fbpx

O Kancelarii Klisz i Wspólnicy

obsługa prawna kancelaria adwokacka we wrocławiu

Naszą Kancelarię tworzy zespół osób wierzący we wspólne wartości takie jak profesjonalizm, staranność i jakość w obsłudze klienta.

Naszą misją jest to, żeby na zawsze pozostać prawnikiem z ludzką twarzą. Uważamy, że nie wystarczy mówić tylko do rzeczy, bo trzeba też mówić do ludzi.

Żargon prawniczy zostawiamy dla sędziów i prokuratorów, a naszym Klientom naprawdę wyjaśniamy jak działa prawo

Kancelaria Klisz i Wspólnicy

Kancelaria Adwokacka we Wrocławiu

ul. Joachima Lelewela 23/7,
53-505 Wrocław
tel. 71 740 50 00

Kancelaria Adwokacka w Poznaniu

ul. Bóżnicza 1/14,
61-001 Poznań
tel. 71 740 50 00

Kancelaria Adwokacka w Katowicach

ul. Sobieskiego 27/30, 40-082 Katowice
tel. 32 321 02 84

Kancelaria Adwokacka w Gdańsku

ul. Kartuska 31c/1, 80-138 Gdańsk
tel. 71 740 50 00

tel. 71 740 50 00

tel. kom. 695 560 425

Zapraszamy na Kanał YouTube!
Prawo spadkowe dla Każdego

adwokat prawo spadkowe wrocław

Zapisz się na nasz Newsletter!

Darmowy poradnik dla Pracodawców

 

Poznaj nas w social mediach

Najnowsze posty

Nasze blogi:

Polub nas:

Jak napisać wniosek o podział majątku wspólnego małżonków?

Blog Kancelarii Klisz i Wspólnicy
Jak napisać wniosek o podział majątku wspólnego małżonków?

Jak napisać wniosek o podział majątku wspólnego? To jedno z najczęstszych pytań, jakie zadają sobie byli małżonkowie po zakończeniu postępowania rozwodowego.

Jeżeli chcesz zainicjować postępowanie sądowe o podział majątku wspólnego małżonków, ale nie wiesz, od czego zacząć, poniżej znajdziesz szczegółowy opis czynności, które powinieneś podjąć. Pierwszą z nich jest przygotowanie wniosku o podział majątku wspólnego po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej.

Zacznijmy jednak od tego do którego sądu należy taki wniosek złożyć.

Gdzie złożyć wniosek o podział majątku wspólnego małżonków?

Gdzie złożyć wniosek o podział majątku wspólnego małżonków?

Sądem właściwym w sprawie o podział majątku wspólnego małżonków jest sąd rejonowy. Jednakże istotne jest jeszcze ustalenie właściwości miejscowej, czyli – inaczej mówiąc – ustalenie, do którego z wielu sądów rejonowych należy złożyć wniosek.

Tu pomocna okazuje się treść art. 566 Kodeksu postępowania cywilnego. Stanowi on, że w sprawie o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami właściwy jest sąd miejsca położenia majątku, a jeżeli wspólność ustała przez śmierć jednego z małżonków – sąd spadku.

Przykładowo, jeżeli wchodząca w skład majątku małżonków nieruchomość znajduje się na terenie Pruszkowa, to sądem właściwym będzie Sąd Rejonowy w Pruszkowie.

Najważniejsze elementy, czyli jak poprawnie napisać wniosek o podział majątku wspólnego małżonków?

jak poprawnie napisać wniosek o podział majątku wspólnego małżonków

Wniosek o podział majątku wspólnego małżonków jest pismem procesowym. W związku z powyższym powinien zawierać typowe dla każdego pisma procesowego elementy:

 1. oznaczenie sądu, do którego pismo jest skierowane (,,Sąd Rejonowy w ….” wraz ze wskazaniem adresu sądu),
 2. imiona i nazwiska oraz adresy zamieszkania stron,
 3. numer PESEL wnioskodawcy,
 4. oznaczenie rodzaju pisma (czyli tytuł ,,Wniosek o podział majątku wspólnego małżonków”),
 5. treść wniosku,
 6. dowody na poparcie przytoczonych okoliczności,
 7. uzasadnienie,
 8. podpis wnioskodawcy (na końcu pisma),
 9. wymienienie załączników (czyli wszystkich dokumentów, które składasz do sądu razem z wnioskiem).

Co jeszcze należy wskazać we wniosku o podział majątku wspólnego małżonków?

wniosek o podział majątku wspólnego małżonków

W treści wniosku należy precyzyjnie określić:

 1. wartość majątku wspólnego małżonków (w zaokrągleniu w górę do pełnej złotówki),
 2. dowód na okoliczność ustania wspólności majątkowej (np. w przypadku rozwodu – załączenie wyroku rozwodowego lub ewentualnie wskazanie który sąd taki wyrok wydał i sygnatury akt postępowania),
 3. co wchodzi w skład majątku wspólnego małżonków (wszystkie ruchomości i nieruchomości, a także środki zgromadzone na rachunkach bankowych oraz otwartych funduszach emerytalnych),
 4. któremu z małżonków mają przypaść konkretne składniki majątku,
 5. czy żądasz od drugiego małżonka spłaty z tytułu wyrównania udziałów w majątku wspólnym.

Warto wspomnieć, że w postępowaniu o podział majątku wspólnego małżonków można też dochodzić zwrotu wydatków, nakładów, oraz ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym (więcej informacji na ten temat znajdziesz w artykule ,,Na czym polega podział majątku pomiędzy byłymi małżonkami?”).

