ul. Kazimierza Wielkiego 1

Wrocław

biuro@adwokat-wroclaw.biz.pl

kontakt email: 24h / 7 dni w tygodniu

+ 48 695 560 425

8.30 - 16.30 - dni robocze

Pon - Pt: 8:30 - 16:30

Obsługa Klienta

zadaniowy system czasu pracy

Blog Kancelarii Klisz i Wspólnicy – najnowsze informacje prawne weryfikowane przez zawodowych adwokatów i radców prawnych

Zadaniowy czas pracy

Nie wiesz kiedy możesz wprowadzić zadaniowy czas pracy? Zastanawiasz się jak określić wymiar czasu pracy? Chciałbyś wiedzieć, czy określenie zadań i czasu pracy wymaga zgody pracownika albo zakładowej organizacji związkowej? Z naszego artykułu dowiesz się:

  • jakie są warunki wprowadzenia zadaniowego czasu pracy,
  • jakie normy czasu pracy należy stosować w zadaniowym czasie pracy,
  • w jaki sposób wprowadzić zadaniowy czas pracy.

Kiedy stosować zadaniowy czas pracy?

Kodeks pracy przewiduje trzy przypadki, w których zadaniowy czas pracy może być stosowany. Jest to dopuszczalne, w przypadkach uzasadnionych rodzajem pracy lub jej organizacją albo miejscem wykonywania pracy. System ten sprawdzić się może zatem m.in. względem pracowników wykonujących:

  • stałe, określone zadania poza zakładem pracy (np. przedstawicieli handlowych),
  • prace koncepcyjne (np. programistów, projektantów, konstruktorów),
  • zadania nastawione na osiągnięcie określonego efektu (np. brygady usuwające awarie, ekipy sprzątające).

Chodzi zatem przede wszystkim o prace nie wymagające angażowania całej załogi zakładu, zwłaszcza zaś prace indywidualne, wykonywane najczęściej poza zakładem pracy, które jednocześnie są powtarzalne. Brak powtarzalności zadań uniemożliwiałby bowiem określenie czasu na ich wykonanie w ramach omawianego systemu czasu pracy.

Pamiętaj także, że aby wprowadzić zadaniowy czas pracy konieczne jest istnienie co najmniej jednej ze ww. okoliczności. Zawarcie bowiem z pracownikiem porozumienia o wprowadzeniu zadaniowego czasu pracy bez szczególnego ustanowienia, nie wywoła zamierzonego skutku.

Wymiar czasu pracy

Co prawda w zadaniowym systemie czasu pracy nie określa się rozkładu czasu pracy, ani nie prowadzi ewidencji czasu pracy, to będąc pracodawcą nie masz pełnej swobody ich określania. Pracownika takiego obowiązywać bowiem będą ogólne zasady określania wymiaru czasu pracy. Czyli, jego czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy.

Zapewne zastanawiasz się, jak to osiągnąć skoro nie ma ani ewidencji czasu pracy, ani systemu czasu pracy. Wykazanie przestrzegania ww. norm czasu pracy odbywa się poprzez określenie czasu niezbędnego na wykonanie zadań powierzanych pracownikowi. Ten zaś już samodzielnie i poza twoją kontrolą, dobiera sposób i czas ich wykonywania, decyduje o rozpoczęciu i zakończeniu pracy w danym dniu oraz przerwach w pracy.

Właściwe określenie czasu niezbędnego na wykonanie powierzanych zadań jest bardzo istotne. Jeżeli bowiem pracownik wykaże, że przyjęte przez ciebie wyliczenia są niemożliwe do osiągnięcia, to jego praca ponad ww. normy czasu pracy, traktowana będzie jak praca w godzinach nadliczbowych.

Jak wprowadzić zadaniowy czas pracy?

Ustawodawca nie nakazuje konsultować zamiaru wprowadzenia tego systemu czasu pracy z zakładową organizacją związkową, czy też zgłaszanie tego faktu okręgowemu inspektorowi pracy. Możesz go zatem wprowadzić w regulaminie pracy, bądź obwieszczeniu, a także układzie zbiorowym pracy. System też można również wprowadzić w umowie o pracę z konkretnym pracownikiem.

Wprowadzenie zadaniowego czasu pracy wymaga jednakże konsultacji z pracownikiem, którego system ten ma dotyczyć. Ich przedmiotem ma być ustalenie czasu niezbędnego na wykonanie powierzanych zadań. Co prawda nie musisz uzyskiwać zgody pracownika w tym zakresie, jednakże całkowite zignorowanie jego stanowiska również może być niewłaściwe. Jak już bowiem pisałem wyżej, nierealistyczne określenie czasu niezbędnego na wykonanie zadań, może skutkować pracą w godzinach nadliczbowych.

Picture of adwokat Iwo Klisz

adwokat Iwo Klisz

Prawnik, założyciel i wspólnik zarządzający w "Klisz i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych". Specjalista z zakresu prawa pracy, prawa rodzinnego, spadkowego oraz gospodarczego. Były wykładowca akademicki na Uniwersytecie Wrocławskim, autor wielu publikacji w prasie fachowej, bloger oraz YouTuber

tel. 695 560 425, e-mail: i.klisz@kancelaria-klisz.pl

Nasze eksperckie wypowiedzi w ogólnopolskich i lokalnych mediach:

Założyciel Kancelarii jest nie tylko twórcą wielu publikacji w prasie branżowej, ale także popularnym autorem komentarzy eksperckich w największych portalach informacyjnych oraz stacjach telewizyjnych.

Nasi prawnicy są do Twojej dyspozycji:

Nasi eksperci czekają na Twoją wiadomość - napisz teraz

Pomoc doświadczonego adwokata
Pomożemy Ci w każdej sprawie sądowej
Porady prawne on-line
Zdalne porady prawne u adwokata bez konieczności wychodzenia z domu lub z biura
poradnik dla pracodawców
Pobierz E-booka - jak wypowiadać umowę o pracę?
Jako pracodawca musisz się borykać z wieloma problemami. Do najtrudniejszych należy dobór właściwej załogi i związane z tym zmiany w jej składzie osobowym. Ustawodawca chroni wszakże pracowników przed nieuzasadnionym i niezgodnym z przepisami prawa pracy rozwiązaniem umowy o pracę. Naruszając te przesłanki ryzykujesz przywrócenie pracownika do pracy, przyznanie mu odszkodowania oraz poniesienie kosztów sądowych. W przypadku rażącego naruszenia przepisów pracodawcy grozić może nawet kara grzywny do 30.000 złotych. Jeżeli chcesz uniknąć chociaż części ze wskazanych powyżej trudności związanych z prawidłowym rozwiązywaniem umów o pracę – ten poradnik jest właśnie dla Ciebie. Zapraszam do lektury!

Wpisz maila, abyśmy mogli udostępnić Ci e-booka.