Zespół Prawa Pracy - Kancelaria Klisz i Wspólnicy


upadłość konsumencka

adwokat Iwo Klisz
tel. kom 695 560 425
e-mail: i.klisz@adwokat-wroclaw.biz.pl

Z prawem pracy jestem związany od początku mojej kariery zawodowej. Doradzałem w tym zakresie bankom oraz dużym pracodawcom zatrudniającym setki pracowników.


wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę

radca prawny Monika Teler
tel. kom 733 808 145
e-mail: m.teler@adwokat-wroclaw.biz.pl

Reprezentuję Klientów Kancelarii w procesach sądowych przed sądem pracy oraz obsługuję przedsiębiorców w zakresie kwestii związanych z prawem pracy

ZNAJDZIESZ NAS TUTAJ:

Facebook co to jest upadłość konsumencka upadłości konsumenckiej adwokat Linkedin

KANCELARIA KLISZ I WSPÓLNICY

Biuro we Wrocławiu
ul. Joachima Lelewela 23/7
tel. 71 740 50 00

strona www: adwokat-wroclaw.biz.pl


Chciałbyś nas zapamiętać?

Polub naszą stronę na FB, a od czasu do czasu o sobie przypomnimy

umowa o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy

 

Pisałem już o tym, że brak umowy o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy wcale nie oznacza, że pracownik może bez przeszkód prowadzić taką działalność konkurencyjną wobec pracodawcy (patrz: Umowa o zakazie konkurencji). Poniżej chciałem przedstawić kilka ciekawostek dotyczących sytuacji, kiedy strony zdecydowały się podpisać taką umowę na czas trwania stosunku pracy.

Z kim i kiedy umowa o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy?

Taką umowę można zawrzeć z każdym pracownikiem niezależnie od stanowiska i wysokości wynagrodzenia. Umowę można zawrzeć już na początku zatrudnienia lub dopiero po pewnym czasie od nawiązania stosunku pracy. Jeżeli umowa o zakazie konkurencji ma obowiązywać również po rozwiązaniu umowy o pracę należy ją sformułować nieco inaczej – (umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy).

Zakres umowy o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy

Umowa musi wskazywać jaka działalność pracownika jest objęta zakazem. Najlepiej, gdy wskazuje rodzaj działalności, obszar na jakim obowiązuje oraz formę w jakiej pracownik nie może tej działalności wykonywać (osobiście, jako członek zarządu lub wspólnik spółki, pełnomocnik bądź prokurent podmiotu prowadzącego działalność konkurencyjną).

Forma umowy o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy

Należy pamiętać, że umowa o zakazie działalności konkurencyjnej w czasie trwania stosunku pracy musi zostać zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Ma to być umowa, a zatem musi być podpisana przez obie strony stosunku pracy, a nie tylko przez pracownika.

Odrębną umowa czy umowa o pracę?

Zgodnie z art. 101(1) § 1 kodeksu pracy „w zakresie określonym w odrębnej umowie, pracownik nie może prowadzić działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy ani też świadczyć pracy w ramach stosunku pracy lub na innej podstawie na rzecz podmiotu prowadzącego taką działalność (zakaz konkurencji).”

Mimo tego, że przywołany przepis kodeksu pracy mówi o tym, że zakaz działalności konkurencyjnej powinien być ustanowiony osobną umową, orzecznictwo sądowe, a także większa część przedstawicieli nauki prawa pracy, twierdzi że postanowienia zakazujące pracownikowi prowadzenia działalności konkurencyjnej mogą stanowić element umowy o pracę. Formułowanie go zatem w odrębnym dokumencie nie jest zatem konieczne.

Zakaz konkurencji po przejściu zakładu pracy na nowego pracodawcę

Warto zwrócić uwagę na ciekawe orzeczenie Sądu Najwyższego dotyczące zakresu obowiązywania umów o zakazie konkurencji po przejściu zakładu pracę na nowego pracodawcę w trybie art. 23 (1) kodeksu pracy. Zdaniem Sądu Najwyższego umowy o zakazie działalności konkurencyjnej zawarte z poprzednim pracodawcą nie obowiązują już u nowego pracodawcy po przejściu na niego zakładu pracy. Orzeczenie jest o tyle interesujące, że dotychczas uważano, że przejście zakładu pracy na nowego pracodawcę nie może mieć wpływu na treść stosunku pracy, dlatego umowa o zakazie konkurencji (jako jego element) powinna nadal obowiązywać.

Dodatkowe postanowienia umowy o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy

Pisałem już o tym, że prowadzenie przez pracownika innej działalności, która nie jest działalnością konkurencyjna wobec pracodawcy jest dozwolone. Jeśli umowa przewiduje zastrzeżenia przeciwne, są one niewiążące dla pracownika. Warto jednak zobowiązać pracownika do tego, żeby informował pracodawcę o fakcie podjęcia jakiejkolwiek innej działalności. Wówczas pracodawca będzie mógł ocenić, czy ta działalność nie wpływa negatywnie na sposób wykonywania pracy przez pracownika, a po drugie, czy nie jest to – wbrew twierdzeniom, a być może na chęciom pracownika – działalność konkurencyjna.

Wynagrodzenie z umowy o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy

Co do zasady pracownikowi nie przysługuje z tytułu podpisania umowy w czasie obowiązywania umowy o pracę żadne odszkodowanie ani dodatkowe wynagrodzenie. Zdarza się jednak, że pracodawcy w treści umowy takie wynagrodzenie przewidują.

pozdrawiam
adwokat Iwo Klisz
Kancelaria Prawa Pracy Wrocław

Jeżeli zainteresował Cię artykuł, kliknij „Lubię to” lub polub moją stronę na facebooku (Facebook adwokat Wrocław). To, że artykuł Ci się spodobał jest dla mnie bardzo ważną wskazówką, a także mocną dawką motywacji do dalszego pisania.

Dziękuję i życzę Ci miłego dnia.


kancelaria-prawa-pracy


Czy to, o czym napisałem pasuje do Twojej sytuacji?

Pamiętaj, że informacje umieszczone powyżej przedstawiają tylko ogólne zasady funkcjonowania prawa pracy i nie mogą zastąpić porady prawnej dotyczącej oceny Twojej sytuacji prawnej.

Jeśli szukasz płatnej pomocy prawnej adwokata specjalisty z zakresu prawa pracy i jesteś z Wrocławia lub okolic, wpisz poniżej swój numer telefonu. Skontaktujemy się z Tobą i wyjaśnimy co możemy dla Ciebie zrobić i jak wyglądają zasady i koszty współpracy z naszą Kancelarią.

Iwo Klisz - adwokat Wrocław

Wspólnik zarządzający w "Klisz i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych". Specjalista z zakresu prawa pracy, prawa spadkowego i prawa gospodarczego, były wykładowca akademicki na Uniwersytecie Wrocławskim.

tel. 695 560 425, e-mail: i.klisz@adwokat-wroclaw.biz.pl
Więcej o autorze ...