fbpx

O Kancelarii Klisz i Wspólnicy

obsługa prawna kancelaria adwokacka we wrocławiu

Naszą Kancelarię tworzy zespół osób wierzący we wspólne wartości takie jak profesjonalizm, staranność i jakość w obsłudze klienta.

Naszą misją jest to, żeby na zawsze pozostać prawnikiem z ludzką twarzą. Uważamy, że nie wystarczy mówić tylko do rzeczy, bo trzeba też mówić do ludzi.

Żargon prawniczy zostawiamy dla sędziów i prokuratorów, a naszym Klientom naprawdę wyjaśniamy jak działa prawo

Kancelaria Klisz i Wspólnicy

Kancelaria Adwokacka we Wrocławiu

ul. Joachima Lelewela 23/7,
53-505 Wrocław
tel. 71 740 50 00

Kancelaria Adwokacka w Poznaniu

ul. Bóżnicza 1/14,
61-001 Poznań
tel. 71 740 50 00

Kancelaria Adwokacka w Katowicach

ul. Sobieskiego 27/30, 40-082 Katowice
tel. 32 321 02 84

Kancelaria Adwokacka w Gdańsku

ul. Kartuska 31c/1, 80-138 Gdańsk
tel. 71 740 50 00

tel. 71 740 50 00

tel. kom. 695 560 425

Zapraszamy na Kanał YouTube!
Prawo spadkowe dla Każdego

adwokat prawo spadkowe wrocław

Zapisz się na nasz Newsletter!

Darmowy poradnik dla Pracodawców

 

Poznaj nas w social mediach

Najnowsze posty

Nasze blogi:

Polub nas:

Upadłość przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą

Blog Kancelarii Klisz i Wspólnicy
Upadłość przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą

Czy wiesz ile jest zarejestrowanych firm prowadzonych w formie jednoosobowej działalności gospodarczej? W 2018r. było to ponad trzy miliony. Trzy miliony przedsiębiorców. Trzy miliony osób, które odpowiadają za długi związane z prowadzoną działalnością całym swoim majątkiem. Niestety każda działalność gospodarcza wiąże się z ryzykiem. Każdy przedsiębiorca może stracić płynność finansową, stać się niewypłacalny, a ostatecznie upaść. Przyjrzymy się jak uregulowana jest kwestia upadłości osoby fizycznej – przedsiębiorcy.

Obecne przepisy:

Na gruncie obecnie obowiązujących przepisów ustawy Prawo upadłościowe możemy dojść do kilku spostrzeżeń. Upadłość ogłasza się w stosunku do dłużnika, który stał się niewypłacalny. Dłużnik jest niewypłacalny, jeżeli utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych.

Moment powstania niewypłacalności nie zawsze jest łatwy do określenia dlatego ustawa wprowadza domniemania. I tak domniemywa się, że dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące. Właściwe ustalenie momentu niewypłacalności jest bardzo istotne.

Cel postępowania wobec przedsiębiorcy

Na podstawie dziś obowiązujących przepisów celem postępowania egzekucyjnego prowadzonego wobec przedsiębiorcy jest przede wszystkim zaspokojenie interesów wierzycieli. Środkiem do tego celu była głównie likwidacja majątku przedsiębiorcy. Co do zasady umorzenie długów upadłego nie było celem postępowania, a do tego z reguły nie zachodziło. Czyli jeżeli zlikwidowano cały majątek upadłego, a wierzyciele nie zostali zaspokojeni w całości, to po zakończeniu postępowania upadłościowego upadły dalej był zadłużony. Pewien wyjątek był dopuszczalny. Bowiem co do przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą dopuszczalne było umorzenie ich zobowiązań, ale tylko wyjątkowo i tylko wobec dłużników rzetelnych.

Obowiązek złożenia wniosku o upadłość

Mimo, że oddłużenie nie jest obecnie głównym celem postępowania, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą ma prawny obowiązek złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy. Zgłoszenie musi nastąpić w określonym terminie. Zgodnie z przepisami dłużnik jest obowiązany, nie później niż w terminie trzydziestu dni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości, zgłosić w sądzie wniosek o ogłoszenie upadłości.

