ul. Kazimierza Wielkiego 1

Wrocław

biuro@adwokat-wroclaw.biz.pl

kontakt email: 24h / 7 dni w tygodniu

+ 48 695 560 425

8.30 - 16.30 - dni robocze

Pon - Pt: 8:30 - 16:30

Obsługa Klienta

Jak napisać wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Blog Kancelarii Klisz i Wspólnicy – najnowsze informacje prawne weryfikowane przez zawodowych adwokatów i radców prawnych

Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej to pierwszy krok na drodze do wyjścia z długów. To właśnie na jego podstawie sąd decyduje, czy ogłosić upadłość, która w konsekwencji doprowadzi do ustalenia planu spłaty wierzycieli, a później – do umorzenia pozostałych zobowiązań. 

Upadłość konsumencka wniosek – tylko elektronicznie?

Zanim przystąpisz do składania wniosku, upewnij się, że spełniasz warunki ogłoszenia upadłości osoby fizycznej:

 1. W dniu składania wniosku nie masz statusu przedsiębiorcy (nie jesteś osobą prowadzącą działalność gospodarczą);
 2. Można Cię uznać za osobę niewypłacalną. O niewypłacalności możemy mówić w sytuacji, gdy dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Przyjmuje się, że ten warunek jest spełniony, jeśli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące. 

 Sprawdź także: Niewypłacalność jako przesłanka ogłoszenia upadłości

Jeśli spełniasz powyższe wymogi, możesz przejść do przygotowywania wniosku. Być może zdarzyło Ci się słyszeć, że wraz z powstaniem Krajowego Rejestru Zadłużonych jedyną dostępną drogą będzie forma elektroniczna. I rzeczywiście, zgodnie z art. 216ab ustawy Prawo upadłościowe pisma oraz dokumenty w postępowaniu wnosi się wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. 

Istnieje jednak wyjątek. Z obowiązku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości za pośrednictwem KRZ może być zwolniony dłużnik-konsument. Taka osoba ma prawo wybierać między formą elektroniczną i tradycyjną. Większość sądów uznaje jednak, że wyjątek ten nie ma zastosowania, gdy wniosek składa reprezentujący konsumenta pełnomocnik. 

Przykład

W kwietniu 2022 roku Dorota popadła w stan niewypłacalności i zdecydowała się na ogłoszenie upadłości. Ponieważ była osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, mogła skorzystać z drogi upadłości konsumenckiej. Pierwotnie planowała przygotować wniosek samodzielnie. Wiedziała, że przepisy prawa upadłościowego dają jej możliwość skorzystania z formy tradycyjnej. W trakcie wypełniania wniosku uznała jednak, że aby skutecznie rozpocząć drogę wyjścia z zadłużenia, potrzebuje pomocy prawnika. Ponieważ w sprawie zaczął reprezentować ją adwokat, wniosek należało przygotować w formie elektronicznej i złożyć za pomocą Krajowego Rejestru Zadłużonych.

Przeczytaj także: Skutki ogłoszenia upadłości konsumenckiej przez małżonka

Jak wypełnić wniosek o upadłość konsumencką?

Zgodnie z przepisami ustawy we wniosku o upadłość konsumencką powinny znaleźć się konkretne dane, takie jak: 

 • Twoje imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, adres oraz numer PESEL, ewentualnie także nr NIP jeśli jesteś byłym przedsiębiorcą, a od momentu wykreślenia Cię z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (CEIDG) nie minęło 10 lat;
 • informacje o miejscach, w których znajduje się Twój majątek;
 • okoliczności, które uzasadniają wszczęcie postępowania upadłościowego;
 • aktualny i zupełny wykaz składników Twojego majątku wraz z ich szacunkową wyceną;
 • spis wierzycieli i wierzytelności;
 • lista ewentualnych zabezpieczeń ustanowionych na Twoim majątku, takich jak hipoteka;
 • informacja o osiąganych przez Ciebie przychodach i kosztach utrzymania Ciebie i osób pozostających na utrzymaniu w ciągu ostatnich 6 miesięcy;
 • informacje o dokonanych przez Ciebie czynnościach prawnych w ciągu ostatnich 12 miesięcy dotyczących: nieruchomości, akcji, udziałów w spółkach handlowych, a także innych nabytych składników majątkowych o wartości przekraczającej 10.000 złotych; 
 • oświadczenie o prawdziwości danych zawartych we wniosku. 

