Potrzebujesz porady prawnej?

Kancelaria Klisz i Wspólnicy

ul. Kazimierza Wielkiego 1
50-077 Wrocław

tel. 71 740 50 00
tel. kom. 695 560 425
email:i.klisz@kancelaria-klisz.pl

Warunek i termin

Blog Kancelarii Klisz i Wspólnicy – artykuły pisane przez zawodowych adwokatów i radców prawnych

warunek i termin

Warunek i termin – zastanawiasz się czym się różnią? Nie wiesz co to jest warunek zawieszający i rozwiązujący? Szukasz informacji na temat prawidłowego sposobu skonstruowania klauzuli warunku lub terminu? W artykule znajdziesz informacje na temat:

 • różnic pomiędzy warunkiem i terminem,
 • warunku zawieszającego,
 • warunku rozwiązującego,
 • a także warunku niemożliwego,
 • konsekwencji przeciwdziałania ziszczeniu się warunku.

Dodatkowe klauzule umowne

Zarówno warunek, jak i termin są to zdarzenia, od których nadejścia uzależnić można powstanie, albo ustanie określonych skutków prawnych. W tym np. wejście w życie albo zakończenie umowy. Wyjątek stanowi umowa przeniesienia prawa własności nieruchomości, która nie może być ani warunkowa, ani terminowa.

Warunek a termin

Warunek jest zdarzeniem przyszłym i niepewnym (np. uzyskanie pozwolenia na budowę, zakończenie inwestycji, zdobycie odpowiednich uprawnień). A także takim, który jest pewny co do wystąpienia ale nie można dokładnie określić jego daty, np. pojawienie się pierwszych przymrozków). Zaś termin jest zdarzeniem przyszłym i pewnym (zaistnienie określonej w umowie daty).

Rodzaje warunków i terminów

Podstawowe rodzaje warunków i terminów to:

 • rozwiązujące – powodują ustanie umowy na skutek ziszczenia się warunku lub dojścia terminu umownego;
 • zawieszające – powodują powstanie skutków czynności prawnej na skutek ziszczenia się warunku lub dojścia terminu umownego;
 • niemożliwe i zabronione ? pierwsze nie są możliwe do ziszczenia się uwzględniając obecny poziom wiedzy i techniki. Drugie naruszałyby przepisy prawa lub zasady współżycia społecznego. W przypadku zastrzeżenia takich warunków lub terminów ? jeśli są one zawieszające to powoduje to nieważność umowy, zaś gdy są rozwiązujące to przyjmuje się, że nie zostały zastrzeżone.

Przeciwdziałanie spełnieniu się warunku

Skoro warunek to zdarzenie przyszłe i niepewne, to druga strona może próbować przeciwdziałać jego ziszczeniu się albo nieziszczeniu. Sytuacje takie zostały jednakże przewidziane przez ustawodawcę. I tak:

 • jeżeli strona, której zależy na nieziszczeniu się warunku, przeszkodzi w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego ziszczeniu się warunku, następują skutki takie, jakby warunek się ziścił, Przykładowo, warunkiem jest uzyskanie przez stronę zamówienia od osoby trzeciej. Druga strona bezpodstawnie pomawia swojego kontrahenta o nieuczciwe praktyki rynkowe i w konsekwencji osoba trzecia nie zawiera z nim umowy;
 • jeżeli strona, której zależy na ziszczeniu się warunku, doprowadzi w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego do ziszczenia się warunku, następują skutki takie, jakby warunek się nie ziścił. Przykładowo, warunkiem jest uzyskanie certyfikatu na produkt. Druga strona, w oświadczeniu kierowanym do organu certyfikacyjnego poświadcza nieprawdę, na temat produktu i dzięki temu uzyskuje on certyfikat. Mimo że nie spełniał on warunków ku temu.

Zasady te wyrażają zatem swoistą sankcję za nieuczciwe postępowanie kontrahenta, który wbrew zasadom uczciwości i dobrej wiary, a zatem w sposób naganny, doprowadza swoim działaniem (zaniechaniem) do sytuacji, w której nie następuje zdarzenie stanowiące realizację warunku. Taki sposób postępowania spotyka się z woli ustawodawcy ze swoistą “karą cywilną” w postaci przyjmowania na zasadzie fikcji prawnej, sytuacji tożsamej z tą jakby warunek się ziścił, bądź nie ziścił ? w zależności od okoliczności danej sprawy.

Przykłady – warunki i terminy

Poniżej zamieszczamy kilka przykładów omawianych klauzul umownych:

 • Sprzedawca zobowiązuje się sprzedać pojazd opisany w załączniku nr 1 do umowy Nabywcy, a Nabywca zobowiązuje się go kupić pod warunkiem zawieszającym uzyskania przez pojazd pozytywnego wyniku badań technicznych zleconych przez strony.
 • Umowa niniejsza ulega rozwiązaniu, jeśli zleceniobiorca nie ukończy kursu specjalistycznego z wynikiem pozytywnym w terminie do dnia 10 września 2014 roku (warunek rozwiązujący).
 • Strony postanawiają, że umowa ulega rozwiązaniu po upływie 90 dni od jej zawarcia (termin).

Przeczytaj także:

Warunek w umowie – najważniejsze informacje

adwokat Iwo Klisz

adwokat Iwo Klisz

Prawnik, założyciel i wspólnik zarządzający w "Klisz i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych". Specjalista z zakresu prawa pracy, prawa rodzinnego, spadkowego oraz gospodarczego. Były wykładowca akademicki na Uniwersytecie Wrocławskim, autor wielu publikacji w prasie fachowej, bloger oraz YouTuber

tel. 695 560 425, e-mail: i.klisz@kancelaria-klisz.pl

adwokat Iwo Klisz

adwokat Iwo Klisz

Prawnik, założyciel i wspólnik zarządzający w "Klisz i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych". Specjalista z zakresu prawa pracy, prawa rodzinnego, spadkowego oraz gospodarczego. Były wykładowca akademicki na Uniwersytecie Wrocławskim, autor wielu publikacji w prasie fachowej, bloger oraz YouTuber

tel. 695 560 425, e-mail: i.klisz@kancelaria-klisz.pl

Masz pytanie do adwokata? Napisz do nas

Pomoc doświadczonego adwokata
Pomożemy Ci w każdej sprawie sądowej
Porady prawne on-line
Zdalne porady prawne u adwokata bez konieczności wychodzenia z domu lub z biura
upadłość przedsiębiorcy - darmowy poradnik

Z e-booka dowiesz się kto może ogłosić upadłość oraz czym się różni upadłość od likwidacji i restrukturyzacji. Poza tym w e-booku znajdziesz wzór wniosku oraz wszystkie niezbędne informacje dotyczące ogłoszenia upadłości. 

Wpisz maila, abyśmy mogli udostępnić Ci e-booka.