannie. Możliwość rozwiązania umowy dożywocia ma chronić dożywotnika przed szczególnie agresywnym, nakierowanym na chęć dokuczenia, a także naruszającym lub grożącym naruszeniem dóbr osobistych i nietykalności cielesnej, zachowaniem zobowiązanego.

Ważne: istnienie konfliktu pomiędzy stronami umowy nie będzie podstawą do rozwiązania umowy dożywocia, jeśli to dożywotnik jest winien jego powstania.

Pozdrawiam

adwokat Iwo Klisz

adwokat Iwo Klisz

Mam na dzieję, że mój artykuł wyjaśnił Ci kilka rzeczy. Jeśli tak, to kliknij „Lubię to” lub polub stronę naszej Kancelarii na facebooku (Facebook adwokat Wrocław).

Jeśli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:
tel. 695 560 425    email: i.klisz@adwokat-wroclaw.biz.pl

SKORZYSTAJ Z POMOCY ADWOKATA BEZ WYCHODZENIA Z DOMU

Potrzebujesz pomocy w swojej sprawie?
Skontaktuj się z nami:
 
Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych
Klisz i Wspólnicy
 
Wrocław – Katowice – Poznań – Gdańsk
 
tel. 71 740 50 00
tel. kom. 695 560 425
 

Zapraszamy na Kanał YouTube - Prawnik dla pracodawcy

Inni czytali również: