Potrzebujesz porady prawnej?

Kancelaria Klisz i Wspólnicy

ul. Kazimierza Wielkiego 1
50-077 Wrocław

tel. 71 740 50 00
tel. kom. 695 560 425
email:i.klisz@kancelaria-klisz.pl

Umowa spółki komandytowej

Blog Kancelarii Klisz i Wspólnicy – artykuły pisane przez zawodowych adwokatów i radców prawnych

Co powinna zawierać umowa spółki komandytowej?

Zamierzasz założyć spółkę komandytową i zastanawiasz się nad konstrukcją umowy spółki? Chciałbyś zmienić umowę spółki komandytowej aby lepiej odpowiadała potrzebom wspólników? A może nie wiesz, co oznaczają poszczególne postanowienia zawarte w umowie spółki komandytowej? Z artykułu dowiesz się:

 • Jakie postanowienia powinna zawierać umowa spółki komandytowej,
 • Co jeszcze warto uregulować w umowie spółki komandytowej,
 • W jakich formach można zawiązać spółkę komandytową,

Spółka komandytowa to spółka osobowa, w której co najmniej jeden wspólnik ? zwany komplementariuszem ? ponosi pełną odpowiedzialność za jej zobowiązania. W spółce tej istnieje jeszcze drugi typ wspólnika ? komandytariusz ? którego odpowiedzialność jest ograniczona albo wyłączona. Te cechy charakterystyczne omawianej spółki mają wpływ na treść jej umowy.

Podstawowe postanowienia umowy spółki komandytowej

Ustawowa regulacja w zakresie obligatoryjnych elementów umowy spółki komandytowej jest dość skromna. Zgodnie z nią, umowa spółki komandytowej powinna zawierać:

 • firmę spółki ? firma jest oznaczeniem, pod którym spółka występuje w obrocie gospodarczym. Musisz przy tym wiedzieć, że w przypadku spółki komandytowej nie masz pełnej swobody w konstruowaniu jej firmy. Mianowicie, obligatoryjnym jej elementem jest nazwisko co najmniej jednego komplementariusza. Nie ma natomiast konieczności zamieszczania jego imienia. Obowiązkowym składnikiem firmy jest także oznaczenie formy prawnej spółki, czyli w tym przypadku zwrot ?spółka komandytowa?. Ponadto, w firmie możesz zamieścić również tzw. dodatek fantazyjny, który możesz dowolnie wybrać. Uważaj jednak aby w firmie spółki nie umieszczać nazwiska komandytariusza. Jeżeli bowiem to uczynisz, będzie on odpowiadał wobec wierzycieli spółki bez ograniczeń,
 • siedzibę ? oznaczenie jej w umowie spółki następuje wyłącznie przez wskazanie nazwy miejscowości. W umowie nie zamieszczaj zatem pełnego adresu spółki,
 • przedmiot działalności ? spółka komandytowa jest przedsiębiorcą. Co więcej, może zostać utworzona wyłącznie w celu prowadzenia działalności gospodarczej. Jej przedmiot zatem powinieneś opisać korzystając z kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). W umowie spółki możesz zamieścić dowolną liczbę kodów PKD. Pamiętaj jednakże, iż do rejestru przedsiębiorców KRS wpisywanych jest tylko dziesięć kodów PKD, które wskażesz w formularzu rejestracyjnym. Wśród nich musisz również podać kod PKD twojej głównej działalności. Musi on zostać rozpisany w umowie spółki do poziomu podklasy (musi składać się z pięciu znaków, np. 70.22.Z),
 • czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony ? spółkę komandytową można zawiązać zarówno na czas oznaczony, jak i na czas nieoznaczony. Tu miej jednak na względzie, że umowa zawarta na czas życia jednego ze wspólników uważana jest za zawartą na czas nieoznaczony,
 • oznaczenie wkładów wnoszonych przez każdego wspólnika i ich wartość ? każdy ze wspólników musi wnieść do spółki wkłady. W przypadku spółek osobowych, a do takich zalicza się spółka komandytowa ? wkłady mogą być pieniężne i niepieniężne (tzw. aport). Do tych ostatnich zalicza się natomiast m.in. nieruchomości, urządzenia, wyposażenie, środki transportu i inne ruchomości, różnego typu prawa, a także zobowiązanie wspólników do wykonywania pracy na rzecz spółki. Wkład wniesiony do spółki stanowi udział kapitałowy danego wspólnika w spółce,
 • oznaczony kwotowo zakres odpowiedzialności każdego komandytariusza wobec wierzycieli spółki (sumę komandytową) ? suma komandytowa stanowi jeden z elementów wyznaczających granicę odpowiedzialności komandytariusza za zobowiązania spółki komandytowej. Komandytariusz odpowiada bowiem do wysokości różnicy pomiędzy sumą komandytową a wkładem wniesionym przez niego do spółki. Jeżeli zatem twój wkład do spółki komandytowej, jako komandytariusza, będzie równy albo wyższy niż przypisana tobie suma komandytowa, to ww. odpowiedzialność będzie całkowicie wyłączona.