Co dołączyć do wniosku o upadłość konsumencką?

Aby została ogłoszona upadłość, do wniosku musisz dołączyć dokumenty potwierdzające, że możesz skorzystać z drogi oddłużenia. Oczywiście ich zakres i liczba zawsze będzie zależeć od okoliczności konkretnej sprawy. 

Pierwsza kategoria dokumentów dotyczy długów i pozwala ustalić ich liczbę, wysokość, a także liczbę wierzycieli. Istotne będą więc m.in. umowy pożyczek i kredytów, inne umowy zawarte z wierzycielami i związane z nimi rachunki oraz faktury, a także nakazy zapłaty i pisma dotyczące egzekucji prowadzonych przez komornika.

Druga kategoria to dokumenty odnoszące się do Twojej sytuacji finansowej. Na ich podstawie można ustalić zakres majątku dłużnika oraz bieżące koszty. Przydatne okażą się więc m.in. roczne zeznania podatkowe, zaświadczenie o osiąganych dochodach i dokumenty potwierdzające regularne wydatki (m.in. umowa najmu, faktury za leki, potwierdzenia przelewów dotyczących opłat), a także ewentualne zaświadczenia lekarskie.    

Wniosek o upadłość konsumencką na formularzu i w formie elektronicznej 

O ile działasz samodzielnie, masz 2 możliwości złożenia wniosku: 

 • forma tradycyjna – wypełniony formularz możesz wysłać pocztą lub złożyć osobiście w sądzie;
 • forma elektroniczna – wniosek będziesz składać za pośrednictwem Krajowego Rejestru Zadłużonych. W tym przypadku musisz założyć konto w KRZ, a składane pisma i dokumenty będziesz podpisywać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub przy wykorzystaniu profilu zaufanego. 

Niezależnie od wybranej formy składania wniosku musisz ponieść opłatę sądową w kwocie 30 złotych, chyba że sąd zdecyduje o zwolnieniu Cię z tych kosztów. 

Gdzie złożyć wniosek o upadłość konsumencką?

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej składa się do wydziału gospodarczego sądu rejonowego właściwego dla Twojego miejsca zamieszkania. Pamiętaj, że jeśli wniosek wniesiesz za pośrednictwem Krajowego Rejestru Zadłużonych, to późniejsza korespondencja z sądem dotycząca postępowania o ogłoszenie upadłości konsumenckiej również będzie odbywać się w formie elektronicznej. 

Przeczytaj również: W jaki sposób ogłosić upadłość konsumenta?

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej został złożony do sądu. Co dalej?

Pod warunkiem, że wniosek został prawidłowo złożony, zostanie rozpatrzony przez sąd (ewentualnie sąd wcześniej wezwie Cię do uzupełnienia braków formalnych). Jeśli spełnisz wymogi przewidziane przez przepisy, zostanie ogłoszona upadłość konsumencka. Wtedy też na dobre rozpocznie się Twoja droga do oddłużenia, która może potrwać od kilku miesięcy do kilku lat.

Najpierw upadły jest zobowiązany wydać syndykowi cały swój majątek, którym z dniem ogłoszenia upadłości dłużnika nie może już samodzielnie zarządzać (staje się on tzw. masą upadłości). Majątek ten jest następnie wyprzedawany i przeznaczany na pokrycie kosztów postępowania oraz częściowe zaspokojenie wierzycieli. 

