Potrzebujesz porady prawnej?

Kancelaria Klisz i Wspólnicy

ul. Kazimierza Wielkiego 1
50-077 Wrocław

tel. 71 740 50 00
tel. kom. 695 560 425
email:i.klisz@kancelaria-klisz.pl

Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Blog Kancelarii Klisz i Wspólnicy – artykuły pisane przez zawodowych adwokatów i radców prawnych

Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Jak napisać umowę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pierwszym krokiem koniecznym do założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest zawarcie pomiędzy wspólnikami umowy spółki (w przypadku spółki jednoosobowej będzie to akt założycielski). Umowa spółki może zostać podpisana w tradycyjnej formie papierowej lub formie elektronicznej (przez Internet).

Do założenia spółki w tradycyjnej formie konieczna jest wizyta u notariusza.  Aby umowa spółki była ważna, musi zostać spisana przez notariusza w formie aktu notarialnego. Niezachowanie tej formy będzie wiązało się z oddaleniem przez sąd rejestrowy wniosku o rejestrację spółki.

Wspólnicy spółki mają dużą swobodę w kreowaniu postanowień umowy spółki, a jej ostateczna treść zależy od wielu czynników (np. ilości wspólników, działalności którą spółka zamierza prowadzić). Pamiętać jednak należy, że pewne postanowienia bezwzględnie muszą znaleźć się w treści każdej umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Obowiązkowe elementy umowy spółki z o.o.

Do obligatoryjnych elementów umowy należą:

  1. Firma (nazwa) spółki

Każdy przedsiębiorca działa pod indywidualnie obraną firmą (nazwą). Nazwa musi zostać wpisana do umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Firma spółki może zostać dobrana dowolnie, powinna jednak zawierać dodatkowe oznaczenie ?spółka z ograniczoną odpowiedzialnością? (w obrocie można również używać skrótu ?spółka z o.o.? lub ?sp. z o.o.?).

Przed ostateczną decyzją dotyczącą wyboru nazwy spółki, warto sprawdzić w KRS, czy spółka o takiej samej nazwie nie została już wcześniej zarejestrowana (i czy nie zajmuje się ona taką samą działalnością, którą zamierzasz prowadzić). Zdarza się, ze sądy rejestrowe odmawiają wpisu, ze względu na możliwość wprowadzenia w błąd potencjalnych klientów, w związku z występowaniem na tym samym rynku podmiotów o takiej samej nazwie. Jest to również istotne z uwagi na potencjalne zarzuty tego podmiotu dotyczące naruszenia jego prawa do firmy.

  1. Siedziba

W umowie spółki powinna znaleźć się również informacja dotycząca siedziby spółki. Musisz przy tym wiedzieć, że określenie siedziby spółki nie jest tożsame z określeniem adresu spółki.

Siedzibą spółki jest miejscowość.

Konstruując umowę spółki, nie ma konieczności wskazywania dokładnego adresu, pod którym będzie działała spółka (ulicy, numeru budynku/lokalu). Z praktycznego punktu widzenia wskazane jest nawet, by pominąć ten element. Wynika to z tego, że każda zmiana adresu spółki w granicach siedziby (miejscowości) wiązałaby się z koniecznością zmiany umowy spółki (przed notariuszem) i koniecznością ponoszenia dodatkowych kosztów.

  1. Przedmiot działalności

Zakładając spółkę należy zastanowić się, jaki będzie przedmiot jej działalności. Przedmiot działalności spółki musi zostać określony już w umowie spółki.

Najprostszym sposobem sprecyzowania przedmiotu działalności jest skorzystanie z Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) ? nie ma jednak obowiązku korzystania z nomenkulatury PKD i przedmiot działalności może zostać określony w sposób opisowy.

