fbpx

O Kancelarii Klisz i Wspólnicy

obsługa prawna kancelaria adwokacka we wrocławiu

Naszą Kancelarię tworzy zespół osób wierzący we wspólne wartości takie jak profesjonalizm, staranność i jakość w obsłudze klienta.

Naszą misją jest to, żeby na zawsze pozostać prawnikiem z ludzką twarzą. Uważamy, że nie wystarczy mówić tylko do rzeczy, bo trzeba też mówić do ludzi.

Żargon prawniczy zostawiamy dla sędziów i prokuratorów, a naszym Klientom naprawdę wyjaśniamy jak działa prawo

Kancelaria Klisz i Wspólnicy

Kancelaria Adwokacka we Wrocławiu

ul. Joachima Lelewela 23/7,
53-505 Wrocław
tel. 71 740 50 00

Kancelaria Adwokacka w Poznaniu

ul. Bóżnicza 1/14,
61-001 Poznań
tel. 71 740 50 00

Kancelaria Adwokacka w Katowicach

ul. Sobieskiego 27/30, 40-082 Katowice
tel. 32 321 02 84

Kancelaria Adwokacka w Gdańsku

ul. Kartuska 31c/1, 80-138 Gdańsk
tel. 71 740 50 00

tel. 71 740 50 00

tel. kom. 695 560 425

Zapraszamy na Kanał YouTube!
Prawo spadkowe dla Każdego

adwokat prawo spadkowe wrocław

Zapisz się na nasz Newsletter!

Darmowy poradnik dla Pracodawców

 

Poznaj nas w social mediach

Najnowsze posty

Nasze blogi:

Polub nas:

Umowa o podnoszenie kwalifikacji zawodowych (umowa szkoleniowa)

Blog Kancelarii Klisz i Wspólnicy
Umowa o podnoszenie kwalifikacji zawodowych

Kodeks Pracy (dalej: KP) reguluje dosyć szczegółowo kwestie podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników. Pracodawca może w tym zakresie zawrzeć jednak dodatkową umowę z pracownikiem. Taka umowa powszechnie zwana jest umową szkoleniową. W artykule odpowiem na następujące pytania:

 • Czym jest umowa o podnoszenie kwalifikacji zawodowych (umowa szkoleniowa)?
 • Kiedy trzeba zawrzeć z pracownikiem umowę szkoleniową?
 • Jakie obowiązki ma pracodawca i pracownik w związku z zawarciem umowy o podnoszeniem kwalifikacji zawodowych?

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych w Kodeksie Pracy a umowa szkoleniowa

Kodeks Pracy definiuje podnoszenie kwalifikacji zawodowych jako zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności przez pracownika, z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą. Ponadto Kodeks Pracy wskazuje m.in., że:

 • Pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe przysługują:
  1) urlop szkoleniowy (jego wymiar również uregulowano w KP);
  2) zwolnienie z całości lub części dnia pracy, na czas niezbędny, by punktualnie przybyć na obowiązkowe zajęcia oraz na czas ich trwania.
 • Za czas urlopu szkoleniowego oraz za czas zwolnienia z całości lub części dnia pracy pracownik zachowuje natomiast prawo do wynagrodzenia.
 • Pracodawca ma dowolność w zakresie pokrycia kosztów pracownika związanych ze szkoleniem (chodzi o koszty dojazdu, podręczników itp.)

Zatem, czy umowa szkoleniowa jest w ogóle potrzebna?

Podstawowe obowiązki pracodawcy i uprawnienia pracownika w zakresie podnoszenia kwalifikacji są określone w Kodeksie. Teoretycznie zatem nie potrzeba zawierać dodatkowej umowy. Art. 103 (4) (a szczególnie §3) wskazuje jednak pewną sytuację, gdy zawarcie umowy szkoleniowej niesie za sobą pewne korzyści – zarówno dla pracownika jak i pracodawcy.

§ 1. Pracodawca zawiera z pracownikiem podnoszącym kwalifikacje zawodowe umowę określającą wzajemne prawa i obowiązki stron. Umowę zawiera się na piśmie.
§ 2. Umowa, o której mowa w § 1, nie może zawierać postanowień mniej korzystnych dla pracownika niż przepisy niniejszego rozdziału.
§ 3. Nie ma obowiązku zawarcia umowy, o której mowa w § 1, jeżeli pracodawca nie zamierza zobowiązać pracownika do pozostawania w zatrudnieniu po ukończeniu podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Umowa szkoleniowa – kiedy warto ją zawrzeć?

Analizując powyższe przepisy można śmiało stwierdzić, że jeżeli pracodawcy zależy na tym, aby pracownik po szkoleniu dalej pracował dla niego – musi koniecznie zawrzeć umowę szkoleniową. Bez niej, pracownik może zmienić pracę, natomiast z drugiej strony – pracodawca nie ma z kolei obowiązku pokrywania kosztów szkolenia.