Jakie dowody należy wskazać we wniosku o podział majątku wspólnego małżonków?

Niezwykle istotnym elementem wniosku o podział majątku wspólnego małżonków są wnioski dowodowe. Do najczęściej wykorzystywanych w tego rodzaju postępowaniach dowodów należą:

 1. przesłuchanie stron,
 2. zeznania świadków,
 3. dokumenty potwierdzające nabycie składników majątku i ich wartość,
 4. opinia biegłego rzeczoznawcy, gdy zaistniał konflikt co do wartości któregoś ze składników majątku.

We wniosku należy powołać wszystkie dokumenty potwierdzające m.in. kto, za ile, i z jakich środków nabył poszczególne składniki majątku małżonków. Mogą to być np. faktury, potwierdzenia przelewów, druki zamówień czy też odpisy z ksiąg wieczystych. Innymi słowy – przyda się wszystko, co pozwoli wykazać wartość danego składnika majątku oraz to czy należy on, bądź też nie, do majątku wspólnego małżonków.

Warto się również zastanowić jakie osoby posiadają wiedzę na temat majątku małżonków, a następnie złożyć wniosek o przesłuchanie tych osób w charakterze świadków. W tym artykule przeczytasz więcej na temat tego kto może być świadkiem w sprawie o podział majątku wspólnego małżonków.adwokat podział majątku

O czym jeszcze musisz pamiętać składając wniosek o podział majątku wspólnego małżonków?

Od wniosku o podział majątku wspólnego małżonków należy uiścić stosowną opłatę sądową. Obecnie wynosi ona 1 000 złotych. Jeżeli jednak wniosek zawiera zgodny projekt podziału, to pobiera się opłatę w kwocie 300 złotych.

Opłatę od wniosku o podział majątku wspólnego małżonków można uiścić w kasie sądu lub dokonać przelewu na rachunek bankowy sądu. Potwierdzenie uiszczenia opłaty również należy załączyć do wniosku.

Nie zapomnij również o tym, aby wniosek do sądu złożyć w dwóch egzemplarzach (zarówno samo pismo jak i wszystkie załączniki). Jeden egzemplarz przeznaczony jest dla sądu, zaś drugi dla drugiego małżonka, który w sprawie o podział majątku wspólnego będzie określany mianem uczestnika.

Co się stanie, jeżeli we wniosku o podział majątku wspólnego nie zawrzesz wszystkich niezbędnych informacji?

Zastanawiasz się, co się stanie, jeśli nie zawrzesz we wniosku wszystkich wymaganych informacji, albo nie załączysz drugiego egzemplarza wraz z załącznikami? Nie jest to sytuacja bez wyjścia. Wówczas sąd wezwie Cię do uzupełnienia treści pisma lub złożenia drugiego pakietu dokumentów. Jest to niezbędne z uwagi na konieczność doręczenia przez sąd kompletnego wniosku wraz z załącznikami drugiej stronie.

Pamiętaj jednak, że może to znacznie wydłużyć postępowanie. Dlatego też zanim skierujesz sprawę do sądu powinieneś szczegółowo zapoznać się z instrukcją jak napisać wniosek o podział majątku wspólnego małżonków.

 

Pobierz E-booka - podział majątku

Kompleksowy ebook na temat podziału majątku, omawiający wszelkie aspekty podziału majątku.

W e-booku znajdziesz m.in. wyjaśnienie:

 • kiedy można wystąpić z wnioskiem o podział majątku,
 • jak dokonać podziału majątku w trakcie małżeństwa, podczas rozwodu i po rozwodzie,
 • mieszkanie po rozwodzie – czy po rozwodzie musisz się wyprowadzić,
 • jak napisać wniosek i odpowiedź na wniosek o podział majątku,
 • jak ustanowić rozdzielność majątkową,
 • co wchodzi w zakres majątku osobistego i wspólnego małżonków.

Wpisz maila, abyśmy mogli udostępnić Ci e-booka.

Pozdrawiam

adwokat Michał Dziedzic

adwokat Michał Dziedzic

Mam na dzieję, że mój artykuł wyjaśnił Ci kilka rzeczy. Jeśli tak, to kliknij „Lubię to” lub polub stronę naszej Kancelarii na facebooku (Facebook adwokat Wrocław).

Jeśli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:
tel. 695 560 425    email: i.klisz@adwokat-wroclaw.biz.pl

SKORZYSTAJ Z POMOCY ADWOKATA BEZ WYCHODZENIA Z DOMU

Potrzebujesz pomocy w swojej sprawie?
Skontaktuj się z nami:
 
Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych
Klisz i Wspólnicy
 
Wrocław – Katowice – Poznań – Gdańsk
 
tel. 71 740 50 00
tel. kom. 695 560 425
 

Zapraszamy na Kanał YouTube - Prawnik dla pracodawcy

Inni czytali również:

ebook podział majątku
Pobierz E-booka - podział majątku

Kompleksowy ebook na temat podziału majątku, omawiający wszelkie aspekty podziału majątku.

W e-booku znajdziesz m.in. wyjaśnienie:

 • kiedy można wystąpić z wnioskiem o podział majątku,
 • jak dokonać podziału majątku w trakcie małżeństwa, podczas rozwodu i po rozwodzie,
 • mieszkanie po rozwodzie – czy po rozwodzie musisz się wyprowadzić,
 • jak napisać wniosek i odpowiedź na wniosek o podział majątku,
 • jak ustanowić rozdzielność majątkową,
 • co wchodzi w zakres majątku osobistego i wspólnego małżonków.

Wpisz maila, abyśmy mogli udostępnić Ci e-booka.