Autor bloga


kary umowne

adwokat Iwo Klisz z Wrocławia

Każdego dnia najlepiej jak potrafię pomagam osobom i firmom, redagować i sporządzać umowy, a także przekonuję w ramach negocjacji i rozpraw sądowych do przyjęcia interpretacji umowy zgodnie z najlepszym interesem moich Klientów.

ZNAJDZIESZ MNIE TUTAJ:

weksle in blanco Twitter kary umownej weksel

KANCELARIA KLISZ I WSPÓLNICY

Biuro we Wrocławiu
ul. Joachima Lelewela 23/7
tel. 71 740 50 00
tel. kom 695 560 425

strona www: adwokat-wroclaw.biz.pl


Chciałbyś nas zapamiętać?

Polub naszą stronę na FB, a od czasu do czasu o sobie przypomnimy

weksel in blanco

 

Co to jest weksel in blanco i do czego służy?

Weksel in blanco, zwany także wekslem niezupełnym jest jednym ze sposobów zabezpieczenia wierzytelności. Jest to środek pomocny, ale mogą zdarzyć się takie sytuacje, w których nie przyniesie on wierzycielowi żadnego pożytku.

Weksel in blanco to podpisany przez dłużnika blankiet wekslowy, który nie ma uzupełnionego co najmniej jednego elementu. Czyli np. może nie posiadać wskazanej daty czy miejsca płatności, wysokości należnej kwoty, remitenta (osoby, na rzecz której ma być dokonana płatność na podstawie weksla). Najczęściej stosowane są weksle, które nie mają żadnego z powyżej wskazanych elementów oprócz podpisu dłużnika lub poręczyciela (awalisty) i zwrotu „zapłacę za ten weksel”.

Jeśli wierzyciel zdecyduje się na użycie weksla, uzupełnia samodzielnie jego pozostałe elementy i na jego podstawie wszczyna postępowanie sądowe, a następnie egzekucyjne.

Deklaracja wekslowa

Jak widać pozostawienie przez dłużnika w rękach wierzyciela weksla in blanco jest dosyć ryzykowne. W szczególności, że zdecydowana większość takich weksli nie posiada wpisanej kwoty należności, której może się domagać ich posiadacz. Zatem wierzyciel ma możliwość uzupełnienia weksla w zasadzie dowolną kwotą.

Właśnie dlatego nieodłącznym elementem weksla in blanco powinna być tzw. deklaracja wekslowa (porozumienie wekslowe). Mimo, że nie musi mieć ona formy pisemnej, w praktyce najczęściej występuje właśnie jako pisemna umowa pomiędzy wystawcą weksla a wierzycielem. W treści tej umowy strony regulują zasady, na jakich wierzyciel będzie mógł uzupełnić przekazany mu do dyspozycji weksel in blanco.

Wierzyciel będzie musiał wypełnić weksle zgodnie z zawartą umową (deklaracją), w przeciwnym razie dłużnik będzie mógł w toku procesu ponieść zarzut wypełnienia weksla niezgodnie z porozumieniem.

Skuteczność weksla in blanco

Weksel in blanco jest stosunkowo przydatnym sposobem zabezpieczenia wierzytelności. Należy jednak wyraźnie podkreślić, że główną jego zaletą jest przyspieszenie oraz ograniczenie kosztów egzekucji zabezpieczonej wierzytelności. Mogą jednak pojawić się sytuacje, w których okaże się on niewystarczający.

Co tak naprawdę daje weksel?

Pierwsza zaleta dochodzenia zapłaty należności na podstawie weksla (uzupełnionego weksla in blanco) to niższa opłata sądowa od pozwu. Wszczynając postępowanie sądowe o zapłatę, powód musi opłacić opłatę sądową w wysokości 5 % dochodzonej wierzytelności. Tymczasem, jeśli podstawą zapłaty jest weksel, wierzyciel będzie zobowiązany do zapłaty jedynie ¼ z tej kwoty. Co więcej, pozostałą część opłaty (3/4 z 5 % dochodzonej należności) będzie musiał uiścić dłużnik. Zapłata tej kwoty przez dłużnika będzie mu dopiero otwierać drogę do podjęcia obrony w postępowaniu sądowym.

Kolejną zaletą weksla jest to, że z reguły na jego podstawie sąd wydaje nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym. Taki nakaz po pierwsze jest tytułem zabezpieczenia (tzn. można już na etapie jego uzyskania uruchomić komornika, który zabezpieczy majątek dłużnika – np. zablokuje środki ma jego rachunku bankowym).

Nadto nakaz zapłaty z weksla staje się natychmiast wykonalny po tym, jak dłużnik w ciągu dwóch tygodni od otrzymania takiego nakazu z sądu nie dokona płatności na rzecz wierzyciela. Po tym okresie wierzyciel może przystąpić do prowadzenia egzekucji z majątku dłużnika bez względu na to, czy dłużnik ostatecznie podjął obronę przed wierzytelnością z weksla, czy nie.

Warto powiedzieć, że w przypadku weksli można w bardzo uproszczony sposób uzyskać dodatkowe zabezpieczenie w postaci poręczenia. Każda osoba podpisana na wekslu w innym miejscu niż wystawca staje się automatycznie poręczycielem jego zapłaty. Nie trzeba zatem przygotowywać odrębnej umowy, a wystarczy uzyskać podpis poręczyciela na wekslu. To znacznie upraszcza samą procedurę ustanawiania tego rodzaju zabezpieczenia wierzytelności.

Warto jednak pamiętać, że weksel w żaden sposób nie zabezpiecza przed niewypłacalnością dłużnika. W takim wypadku np. zabezpieczenia rzeczowe (np. hipoteka, która pozwala zaspokoić się z nieruchomości z pierwszeństwem przed innymi wierzycielami dłużnika) będą skuteczniejsze.

pozdrawiam
adwokat Iwo Klisz
Kancelaria Prawa Gospodarczego Wrocław

Jeżeli zainteresował Cię artykuł, kliknij „Lubię to” lub polub moją stronę na facebooku (Facebook adwokat Wrocław). To, że artykuł Ci się spodobał jest dla mnie bardzo ważną wskazówką, a także mocną dawką motywacji do dalszego pisania.

Dziękuję i życzę Ci miłego dnia.


Może zainteresuje Cię także:


kancelaria-prawa-gospodarczego


Czy to, o czym napisałem pasuje do Twojej sytuacji?

Pamiętaj, że informacje umieszczone powyżej przedstawiają tylko ogólne zasady funkcjonowania prawa gospodarczego i nie mogą zastąpić porady prawnej dotyczącej oceny Twojej sytuacji prawnej.

Jeśli szukasz płatnej pomocy prawnej adwokata specjalisty z zakresu prawa gospodarczego i jesteś z Wrocławia lub okolic, wpisz poniżej swój numer telefonu. Skontaktujemy się z Tobą i wyjaśnimy co możemy dla Ciebie zrobić i jak wyglądają zasady i koszty współpracy z naszą Kancelarią.

Iwo Klisz - adwokat Wrocław

Wspólnik zarządzający w "Klisz i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych". Specjalista z zakresu prawa pracy, prawa spadkowego i prawa gospodarczego, były wykładowca akademicki na Uniwersytecie Wrocławskim.

tel. 695 560 425, e-mail: i.klisz@adwokat-wroclaw.biz.pl
Więcej o autorze ...