fbpx

O Kancelarii Klisz i Wspólnicy

obsługa prawna kancelaria adwokacka we wrocławiu

Naszą Kancelarię tworzy zespół osób wierzący we wspólne wartości takie jak profesjonalizm, staranność i jakość w obsłudze klienta.

Naszą misją jest to, żeby na zawsze pozostać prawnikiem z ludzką twarzą. Uważamy, że nie wystarczy mówić tylko do rzeczy, bo trzeba też mówić do ludzi.

Żargon prawniczy zostawiamy dla sędziów i prokuratorów, a naszym Klientom naprawdę wyjaśniamy jak działa prawo

Kancelaria Klisz i Wspólnicy

Kancelaria Adwokacka we Wrocławiu

ul. Joachima Lelewela 23/7,
53-505 Wrocław
tel. 71 740 50 00

Kancelaria Adwokacka w Poznaniu

ul. Bóżnicza 1/14,
61-001 Poznań
tel. 71 740 50 00

Kancelaria Adwokacka w Katowicach

ul. Sobieskiego 27/30, 40-082 Katowice
tel. 71 740 50 00

Kancelaria Adwokacka w Gdańsku

ul. Czopowa 14/20, 80-882 Gdańsk
tel. 71 740 50 00

tel. 71 740 50 00

tel. kom. 695 560 425

Zapraszamy na Kanał YouTube!
Prawo spadkowe dla Każdego

Zapisz się na nasz Newsletter!

Darmowy poradnik dla Pracodawców

 

Poznaj nas w social mediach

Najnowsze posty

Nasze blogi:

Polub nas:

Umowa o zakazie konkurencji – 3 rzeczy, których o niej nie wiedziałeś

Blog Kancelarii Klisz i Wspólnicy

umowa o zakazie konkurencji

Zakaz konkurencji

W tym tekście koncentruję się na umowie o zakazie konkurencji, którą zawiera pracownik z pracodawcą. Musisz jednak wiedzieć, że w praktyce funkcjonuje wiele różnych zakazów konkurencji, np. wobec członków zarządu spółki, pomiędzy zleceniobiorcą, a zleceniodawcą, zakaz konkurencji w umowach biznesowych, agencyjnych, itd. Zakazów konkurencji może być naprawdę bardzo dużo. Ponieważ jako adwokat bardzo często spotykam się z takimi zagadnieniami pewnie mógłbym napisać o nich książkę. Może któregoś dnia się za to zabiorę, natomiast na razie piszę na ten temat bloga. Jeśli nie szukasz informacji o umowie o zakazie konkurencji z pracownikiem, może zainteresuje Cię któryś z poniżej wskazanych tekstów. Natomiast jeśli to właśnie umowa pomiędzy pracownikiem, a pracodawcą jest Twoim obecnym zmartwieniem, czytaj dalej.

Przeczytaj więcej o zakazie konkurencji:

Umowa o zakazie konkurencji – czy na pewno jest potrzebna pracodawcy?

Zdarza się, że umowa o zakazie konkurencji jest jednym z punktów zapalnych w stosunkach pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Często wynika to jednak z braku znajomości przepisów prawa pracy przez obie strony stosunku pracy.

Pracodawcy mają obawy przed tym, żeby pracownik nie wykorzystał ich pomysłu, wiedzy, doświadczenia a przede wszystkim klientów w ramach własnej działalności. W wielu przypadkach transformacja pracownika w przedstawiciela rynkowej konkurencji jest całkiem realna. Umowa o zakazie działalności konkurencyjnej (o zakazie konkurencji) stanowi w takiej sytuacji skuteczne zabezpieczenie.

Bywa jednak, że pracownicy wzbraniają się przed podpisywaniem takich umów. Rzeczywistość nierzadko zmusza pracowników do podjęcia dodatkowych zajęć, sprzecznych z zakazem działalności konkurencyjnej. Na rynku pracy jest też z pewnością część osób, które szanse na poprawę swojej sytuacji widzą w rozpoczęciu działalności gospodarczej. Najchętniej przy tym wybierają branże i sposób prowadzenia działalności, jaki poznali będąc pracownikami. Co więcej zanim „firma” nabierze rozpędu warto mieć jeszcze dochody ze stosunku pracy. Niestety brak „lojalki” nie oznacza, że takie działania są dla pracownika dozwolone i zupełnie bezpieczne.