Umowa o podnoszenie kwalifikacji zawodowych – jakie postanowienia może zawierać?

W pierwszej kolejności w umowie szkoleniowej należy wskazać dokładne koszty szkolenia oraz zaznaczyć, że w całości pokryje je pracodawca. Ważne, aby strony dokładnie wyliczyły koszty szkolenia, wliczając w to dojazdy, czy konieczne pomoce naukowe. Warto zatem zatrzymać wszystkie faktury, czy rachunki za dane usługi i przedmioty.

W niektórych sytuacjach pracodawca może żądać od pracownika zwrotu kosztów szkolenia. Są one określone w Kodeksie Pracy. Nawet, jeżeli nie wpiszemy ich w umowie, i tak będą miały one zastosowanie. Pracownik podnoszący kwalifikacje zawodowe:

 • który bez uzasadnionych przyczyn nie podejmie podnoszenia kwalifikacji zawodowych albo przerwie podnoszenie tych kwalifikacji,
 • z którym pracodawca rozwiąże stosunek pracy bez wypowiedzenia z jego winy, w trakcie podnoszenia kwalifikacji zawodowych lub po jego ukończeniu, w terminie określonym w umowie, o której mowa w art. 103(4), nie dłuższym niż 3 lata,
 • który w okresie wskazanym w pkt 2 rozwiąże stosunek pracy za wypowiedzeniem, z wyjątkiem wypowiedzenia umowy o pracę z przyczyn określonych w art. 943,
 • który w okresie wskazanym w pkt 2 rozwiąże stosunek pracy bez wypowiedzenia na podstawie art. 55 lub art. 94(3), mimo braku przyczyn określonych w tych przepisach

– jest obowiązany do zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na ten cel z tytułu dodatkowych świadczeń, w wysokości proporcjonalnej do okresu zatrudnienia po ukończeniu podnoszenia kwalifikacji zawodowych lub okresu zatrudnienia w czasie ich podnoszenia.

Jeżeli chodzi zaś o zobowiązanie pracownika do pozostawania w zatrudnieniu, to zgodnie z Kodeksem Pracy okres ten nie może wynosić więcej niż 3 lata. Termin ten może być liczony od rozpoczęcia szkolenia, albo jego ukończenia.

Umowa szkoleniowa a przepisy kodeksowe

Zgodnie z art. 103(4) §2 KP umowa szkoleniowa nie może zawierać postanowień mniej korzystnych od postanowień kodeksu pracy regulujących tematykę podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Tym samym pracodawca nie może np. przewidzieć w treści umowy innych przypadków, które zobowiązywałyby pracownika do zwrotu kosztów szkolenia.

W treści umowy szkoleniowej nie można zamieszczać zatem innych postanowień, które byłyby mniej korzystne dla pracownika, niż przepisy KP. Chodzi tu np. o regulacje nakazujące pozostać pracownikowi u danego pracodawcy przez dłużej niż 3 lata.

Pozdrawiam

adwokat Iwo Klisz

adwokat Iwo Klisz

Mam na dzieję, że mój artykuł wyjaśnił Ci kilka rzeczy. Jeśli tak, to kliknij „Lubię to” lub polub stronę naszej Kancelarii na facebooku (Facebook adwokat Wrocław).

Jeśli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:
tel. 695 560 425    email: i.klisz@adwokat-wroclaw.biz.pl

SKORZYSTAJ Z POMOCY ADWOKATA BEZ WYCHODZENIA Z DOMU

Potrzebujesz pomocy w swojej sprawie?
Skontaktuj się z nami:
 
Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych
Klisz i Wspólnicy
 
Wrocław – Katowice – Poznań – Gdańsk
 
tel. 71 740 50 00
tel. kom. 695 560 425
 

Zapraszamy na Kanał YouTube - Prawnik dla pracodawcy

Inni czytali również:

poradnik wypowiedzenie umowy o pracę
Pobierz E-booka - jak wypowiadać umowę o pracę?
Jako pracodawca musisz się borykać z wieloma problemami. Do najtrudniejszych należy dobór właściwej załogi i związane z tym zmiany w jej składzie osobowym. Ustawodawca chroni wszakże pracowników przed nieuzasadnionym i niezgodnym z przepisami prawa pracy rozwiązaniem umowy o pracę. Naruszając te przesłanki ryzykujesz przywrócenie pracownika do pracy, przyznanie mu odszkodowania oraz poniesienie kosztów sądowych. W przypadku rażącego naruszenia przepisów pracodawcy grozić może nawet kara grzywny do 30.000 złotych. Jeżeli chcesz uniknąć chociaż części ze wskazanych powyżej trudności związanych z prawidłowym rozwiązywaniem umów o pracę – ten poradnik jest właśnie dla Ciebie. Zapraszam do lektury!

Wpisz maila, abyśmy mogli udostępnić Ci e-booka.