Dodatkowe postanowienia w umowie spółki komandytowej

Niezależnie od ustawowego minimum, warto zastanowić się nad uregulowaniem w umowie spółki komandytowej kilku dodatkowych kwestii. Wśród nich na szczególną uwagę zasługują następujące:

 • odsetki od udziałów kapitałowych ? zgodnie z kodeksem, każdy ze wspólników ma prawo żądać corocznie wypłacenia odsetek w wysokości 5% od swojego udziału kapitałowego, nawet gdy spółka poniosła stratę. Aby nie obciążać spółki ponad miarę, można w jej umowie wyłączyć prawo wspólników do żądania ww. odsetek,
 • przeniesienie ogółu praw i obowiązków ? wyjście ze spółki osobowej jest zdecydowanie trudniejsze, niż w przypadku spółek kapitałowych. Aby możliwe było zastąpienie jednego wspólnika innym przez sprzedaż ogółu praw i obowiązków pierwszego z nich, umowa spółki musi dopuszczać taką transakcję,
 • sprawy wymagające zgody komandytariuszy ? spółką komandytową zarządza komplementariusz, który jedynie w niektórych przypadkach potrzebuje zgody komandytariuszy na dokonanie określonej czynności. Aby uniknąć ryzyka sporu w tym zakresie, a także wzmocnić pozycję komandytariuszy, można w umowie spółki zamieścić katalog takich czynności,
 • przyczyny rozwiązania spółki ? kodeksowe przyczyny, których wystąpienie prowadzi do rozwiązania spółki można uzupełnić o dodatkowe, które zostaną zapisane w umowie spółki,
 • rezygnacja z postępowania likwidacyjnego spółki ? inaczej aniżeli w spółkach kapitałowych, w spółkach osobowych wspólnicy mogą uzgodnić inny sposób zakończenia bytu prawnego spółki, niż likwidacja. Warto tego typu kwestie zamieścić w treści umowy spółki,
 • wstąpienie spadkobierców do spółki ? w umowie spółki możliwe jest wyłączenie możliwości wstąpienia spadkobierców zmarłego wspólnika do spółki ? w takim przypadku pozostali wspólnicy wypłacają spadkobiercom kwotę, jaką otrzymałby spadkodawca, gdyby wystąpił ze spółki. Co więcej, w umowie spółki można wskazać konkretne osoby, które odziedziczą udział spółkowy zmarłego wspólnika. Istnieje także możliwość by w umowie jedynie określić, jakie cechy musi mieć spadkobierca, aby mógł wstąpić do spółki. Najczęściej wskazuje się poziom jego wykształcenia lub doświadczenie. W przypadku wprowadzenia do umowy spółki tego typu regulacji, mają one pierwszeństwo nad przepisami prawa spadkowego.

Forma umowy spółki komandytowej

Obecnie umowę spółki komandytowej można zawrzeć na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest zawarcie jej w formie aktu notarialnego. Drugim, założenie jej przez internet. W obu przypadkach spółka powstaje z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Decydując się na ten ostatni sposób, pamiętaj jednak że ma on pewne ograniczenia. Przede wszystkim bowiem, tworząc umowę spółki musisz korzystać z wzorców umieszczonych na portalu Ministerstwa Sprawiedliwości (tzw. s24). Ogranicza to zakres dopuszczalnych zmian utrudniając dostosowanie umowy do konkretnych potrzeb. Ponadto, wspólnicy spółki zakładanej przez internet mogą wnosić do niej wyłącznie wkłady pieniężne. Jeżeli zatem chciałbyś wnieść do spółki wkład niepieniężny (aport), musisz skorzystać z tradycyjnego sposób jej utworzenia.

adwokat Iwo Klisz

adwokat Iwo Klisz

Prawnik, założyciel i wspólnik zarządzający w "Klisz i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych". Specjalista z zakresu prawa pracy, prawa rodzinnego, spadkowego oraz gospodarczego. Były wykładowca akademicki na Uniwersytecie Wrocławskim, autor wielu publikacji w prasie fachowej, bloger oraz YouTuber

tel. 695 560 425, e-mail: i.klisz@kancelaria-klisz.pl

adwokat Iwo Klisz

adwokat Iwo Klisz

Prawnik, założyciel i wspólnik zarządzający w "Klisz i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych". Specjalista z zakresu prawa pracy, prawa rodzinnego, spadkowego oraz gospodarczego. Były wykładowca akademicki na Uniwersytecie Wrocławskim, autor wielu publikacji w prasie fachowej, bloger oraz YouTuber

tel. 695 560 425, e-mail: i.klisz@kancelaria-klisz.pl

Masz pytanie do adwokata? Napisz do nas

Pomoc doświadczonego adwokata
Pomożemy Ci w każdej sprawie sądowej
Porady prawne on-line
Zdalne porady prawne u adwokata bez konieczności wychodzenia z domu lub z biura
upadłość przedsiębiorcy - darmowy poradnik

Z e-booka dowiesz się kto może ogłosić upadłość oraz czym się różni upadłość od likwidacji i restrukturyzacji. Poza tym w e-booku znajdziesz wzór wniosku oraz wszystkie niezbędne informacje dotyczące ogłoszenia upadłości. 

Wpisz maila, abyśmy mogli udostępnić Ci e-booka.