fbpx

O Kancelarii Klisz i Wspólnicy

obsługa prawna kancelaria adwokacka we wrocławiu

Naszą Kancelarię tworzy zespół osób wierzący we wspólne wartości takie jak profesjonalizm, staranność i jakość w obsłudze klienta.

Naszą misją jest to, żeby na zawsze pozostać prawnikiem z ludzką twarzą. Uważamy, że nie wystarczy mówić tylko do rzeczy, bo trzeba też mówić do ludzi.

Żargon prawniczy zostawiamy dla sędziów i prokuratorów, a naszym Klientom naprawdę wyjaśniamy jak działa prawo

Kancelaria Klisz i Wspólnicy

Kancelaria Adwokacka we Wrocławiu

ul. Joachima Lelewela 23/7,
53-505 Wrocław
tel. 71 740 50 00

Kancelaria Adwokacka w Poznaniu

ul. Bóżnicza 1/14,
61-001 Poznań
tel. 71 740 50 00

Kancelaria Adwokacka w Katowicach

ul. Sobieskiego 27/30, 40-082 Katowice
tel. 71 740 50 00

Kancelaria Adwokacka w Gdańsku

ul. Czopowa 14/20, 80-882 Gdańsk
tel. 71 740 50 00

tel. 71 740 50 00

tel. kom. 695 560 425

Zapraszamy na Kanał YouTube!
Prawo spadkowe dla Każdego

adwokat prawo spadkowe wrocław

Zapisz się na nasz Newsletter!

Darmowy poradnik dla Pracodawców

 

Poznaj nas w social mediach

Najnowsze posty

Nasze blogi:

Polub nas:

Zawieszenie spółki

Blog Kancelarii Klisz i Wspólnicy
Zawieszenie spółki

Nawet najlepiej prosperujący biznes z biegiem lat może przechodzić kryzys. Szczególnie w dzisiejszych czasach. Przedsiębiorcy mogą wówczas zdecydować się na zawieszenie działalności spółki. Kryzys jednak nie jest jedynym powodem skorzystania z takiej możliwości. Może to być również trudna sytuacja życiowa, w wyniku której musimy zdecydować się na taką decyzję. Prawo nie przewiduje podania konkretniej przyczyny zawieszenia działalności. Koniecznym jest jednak spełnienie pewnych warunków.

Na wstępie warto zauważyć, że decyzję o zawieszeniu mogą podjąć spółki prawa handlowego, które dzielą się na spółki osobowe oraz kapitałowe. W ramach przypomnienia: spółkami osobowymi są: spółka jawna, spółka partnerska, komandytowa oraz komandytowo-akcyjna. Natomiast spółkami kapitałowymi są: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółka akcyjna.

W dzisiejszym artykule poruszę temat zawieszenia działalności gospodarczej zarejestrowanej w KRS, czyli właśnie działalności prowadzonej w formie spółki oraz odpowiem na pytania:

 • kiedy można zawiesić działalność spółki?
 • jakie są obowiązki zawieszającego działalność?
 • w jaki sposób tego dokonać?
 • co spółka może robić w trakcie zawieszenia działalności?
 • jak ponownie wznowić działalność?

Zawieszenie działalności spółki – kiedy można zawiesić działalność?

Zawieszenie działalności spółki oznacza przerwę w prowadzonej działalności gospodarczej, a można tego dokonać:

 • z dowolnego powodu, na przykład jeśli ma się przejściowe problemy z prowadzeniem firmy,
 • jeśli nie zatrudnia się pracowników;
 • na okres nie krótszy niż 30 dni i nie dłuższy niż 24 miesiące.

Najbardziej problematyczną kwestią dla przedsiębiorców może okazać się fakt niezatrudniania pracowników. Dlatego też należy pamiętać, aby przed zawieszeniem działalności rozwiązać wszystkie umowy o pracę, spółdzielcze umowy o pracę oraz dopilnować, aby w spółce nie było pracowników zatrudnionych na mocy wyboru, powołania i mianowania. Co ciekawe, obowiązek ten nie dotyczy umów cywilnoprawnych jak umowa zlecenie, czy umowa o dzieło.

Zawieszenie spółki może nastąpić również na wniosek przedsiębiorcy, jeśli nie zatrudnia pracowników, a w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem na okres 6 miesięcy do 3 lat. Wówczas warunkiem koniecznym jest prowadzenie tej działalności od co najmniej 6 miesięcy.

Jakie są obowiązki zawieszającego działalność?

Podstawowym obowiązkiem jest zgłoszenie faktu zawieszenia działalności spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym. W praktyce wygląda to tak, że składamy odpowiedni wniosek – formularz KRS-Z62 – wraz załącznikami do KRS oraz odpowiednie dokumenty do Urzędu Skarbowego i ZUS. Dlaczego również tam? Ponieważ zawieszenie działalności spółki powoduje, że zostaje ona zwolniona z płatności zaliczek na podatek dochodowy (PIT lub CIT).

Uwaga!

Pomimo zawieszenia działalności gospodarczej, należy pamiętać, że do obowiązków przedsiębiorców nadal należy składanie rocznego sprawozdania finansowego.

W jaki sposób dokonać zawieszenia działalności spółki?

