fbpx

O Kancelarii Klisz i Wspólnicy

Naszą Kancelarię tworzy zespół osób wierzący we wspólne wartości takie jak profesjonalizm, staranność i jakość w obsłudze klienta.

Naszą misją jest to, żeby na zawsze pozostać prawnikiem z ludzką twarzą. Uważamy, że nie wystarczy mówić tylko do rzeczy, bo trzeba też mówić do ludzi.

Żargon prawniczy zostawiamy dla sędziów i prokuratorów, a naszym Klientom naprawdę wyjaśniamy jak działa prawo

Kancelaria Klisz i Wspólnicy

Biuro we Wrocławiu

ul. Joachima Lelewela 23/7

Biuro w Poznaniu

ul. Bóżnicza 1/14

Biuro w Gdańsku

ul. Czopowa 14/20

Biuro w Katowicach

ul. Sobieskiego 27/30

tel. 71 740 50 00

tel. kom. 695 560 425

Zapisz się na nasz Newsletter!

Poznaj nas w social mediach

Najnowsze posty

Nasze blogi:

Polub nas:

Umowa o podnoszenie kwalifikacji zawodowych (umowa szkoleniowa)

Blog Kancelarii Klisz i Wspólnicy

Umowa o podnoszenie kwalifikacji zawodowych

Kodeks Pracy (dalej: KP) reguluje dosyć szczegółowo kwestie podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników. Pracodawca może w tym zakresie zawrzeć jednak dodatkową umowę z pracownikiem. Taka umowa powszechnie zwana jest umową szkoleniową. W artykule odpowiem na następujące pytania:

 • Czym jest umowa o podnoszenie kwalifikacji zawodowych (umowa szkoleniowa)?
 • Kiedy trzeba zawrzeć z pracownikiem umowę szkoleniową?
 • Jakie obowiązki ma pracodawca i pracownik w związku z zawarciem umowy o podnoszeniem kwalifikacji zawodowych?

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych w Kodeksie Pracy a umowa szkoleniowa

Kodeks Pracy definiuje podnoszenie kwalifikacji zawodowych jako zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności przez pracownika, z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą. Ponadto Kodeks Pracy wskazuje m.in., że:

 • Pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe przysługują:
  1) urlop szkoleniowy (jego wymiar również uregulowano w KP);
  2) zwolnienie z całości lub części dnia pracy, na czas niezbędny, by punktualnie przybyć na obowiązkowe zajęcia oraz na czas ich trwania.
 • Za czas urlopu szkoleniowego oraz za czas zwolnienia z całości lub części dnia pracy pracownik zachowuje natomiast prawo do wynagrodzenia.
 • Pracodawca ma dowolność w zakresie pokrycia kosztów pracownika związanych ze szkoleniem (chodzi o koszty dojazdu, podręczników itp.)

Zatem, czy umowa szkoleniowa jest w ogóle potrzebna?

Podstawowe obowiązki pracodawcy i uprawnienia pracownika w zakresie podnoszenia kwalifikacji są określone w Kodeksie. Teoretycznie zatem nie potrzeba zawierać dodatkowej umowy. Art. 103 (4) (a szczególnie §3) wskazuje jednak pewną sytuację, gdy zawarcie umowy szkoleniowej niesie za sobą pewne korzyści – zarówno dla pracownika jak i pracodawcy.

§ 1. Pracodawca zawiera z pracownikiem podnoszącym kwalifikacje zawodowe umowę określającą wzajemne prawa i obowiązki stron. Umowę zawiera się na piśmie.
§ 2. Umowa, o której mowa w § 1, nie może zawierać postanowień mniej korzystnych dla pracownika niż przepisy niniejszego rozdziału.
§ 3. Nie ma obowiązku zawarcia umowy, o której mowa w § 1, jeżeli pracodawca nie zamierza zobowiązać pracownika do pozostawania w zatrudnieniu po ukończeniu podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Umowa szkoleniowa – kiedy warto ją zawrzeć?

Analizując powyższe przepisy można śmiało stwierdzić, że jeżeli pracodawcy zależy na tym, aby pracownik po szkoleniu dalej pracował dla niego – musi koniecznie zawrzeć umowę szkoleniową. Bez niej, pracownik może zmienić pracę, natomiast z drugiej strony – pracodawca nie ma z kolei obowiązku pokrywania kosztów szkolenia.

Umowa o podnoszenie kwalifikacji zawodowych – jakie postanowienia może zawierać?