Zakaz konkurencji jako podstawowy obowiązek każdego pracownika

Warto uczulić, że zakaz wykonywania działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy jest jednym z podstawowych obowiązków pracowniczych wskazanych w art. 100 § 2 pkt. 4 kodeksu pracy.

Żeby działalność pracownika została uznana za działalność konkurencyjną musi być ona skierowana do tego samego kręgu odbiorców, pokrywać się z działalnością pracodawcy (choćby częściowo) oraz realnie zagrażać jego interesom.
Prowadzenie innego rodzaju działalności (działalności niekonkurencyjnej) jest prawnie dozwolone. Przeciwne postanowienia w umowie o zakazie konkurencji są nieważne. Pracodawca jednak może zastrzec, że pracownik będzie musiał go poinformować o podjęciu dodatkowego zatrudnienia. Wówczas będzie mógł ocenić, czy dodatkowe zajęcie zarobkowe nie ma negatywnego wpływu na wykonywanie obowiązków pracowniczych. Jeśli pracodawca taki wpływ stwierdzi, może rozwiązać umowę o pracę za wypowiedzeniem.

Reasumując, bez względu na to czy pracownik podpisał „lojalkę” czy nie, podjęcie przez niego działalności konkurencyjnej będzie stanowić naruszenie jego obowiązków.

Jakie są konsekwencje naruszenia obowiązku zakazu konkurencji wobec pracodawcy, nawet gdy nie było umowy o zakazie konkurencji?

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Sądu Najwyższego prowadzenie przez pracownika działalności konkurencyjnej nawet bez zawartej umowy o zakazie konkurencji stanowi uzasadniony powód rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem.

To jednak nie wszystko. Jeśli bowiem pracownik z powodu podjęcia tej działalności nie wywiązywał się sumiennie z obowiązków wynikających z umowy o pracę, albo przy wykonywaniu własnej działalności korzystał z zasobów pracodawcy, wówczas uzasadnione będzie nawet rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z powodu ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych. Takie rozwiązanie jest możliwe nawet wówczas, gdy nie zawarto umowy o zakazie działalności konkurencyjnej.

Warto także zwrócić uwagę, że odmowa podpisania umowy o zakazie konkurencji może stanowić nawet powód do rozwiązania z pracownikiem umowy o pracę bez wypowiedzenia.

A co z zakazem konkurencji po ustaniu stosunku pracy gdy nie ma podpisanej umowy o zakazie konkurencji?

Mało kto wie, że pracownik z mocy przepisów kodeksu pracy jest zobowiązany do nieujawniania ani niewykorzystywania dla własnych ceków tajemnicy przedsiębiorstwa pracodawcy w czasie trwania stosunku pracy. Ten sam obowiązek utrzymuje się w ciągu trzech lat od ustania stosunku pracy na mocy przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Naruszenie tego zakazu może wiązać się dla byłego pracownika z obowiązkiem zapłaty odpowiedniego odszkodowania, a nawet skazania go za przestępstwo jakim jest dopuszczenie się wobec pracodawcy czynu nieuczciwej konkurencji.

Blog ekspercki – Zakaz konkurencji

W związku z bardzo dużym zainteresowaniem, jakim cieszy się ten artykuł postanowiliśmy założyć ekspercki blog prawniczy dotyczący tej tematyki.

Blog już działa, zapraszamy – www.zakaz-konkurencji.pl

Zapraszam Cię na darmowe mini-szkolenie dotyczące umowy o zakazie konkurencji na moim Kanale YouTube

Pracowniczy zakaz konkurencji - Adwokat Iwo Klisz praktycznie o prawie

Pozdrawiam

adwokat Iwo Klisz

adwokat Iwo Klisz

Mam na dzieję, że mój artykuł wyjaśnił Ci kilka rzeczy. Jeśli tak, to kliknij „Lubię to” lub polub stronę naszej Kancelarii na facebooku (Facebook adwokat Wrocław).

Dla Ciebie to tylko “kliknięcie”, a dla mnie to dowód, że moja praca jest przydatna, co daje mi motywację do dalszego pisania :)

Potrzebujesz pomocy w swojej sprawie?
Skontaktuj się z nami:
 
Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych
Klisz i Wspólnicy
 
Wrocław – Katowice – Poznań – Gdańsk
 
tel. 71 740 50 00
tel. kom. 695 560 425
 

Zapraszamy na Kanał YouTube - Prawnik dla pracodawcy

Inni czytali również: