fbpx

O Kancelarii Klisz i Wspólnicy

obsługa prawna kancelaria adwokacka we wrocławiu

Naszą Kancelarię tworzy zespół osób wierzący we wspólne wartości takie jak profesjonalizm, staranność i jakość w obsłudze klienta.

Naszą misją jest to, żeby na zawsze pozostać prawnikiem z ludzką twarzą. Uważamy, że nie wystarczy mówić tylko do rzeczy, bo trzeba też mówić do ludzi.

Żargon prawniczy zostawiamy dla sędziów i prokuratorów, a naszym Klientom naprawdę wyjaśniamy jak działa prawo

Kancelaria Klisz i Wspólnicy

Kancelaria Adwokacka we Wrocławiu

ul. Joachima Lelewela 23/7,
53-505 Wrocław
tel. 71 740 50 00

Kancelaria Adwokacka w Poznaniu

ul. Bóżnicza 1/14,
61-001 Poznań
tel. 71 740 50 00

Kancelaria Adwokacka w Katowicach

ul. Sobieskiego 27/30, 40-082 Katowice
tel. 32 321 02 84

Kancelaria Adwokacka w Gdańsku

ul. Kartuska 31c/1, 80-138 Gdańsk
tel. 71 740 50 00

tel. 71 740 50 00

tel. kom. 695 560 425

Zapraszamy na Kanał YouTube!
Prawo spadkowe dla Każdego

adwokat prawo spadkowe wrocław

Zapisz się na nasz Newsletter!

Darmowy poradnik dla Pracodawców

 

Poznaj nas w social mediach

Najnowsze posty

Nasze blogi:

Polub nas:

Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Blog Kancelarii Klisz i Wspólnicy
Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Jak napisać umowę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pierwszym krokiem koniecznym do założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest zawarcie pomiędzy wspólnikami umowy spółki (w przypadku spółki jednoosobowej będzie to akt założycielski). Umowa spółki może zostać podpisana w tradycyjnej formie papierowej lub formie elektronicznej (przez Internet).

Do założenia spółki w tradycyjnej formie konieczna jest wizyta u notariusza.  Aby umowa spółki była ważna, musi zostać spisana przez notariusza w formie aktu notarialnego. Niezachowanie tej formy będzie wiązało się z oddaleniem przez sąd rejestrowy wniosku o rejestrację spółki.

Wspólnicy spółki mają dużą swobodę w kreowaniu postanowień umowy spółki, a jej ostateczna treść zależy od wielu czynników (np. ilości wspólników, działalności którą spółka zamierza prowadzić). Pamiętać jednak należy, że pewne postanowienia bezwzględnie muszą znaleźć się w treści każdej umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Obowiązkowe elementy umowy spółki z o.o.

Do obligatoryjnych elementów umowy należą:

  1. Firma (nazwa) spółki

Każdy przedsiębiorca działa pod indywidualnie obraną firmą (nazwą). Nazwa musi zostać wpisana do umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Firma spółki może zostać dobrana dowolnie, powinna jednak zawierać dodatkowe oznaczenie „spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” (w obrocie można również używać skrótu „spółka z o.o.” lub „sp. z o.o.”).

Przed ostateczną decyzją dotyczącą wyboru nazwy spółki, warto sprawdzić w KRS, czy spółka o takiej samej nazwie nie została już wcześniej zarejestrowana (i czy nie zajmuje się ona taką samą działalnością, którą zamierzasz prowadzić). Zdarza się, ze sądy rejestrowe odmawiają wpisu, ze względu na możliwość wprowadzenia w błąd potencjalnych klientów, w związku z występowaniem na tym samym rynku podmiotów o takiej samej nazwie. Jest to również istotne z uwagi na potencjalne zarzuty tego podmiotu dotyczące naruszenia jego prawa do firmy.

  1. Siedziba

W umowie spółki powinna znaleźć się również informacja dotycząca siedziby spółki. Musisz przy tym wiedzieć, że określenie siedziby spółki nie jest tożsame z określeniem adresu spółki.

Siedzibą spółki jest miejscowość.

Konstruując umowę spółki, nie ma konieczności wskazywania dokładnego adresu, pod którym będzie działała spółka (ulicy, numeru budynku/lokalu). Z praktycznego punktu widzenia wskazane jest nawet, by pominąć ten element. Wynika to z tego, że każda zmiana adresu spółki w granicach siedziby (miejscowości) wiązałaby się z koniecznością zmiany umowy spółki (przed notariuszem) i koniecznością ponoszenia dodatkowych kosztów.

