radca prawny Michal Koralewski
radca prawny Michal Koralewski

Wypowiedzenie umowy o zakazie konkurencji z uwagi na COVID-19

Blog Kancelarii Klisz i Wspólnicy – artykuły pisane przez zawodowych adwokatów i radców prawnych

Wypowiedzenie umowy o zakazie konkurencji z uwagi na COVID-19

Zastanawiasz się, czy w stanie epidemii wiąże cię umowny zakaz konkurencji? A może chciałbyś wypowiedzieć umowę, która ogranicza tobie taką działalność? Nie wiesz,  jakie zmiany w regulacji umownego zakazu konkurencji wprowadza tzw. tarcza antykryzysowa? Z artykułu dowiesz się:

 • jakich umów o zakazie konkurencji dotyczą zmiany,
 • kto może wypowiedzieć umowę o zakazie konkurencji,
 • czy tarcza antykryzysowa przewiduje dodatkowe warunki wypowiedzenia umowy o zakazie konkurencji,
 • od kiedy możliwe będzie wypowiedzenie umów o zakazie konkurencji.

Tarcza 4.0 czyli co?

Zapewne przyzwyczaiłeś się już do tego, że potoczna nazwa danego aktu prawnego ma niewiele wspólnego z jego nazwą oficjalną. I tym razem nie jest inaczej. Określenie ?tarcza antykryzysowa 4.0? odnosi się bowiem do ustawy z 04 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19. Zazwyczaj nie wskazujemy nazw aktów prawnych w naszych artykułach, obecnie jednak jest to konieczne. Zapewne bowiem będziesz chciał sprawdzić u źródła, jakie mechanizmy przewiduje owa tarcza, a nie znając nazwy ustawy możesz trafić na niewłaściwy akt prawny.

Umowy objęte regulacją tarczy antykryzysowej

Tarcza do tematu umów o zakazie konkurencji podchodzi bardzo szeroko oraz niezwykle ogólnie. Dotyczy bowiem ww. umów zawieranych po ustaniu:

 • stosunku pracy ? chodzi tu zatem o wszystkich pracowników, którzy wykonują pracę nie tylko w oparciu o umowę o pracę, ale również na podstawie powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę,
 • umowy agencyjnej,
 • umowy zlecenia,
 • innej umowy o świadczenie usług.
 • umowy o dzieło.

W praktyce zatem regulacja ta dotyczy wszystkich umów o dobrowolnym zakazie konkurencji. Nie ma przy tym znaczenia, czy zobowiązanym do powstrzymania się od działalności konkurencyjnej jest przedsiębiorca, czy osoba nie mająca takiego statusu (np. były pracownik). Zwróć jednak uwagę, że mowa tu wyłącznie o umowach zawieranych na okres po ustaniu umowy głównej. Jeżeli zatem zawarłeś tego typu umowę na czas trwania jednej ze ww. umów, to nie będziesz mógł jej wypowiedzieć na podstawie przepisów tarczy.

Kto i kiedy może wypowiedzieć umowę o zakazie konkurencji

Tarcza antykryzysowa wprowadza kilka warunków i ograniczeń w wypowiadaniu omawianych umów. Możliwe jest to zatem tylko:

 • w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19 ? nie jest to zatem zmiana wprowadzona na stałe, a wprowadzona jedynie na czas obowiązywania jednego ze ww. stanów szczególnych,
 • z zachowaniem okresu wypowiedzenia, który wynosi 7 dni.

Co ciekawe, umowę o zakazie konkurencji może wypowiedzieć wyłącznie osoba lub podmiot, na rzecz których ustanowiono zakaz działalności konkurencyjnej, Zobowiązany z umowy o zakazie konkurencji nie będzie mógł zatem jej wypowiedzieć na podstawie tarczy. Nie uniemożliwia to jednak wypowiedzenia albo wcześniejszego wygaśnięcia tego typu umów na podstawie ich postanowień albo przepisów prawa. Przykładowo, zakaz konkurencji przestaje obowiązywać przed upływem terminu, na jaki została zawarta umowa przewidziana w tym przepisie, w razie ustania przyczyn uzasadniających taki zakaz lub niewywiązywania się pracodawcy z obowiązku wypłaty odszkodowania.

Tarcza antykryzysowa nie przewiduje również żadnego odszkodowania związanego z wcześniejszym zakończeniem obowiązywania zakazu konkurencji. Wynika z faktu, że mechanizm ten ma pomóc pracodawcom zaoszczędzić wydatków związanych z obowiązkiem zapłaty odszkodowań byłym pracownikom.

Od kiedy można wypowiadać umowy o zakazie konkurencji?

Wskazana na wstępie ustawa została uchwalona przez Sejm w dniu 04 czerwca 2020 roku. Aby weszła ona w życie musi ją jeszcze uchwalić Senat i podpisać Prezydent. Ustawa ma wejść w życie z dniem następującym po dniu jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Przeczytaj także:

Zapisz się na nasz Newsletter!

Kancelaria prawna

Pomoc prawna dla klientów indywidualnych, firm i przedsiębiorców

Porady on-line

Zdalne porady prawne bez konieczności wychodzenia z domu lub z biura

STREFA WIEDZY

Sam znajdź odpowiedź w naszych bezpłatnych ebookach, artykułach i filmach
upadłość przedsiębiorcy - darmowy poradnik

Z e-booka dowiesz się kto może ogłosić upadłość oraz czym się różni upadłość od likwidacji i restrukturyzacji. Poza tym w e-booku znajdziesz wzór wniosku oraz wszystkie niezbędne informacje dotyczące ogłoszenia upadłości. 

Wpisz maila, abyśmy mogli udostępnić Ci e-booka.