fbpx

Zakładanie spółek Wrocław

Jedną ze specjalizacji mojej kancelarii adwokackiej jest prawo gospodarcze, a ramach tej specjalizacji świadczę pomoc prawną na rzecz przedsiębiorców.

Działalność gospodarczą można prowadzić w różnych formach, w szczególności w formie spółki handlowej. Taki sposób prowadzenia działalności ma wiele zalet, jednak niektórzy przedsiębiorcy uważają, że założenie spółki jest procesem zbyt drogim i zbyt skomplikowanym. W związku z tym prowadzą swoje interesy w formie jednoosobowej nie korzystając z przywilejów, które posiadają właściciele spółek (ograniczenie ryzyka biznesowego dla prowadzonych przedsięwzięć, optymalizacja podatkowa i kosztowa).

To czy założenie spółki jest procesem kosztownym, zależy od planowanego przedsięwzięcia, kapitału początkowego i spodziewanych zysków.

Procedurę założenia spółki przeprowadzi za Ciebie kancelaria. Zajmujemy się zakładaniem wszystkich rodzajów spółek prawa handlowego tj.

  • spółki jawnej
  • spółki partnerskiej
  • spółki komandytowej
  • spółki komandytowo – akcyjnej
  • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
  • spółki akcyjnej.

Etap I – wybór rodzaju spółki

zakładanie spółek WrocławW ramach świadczonej usługi na pierwszym etapie doradzam wybór właściwej formy prowadzenia działalności (właściwej spółki) w zależności od rozmiaru przedsięwzięcia, ilości wspólników, okresu na jaki przedsięwzięcie jest podejmowane, stopnia powiązania i relacji pomiędzy wspólnikami, rodzaju planowanej działalności, kapitału początkowego.

Doradzając wybór właściwej spółki zwracam także uwagę na zagadnienia związane z optymalizacją podatkową. W ramach tego etapu niezbędna jest ścisła współpraca pomiędzy Wspólnikami a Kancelarią.

Etap II – przygotowanie projektu umowy spółki oraz pozostałej dokumentacji

Na kolejnym etapie współpracy dopasowuję treść umowy spółki do założeń Wspólników oraz panujących pomiędzy nimi relacji biznesowych. Następnie przygotowuje wszelką konieczną dokumentację do założenia spółki (oprócz umowy spółki, tworzę projekty wszystkich koniecznych uchwał wspólników, umowę najmu celem uzyskania numeru NIP itp.)

Na tym etapie organizowane jest także spotkanie w siedzibie – w zależności od konkretnej spółki – kancelarii adwokackiej lub kancelarii notarialnej, gdzie podpisywane są wszystkie konieczne dokumenty.

Na tym etapie kancelaria sporządza wszystkie dokumenty, natomiast Wspólnicy muszą jedynie udzielić koniecznych informacji (dane wspólników, numery PESEL itp.). Na koniec tego etapu konieczne jest spotkanie wszystkich Wspólników celem podpisania dokumentów przygotowanych przez Kancelarię.

Etap III – rejestracja spółki w Sądzie Rejestrowym (KRS), uzyskanie numeru NIP, REGON

Trzeci etap prowadzony jest już w całości przez Kancelarię. Na tym etapie prowadzimy sądowe postępowanie przed Sądem Rejestrowym w imieniu wspólników lub spółki na podstawie udzielonego nam pełnomocnictwa. Dokonujemy także zgłoszeń do Urzędu Skarbowego (VAR – R, VAT – UE, NIP) oraz Urzędu Statystycznego (REGON). Po pomyślnej rejestracji spółki, Wspólnicy otrzymują od nas pełną dokumentację pozwalającą na prowadzenie działalności gospodarczej w ramach zarejestrowanej spółki.

Dodatkowe wsparcie prawne przy rozpoczęciu działalności

Z reguły decyzja o założeniu spółki jest podjęta w związku z już zaplanowaną inwestycją. Zaraz po założeniu spółki następuje z reguły zawarcie umowy współpracy lub innej umowy, na której będzie opierać się działalność spółki. Często już na tym etapie spółka zatrudnia pracowników, zleceniobiorców lub podwykonawców.

Specjaliści z mojej kancelarii (adwokaci i radcowie prawni) – każdy w ramach swojej specjalności (prawo pracy, prawo kontraktowe) – doradzi w przygotowaniu umów o pracę, kontraktów menadżerskich, wyboru optymalnej formy zatrudnienia członków zarządu oraz pracowników, a także przy sformułowaniu umów handlowych łączących spółkę z jej przyszłymi kontrahentami.

Ile kosztuje założenie spółki

Zgodnie z § 23a ust. 3. litera m) Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu (Kodeks Etyki Adwokackiej) adwokat może udzielić informacji o wysokości wynagrodzenia adwokackiego tylko na wyraźne życzenie Klienta.

Za pomocą formularza znajdującego się po prawej stronie można uzyskać informację o kosztach pomocy Kancelarii w powyżej opisanym zakresie. Skorzystanie z formularza nie jest równoznaczne z zawarciem umowy lub udzieleniem zlecenia.

Przeczytaj także:

Rejestracja spółki z o.o.

Zakładanie spółek Wrocław

Umów się na spotkanie z prawnikiem specjalistą

Jesteśmy we Wrocławiu
przy ul. Joachima Lelewela 23/7
(blisko placu Legionów)