fbpx

O Kancelarii Klisz i Wspólnicy

obsługa prawna kancelaria adwokacka we wrocławiu

Naszą Kancelarię tworzy zespół osób wierzący we wspólne wartości takie jak profesjonalizm, staranność i jakość w obsłudze klienta.

Naszą misją jest to, żeby na zawsze pozostać prawnikiem z ludzką twarzą. Uważamy, że nie wystarczy mówić tylko do rzeczy, bo trzeba też mówić do ludzi.

Żargon prawniczy zostawiamy dla sędziów i prokuratorów, a naszym Klientom naprawdę wyjaśniamy jak działa prawo

Kancelaria Klisz i Wspólnicy

Kancelaria Adwokacka we Wrocławiu

ul. Joachima Lelewela 23/7,
53-505 Wrocław
tel. 71 740 50 00

Kancelaria Adwokacka w Poznaniu

ul. Bóżnicza 1/14,
61-001 Poznań
tel. 71 740 50 00

Kancelaria Adwokacka w Katowicach

ul. Sobieskiego 27/30, 40-082 Katowice
tel. 32 321 02 84

Kancelaria Adwokacka w Gdańsku

ul. Kartuska 31c/1, 80-138 Gdańsk
tel. 71 740 50 00

tel. 71 740 50 00

tel. kom. 695 560 425

Zapraszamy na Kanał YouTube!
Prawo spadkowe dla Każdego

adwokat prawo spadkowe wrocław

Zapisz się na nasz Newsletter!

Darmowy poradnik dla Pracodawców

 

Poznaj nas w social mediach

Najnowsze posty

Nasze blogi:

Polub nas:

Zasiłek chorobowy dla przedsiębiorcy

Blog Kancelarii Klisz i Wspólnicy
Zasiłek chorobowy dla przedsiębiorcy

Ostatnie wydarzenia związane z wybuchem pandemii COVID-19 wykazały jak wielu przedsiębiorców myli ubezpieczenie chorobowe z ubezpieczeniem zdrowotnym. Bezsprzecznie zasiłek chorobowy dla przedsiębiorcy to ważna kwestia. Dlatego też z niniejszego artykułu dowiesz się:

 • Czym różni się ubezpieczenie zdrowotne od ubezpieczenia chorobowego,
 • Jakie warunki należy spełnić aby uzyskać zasiłek chorobowy,
 • Jak obliczyć wysokość zasiłku chorobowego

Czym się różni ubezpieczenie zdrowotne od ubezpieczenia chorobowego?

W pierwszej kolejności wskazać należy, że ubezpieczenie zdrowotne jest ubezpieczeniem obowiązkowym. To oznacza, że każdy przedsiębiorca jest zobowiązany do jego zapłaty.

Co ciekawe:

 • każda osoba pracująca w więcej niż jednym miejscu, lub
 • osoba, która ma opłacane składki z tytułu ubezpieczeń społecznych przez pracodawcę czy zleceniodawcę i dodatkowo prowadząca działalność gospodarczą,

musi uiścić dodatkową płatność składki zdrowotnej. Podsumowując, ile „etatów” tj. miejsc pracy, tyle razy należy uiszczać składkę zdrowotną.

Ubezpieczenie zdrowotne umożliwia przedsiębiorcy korzystanie z bezpłatnej opieki zdrowotnej – medycznej.

Ubezpieczenie chorobowe z kolei ma charakter dobrowolny, a jego opłacanie umożliwia otrzymywanie zasiłku chorobowego, opiekuńczego oraz macierzyńskiego. Warto nadmienić, że inne są zasady przyznawania każdego z tych zasiłków, ale o tym za chwilę.

Jakie warunki należy spełnić, aby uzyskać zasiłek chorobowy?

Jak wspomniano powyżej ubezpieczenie chorobowe umożliwiające pozyskanie zasiłku chorobowego ma charakter dobrowolny. To oznacza, że przedsiębiorca musi zadeklarować chęć jego opłacania. Jest to pierwszy z warunków, który musi spełnić przedsiębiorca, chcąc korzystać z możliwości otrzymywania zasiłków.

W przypadku, gdy przedsiębiorca zadeklaruje chęć opłacania ubezpieczenia chorobowego już w chwili podjęcia prowadzenia działalności gospodarczej, tj. nawet jeżeli zgłoszenie do ZUS odbędzie się w ciągu 7 dni od daty założenia działalności, ubezpieczenie chorobowe obowiązuje od pierwszego dnia rozpoczęcia działalności. Jest to wyjątek od generalnej zasady, zgodnie z którą ubezpieczenie chorobowe obowiązuje od dnia wskazanego we wniosku, ale jednak nie wcześniej, niż od dnia w którym wniosek został złożony.

Wniosek o objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym składa się na formularzu ZUS ZUA.

WAŻNE! Zasiłek chorobowy dla przedsiębiorcy

W przypadku, gdy podejmiesz decyzję o późniejszym objęciu ubezpieczeniem chorobowym, należy pamiętać o tym, aby najpierw wyrejestrować swoje pierwsze zgłoszenie do ZUSu, a dopiero potem złożyć nowy wniosek. Co ciekawe, pracownicy działu kadr często wskazują na konieczność wyrejestrowania się w jednym dniu i ponownej rejestracji dopiero dnia następnego.

