fbpx

O Kancelarii Klisz i Wspólnicy

Naszą Kancelarię tworzy zespół osób wierzący we wspólne wartości takie jak profesjonalizm, staranność i jakość w obsłudze klienta.

Naszą misją jest to, żeby na zawsze pozostać prawnikiem z ludzką twarzą. Uważamy, że nie wystarczy mówić tylko do rzeczy, bo trzeba też mówić do ludzi.

Żargon prawniczy zostawiamy dla sędziów i prokuratorów, a naszym Klientom naprawdę wyjaśniamy jak działa prawo

Kancelaria Klisz i Wspólnicy

Biuro we Wrocławiu

ul. Joachima Lelewela 23/7

Biuro w Poznaniu

ul. Bóżnicza 1/14

Biuro w Gdańsku

ul. Czopowa 14/20

Biuro w Katowicach

ul. Sobieskiego 27/30

tel. 71 740 50 00

tel. kom. 695 560 425

Zapraszamy na Kanał YouTube!
Prawo spadkowe dla Każdego

Zapisz się na nasz Newsletter!

Darmowy poradnik dla Pracodawców

 

Poznaj nas w social mediach

Najnowsze posty

Nasze blogi:

Polub nas:

Wypowiedzenie warunków pracy i płacy

Blog Kancelarii Klisz i Wspólnicy

Wypowiedzenie warunków pracy i płacy

Wypowiedzenie warunków pracy i płacy (zwane również wypowiedzeniem zmieniającym) z reguły prowadzi do zmiany istotnych warunków wykonywania przez pracownika pracy. W pewnych okolicznościach wypowiedzenie zmieniające może przekształcić się w wypowiedzenie definitywne i doprowadzić do rozwiązania umowy o pracę. Warto jednak pamiętać, że pracownikowi też przysługują środki obrony przed takim wypowiedzeniem.

Wypowiedzenie warunków pracy i płacy jest konieczne w przypadku, kiedy pracodawca zamierza zmienić pracownikowi w szczególności rodzaj pracy, miejsce pracy oraz pogorszyć warunki wynagrodzenia.

Do wypowiedzenia zmieniającego stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące wypowiedzenia definitywnego umowy o pracę. Oznacza to, że wypowiedzenie zmieniające:

a)      musi być dokonane w formie pisemnej,

b)      musi być uzasadnione.

To jakie skutki wywoła wypowiedzenie zmieniające zależy głownie od zachowania pracownika (przeczytaj wpis “jak zachować się kiedy pracodawca wręczy Ci wypowiedzenie zmieniające“). Po otrzymaniu takiego wypowiedzenia pracownik ma określony czas, aby zdecydować czy przyjmuje propozycję pracodawcy, czy odmawia.

W pierwszym wypadku po upływie okresu wypowiedzenia pracownika zaczynają obowiązywać nowe warunki pracy i płacy. Jeśli pracownik nie chce przyjąć nowych warunków zaproponowanych przez pracodawcę, po upływie okresu wypowiedzenia umowa o pracę ulega rozwiązaniu.

Należy podkreślić, że jeśli pracownik nie zamierza przyjąć warunków pracodawcy, to przed upływem połowy okresu wypowiedzenia powinien złożyć pracodawcy odpowiednie oświadczenie, najlepiej wyrażone w formie pisemnej. Jeżeli bowiem pracownik nie złoży takie oświadczenia przyjmuje się, że wyraził zgodę na nowe warunki.

Oświadczenie pracodawcy o wypowiedzeniu warunków pracy i płacy powinno zawierać odpowiednie pouczenie o tym, jakie zachowanie powinien podjąć pracownik, jeśli wyraża lub nie wyraża zgody na nowe warunki. W braku takiego pouczenia, pracownik może sprzeciwić się przyjęciu nowych warunków do końca okresu wypowiedzenia.

Należy zaznaczyć, że tylko pracodawcy przysługuje uprawnienie do wypowiedzenia warunków pracy i płacy. Pracownik może jedynie złożyć pracodawcy ofertę o zmianie warunków zatrudnienia, ewentualnie wzmocnić ją oświadczeniem o wypowiedzeniu umowy o pracę. Takie zachowanie pracownika wywoła podobne skutki jak wypowiedzenie zmieniające z małym wyjątkiem – tzn. w wypadku zgody pracodawcy na nowe warunki, strony będą musiały zawrzeć nową umowę o pracę, ewentualnie podpisać stosowny aneks, na warunkach zaproponowanych przez pracownika. Natomiast jeśli pracodawca nie będzie zainteresowany współpracą z pracownikiem na nowych warunkach, to umowa – na skutek złożonego przez pracownika wypowiedzenia – ulegnie definitywnemu rozwiązaniu.

Powyżej wskazano, że do wypowiedzenia zmieniającego należy stosować odpowiednio przepisy o wypowiedzeniu umowy o pracę. Oznacza to, że jeśli wypowiedzenie zmieniające jest nieuzasadnione lub narusza inne przepisy prawa pracy, pracownikowi przysługuje prawo do odwołania się od takiego wypowiedzenia do Sądu Pracy.

Należy przy tym zaznaczyć, że sam fakt odwołania się od wypowiedzenia zmieniającego nie oznacza, że pracownik nie zgadza się na przyjęcie warunków zaproponowanych przez pracodawcę. Zatem jeśli pracownik nie chce przyjąć nowych warunków, to mimo tego, że wystąpił z powództwem do sądu pracy, to dodatkowo powinien złożyć pracodawcy oświadczenie o nieprzyjęciu zaproponowanych warunków. W przeciwnym razie po upływie okresu wypowiedzenia, pracownika zaczną obowiązywać nowe warunki.

Pozdrawiam

adwokat Iwo Klisz

adwokat Iwo Klisz

Mam na dzieję, że mój artykuł wyjaśnił Ci kilka rzeczy. Jeśli tak, to kliknij „Lubię to” lub polub stronę naszej Kancelarii na facebooku (Facebook adwokat Wrocław).

Dla Ciebie to tylko “kliknięcie”, a dla mnie to dowód, że moja praca jest przydatna, co daje mi motywację do dalszego pisania :)

Potrzebujesz pomocy w swojej sprawie?
Skontaktuj się z nami:
 
Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych
Klisz i Wspólnicy
 
Wrocław – Katowice – Poznań – Gdańsk
 
tel. 71 740 50 00
tel. kom. 695 560 425
 

Zapraszamy na Kanał YouTube - Prawnik dla pracodawcy

Inni czytali również: