Potrzebujesz porady prawnej?

Kancelaria Klisz i Wspólnicy

ul. Kazimierza Wielkiego 1
50-077 Wrocław

tel. 71 740 50 00
tel. kom. 695 560 425
email:i.klisz@kancelaria-klisz.pl

Umowa przez Internet – kwestie prawne

Blog Kancelarii Klisz i Wspólnicy – artykuły pisane przez zawodowych adwokatów i radców prawnych

umowa przez internet

W dzisiejszych czasach przez Internet możemy zrobić naprawdę wiele. Jeszcze kilka lat temu dokonywanie transakcji przez Internet było czymś rzadkim. Dziś prawie każdy z nas ma smartfon czy tablet z nieograniczonym dostępem do Internetu. Chyba nikogo nie dziwi, że za pomocą tych sprzętów w dowolnym miejscu i czasie możemy porozmawiać z bliskimi lub kontrahentami. Możemy także zamówić jedzenie z dowozem czy zrobić zakupy z dostawą do domu.

Umowy zawierane przez Internet nie dotyczą już tylko prostych codziennych czynności, ale również poważnych i wartościowych transakcji. Do zawierania umów przez Internet dochodzi zarówno pomiędzy osobami prywatnymi, kontrahentami, jak i pomiędzy przedsiębiorcami a osobami prywatnymi. Rozwój technologii, która pozwala nam bez wychodzenia z domu załatwić wiele kwestii kilkoma kliknięciami jest bardzo wygodny. Z drugiej jednak strony, warto zastanowić się, jakie konsekwencje niosą dla nas takie czynności oraz kiedy zawarcie umowy przez Internet będzie nieskuteczne.

Złożenie oświadczenia woli

Aby mogło dojść do zawarcia umowy, musimy złożyć tzw. oświadczenie woli. Zgodnie z treścią art. 60 kodeksu cywilnego wola zawarcia umowy, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie, może być wyrażona bez zachowania określonych wymogów. Wystarczy w sposób dostateczny złożyć oświadczenie, by było ono ważne. Czyli w taki, by inna osoba odebrała je prawidłowo w konkretnej sytuacji np. podejście w sklepie do kasy z zamiarem kupienia produktu.

Jak to wygląda w Internecie?

Podobnie będzie przy dokonywaniu tych samych czynności za pomocą Internetu. Uznaje się, że oświadczenie woli złożone przez Internet jest skuteczne z chwilą wprowadzenia go do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, by druga strona mogła się z nim zapoznać.

Co to właściwie oznacza i kiedy następuje ten moment? Umowa jest zawarta przez Internet z momentem otrzymania przez drugą osobę naszego potwierdzenia przystąpienia do niej za pośrednictwem poczty mailowej lub innego komunikatora jak np. Messenger. Wystarczy więc wymiana korespondencji elektronicznej między dwiema osobami, by móc zawrzeć umowę przez Internet. To, na co warto zwrócić uwagę, to zgodne ustalenie wszystkich kwestii związanych z umową takich jak np. wynagrodzenie, termin i miejsce wykonania umowy.

Kiedy umowa przez Internet jest nieważna?

Zdarza się czasem, że z różnych powodów nasze oświadczenie może nie dotrzeć do drugiej strony umowy. Może być temu winne zerwanie połączenia Internetowego, czy błąd aplikacji, za pomocą której wysyłamy oświadczenie. W takiej sytuacji, ze względu na brak niezbędnego elementu, jakim jest możliwość zapoznania się ze złożonym oświadczeniem przez kontrahenta, nasza umowa przez Internet będzie nieważna. Aby uniknąć takiej sytuacji, przed przystąpieniem do realizacji umowy powinniśmy upewnić się, że druga strona odebrała i potwierdziła to, co zostało ustalone.

Forma umowy wskazana przez prawo

Poza przypadkiem, gdzie ze względów technicznych umowa przez Internet może być nieważna, przepisy przewidują sytuacje, w których do zawarcia umowy musi być zachowana określona forma. Bez tego nasza umowa będzie nieważna, chociażby obie strony były zgodne co do jej zawarcia. Takim przykładem będą wszelkie transakcje dotyczące nieruchomości, które dla swej ważności powinny być zawarte w formie aktu notarialnego. Podobnie będzie z umowami na przeniesienie majątkowych praw autorskich, czy udzielenie licencji wyłącznej. Takie umowy muszą być zawsze zawarte w formie pisemnej. Warto zwrócić uwagę na to, że wola wyrażona za pośrednictwem maila, czy innego komunikatora nie jest formą pisemną.

Odstąpienie od umowy zawartej przez Internet

Prawo do odstąpienia od umowy zawartej przez Internet przysługuje tylko w przypadku transakcji zawieranych przez konsumenta z przedsiębiorcą. Jest to dodatkowa ochrona, którą ustawodawca przewidział względem osób kupujących na własny użytek. Przy większości tego typu transakcji konsumentom przysługuje ustawowe prawo odstąpienia w ciągu 14 dni od dokonania transakcji. Aby spełnić te wymagania wystarczy wiadomość wysłana drogą mailową z informacją o skorzystaniu z tego prawa. Warto zwrócić uwagę, że w przypadku transakcji przez Internet termin na odstąpienie od umowy liczy się od dnia odbioru zamówionego towaru. Nie od daty złożenia zamówienia.

Istnieją jednak przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje nawet w przypadku umów zawieranych przez Internet. Takim wyjątkiem będą np. zamówienia na produkty spersonalizowane, o krótkiej przydatności lub przedmioty, których ze względu na higienę użytkowania nie można zwrócić po otwarciu opakowania. Jest to jednak temat bardzo obszerny i poruszam go tu tylko jako przykład.

adwokat Iwo Klisz

adwokat Iwo Klisz

Prawnik, założyciel i wspólnik zarządzający w "Klisz i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych". Specjalista z zakresu prawa pracy, prawa rodzinnego, spadkowego oraz gospodarczego. Były wykładowca akademicki na Uniwersytecie Wrocławskim, autor wielu publikacji w prasie fachowej, bloger oraz YouTuber

tel. 695 560 425, e-mail: i.klisz@kancelaria-klisz.pl

adwokat Iwo Klisz

adwokat Iwo Klisz

Prawnik, założyciel i wspólnik zarządzający w "Klisz i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych". Specjalista z zakresu prawa pracy, prawa rodzinnego, spadkowego oraz gospodarczego. Były wykładowca akademicki na Uniwersytecie Wrocławskim, autor wielu publikacji w prasie fachowej, bloger oraz YouTuber

tel. 695 560 425, e-mail: i.klisz@kancelaria-klisz.pl

Masz pytanie do adwokata? Napisz do nas

Pomoc doświadczonego adwokata
Pomożemy Ci w każdej sprawie sądowej
Porady prawne on-line
Zdalne porady prawne u adwokata bez konieczności wychodzenia z domu lub z biura