fbpx

O Kancelarii Klisz i Wspólnicy

obsługa prawna kancelaria adwokacka we wrocławiu

Naszą Kancelarię tworzy zespół osób wierzący we wspólne wartości takie jak profesjonalizm, staranność i jakość w obsłudze klienta.

Naszą misją jest to, żeby na zawsze pozostać prawnikiem z ludzką twarzą. Uważamy, że nie wystarczy mówić tylko do rzeczy, bo trzeba też mówić do ludzi.

Żargon prawniczy zostawiamy dla sędziów i prokuratorów, a naszym Klientom naprawdę wyjaśniamy jak działa prawo

Kancelaria Klisz i Wspólnicy

Kancelaria Adwokacka we Wrocławiu

ul. Joachima Lelewela 23/7,
53-505 Wrocław
tel. 71 740 50 00

Kancelaria Adwokacka w Poznaniu

ul. Bóżnicza 1/14,
61-001 Poznań
tel. 71 740 50 00

Kancelaria Adwokacka w Katowicach

ul. Sobieskiego 27/30, 40-082 Katowice
tel. 32 321 02 84

Kancelaria Adwokacka w Gdańsku

ul. Kartuska 31c/1, 80-138 Gdańsk
tel. 71 740 50 00

tel. 71 740 50 00

tel. kom. 695 560 425

Zapraszamy na Kanał YouTube!
Prawo spadkowe dla Każdego

adwokat prawo spadkowe wrocław

Zapisz się na nasz Newsletter!

Darmowy poradnik dla Pracodawców

 

Poznaj nas w social mediach

Najnowsze posty

Nasze blogi:

Polub nas:

Wyłączenie wspólnika spółki z o. o. od głosowania

Blog Kancelarii Klisz i Wspólnicy
wyłączenie wspólnika spółki z o. o. od głosowania

Wydawałoby się, że wspólnicy spółki z o. o. mają bezwzględną możliwość oddania głosu na zgromadzeniu wspólników, biorąc pod uwagę jej specyfikę. Otóż jednak nie zawsze. Pod pewnymi warunkami, możliwe jest bowiem wyłączenie wspólnika spółki z o.o. od głosowania.

Wyłączenie wspólnika spółki z o.o. od głosowania – wyjątki

Kodeks spółek handlowych wskazuje sytuacje, w których wspólnik spółki z o.o. nie może oddać głosu. Prawo stanowi, że nie może zrobić tego zarówno osobiście, przy udziale pełnomocnika, jak również jako pełnomocnik innego wspólnika. Są to przypadki, w których podejmowana uchwała dotyczy:

  • odpowiedzialności wspólnika wobec spółki,
  • sporu między nim a spółką,
  • zwolnienia z zobowiązania wobec spółki.

Powyższe regulacje z oczywistych względów nie znajdą zastosowania w jednoosobowej spółce z o. o.

Wyłączenie wspólnika spółki z o.o. od głosowania a obecność

Mimo tego, że wspólnik nie może oddać głosu ww. sprawach, to może być obecny podczas głosowania. W takim przypadku należy w protokole zamieścić informację o wyłączeniu go z głosowania. Pozwoli to poprawnie obliczyć bezwzględną większość głosów, gdyż – jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej – taka większość jest konieczna do powzięcia uchwały. Bezwzględna większość oznacza więcej niż połowę głosów oddanych. Głosy oddane z kolei to łącznie głosy “za”, “przeciw” oraz “wstrzymujące się”. Na marginesie, głos “wstrzymujący się” traktuje się jako głos “przeciw”.

  • Firma MS. Konsulting spółka z o.o. należy do 4 wspólników. Podejmowana na zgromadzeniu sprawa dotyczy powstaniu sporu między jednym z nich a spółką. Wspólnik nie bierze udziału w głosowaniu. Aby uchwała była skuteczna, wystarczą dwa głosy „za”, gdyż po wyłączeniu wspólnika, większość bezwzględna z 3 wspólników wynosi 2.

Głosowanie w takim przypadku powinno zostać przeprowadzone w trybie tajnym.

Wyłączenie od głosowania wspólnika większościowego

W praktyce wspólnicy sp. z o. o. często nie wiedzą, jak podjąć uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium dla wspólnika większościowego (który posiada ponad 50% udziałów), będącego jednocześnie członkiem zarządu lub rady nadzorczej. Otóż w tej sytuacji, również należy obliczyć większość bezwzględną, po wyłączeniu tego wspólnika. Nawet, gdyby wspólnik większościowy posiadał 99% udziałów, to jest możliwość, aby wspólnicy z 1% samodzielnie podjęli uchwałę o udzieleniu mu absolutorium, jeżeli zachowana jest większość bezwzględna.

