Potrzebujesz porady prawnej?

Kancelaria Klisz i Wspólnicy

ul. Kazimierza Wielkiego 1
50-077 Wrocław

tel. 71 740 50 00
tel. kom. 695 560 425
email:i.klisz@kancelaria-klisz.pl

Jak napisać wniosek o podział majątku wspólnego małżonków?

Blog Kancelarii Klisz i Wspólnicy – artykuły pisane przez zawodowych adwokatów i radców prawnych

Jak napisać wniosek o podział majątku wspólnego małżonków?

Jak napisać wniosek o podział majątku wspólnego? To jedno z najczęstszych pytań, jakie zadają sobie byli małżonkowie po zakończeniu postępowania rozwodowego.

Jeżeli chcesz zainicjować postępowanie sądowe o podział majątku wspólnego małżonków, ale nie wiesz, od czego zacząć, poniżej znajdziesz szczegółowy opis czynności, które powinieneś podjąć. Pierwszą z nich jest przygotowanie wniosku o podział majątku wspólnego po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej.

Zacznijmy jednak od tego do którego sądu należy taki wniosek złożyć.

Gdzie złożyć wniosek o podział majątku wspólnego małżonków?

Gdzie złożyć wniosek o podział majątku wspólnego małżonków?

Sądem właściwym w sprawie o podział majątku wspólnego małżonków jest sąd rejonowy. Jednakże istotne jest jeszcze ustalenie właściwości miejscowej, czyli – inaczej mówiąc – ustalenie, do którego z wielu sądów rejonowych należy złożyć wniosek.

Tu pomocna okazuje się treść art. 566 Kodeksu postępowania cywilnego. Stanowi on, że w sprawie o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami właściwy jest sąd miejsca położenia majątku, a jeżeli wspólność ustała przez śmierć jednego z małżonków – sąd spadku.

Przykładowo, jeżeli wchodząca w skład majątku małżonków nieruchomość znajduje się na terenie Pruszkowa, to sądem właściwym będzie Sąd Rejonowy w Pruszkowie.

Najważniejsze elementy, czyli jak poprawnie napisać wniosek o podział majątku wspólnego małżonków?

jak poprawnie napisać wniosek o podział majątku wspólnego małżonków

Wniosek o podział majątku wspólnego małżonków jest pismem procesowym. W związku z powyższym powinien zawierać typowe dla każdego pisma procesowego elementy:

 1. oznaczenie sądu, do którego pismo jest skierowane (,,Sąd Rejonowy w ….” wraz ze wskazaniem adresu sądu),
 2. imiona i nazwiska oraz adresy zamieszkania stron,
 3. numer PESEL wnioskodawcy,
 4. oznaczenie rodzaju pisma (czyli tytuł ,,Wniosek o podział majątku wspólnego małżonków”),
 5. treść wniosku,
 6. dowody na poparcie przytoczonych okoliczności,
 7. uzasadnienie,
 8. podpis wnioskodawcy (na końcu pisma),
 9. wymienienie załączników (czyli wszystkich dokumentów, które składasz do sądu razem z wnioskiem).

Co jeszcze należy wskazać we wniosku o podział majątku wspólnego małżonków?

wniosek o podział majątku wspólnego małżonków

W treści wniosku należy precyzyjnie określić:

 1. wartość majątku wspólnego małżonków (w zaokrągleniu w górę do pełnej złotówki),
 2. dowód na okoliczność ustania wspólności majątkowej (np. w przypadku rozwodu – załączenie wyroku rozwodowego lub ewentualnie wskazanie który sąd taki wyrok wydał i sygnatury akt postępowania),
 3. co wchodzi w skład majątku wspólnego małżonków (wszystkie ruchomości i nieruchomości, a także środki zgromadzone na rachunkach bankowych oraz otwartych funduszach emerytalnych),
 4. któremu z małżonków mają przypaść konkretne składniki majątku,
 5. czy żądasz od drugiego małżonka spłaty z tytułu wyrównania udziałów w majątku wspólnym.

Warto wspomnieć, że w postępowaniu o podział majątku wspólnego małżonków można też dochodzić zwrotu wydatków, nakładów, oraz ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym (więcej informacji na ten temat znajdziesz w artykule ,,Na czym polega podział majątku pomiędzy byłymi małżonkami?”).

Jakie dowody należy wskazać we wniosku o podział majątku wspólnego małżonków?

Niezwykle istotnym elementem wniosku o podział majątku wspólnego małżonków są wnioski dowodowe. Do najczęściej wykorzystywanych w tego rodzaju postępowaniach dowodów należą:

 1. przesłuchanie stron,
 2. zeznania świadków,
 3. dokumenty potwierdzające nabycie składników majątku i ich wartość,
 4. opinia biegłego rzeczoznawcy, gdy zaistniał konflikt co do wartości któregoś ze składników majątku.

We wniosku należy powołać wszystkie dokumenty potwierdzające m.in. kto, za ile, i z jakich środków nabył poszczególne składniki majątku małżonków. Mogą to być np. faktury, potwierdzenia przelewów, druki zamówień czy też odpisy z ksiąg wieczystych. Innymi słowy – przyda się wszystko, co pozwoli wykazać wartość danego składnika majątku oraz to czy należy on, bądź też nie, do majątku wspólnego małżonków.