  1. Przedmiot działalności

Zakładając spółkę należy zastanowić się, jaki będzie przedmiot jej działalności. Przedmiot działalności spółki musi zostać określony już w umowie spółki.

Najprostszym sposobem sprecyzowania przedmiotu działalności jest skorzystanie z Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) – nie ma jednak obowiązku korzystania z nomenkulatury PKD i przedmiot działalności może zostać określony w sposób opisowy.

  1. Wysokość kapitału zakładowego

Nie można pominąć w treści umowy spółki informacji, jaka będzie wysokość kapitału zakładowego. Minimalna wysokość kapitału zakładowego to 5 000 zł (przepisy nie określają maksymalnej wartości kapitału zakładowego) i musi ona zostać wskazana w walucie polskiej.

Kapitał zakładowym może zostać pokryty wkładem pieniężnym lub niepieniężnym (aport – tutaj znajdziesz więcej informacji).

Trzeba pamiętać, że każde podwyższenie wysokości kapitału zakładowego wiąże się ze zmianą umowy spółki. Taka zmiana wymaga uchwały zgromadzenie wspólników, którego protokół powinien zostać spisany w formie aktu notarialnego. Aby uniknąć tej skomplikowanej i często czasochłonnej procedury, istotne jest aby już na etapie konstruowania treści umowy spółki przewidzieć możliwość podwyższenia kapitału zakładowego w przyszłości. W takim przypadku w umowie spółki powinny znaleźć się odpowiednie postanowienia, umożliwiające podwyższenie kapitału zakładowego bez zmiany umowy spółki.

  1. Określenie, czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział oraz określenie liczby i wartości nominalnej udziałów objętych przez poszczególnych wspólników

Kolejnym obligatoryjnym elementem umowy spółki jest określenie, czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział. Wieloudziałowy system jest wybierany przez większość powstających spółek. W takim systemie każdy udział ma tę sama wartość i jest niepodzielny – minimalna wartość jednego udziału wynosi 50 zł.

W umowie spółki nie może zabraknąć również określenia ile udziałów obejmuje każdy ze wspólników oraz jaka jest łączna wartość nominalna tych udziałów.

  1. Czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczona

Spółka może zostać utworzona na czas nieoznaczony lub oznaczony (np. gdy jest utworzona na potrzeby wykonania konkretnej inwestycji). W przypadku gdy spółka powstała na czas oznaczony, umowa spółki musi określać czas istnienia spółki. Czas trwania spółki może zostać określony konkretną datą lub w inny sposób – przez oznaczenie terminu dającego się obiektywnie ustalić.

Jeżeli w trakcie funkcjonowania spółki wspólnicy podejmą decyzję o dłuższym (lub nieoznaczonym) czasie trwania spółki, będą musieli zmienić umowę spółki w tym zakresie.

Pozdrawiam

adwokat Karolina Labedzka

adwokat Karolina Labedzka

Mam na dzieję, że mój artykuł wyjaśnił Ci kilka rzeczy. Jeśli tak, to kliknij „Lubię to” lub polub stronę naszej Kancelarii na facebooku (Facebook adwokat Wrocław).

Jeśli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:
tel. 695 560 425    email: i.klisz@adwokat-wroclaw.biz.pl

SKORZYSTAJ Z POMOCY ADWOKATA BEZ WYCHODZENIA Z DOMU

Potrzebujesz pomocy w swojej sprawie?
Skontaktuj się z nami:
 
Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych
Klisz i Wspólnicy
 
Wrocław – Katowice – Poznań – Gdańsk
 
tel. 71 740 50 00
tel. kom. 695 560 425
 

Zapraszamy na Kanał YouTube - Prawnik dla pracodawcy

Inni czytali również:

upadłość przedsiębiorcy - darmowy poradnik

Z e-booka dowiesz się kto może ogłosić upadłość oraz czym się różni upadłość od likwidacji i restrukturyzacji. Poza tym w e-booku znajdziesz wzór wniosku oraz wszystkie niezbędne informacje dotyczące ogłoszenia upadłości. 

Wpisz maila, abyśmy mogli udostępnić Ci e-booka.