Odpowiedzialność wobec spółki

Umowa zawarta między wspólnikiem a spółką (dotycząca np. zrzeczenia się roszczeń, które mogą wynikać z odpowiedzialności wspólnika za powstałą szkodę) jest ważna, jeśli wcześniej wspólnicy podjęli właściwą uchwałę. W takiej sytuacji, wspólnik, którego dotyczy umowa nie może brać udziału w głosowaniu. Sprawy dotyczące odpowiedzialności wspólnika, zarząd powinien poddawać pod głosowanie w trybie tajnym. Uniemożliwia to zainteresowanemu wspólnikowi ustalenie kto głosował za, a kto przeciw niemu.

Spór między wspólnikiem a spółką

W przypadku wystąpienia sporu między spółką a wspólnikiem i jego rodziną, wspólnik powinien wstrzymać się od udziału w rozstrzyganiu wyniku sprawy. Sytuacja może dotyczyć zarówno przypadku, gdy jakąkolwiek korzyść ma odnieść sam wspólnik, jak i sytuacji braku bezpośredniej korzyści, jeżeli korzyść ma odnieść bliska mu osoba, która nie jest objęta wyłączeniem (nie jest wspólnikiem).

Bezsprzecznie niewłaściwe byłoby głosowanie przez wspólnika nad propozycją udzielenia mu pożyczki. W większości sytuacji z dużym prawdopodobieństwem możliwe jest odgadnięcie potencjalnie oddanego przez niego głosu.

W tym zakresie interesujący jest wyrok Sądu Najwyższego z 13.07.2000r. (II UKN 636/99). Stanowi on, że wspólnik może głosować w sprawie powołania pełnomocnika do reprezentowania spółki w sporze między nimi.

Zwolnienie z zobowiązania wobec spółki

W czasie sprawowania zarządu lub nadzoru może dojść do wyrządzenia szkody przez wspólnika. Jeżeli pozostaje w dobrych relacjach z pozostałymi wspólnikami, mogą go oni zwolnić z zobowiązania do naprawy szkody i wyrównaniu długu. Prawo nie wymaga, aby rozstrzygać sprawę w formie uchwały zgromadzenia. Wyklucza to automatycznie poddanie sprawy pod głosowanie. Skutkuje zatem brakiem zastosowania przepisów dotyczących wykluczenia wspólnika z głosowania.

Oddanie głosu mimo zakazu

W praktyce może pojawić się sytuacja, w której w głosowaniu nad uchwałą wziął udział wspólnik, który powinien być wyłączony. Co w takiej sytuacji? Otóż, zgodnie z poglądem doktryny, głosów oddanych z naruszeniem ww. zakazu nie uwzględnia się przy ocenie, czy uchwała została podjęta. W takim przypadku należy sprawdzić, czy bez uwzględnienia głosu wyłączonego wspólnika, uchwała i tak by zapadła. Jeżeli tak, głosowanie jest ważne i wywiera skutki prawne. Jeżeli zaś, bez głosu wyłączonego wspólnika, uchwała nie uzyskałaby wystarczającej większości, uważa się, że uchwała w ogóle nie została podjęta. W takiej sytuacji można wytoczyć powództwo o stwierdzenie nieistnienia uchwały (a nie o stwierdzenie jej nieważności).

Podsumowanie

Warto wiedzieć, że wymienione w artykule 3 przypadki, w których wspólnik nie ma prawa głosu stanowią katalog zamknięty. Oznacza to, że nie można w umowie spółki dodać innych sytuacji, w których wspólnik sp. z o. o. będzie wyłączony od głosowania. Przykładowo zatem, wspólnik może brać udział w głosowaniu w przedmiocie powołania go na członka zarządu.

Pozdrawiam

adwokat Iwo Klisz

adwokat Iwo Klisz

Mam na dzieję, że mój artykuł wyjaśnił Ci kilka rzeczy. Jeśli tak, to kliknij „Lubię to” lub polub stronę naszej Kancelarii na facebooku (Facebook adwokat Wrocław).

Jeśli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:
tel. 695 560 425    email: i.klisz@adwokat-wroclaw.biz.pl

SKORZYSTAJ Z POMOCY ADWOKATA BEZ WYCHODZENIA Z DOMU

Potrzebujesz pomocy w swojej sprawie?
Skontaktuj się z nami:
 
Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych
Klisz i Wspólnicy
 
Wrocław – Katowice – Poznań – Gdańsk
 
tel. 71 740 50 00
tel. kom. 695 560 425
 

Zapraszamy na Kanał YouTube - Prawnik dla pracodawcy

Inni czytali również:

upadłość przedsiębiorcy - darmowy poradnik

Z e-booka dowiesz się kto może ogłosić upadłość oraz czym się różni upadłość od likwidacji i restrukturyzacji. Poza tym w e-booku znajdziesz wzór wniosku oraz wszystkie niezbędne informacje dotyczące ogłoszenia upadłości. 

Wpisz maila, abyśmy mogli udostępnić Ci e-booka.