Potrzebujesz porady prawnej?

Kancelaria Klisz i Wspólnicy

ul. Kazimierza Wielkiego 1
50-077 Wrocław

tel. 71 740 50 00
tel. kom. 695 560 425
email:i.klisz@kancelaria-klisz.pl

Zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej

Blog Kancelarii Klisz i Wspólnicy – artykuły pisane przez zawodowych adwokatów i radców prawnych

zadośćuczynienie za śmierć ojca matki brata męża żony dziecka

Sprawa o zadośćuczynienie za śmierć osoby najbliższej

Sprawy o zadośćuczynienie to jedne z najbardziej emocjonalnych spraw jakie może prowadzić profesjonalny pełnomocnik. Dotyczą krzywdy po śmierci osób dla Klienta najbliższych. Często rodziców, dzieci, rodzeństwa. Wymagają od pełnomocnika wrażliwości i taktu. Prowadzenie takiej sprawy to sprawowanie opieki nad Klientem, będącym nierzadko w szoku po utracie członka rodziny. Nagminnym jest odmowa wypłacania zadośćuczynienia przez towarzystwa ubezpieczeniowe. Klient jest podwójnie krzywdzony po raz pierwszy po śmierci osoby najbliższej, drugi raz przez nieprzychylne stanowisko ubezpieczyciela.

Często Klienci nie wiedzą co robić dalej. Tutaj z pomocą przychodzi Sąd, który może przyznać lub zwiększyć kwotę zadośćuczynienia.

Żeby udać się do Sądu z roszczeniem zapłaty zadośćuczynienia dobrze jest wiedzieć jakie zasady odnoszą się do tego świadczenia odszkodowawczego.

Czym jest zadośćuczynienie?

Zadośćuczynienie jest ?odszkodowaniem? za szkody niematerialne. Pojęcie często używane na zmianę z odszkodowaniem za straty moralne.

Zadośćuczynienie nie jest łatwo wycenić. Trudno jest oszacować rozmiar krzywdy, jakiej doznała osoba poszkodowana po śmierci osoby bliskiej.

Komu przysługuje zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej ?

Świadczenie to przysługuje osobie najbliższej zmarłemu. Kim jest osoba najbliższa? Ustawodawca nie wprowadza definicji legalnej osoby najbliższej. Kwestie tę pozostawia każdorazowo do ustalenia Sądowi orzekającemu w sprawie. I tak za osobę najbliższą może być uznana osoba najbliżej spokrewniona tj. rodzic, rodzeństwo, najbliżej spowinowacona jak małżonek. Może to być też osoba niespokrewniona i spowinowacona jak konkubent, konkubentka.

Liczą się przede wszystkim relacje jakie zmarły miał z osobą dochodzącą zadośćuczynienia. Może się tak zdarzyć, że bliski krewny tak naprawdę miał sporadyczne relacje ze zmarłym ograniczające się np. spotkań na uroczystościach rodzinnych raz na kilka lat. Dalszy krewny natomiast utrzymywał częste kontakty, interesował się zmarłym, często się z nim widywał.

Sąd za każdym razem bada, jakie były stosunki pomiędzy zmarłym a osobą dochodzącą zadośćuczynienia.

Wysokość zadośćuczynienia za śmierć osoby bliskiej

Wysokość zadośćuczynienia uzależniona jest od rozmiaru krzywdy. Śmierć bliskiej osoby jest tragedią, którą każdy przeżywa inaczej. Prowadziłem sprawy, gdzie wypadek, w którym zginęła nastoletnia córka miał miejsce wiele lat temu, a rodzice w dalszym ciągu nie oswoili się z nim. Nie uprzątnęli pokoju zmarłej córki, a podczas każdych świąt zostawiają wolne miejsce, gdzie za życia siedziała córka. Krzywda rodziców jest duża, bo trwa wiele lat.

Sądy przyznają kwoty od 20tyś do nawet 150tyś. Wiem, że wielu pełnomocników starało się przy określaniu kwoty zadośćuczynienia wykorzystywać tzw. casus smoleński i żądać kwot rzędu 250tyś. Nie spotkało się to z uznaniem Sądów.

Dużo zależy od poziomu życia osoby żądającej zadośćuczynienia. Dla jednej osoby kwota 10tyś będzie znaczna dla innych 50tyś nie będzie odczuwalna w budżecie. (tak, są takie osoby).

Przedawnienie zadośćuczynienia za śmierć osoby najbliższej

Analizę żądania Klienta powinno się zaczynać od sprawdzenia czy roszczenie nie jest przedawnione.

Roszczenie o zadośćuczynienie przedawnia się na tych samych zasadach jak odszkodowanie za szkody materialne (np. zniszczony w wypadku samochód) i wynosi 3 lata od daty dowiedzenia się o podmiocie odpowiedzialnym za naprawienie szkody.

Kolejny termin jaki możemy brać pod uwagę to czas od ostatniej decyzji ubezpieczyciela. Data doręczenia decyzji jest datą od której liczymy 3 letni okres przedawnienia.

Bieg przedawnienia roszczenia o świadczenie do ubezpieczyciela przerywa się także przez zgłoszenie ubezpieczycielowi tego roszczenia lub przez zgłoszenie zdarzenia objętego ubezpieczeniem

Podsumowując, przy szacowaniu zadośćuczynienia ważna jest bliskość z osobą zmarłą, czas trwania krzywdy, oraz poziom życia osoby uprawnionej.

Doświadczony prawnik jest w stanie określić jaka kwota powinna zostać zapłacona uprawnionemu.

adwokat Iwo Klisz

adwokat Iwo Klisz

Prawnik, założyciel i wspólnik zarządzający w "Klisz i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych". Specjalista z zakresu prawa pracy, prawa rodzinnego, spadkowego oraz gospodarczego. Były wykładowca akademicki na Uniwersytecie Wrocławskim, autor wielu publikacji w prasie fachowej, bloger oraz YouTuber

tel. 695 560 425, e-mail: i.klisz@kancelaria-klisz.pl

adwokat Iwo Klisz

adwokat Iwo Klisz

Prawnik, założyciel i wspólnik zarządzający w "Klisz i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych". Specjalista z zakresu prawa pracy, prawa rodzinnego, spadkowego oraz gospodarczego. Były wykładowca akademicki na Uniwersytecie Wrocławskim, autor wielu publikacji w prasie fachowej, bloger oraz YouTuber

tel. 695 560 425, e-mail: i.klisz@kancelaria-klisz.pl

Masz pytanie do adwokata? Napisz do nas

Pomoc doświadczonego adwokata
Pomożemy Ci w każdej sprawie sądowej
Porady prawne on-line
Zdalne porady prawne u adwokata bez konieczności wychodzenia z domu lub z biura