fbpx

O Kancelarii Klisz i Wspólnicy

obsługa prawna kancelaria adwokacka we wrocławiu

Naszą Kancelarię tworzy zespół osób wierzący we wspólne wartości takie jak profesjonalizm, staranność i jakość w obsłudze klienta.

Naszą misją jest to, żeby na zawsze pozostać prawnikiem z ludzką twarzą. Uważamy, że nie wystarczy mówić tylko do rzeczy, bo trzeba też mówić do ludzi.

Żargon prawniczy zostawiamy dla sędziów i prokuratorów, a naszym Klientom naprawdę wyjaśniamy jak działa prawo

Kancelaria Klisz i Wspólnicy

Kancelaria Adwokacka we Wrocławiu

ul. Joachima Lelewela 23/7,
53-505 Wrocław
tel. 71 740 50 00

Kancelaria Adwokacka w Poznaniu

ul. Bóżnicza 1/14,
61-001 Poznań
tel. 71 740 50 00

Kancelaria Adwokacka w Katowicach

ul. Sobieskiego 27/30, 40-082 Katowice
tel. 32 321 02 84

Kancelaria Adwokacka w Gdańsku

ul. Kartuska 31c/1, 80-138 Gdańsk
tel. 71 740 50 00

tel. 71 740 50 00

tel. kom. 695 560 425

Zapraszamy na Kanał YouTube!
Prawo spadkowe dla Każdego

adwokat prawo spadkowe wrocław

Zapisz się na nasz Newsletter!

Darmowy poradnik dla Pracodawców

 

Poznaj nas w social mediach

Najnowsze posty

Nasze blogi:

Polub nas:

Umowa świadczenia usług i umowa zlecenia

Blog Kancelarii Klisz i Wspólnicy
Umowa świadczenia usług i umowa zlecenia

Umowa świadczenia usług a umowa zlecenia – zastanawiasz czym się różni? A może nie wiesz kiedy stosować każdą z tych umów? Czy też szukasz informacji na temat konstrukcji umowy o świadczenie usług lub umowy zlecenia? Z naszego artykułu dowiesz się:

 • kiedy zastosować umowę zlecenia,
 • do jakich przypadków przeznaczona jest umowa świadczenia usług, a także
 • jakie postanowienia powinna zawierać każda z tych umów.

Świadczenie usług a zlecenie

W języku potocznym terminów „umowa o świadczenie usług” oraz „umowa zlecenia” używa się zamiennie. Obie umowy jednakże, choć do siebie zbliżone, mają za swój przedmiot odmienne czynności. I tak:

 • umowa zlecenie – dotyczy wykonywania na rzecz zleceniodawcy wyłącznie czynności prawnych. Na przykład zawierania w jego imieniu umów, składania oświadczeń woli, występowania przed urzędami i organami państwowymi. Przykładowo: umowa o prowadzenie sprawy sądowej, umowa pośrednictwa transakcyjnego, umowa o zarządzanie przedsiębiorstwem;
 • umowa o świadczenie usług – odnosi się do wykonywania innych czynności (usług) na rzecz zleceniodawcy. Przykładowo: umowa na usługi doradcze, usługi księgowe, szkoleniowe, itp.

 

Regulacje ustawowe – umowa świadczenia usług i umowa zlecenia

 

Podobieństwo obu umów przejawia się również tym, że do umów o świadczenie usług stosuje się odpowiednio (z uwzględnieniem specyfiki konkretnej umowy) przepisy o zleceniu. Dotyczy to jednak tylko tych usług, które nie zostały uregulowane w przepisach szczególnych (np. usługo bankowe, telekomunikacyjne, świadczone drogą elektroniczną, itp.).

Umowa zlecenie została uregulowana w Kodeksie cywilnym w art. 734-751, najważniejsze zasady wynikające z tychże przepisów, to:

 • przyjmujący zlecenie może bez uprzedniej zgody dającego zlecenie odstąpić od wskazanego przez niego sposobu wykonania zlecenia. Jeżeli nie ma możności uzyskania jego zgody, a zachodzi uzasadniony powód do przypuszczenia, że dający zlecenie zgodziłby się na zmianę, gdyby wiedział o istniejącym stanie rzeczy,
 • przyjmujący zlecenie może powierzyć wykonanie zlecenia osobie trzeciej tylko wtedy, gdy to wynika z umowy lub ze zwyczaju. Albo gdy jest do tego zmuszony przez okoliczności. W wypadku takim obowiązany jest zawiadomić niezwłocznie dającego zlecenie o osobie i o miejscu zamieszkania swego zastępcy i w razie zawiadomienia odpowiedzialny jest tylko za brak należytej staranności w wyborze zastępcy,
 • wynagrodzenie należy się przyjmującemu dopiero po wykonaniu zlecenia, chyba że co innego wynika z umowy,
 • dający zlecenie może je wypowiedzieć w każdym czasie z obowiązkiem rozliczenia się z przyjmującym zlecenie. Tak samo może postąpić przyjmujący zlecenie, jednak gdy zlecenie jest odpłatne, a wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu odpowiada on za ewentualną szkodę,
 • z upływem 2 lat przedawniają się roszczenia o zapłatę wynagrodzenia osób profesjonalnie wykonujących zlecenie lub usługi. A także zleceniodawcy o zwrot zaliczek im udzielonych.

potrzebujesz pomocy w sprawie umowy

Konstrukcja umów – umowa świadczenia usług i umowa zlecenia

Na co należy zwracać uwagę w konstrukcji umów, prócz dokładnego oznaczenia ich stron:

 • możliwie precyzyjnie należy określić przedmiot umowy, aby nie było wątpliwości, jakie usługi, bądź czynności oraz w jaki sposób mają być wykonywane,
 • należy określić prawa i obwiązki stron, w tym w szczególności przekazywania informacji i materiałów niezbędnych do wykonania umowy,
 • należy określić sposób rozliczania się z wykonanych usług oraz sposób wyliczenia wynagrodzenia,
 • powinien zostać uregulowany czas trwania umowy oraz sposób jej wypowiadania,
 • często w umowach tego typu reguluje się również: zakres odpowiedzialności, kary umowne, gwarancję.

Przeczytaj także:

Umowa dostawy

Pobierz darmowy wzór umowy o świadczenie usług doradczych

Pozdrawiam

radca prawny Michal Koralewski

radca prawny Michal Koralewski

Mam na dzieję, że mój artykuł wyjaśnił Ci kilka rzeczy. Jeśli tak, to kliknij „Lubię to” lub polub stronę naszej Kancelarii na facebooku (Facebook adwokat Wrocław).

Jeśli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:
tel. 695 560 425    email: i.klisz@adwokat-wroclaw.biz.pl

SKORZYSTAJ Z POMOCY ADWOKATA BEZ WYCHODZENIA Z DOMU

Potrzebujesz pomocy w swojej sprawie?
Skontaktuj się z nami:
 
Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych
Klisz i Wspólnicy
 
Wrocław – Katowice – Poznań – Gdańsk
 
tel. 71 740 50 00
tel. kom. 695 560 425
 

Zapraszamy na Kanał YouTube - Prawnik dla pracodawcy

Inni czytali również:

upadłość przedsiębiorcy - darmowy poradnik

Z e-booka dowiesz się kto może ogłosić upadłość oraz czym się różni upadłość od likwidacji i restrukturyzacji. Poza tym w e-booku znajdziesz wzór wniosku oraz wszystkie niezbędne informacje dotyczące ogłoszenia upadłości. 

Wpisz maila, abyśmy mogli udostępnić Ci e-booka.