W dalszej kolejności można już przystąpić do wykonania planu spłaty wierzycieli ustalonego wcześniej przez sąd. Jeśli wywiążesz się z zawartych w nim ustaleń i ewentualnych dodatkowych obowiązków, reszta Twoich długów zostanie umorzona. 

Sprawdź także: Ile trwa upadłość konsumencka z majątkiem i bez majątku? 

FAQ – najczęstsze pytania dotyczące sądowego wniosku o upadłość konsumenta

Czy można samemu złożyć wniosek o upadłość konsumencką?

Tak i co więcej – w takim przypadku możesz zrobić to zarówno w formie tradycyjnej, jak i elektronicznej, podczas gdy przy korzystaniu z profesjonalnej pomocy pozostaje Ci tylko ta druga możliwość. Przygotowanie kompletnego wniosku jest jednak trudne i czasochłonne – szczególnie w zakresie sporządzenia prawidłowego spisu wierzytelności i wierzycieli oraz uzasadnienia. Właśnie dlatego większość osób decyduje się na skorzystanie z pomocy adwokata. 

Jakie dokumenty są potrzebne do upadłości konsumenckiej?

Lista dokumentów dołączanych do wniosku o ogłoszenie upadłości będzie zależeć od okoliczności konkretnego dłużnika. W największym skrócie można powiedzieć, że będą to dokumenty dotyczące po pierwsze zadłużenia (pozwolą ustalić wysokość długów i liczbę wierzycieli), a po drugie – Twojej osobistej sytuacji majątkowej (co ma duże znaczenie w kontekście ogłoszenia upadłości i ustalanego później planu spłaty). 

Ile kosztuje wniosek o upadłość konsumencką?

Składając wniosek o upadłość konsumencką, trzeba ponieść opłatę sądową wysokości 30 złotych. Dodatkowo, jeśli dłużnika reprezentuje pełnomocnik, konieczne będzie wniesienie opłaty skarbowej od pełnomocnictwa – 17 złotych oraz zapłacenie adwokatowi wynagrodzenia. 

upadłość konsumencka wrocław

Pobierz darmowy e-book o upadłości konsumenckiej!

A w nim między innymi: lista sądów upadłościowych oraz formularz wniosku.

adwokat Iwo Klisz

adwokat Iwo Klisz

Prawnik, założyciel i wspólnik zarządzający w "Klisz i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych". Specjalista z zakresu prawa pracy, prawa rodzinnego, spadkowego oraz gospodarczego. Były wykładowca akademicki na Uniwersytecie Wrocławskim, autor wielu publikacji w prasie fachowej, bloger oraz YouTuber

tel. 695 560 425, e-mail: i.klisz@kancelaria-klisz.pl

adwokat Iwo Klisz

adwokat Iwo Klisz

Prawnik, założyciel i wspólnik zarządzający w "Klisz i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych". Specjalista z zakresu prawa pracy, prawa rodzinnego, spadkowego oraz gospodarczego. Były wykładowca akademicki na Uniwersytecie Wrocławskim, autor wielu publikacji w prasie fachowej, bloger oraz YouTuber

tel. 695 560 425, e-mail: i.klisz@kancelaria-klisz.pl

Adwokat Iwo Klisz jako ekspert w ogólnopolskich i lokalnych mediach:

Adwokat Iwo Klisz, założyciel Kancelarii Klisz i Wspólnicy jest nie tylko twórcą wielu publikacji w prasie branżowej, ale także popularnym autorem komentarzy eksperckich w największych portalach informacyjnych oraz stacjach telewizyjnych.

Adwokat Iwo Klisz i prawnicy z Kancelarii Klisz i Wspólnicy są do Twojej dyspozycji:

Nasi eksperci czekają na Twoją wiadomość - napisz teraz

Pomoc doświadczonego adwokata
Pomożemy Ci w każdej sprawie sądowej
Porady prawne on-line
Zdalne porady prawne u adwokata bez konieczności wychodzenia z domu lub z biura