  1. Wysokość kapitału zakładowego

Nie można pominąć w treści umowy spółki informacji, jaka będzie wysokość kapitału zakładowego. Minimalna wysokość kapitału zakładowego to 5 000 zł (przepisy nie określają maksymalnej wartości kapitału zakładowego) i musi ona zostać wskazana w walucie polskiej.

Kapitał zakładowym może zostać pokryty wkładem pieniężnym lub niepieniężnym (aport ? tutaj znajdziesz więcej informacji).

Trzeba pamiętać, że każde podwyższenie wysokości kapitału zakładowego wiąże się ze zmianą umowy spółki. Taka zmiana wymaga uchwały zgromadzenie wspólników, którego protokół powinien zostać spisany w formie aktu notarialnego. Aby uniknąć tej skomplikowanej i często czasochłonnej procedury, istotne jest aby już na etapie konstruowania treści umowy spółki przewidzieć możliwość podwyższenia kapitału zakładowego w przyszłości. W takim przypadku w umowie spółki powinny znaleźć się odpowiednie postanowienia, umożliwiające podwyższenie kapitału zakładowego bez zmiany umowy spółki.

  1. Określenie, czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział oraz określenie liczby i wartości nominalnej udziałów objętych przez poszczególnych wspólników

Kolejnym obligatoryjnym elementem umowy spółki jest określenie, czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział. Wieloudziałowy system jest wybierany przez większość powstających spółek. W takim systemie każdy udział ma tę sama wartość i jest niepodzielny ? minimalna wartość jednego udziału wynosi 50 zł.

W umowie spółki nie może zabraknąć również określenia ile udziałów obejmuje każdy ze wspólników oraz jaka jest łączna wartość nominalna tych udziałów.

  1. Czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczona

Spółka może zostać utworzona na czas nieoznaczony lub oznaczony (np. gdy jest utworzona na potrzeby wykonania konkretnej inwestycji). W przypadku gdy spółka powstała na czas oznaczony, umowa spółki musi określać czas istnienia spółki. Czas trwania spółki może zostać określony konkretną datą lub w inny sposób ? przez oznaczenie terminu dającego się obiektywnie ustalić.

Jeżeli w trakcie funkcjonowania spółki wspólnicy podejmą decyzję o dłuższym (lub nieoznaczonym) czasie trwania spółki, będą musieli zmienić umowę spółki w tym zakresie.

adwokat Iwo Klisz

adwokat Iwo Klisz

Prawnik, założyciel i wspólnik zarządzający w "Klisz i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych". Specjalista z zakresu prawa pracy, prawa rodzinnego, spadkowego oraz gospodarczego. Były wykładowca akademicki na Uniwersytecie Wrocławskim, autor wielu publikacji w prasie fachowej, bloger oraz YouTuber

tel. 695 560 425, e-mail: i.klisz@kancelaria-klisz.pl

adwokat Iwo Klisz

adwokat Iwo Klisz

Prawnik, założyciel i wspólnik zarządzający w "Klisz i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych". Specjalista z zakresu prawa pracy, prawa rodzinnego, spadkowego oraz gospodarczego. Były wykładowca akademicki na Uniwersytecie Wrocławskim, autor wielu publikacji w prasie fachowej, bloger oraz YouTuber

tel. 695 560 425, e-mail: i.klisz@kancelaria-klisz.pl

Masz pytanie do adwokata? Napisz do nas

Pomoc doświadczonego adwokata
Pomożemy Ci w każdej sprawie sądowej
Porady prawne on-line
Zdalne porady prawne u adwokata bez konieczności wychodzenia z domu lub z biura
upadłość przedsiębiorcy - darmowy poradnik

Z e-booka dowiesz się kto może ogłosić upadłość oraz czym się różni upadłość od likwidacji i restrukturyzacji. Poza tym w e-booku znajdziesz wzór wniosku oraz wszystkie niezbędne informacje dotyczące ogłoszenia upadłości. 

Wpisz maila, abyśmy mogli udostępnić Ci e-booka.