Potrzebujesz porady prawnej?

Kancelaria Klisz i Wspólnicy

ul. Kazimierza Wielkiego 1
50-077 Wrocław

tel. 71 740 50 00
tel. kom. 695 560 425
email:i.klisz@kancelaria-klisz.pl

Czy trzeba wysyłać przedsądowe wezwanie do zapłaty?

Blog Kancelarii Klisz i Wspólnicy – artykuły pisane przez zawodowych adwokatów i radców prawnych

wezwanie do zapłaty

Brak regularnych płatności to sytuacja, która zdarza się w każdej branży. Niektórzy przedsiębiorcy niestety nie są w stanie utrzymać płynności finansowej, a co za tym idzie – opóźniają się w płatnościach. Inni celowo nie regulują swoich należności. Bez względu na przyczynę braku zapłaty, warto, jako wierzyciel, od razu po upływie terminu płatności, podjąć odpowiednie kroki prawne. Przedsądowe wezwanie do zapłaty to dokument, który z pewnością powinieneś sporządzić i wysłać do dłużnika przed wstąpieniem na drogę sądową. W artykule odpowiem na następujące pytania:

 • Kiedy trzeba wysłać wezwanie do zapłaty?
 • Jakie korzyści daje wysłanie przedsądowego wezwania do zapłaty?
 • W jaki sposób je wysłać?
 • Co powinno zawierać?

Kiedy wysłanie przedsądowego wezwania do zapłaty jest konieczne?

Jeżeli strony danej umowy nie określiły terminu zapłaty, wysłanie wezwania jest konieczne. Oczywiście w tej sytuacji nie jest to przedsądowe wezwanie do zapłaty. Ma bowiem na celu jedynie poinformowanie drugiej strony o terminie płatności, gdyż wcześniej nie był on znany. Dopiero, gdy nie otrzymamy płatności po upływie określonego terminu, należy skierować do dłużnika drugie, przedsądowe wezwanie do zapłaty. Pismo dodatkowo będzie zawierać informacje o skutkach braku spłaty należności. O elementach wezwania do zapłaty więcej piszę w dalszej części artykułu.

Istnieją również sytuacje, w których wysłanie przedsądowego wezwania do zapłaty jest wymagane przez przepisy prawa. Pierwszy przypadek to tzw. e-sąd, czyli elektroniczne postępowanie upominawcze. Wypełniając formularz w tym trybie, należy poinformować o polubownych próbach rozwiązania sporu. Dodatkowo regulacje Kodeksu Postępowania Cywilnego wskazują, że przy wnoszeniu pozwu o zapłatę (w trybie zwykłym, nie przez e-sąd) należy wskazać, czy strony sporu podjęły już próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu. Jeżeli takich prób nie było, należy wskazać dlaczego. Choć w praktyce brak tej informacji nie skutkuje zwrotem pozwu, to i tak warto podjąć przedsądową próbę rozwiązania sporu, chociażby z uwagi na dalsze koszty postępowania.

Dlaczego warto wysłać przedsądowe wezwanie do zapłaty do dłużnika?

Odnosząc się do poprzedniego akapitu, sędzia, który będzie rozpatrywał sprawę, od razu inaczej ją oceni, gdy zobaczy, że powód (wierzyciel) starał się rozwiązać spór polubownie. To bardzo dobrze wróży na początku procesu.

Istnieje jednak wiele innych korzyści związanych z wysłaniem przedsądowego wezwania do zapłaty:

 1. Możliwość uniknięcia postępowania sądowego. Duża część wezwań do zapłaty kończy się spłatą należności i zakończeniem sporu. To z kolei oszczędza mnóstwo pieniędzy oraz czasu. W praktyce zdarzają się bardzo różne sytuacje, nawet takie, w których dłużnik zapomniał o zaległości. W takiej sytuacji od razu po otrzymaniu wezwania, spłaca należność.
 2. Uznanie długu przez dłużnika. To sytuacja, w której dłużnik potwierdzi, że jest świadomy posiadanego długu. Może w dalszym ciągu nie zapłacić, ale jeżeli otrzymasz od niego jakąkolwiek wiadomość lub pismo, że wie o swoim długu i “kiedyś” go spłaci, ma to dla Ciebie duże znaczenie. Po pierwsze, posiadając dowód na uznanie długu, sprawę możesz skierować do sądu w trybie postępowania nakazowego (takie postępowania z reguły są szybsze, a opłata sądowa niższa). Po drugie, uznanie długu przerywa bieg jego przedawnienia, co powoduje, że biegnie on od nowa.
 3. Ustalenie poprawnych danych dłużnika. Jeżeli Twoje wezwanie dotrze do dłużnika (o tym jak je wysłać piszę poniżej), będziesz miał pewność, że masz jego aktualne dane (szczególnie chodzi o adres konieczny do złożenia pozwu).
 4. Dokładna informacja o zaległości. W wezwaniu do zapłaty oprócz należności głównej, warto wyliczyć dłużnikowi kwotę odsetek na dzień wysłania przedsądowego wezwania do zapłaty. Często jest to czynnik motywujący dłużnika, gdy widzi, że jego zaległość rośnie z każdym dniem.
 5. Spłata przedawnionego długu. Wiele osób myśli, że przedawniony dług jest nie do odzyskania. To prawda, jeżeli zapłaty takiego długu dochodzimy na drodze postępowania sądowego. Obecnie bowiem sąd z urzędu ma obowiązek zbadać, czy dług jest przedawniony. Jeżeli tak jest, oddala powództwo. W świetle prawa jednak dług dalej istnieje i jeżeli dłużnik przez swoją pomyłkę lub niewiedzę spłaci przedawniony dług, nie ma możliwości żądania jego zwrotu.

