Potrzebujesz porady prawnej?

Kancelaria Klisz i Wspólnicy

ul. Kazimierza Wielkiego 1
50-077 Wrocław

tel. 71 740 50 00
tel. kom. 695 560 425
email:i.klisz@kancelaria-klisz.pl

Od 01 lipca 2021 r. wnioski do KRS tylko przez internet!

Blog Kancelarii Klisz i Wspólnicy – artykuły pisane przez zawodowych adwokatów i radców prawnych

wnioski do KRS tylko przez internet

Wnioski do KRS – czy wiesz, że od lipca wnioski o wpis do rejestru przedsiębiorców złożysz tylko przez internet? A może szukasz informacji na temat procedury składania wniosków w systemie elektronicznym? Zastanawiasz się, czy potrzebujesz specjalnego oprogramowania albo podpisu kwalifikowanego? Z artykułu dowiesz się:

  • jakie wnioski i pisma do KRS będzie można składać tylko elektronicznie,
  • w jaki sposób będzie można podpisywać wnioski do KRS elektroniczne i załączniki do nich,
  • co stanie się, gdy wniosek złoży się na tradycyjnym formularzu.

Dla kogo wnioski do KRS przez internet?

Całość korespondencji pomiędzy spółkami i sądem rejestrowym odbywać się będzie przez internet. Wszystkie wnioski o wpis, wnioski aktualizacyjne oraz dalsze pisma składane do rejestru przedsiębiorców będą miały wyłącznie postać elektroniczną. Co ważne, dotyczy to także zarządzeń i postanowień wydawanych przez sąd rejestrowy i referendarzy sądowych.

Nieco inaczej sytuacja będzie wyglądać w odniesieniu do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Wnioski kierowane do tego rejestru będą bowiem mogły przybrać jedną z dwóch postaci ? dotychczasową (papierową) oraz elektroniczną. Wybór należeć będzie do wnioskodawcy.

Jak złożyć wniosek do KRS przez internet?

Wnioski składane będą przez istniejącą już od kilku lat platformę S24, którą znajdziemy pod adresem ems.ms.gov.pl. Konieczne będzie zatem założenie konta w portalu Ministerstwa Sprawiedliwości. Nie musisz się jednak obawiać o dodatkowe wymogi formalne. Wniosek będziesz mógł bowiem podpisać na jeden z trzech sposobów:

  • kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
  • podpisem zaufanym powiązanym ze skrzynką ePUAP,
  • podpisem osobistym zawartym w dowodzie osobistym zawierającym certyfikat podpisu elektronicznego.

Jak zapewne wiesz, do wniosku o wpis do rejestru załącza się wiele różnego typu dokumentów i oświadczeń. Również i w tym przypadku będziesz miał kilka możliwości. Do wniosku dołączą:

  • odpisy elektronicznie poświadczone przez notariusza albo występującego w sprawie pełnomocnika, będącego adwokatem lub radcą prawnym ? jeżeli spółkę reprezentuje profesjonalny pełnomocnik,
  • elektroniczne kopie dokumentów, np. w formie skanów.

Decydując się na ten ostatni wariant, musisz wiedzieć o dodatkowym obowiązku, jaki z nim się wiąże. Mianowicie, w przypadku takim, oryginał dokumentu albo jego odpis lub wyciąg poświadczony urzędowo należy przesłać do sądu rejestrowego w terminie 3 dni od daty złożenia pisma poprzez system teleinformatyczny. Po wysłaniu wniosku przez internet, będziesz musiał i tak doręczyć sądowy dokumenty w formie papierowej.

Złożenie wniosku w formie papierowej

Wnioski złożone w inny sposób aniżeli elektronicznie, podlegać będą zwrotowi. Skutek ten wystąpi niezależnie od tego, czy wniosek składałeś samodzielnie, czy zleciłeś to profesjonalnemu pełnomocnikowi. Zwrot wniosku nie jest wszakże definitywny. W terminie tygodnia od otrzymania zarządzenia o zwrocie będzie mógł złożyć go ponownie, już przez internet. W takim przypadku wywoła on skutek od daty pierwotnego złożenia. Dopiero, gdy nie naprawisz ww. błędu, sąd zwróci tobie fizycznie dokumenty, a sam wniosek nie wywoła żadnych skutków prawnych. Będzie traktowany tak, jakby nigdy nie został złożony.

Opłata albo zwrot

Podobnie jak dotychczas, do wniosku o wpis albo zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty sądowej. Jeżeli nie opłacisz wniosku, sąd dokona jego zwrotu. Również i w tym wypadku będziesz miał tydzień czasu na uzupełnienie opłaty sądowej.

Odwołanie elektronicznie ale dalsze pisma już nie

Środki odwoławcze w postaci zażaleń i apelacji składane będą również w formie elektronicznej. Dalsze pisma procesowe składane do sądu II instancji będą miały zaś już formę papierową. Informatyzacja obejmuje bowiem jedynie postępowanie rejestrowe przed sądem I instancji. Podobnie, ewentualne środki odwoławcze kierowane do Sądu Najwyższego, również powinny mieć formę papierową.

Przeczytaj także:

Jednoosobowa spółka z o. o.

adwokat Iwo Klisz

adwokat Iwo Klisz

Prawnik, założyciel i wspólnik zarządzający w "Klisz i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych". Specjalista z zakresu prawa pracy, prawa rodzinnego, spadkowego oraz gospodarczego. Były wykładowca akademicki na Uniwersytecie Wrocławskim, autor wielu publikacji w prasie fachowej, bloger oraz YouTuber

tel. 695 560 425, e-mail: i.klisz@kancelaria-klisz.pl

adwokat Iwo Klisz

adwokat Iwo Klisz

Prawnik, założyciel i wspólnik zarządzający w "Klisz i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych". Specjalista z zakresu prawa pracy, prawa rodzinnego, spadkowego oraz gospodarczego. Były wykładowca akademicki na Uniwersytecie Wrocławskim, autor wielu publikacji w prasie fachowej, bloger oraz YouTuber

tel. 695 560 425, e-mail: i.klisz@kancelaria-klisz.pl

Masz pytanie do adwokata? Napisz do nas

Pomoc doświadczonego adwokata
Pomożemy Ci w każdej sprawie sądowej
Porady prawne on-line
Zdalne porady prawne u adwokata bez konieczności wychodzenia z domu lub z biura
upadłość przedsiębiorcy - darmowy poradnik

Z e-booka dowiesz się kto może ogłosić upadłość oraz czym się różni upadłość od likwidacji i restrukturyzacji. Poza tym w e-booku znajdziesz wzór wniosku oraz wszystkie niezbędne informacje dotyczące ogłoszenia upadłości. 

Wpisz maila, abyśmy mogli udostępnić Ci e-booka.