Decyzję o zawieszeniu działalności spółki podejmuje się w formie uchwały wspólników (w spółce osobowej) lub uchwały zarządu (w przypadku spółki kapitałowej). Uchwała powinna zawierać informację o tym, jakiej spółki dotyczy, jej numer rejestrowy KRS, numer NIP, adres. A także informację o tym, na jaki okres spółka zawiesza swoją działalność. Uchwałę należy dołączyć do dokumentów składanych w KRS.

Podsumowując, aby skutecznie zawiesić działalność spółki powinniśmy złożyć wniosek do KRS dołączając do niego uchwałę zarządu oraz oświadczenie o niezatrudnianiu pracowników. Zawieszenie rozpoczyna się w dniu wskazanym we wniosku o zawieszenie działalności, ale data jego rozpoczęcia nie może być wcześniejsza niż data złożenia wniosku.

Uwaga! 

Wniosek o zawieszenie działalności spółki dotyczy również jej odwieszenia. Oznacza to, że nie możesz w jednym wniosku wpisać daty zawieszenia i daty wznowienia prowadzenia działalności. W jednym wniosku wpisujesz datę zawieszenia, a następnie – zgodnie z uchwałą zarządu – musisz złożyć drugi wniosek, o wznowienie działalności. Jeśli nie złożysz wniosku o wznowienie działalności przed upływem 24 miesięcy od dnia zawieszenia, to twoja działalność zostanie automatycznie wznowiona w dniu kolejnym po upływie 24 miesięcy.

Czego nie robić w trakcie zawieszenia działalności?

Firma w okresie zawieszenia działalności nie może osiągać przychodów z działalności jaką świadczy. Oznacza to, że w okresie zawieszenia działalności spółka nie powinna podejmować jakichkolwiek czynności związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Wyjątkiem są działania mające na celu zachowanie albo zabezpieczenie źródła przychodu. Spółka wpisana do KRS w okresie zawieszenia działalności może podejmować zatem wyłącznie czynności, które mają umożliwić jej powrót do prowadzenia działalności gospodarczej.

Zawieszenie działalności spółki – co można robić?

Kwestię czynności przedsiębiorcy, jakie może on podjąć w okresie zawieszenia działalności, reguluje ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Zgodnie z którą przedsiębiorca ma prawo do:

 • wykonywania wszelkich czynności niezbędnych do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów,
 • przyjmowania należności, ma też obowiązek regulowania zobowiązań powstałych przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej,
 • zbywania własnych środków trwałych i wyposażenia,
 • uczestniczenia w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej, wykonywania wszelkich obowiązków nakazanych przepisami prawa,
 • osiągania przychodów finansowych – także z działalności prowadzonej przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej.

Ponadto przedsiębiorca może zostać poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą.

Jak ponownie wznowić działalność?

Za dzień wznowienia działalności gospodarczej uznaje się dzień złożenia wniosku (również w postaci formularza KRS-Z62) o wznowieniu wykonywania działalności. Należy pamiętać, nie następuje ona automatycznie po upływie okresu, na jaki spółka została zawieszona. Dzieje się tak tylko po maksymalnym okresie, czyli 24 miesiącach. Gdy nie złożymy wniosku o wznowienie wykonywania działalności sąd wszczyna postępowanie. W postępowaniu wezwie przedsiębiorcę do złożenia takiej informacji w terminie 7 dni.

Podsumowanie

Zawieszenie działalności spółki może okazać się trafnym rozwiązaniem w przypadku przejściowych problemów firmy. Należy pamiętać, że możemy to zrobić na minimum 30 dni. A jeżeli okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej obejmuje wyłącznie pełny miesiąc luty danego roku kalendarzowego, za minimalny okres zawieszenia przyjmuje się liczbę dni miesiąca lutego przypadającą w danym roku kalendarzowym – 28 lub 29 dni. Okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej bowiem może być oznaczony w dniach, miesiącach albo miesiącach i dniach.

 

Przeczytaj również:

Windykacja bez faktury – czy jest możliwa?

Na czym polega przekształcenie spółki?

zawieszenie spółki

Pozdrawiam

adwokat Iwo Klisz

adwokat Iwo Klisz

Mam na dzieję, że mój artykuł wyjaśnił Ci kilka rzeczy. Jeśli tak, to kliknij „Lubię to” lub polub stronę naszej Kancelarii na facebooku (Facebook adwokat Wrocław).

Jeśli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:
tel. 695 560 425    email: i.klisz@adwokat-wroclaw.biz.pl

SKORZYSTAJ Z POMOCY ADWOKATA BEZ WYCHODZENIA Z DOMU

Potrzebujesz pomocy w swojej sprawie?
Skontaktuj się z nami:
 
Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych
Klisz i Wspólnicy
 
Wrocław – Katowice – Poznań – Gdańsk
 
tel. 71 740 50 00
tel. kom. 695 560 425
 

Zapraszamy na Kanał YouTube - Prawnik dla pracodawcy

Inni czytali również:

upadłość przedsiębiorcy - darmowy poradnik

Z e-booka dowiesz się kto może ogłosić upadłość oraz czym się różni upadłość od likwidacji i restrukturyzacji. Poza tym w e-booku znajdziesz wzór wniosku oraz wszystkie niezbędne informacje dotyczące ogłoszenia upadłości. 

Wpisz maila, abyśmy mogli udostępnić Ci e-booka.