Drugim warunkiem niezbędnym do pozyskania zasiłku chorobowego jest upływ tzw. Okresu wyczekiwania, który co do zasady, wynosi 90 dni. Oznacza to, że dopiero po 90- dniach od daty zgłoszenia do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, przedsiębiorca ma prawo skorzystać z płatnego zwolnienia lekarskiego. To, co istotne, to konieczność ciągłego ubezpieczenia chorobowego- co oznacza, że nie ma możliwości podlegania ubezpieczeniu chorobowemu najpierw przez 30 dni a potem przez 60 dni. Dla pozyskania świadczeń z tytułu choroby niezbędny jest nieprzerwany okres ubezpieczenia chorobowego.

Od powyższej zasady obowiązują wyjątki. Są to:

 1. Przebywanie na zasiłku macierzyńskim – okres przebywania na zasiłku macierzyńskim jest uznawany przez ustawodawcę za równoznaczny z okresem podlegania dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu. Po zakończeniu okresu obowiązywania zasiłku macierzyńskiego, przedsiębiorca winien ponownie zgłosić się do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego i już od następnego dnia ma możliwość korzystania z płatnego zwolnienia lekarskiego
 2. Możliwość zaliczenia do okresu wyczekiwania poprzednich okresów podlegania ubezpieczeniu chorobowemu, jeżeli przerwa pomiędzy poszczególnymi okresami ubezpieczeniowymi:
 3. Nie przekroczyła 30 dni,
 4. Powstała na skutek urlopu wychowawczego lub bezpłatnego,
 5. Powstała w związku z odbywaniem czynnej służby wojskowej przez żołnierza niezawodowego.

Trzecim warunkiem umożliwiającym skorzystania z prawa do zasiłku jest terminowe opłacanie składek. Ustawodawca jako daty zapłaty obowiązkowych składek wskazał:

 1. Do 10 dnia następnego miesiąca, w przypadku przedsiębiorców niezatrudniających pracowników,
 2. Do 15 dnia następnego miesiąca, w przypadku pozostałych przedsiębiorców.

Niestety, nie dotrzymanie terminu zapłaty składek powoduje ustanie dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego od pierwszego dnia miesiąca, za który spóźniono się w zapłacie składek. Oznacza to, że jeżeli za miesiąc luty termin zapłaty składki mija 10 marca, przekroczenie tego terminu powoduje brak obowiązywania ubezpieczenia chorobowego od dnia 1 lutego.

Co w przypadku nieterminowej zapłaty składki?

W takiej sytuacji przedsiębiorca ma dwa rozwiązania:

 1. Ponowne zgłoszenie się do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, z tym zastrzeżeniem, że prawo do zasiłku chorobowego powstanie dopiero po upływie 90- dniowego okresu wyczekiwania
 2. Złożenie wniosku o wyrażenie zgody na opłacenie składek po terminie. Wniosek składa się na formularzu US-9.

Pozdrawiam

radca prawny Malwina Stasiewicz

radca prawny Malwina Stasiewicz

Mam na dzieję, że mój artykuł wyjaśnił Ci kilka rzeczy. Jeśli tak, to kliknij „Lubię to” lub polub stronę naszej Kancelarii na facebooku (Facebook adwokat Wrocław).

Jeśli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:
tel. 695 560 425    email: i.klisz@adwokat-wroclaw.biz.pl

SKORZYSTAJ Z POMOCY ADWOKATA BEZ WYCHODZENIA Z DOMU

Potrzebujesz pomocy w swojej sprawie?
Skontaktuj się z nami:
 
Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych
Klisz i Wspólnicy
 
Wrocław – Katowice – Poznań – Gdańsk
 
tel. 71 740 50 00
tel. kom. 695 560 425
 

Zapraszamy na Kanał YouTube - Prawnik dla pracodawcy

Inni czytali również:

poradnik wypowiedzenie umowy o pracę
Pobierz E-booka - jak wypowiadać umowę o pracę?
Jako pracodawca musisz się borykać z wieloma problemami. Do najtrudniejszych należy dobór właściwej załogi i związane z tym zmiany w jej składzie osobowym. Ustawodawca chroni wszakże pracowników przed nieuzasadnionym i niezgodnym z przepisami prawa pracy rozwiązaniem umowy o pracę. Naruszając te przesłanki ryzykujesz przywrócenie pracownika do pracy, przyznanie mu odszkodowania oraz poniesienie kosztów sądowych. W przypadku rażącego naruszenia przepisów pracodawcy grozić może nawet kara grzywny do 30.000 złotych. Jeżeli chcesz uniknąć chociaż części ze wskazanych powyżej trudności związanych z prawidłowym rozwiązywaniem umów o pracę – ten poradnik jest właśnie dla Ciebie. Zapraszam do lektury!

Wpisz maila, abyśmy mogli udostępnić Ci e-booka.