W jaki sposób wysłać przedsądowe wezwanie do zapłaty?

Przedsądowe wezwanie do zapłaty należy zawsze wysyłać listem poleconym ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Dzięki temu dowiesz się, czy Twoje wezwanie faktycznie dotarło do dłużnika. Ważną informacją jest również to, kto je odebrał (czy dłużnik osobiście, czy inny członek rodziny) oraz w jakim dniu. Wezwanie do zapłaty, jak już wspominałem powyżej, pomoże Ci ustalić, czy dysponujesz aktualnym adresem dłużnika. Możesz bowiem otrzymać zwrot listu z adnotacją “adresat wyprowadził się”. Wtedy należy podjąć odpowiednie kroki prawne, aby ustalić aktualny adres dłużnika. Jest to konieczne, aby wszcząć postępowanie sądowe.

Co powinno znaleźć się w przedsądowym wezwaniu do zapłaty?

Wszystkie przedsądowe wezwania do zapłaty mają podobną strukturę. Z pewnością należy w takim dokumencie umieścić następujące informacje:

 • data i miejsce sporządzenia przedsądowego wezwania do zapłaty,
 • dokładne dane wierzyciela (czyli Twoje dane, imię, nazwisko, nazwa działalności, adres, numery identyfikacyjne),
 • dane dłużnika,
 • podstawa dochodzonej należności (w tym miejscu warto szczegółowo określić z czego wynika dług oraz jaka jest jego podstawa prawna, np. umowa, faktura itp.),
 • kwota długu (z dokładnym podziałem na kwotę główną oraz odsetki),
 • termin spłaty długu (np. 14 dni od dnia odebrania wezwania do zapłaty) wraz z sposobem płatności (najlepiej podać swój nr konta),
 • konsekwencje braku zapłaty (w tym miejscu należy wskazać, jakie dalsze kroki podejmiesz, jeżeli dłużnik nie zapłaci) – w piśmie można to wyrazić w następujący sposób: Powyższą należność należy wpłacić na poniższy rachunek bankowy w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma pod rygorem wszczęcia postępowania sądowego.

 

Mogą Cię zainteresować:

adwokat Iwo Klisz

adwokat Iwo Klisz

Prawnik, założyciel i wspólnik zarządzający w "Klisz i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych". Specjalista z zakresu prawa pracy, prawa rodzinnego, spadkowego oraz gospodarczego. Były wykładowca akademicki na Uniwersytecie Wrocławskim, autor wielu publikacji w prasie fachowej, bloger oraz YouTuber

tel. 695 560 425, e-mail: i.klisz@kancelaria-klisz.pl

adwokat Iwo Klisz

adwokat Iwo Klisz

Prawnik, założyciel i wspólnik zarządzający w "Klisz i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych". Specjalista z zakresu prawa pracy, prawa rodzinnego, spadkowego oraz gospodarczego. Były wykładowca akademicki na Uniwersytecie Wrocławskim, autor wielu publikacji w prasie fachowej, bloger oraz YouTuber

tel. 695 560 425, e-mail: i.klisz@kancelaria-klisz.pl

Masz pytanie do adwokata? Napisz do nas

Pomoc doświadczonego adwokata
Pomożemy Ci w każdej sprawie sądowej
Porady prawne on-line
Zdalne porady prawne u adwokata bez konieczności wychodzenia z domu lub z biura
upadłość przedsiębiorcy - darmowy poradnik

Z e-booka dowiesz się kto może ogłosić upadłość oraz czym się różni upadłość od likwidacji i restrukturyzacji. Poza tym w e-booku znajdziesz wzór wniosku oraz wszystkie niezbędne informacje dotyczące ogłoszenia upadłości. 

Wpisz maila, abyśmy mogli udostępnić Ci e-booka.