Warto się również zastanowić jakie osoby posiadają wiedzę na temat majątku małżonków, a następnie złożyć wniosek o przesłuchanie tych osób w charakterze świadków. W tym artykule przeczytasz więcej na temat tego kto może być świadkiem w sprawie o podział majątku wspólnego małżonków.adwokat podział majątku

O czym jeszcze musisz pamiętać składając wniosek o podział majątku wspólnego małżonków?

Od wniosku o podział majątku wspólnego małżonków należy uiścić stosowną opłatę sądową. Obecnie wynosi ona 1 000 złotych. Jeżeli jednak wniosek zawiera zgodny projekt podziału, to pobiera się opłatę w kwocie 300 złotych.

Opłatę od wniosku o podział majątku wspólnego małżonków można uiścić w kasie sądu lub dokonać przelewu na rachunek bankowy sądu. Potwierdzenie uiszczenia opłaty również należy załączyć do wniosku.

Nie zapomnij również o tym, aby wniosek do sądu złożyć w dwóch egzemplarzach (zarówno samo pismo jak i wszystkie załączniki). Jeden egzemplarz przeznaczony jest dla sądu, zaś drugi dla drugiego małżonka, który w sprawie o podział majątku wspólnego będzie określany mianem uczestnika.

Co się stanie, jeżeli we wniosku o podział majątku wspólnego nie zawrzesz wszystkich niezbędnych informacji?

Zastanawiasz się, co się stanie, jeśli nie zawrzesz we wniosku wszystkich wymaganych informacji, albo nie załączysz drugiego egzemplarza wraz z załącznikami? Nie jest to sytuacja bez wyjścia. Wówczas sąd wezwie Cię do uzupełnienia treści pisma lub złożenia drugiego pakietu dokumentów. Jest to niezbędne z uwagi na konieczność doręczenia przez sąd kompletnego wniosku wraz z załącznikami drugiej stronie.

Pamiętaj jednak, że może to znacznie wydłużyć postępowanie. Dlatego też zanim skierujesz sprawę do sądu powinieneś szczegółowo zapoznać się z instrukcją jak napisać wniosek o podział majątku wspólnego małżonków.

 

Pobierz E-booka - podział majątku

Kompleksowy ebook na temat podziału majątku, omawiający wszelkie aspekty podziału majątku.

W e-booku znajdziesz m.in. wyjaśnienie:

 • kiedy można wystąpić z wnioskiem o podział majątku,
 • jak dokonać podziału majątku w trakcie małżeństwa, podczas rozwodu i po rozwodzie,
 • mieszkanie po rozwodzie – czy po rozwodzie musisz się wyprowadzić,
 • jak napisać wniosek i odpowiedź na wniosek o podział majątku,
 • jak ustanowić rozdzielność majątkową,
 • co wchodzi w zakres majątku osobistego i wspólnego małżonków.

Wpisz maila, abyśmy mogli udostępnić Ci e-booka.

adwokat Iwo Klisz

adwokat Iwo Klisz

Prawnik, założyciel i wspólnik zarządzający w "Klisz i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych". Specjalista z zakresu prawa pracy, prawa rodzinnego, spadkowego oraz gospodarczego. Były wykładowca akademicki na Uniwersytecie Wrocławskim, autor wielu publikacji w prasie fachowej, bloger oraz YouTuber

tel. 695 560 425, e-mail: i.klisz@kancelaria-klisz.pl

adwokat Iwo Klisz

adwokat Iwo Klisz

Prawnik, założyciel i wspólnik zarządzający w "Klisz i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych". Specjalista z zakresu prawa pracy, prawa rodzinnego, spadkowego oraz gospodarczego. Były wykładowca akademicki na Uniwersytecie Wrocławskim, autor wielu publikacji w prasie fachowej, bloger oraz YouTuber

tel. 695 560 425, e-mail: i.klisz@kancelaria-klisz.pl

Masz pytanie do adwokata? Napisz do nas

Pomoc doświadczonego adwokata
Pomożemy Ci w każdej sprawie sądowej
Porady prawne on-line
Zdalne porady prawne u adwokata bez konieczności wychodzenia z domu lub z biura
poradnik podział majątku
Pobierz E-booka - podział majątku

Kompleksowy ebook na temat podziału majątku, omawiający wszelkie aspekty podziału majątku.

W e-booku znajdziesz m.in. wyjaśnienie:

 • kiedy można wystąpić z wnioskiem o podział majątku,
 • jak dokonać podziału majątku w trakcie małżeństwa, podczas rozwodu i po rozwodzie,
 • mieszkanie po rozwodzie – czy po rozwodzie musisz się wyprowadzić,
 • jak napisać wniosek i odpowiedź na wniosek o podział majątku,
 • jak ustanowić rozdzielność majątkową,
 • co wchodzi w zakres majątku osobistego i wspólnego małżonków.

Wpisz maila, abyśmy mogli udostępnić Ci e-booka.