W pierwszej kolejności w umowie szkoleniowej należy wskazać dokładne koszty szkolenia oraz zaznaczyć, że w całości pokryje je pracodawca. Ważne, aby strony dokładnie wyliczyły koszty szkolenia, wliczając w to dojazdy, czy konieczne pomoce naukowe. Warto zatem zatrzymać wszystkie faktury, czy rachunki za dane usługi i przedmioty.

W niektórych sytuacjach pracodawca może żądać od pracownika zwrotu kosztów szkolenia. Są one określone w Kodeksie Pracy. Nawet, jeżeli nie wpiszemy ich w umowie, i tak będą miały one zastosowanie. Pracownik podnoszący kwalifikacje zawodowe:

 • który bez uzasadnionych przyczyn nie podejmie podnoszenia kwalifikacji zawodowych albo przerwie podnoszenie tych kwalifikacji,
 • z którym pracodawca rozwiąże stosunek pracy bez wypowiedzenia z jego winy, w trakcie podnoszenia kwalifikacji zawodowych lub po jego ukończeniu, w terminie określonym w umowie, o której mowa w art. 103(4), nie dłuższym niż 3 lata,
 • który w okresie wskazanym w pkt 2 rozwiąże stosunek pracy za wypowiedzeniem, z wyjątkiem wypowiedzenia umowy o pracę z przyczyn określonych w art. 943,
 • który w okresie wskazanym w pkt 2 rozwiąże stosunek pracy bez wypowiedzenia na podstawie art. 55 lub art. 94(3), mimo braku przyczyn określonych w tych przepisach

– jest obowiązany do zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na ten cel z tytułu dodatkowych świadczeń, w wysokości proporcjonalnej do okresu zatrudnienia po ukończeniu podnoszenia kwalifikacji zawodowych lub okresu zatrudnienia w czasie ich podnoszenia.

Jeżeli chodzi zaś o zobowiązanie pracownika do pozostawania w zatrudnieniu, to zgodnie z Kodeksem Pracy okres ten nie może wynosić więcej niż 3 lata. Termin ten może być liczony od rozpoczęcia szkolenia, albo jego ukończenia.

Umowa szkoleniowa a przepisy kodeksowe

Zgodnie z art. 103(4) §2 KP umowa szkoleniowa nie może zawierać postanowień mniej korzystnych od postanowień kodeksu pracy regulujących tematykę podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Tym samym pracodawca nie może np. przewidzieć w treści umowy innych przypadków, które zobowiązywałyby pracownika do zwrotu kosztów szkolenia.

W treści umowy szkoleniowej nie można zamieszczać zatem innych postanowień, które byłyby mniej korzystne dla pracownika, niż przepisy KP. Chodzi tu np. o regulacje nakazujące pozostać pracownikowi u danego pracodawcy przez dłużej niż 3 lata.

Pozdrawiam

adwokat Iwo Klisz

adwokat Iwo Klisz

Mam na dzieję, że mój artykuł wyjaśnił Ci kilka rzeczy. Jeśli tak, to kliknij „Lubię to” lub polub stronę naszej Kancelarii na facebooku (Facebook adwokat Wrocław).

Dla Ciebie to tylko “kliknięcie”, a dla mnie to dowód, że moja praca jest przydatna, co daje mi motywację do dalszego pisania :)

Potrzebujesz pomocy w swojej sprawie?
Skontaktuj się z nami:
 
Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych
Klisz i Wspólnicy
 
Wrocław – Katowice – Poznań – Gdańsk
 
tel. 71 740 50 00
tel. kom. 695 560 425
 

Inni czytali również:

Informacja o zmianach funkcjonowania Kancelarii

Szanowni Państwo,

W związku ze stanem epidemiologicznym związanym z występowaniem koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19 informujemy, że do 15 kwietnia 2020r. uległy zmianie zasady świadczenia usług przez Kancelarię. Klientów prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej, bądź telefonicznie.

Na teren kancelarii mają wstęp jedynie nasi Pracownicy. Wszystkie przyjęte zlecenia są realizowane zgodnie z ustaleniami i terminami.Nasi prawnicy, co do zasady świadczą obecnie pracę zdalnie i są do Państwa dyspozycji.

Jeśli są Państwo zainteresowani skorzystaniem ze zdalnej porady prawnej za pośrednictwem telefonu, Skype, Whats App lub innego komunikatora internetowego prosimy o kontakt telefoniczny z sekretariatem naszej Kancelarii pod numerem 71 740 50 00.

Więcej o udzielanych przez nas poradach prawnych na odległości przeczytasz tutaj.