Dłużnik ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną wskutek niezłożenia wniosku w terminie, chyba że nie ponosi winy. Dłużnik może się uwolnić się od odpowiedzialności, w szczególności jeżeli wykaże, że w terminie otwarto postępowanie restrukturyzacyjne albo zatwierdzono układ w postępowaniu o zatwierdzenie układu.upadłość

Niezgłoszenie wniosku o upadłość jako przedsiębiorca, a upadłość konsumencka

Na gruncie obecnych przepisów przedsiębiorca jednoosobowy nie mógł ogłosić upadłości konsumenckiej dopóki prowadził działalność. Taka możliwość powstała jednak na następny dzień po wykreśleniu przedsiębiorcy z rejestru CEIDG.

Jednakże, odpowiedzialność odszkodowawcza, o której była mowa wyżej, nie jest jedyną sankcją jaka uderzała w dłużników będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą.

Niezgłoszenie wniosku o upadłość w ustawowym terminie co do zasady wyłączało możliwość przeprowadzenia upadłości konsumenckiej takiego przedsiębiorcy po zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej. Zgodnie z przepisami sąd był zobowiązany do oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Jeżeli w okresie dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku dłużnik, mając taki obowiązek, wbrew przepisom ustawy nie zgłosił w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości. Przedsiębiorca był w ten sposób karany nie tylko za niezłożenie wniosku o upadłość w ogóle. Ale także za zgłoszenie po terminie. Przez dziesięć lat nie mógł ogłosić upadłości konsumenckiej.

Wyjątkowo, upadłość konsumencka mogła zostać przeprowadzenia gdy było to uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi. Decyzja czy takie okoliczności zachodzą zawsze jednak należała do Sądu.

Przepisy po nowelizacji od marca 2020r.

Od marca 2020r. wszystko się zmienia. Wtedy to wchodzi w życie kolejna istotna nowelizacja ustawy Prawo upadłościowe. Głównym celem postępowania prowadzonego wobec przedsiębiorcy będącym osobą fizyczną będzie od tej chwili jego oddłużenie. Zdaje się zatem, że interes wierzycieli schodzi na drugi plan.

Co więcej, uchylono przepis nakazujący sądowi oddalenie wniosku o upadłość byłego przedsiębiorcy, który w okresie uprzednich dziesięciu lat nie zgłosił w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy. Innymi słowy, przedsiębiorca może ogłosić upadłość konsumencką na następny dzień po zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej nawet wtedy gdy nie zgłosił wniosku jako przedsiębiorca. Uchylono sankcję o której było wyżej.

Dzięki wprowadzonej nowelizacji wielu osobom otworzy się droga do ogłoszenie upadłości konsumenckiej, a w ostatecznym rachunku do oddłużenia. To dobra wiadomość dla dużej grupy niewypłacalnych dłużników.

Pobierz darmowy e-book o upadłości przedsiębiorcy!
Wpisz swój e-mail poniżej:

Pozdrawiam

adwokat Eryk Trybuliński

adwokat Eryk Trybuliński

Mam na dzieję, że mój artykuł wyjaśnił Ci kilka rzeczy. Jeśli tak, to kliknij „Lubię to” lub polub stronę naszej Kancelarii na facebooku (Facebook adwokat Wrocław).

Jeśli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:
tel. 695 560 425    email: i.klisz@adwokat-wroclaw.biz.pl

SKORZYSTAJ Z POMOCY ADWOKATA BEZ WYCHODZENIA Z DOMU

Potrzebujesz pomocy w swojej sprawie?
Skontaktuj się z nami:
 
Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych
Klisz i Wspólnicy
 
Wrocław – Katowice – Poznań – Gdańsk
 
tel. 71 740 50 00
tel. kom. 695 560 425
 

Zapraszamy na Kanał YouTube - Prawnik dla pracodawcy

Inni czytali również: