fbpx

O Kancelarii Klisz i Wspólnicy

obsługa prawna kancelaria adwokacka we wrocławiu

Naszą Kancelarię tworzy zespół osób wierzący we wspólne wartości takie jak profesjonalizm, staranność i jakość w obsłudze klienta.

Naszą misją jest to, żeby na zawsze pozostać prawnikiem z ludzką twarzą. Uważamy, że nie wystarczy mówić tylko do rzeczy, bo trzeba też mówić do ludzi.

Żargon prawniczy zostawiamy dla sędziów i prokuratorów, a naszym Klientom naprawdę wyjaśniamy jak działa prawo

Kancelaria Klisz i Wspólnicy

Kancelaria Adwokacka we Wrocławiu

ul. Joachima Lelewela 23/7,
53-505 Wrocław
tel. 71 740 50 00

Kancelaria Adwokacka w Poznaniu

ul. Bóżnicza 1/14,
61-001 Poznań
tel. 71 740 50 00

Kancelaria Adwokacka w Katowicach

ul. Sobieskiego 27/30, 40-082 Katowice
tel. 32 321 02 84

Kancelaria Adwokacka w Gdańsku

ul. Kartuska 31c/1, 80-138 Gdańsk
tel. 71 740 50 00

tel. 71 740 50 00

tel. kom. 695 560 425

Zapraszamy na Kanał YouTube!
Prawo spadkowe dla Każdego

adwokat prawo spadkowe wrocław

Zapisz się na nasz Newsletter!

Darmowy poradnik dla Pracodawców

 

Poznaj nas w social mediach

Najnowsze posty

Nasze blogi:

Polub nas:

Umowa komisu – wszystko, co musisz wiedzieć

Blog Kancelarii Klisz i Wspólnicy
umowa komisu

Z umową komisu najczęściej mamy do czynienia w sytuacji, gdy zamierzamy sprzedać samochód. Mówiąc kolokwialnie „oddajemy” wtedy samochód do komisu, który zajmuje się jego sprzedażą. W praktyce jednak umowa komisu może mieć zastosowanie również przy kupnie i to nie tylko auta. Wracając jednak do najpowszechniejszego zastosowania umowy komisu, warto podkreślić, że osoba prowadząca komis samochodowy sprzedaje naszą własność. Warto zatem wiedzieć, jak dokładnie uregulowana jest umowa komisu w przepisach prawa. W dzisiejszym artykule wskażę:

  • na czym polega umowa komisu?
  • jakie są cechy charakterystyczne umowy komisu?
  • jakie prawa i obowiązki mają strony umowy komisu?
  • czy umowa komisu może ulec rozwiązaniu przed zrealizowaniem określonej transakcji?

Na czym polega umowa komisu?

Zacznę od spraw podstawowych. W umowie komisu wyróżniamy dwie strony:

  1. Komisanta – jest to osoba przyjmująca zlecenie.
  2. Komitenta – osoba, która daje zlecenie.

Komisant zobowiązuje się za wynagrodzeniem (będącym w tym przypadku prowizją) do kupna lub sprzedaży określonej rzeczy na rachunek komitenta, lecz w imieniu własnym. Mówiąc prostszym językiem, komisant sprzedaje (albo kupuje) pewną rzecz na zlecenie komitenta i jego rachunek, a w zamian otrzymuje prowizję od sprzedaży (kupna).

Komisant jest zatem niejako zastępcą komitenta.

Cechy charakterystyczne umowy komisu

Umowa komisu może dotyczyć tylko i wyłącznie rzeczy ruchomych. Możliwe jest oczywiście, aby zlecić komuś sprzedanie nieruchomości w naszym imieniu, wtedy jednak jest to umowa zlecenia, a nie komisu.

Umowa komisu nie musi być zawarta w żadnej szczególnej formie. Może przyjąć zatem postać ustnych ustaleń, albo nawet być dorozumiana. Z praktycznych względów warto jednak zawrzeć ją na piśmie, aby w przypadku ewentualnego sporu, nie pojawiły się żadne wątpliwości.

Warto wspomnieć o tym, że w przypadku komisu sprzedaży (czyli np. sytuacji oddania samochodu do komisu), własność samochodu przysługuje komitentowi aż do chwili zbycia auta przez komisanta. Właściciel komisu samochodowego nie staje się zatem właścicielem auta. Jeżeli zaś chodzi o komis kupna, najpierw własność rzeczy przechodzi na komisanta, a następnie zostaje przeniesiona na komitenta. Takie rozważania mogą wydawać się nieistotne. W praktyce mają jednak duże znaczenie, np. z uwagi na ustalenie zakresu odpowiedzialności każdej z tych osób.

Sytuacja prawna komisanta

Najczęściej w umowie komisu określa się minimalną i maksymalną cenę, za jaką komisant może dokonać transakcji. Jego głównym obowiązkiem jest zrealizowanie sprzedaży lub kupna zgodnie z treścią umowy. Jeżeli uda mu się znaleźć korzystniejszą ofertę, nadwyżkę powinien zwrócić komitentowi. Jeżeli zaś zrealizuje transakcje na mniej korzystnych warunkach niż określone w umowie, jest obowiązany zapłacić komitentowi różnicę.

Jednakże, w przypadku zakupu określonej rzeczy za cenę wyższą niż oznaczoną przez komitenta, komisant może liczyć się z tym, że komitent złoży oświadczenie, iż nie uznaje tej czynności za dokonaną na jego rachunek. Wtedy kupno traktowane jest w świetle prawa jako dokonane przez komisanta na jego rzecz (rachunek) i w jego własnym imieniu. Jeżeli komitent nie złoży ww. oświadczenia, uznaje się, że zgodził się na wyższą cenę.

Jedynie w przypadku, gdy zlecenie nie mogłoby zostać zrealizowane po określonej przez komitenta cenie, a zawarcie takiej umowy uchroniło komisanta przed szkodą, komitent nie może żądać zapłacenia różnicy, ani odmówić zgody na wyższą cenę. Chodzi tu o zabezpieczenie interesów komisanta. Mógł on bowiem dołożyć wszelkich starań, by znaleźć odpowiednią ofertę. Okazało się jednak, że na rynku nie było ani jednej oferty zgodnej z wymaganiami komitenta.

Komisant na mocy umowy komisu ma obowiązek przekazać komitentowi wszystko, co uzyskał przy wykonywaniu zlecenia.

Sytuacja prawna komitenta

Komitent zaś zobowiązany jest przede wszystkim do zapłacenia umówionej prowizji. Jest ona płatna dopiero po wykonaniu zlecenia komisowego. Jedynie w sytuacji wyjątkowej (gdy umowa nie została zawarta z przyczyn dotyczących komitenta) można żądać prowizji pomimo niewykonania zlecenia komisowego. Na przykład w sytuacji, gdy komisant znalazł odpowiedniego klienta, który był gotów podpisać umowę, a komitent nie dostarczył wymaganych dokumentów do realizacji umowy.

Komitent musi również liczyć się z tym, że rzeczy, które są przedmiotem umowy komisu stanowią zastaw zabezpieczający wszelkie roszczenia komisanta wynikające z umowy komisu. Ustawowe prawo zastawu obowiązuje dopóki rzeczy te pozostają u komisanta. W przypadku realizacji zlecenia komisowego, komisant może zaspokoić swoje roszczenia z wierzytelności nabytych na rzecz komitenta i to z pierwszeństwem przed wierzycielami komitenta.

Jaką odpowiedzialność ponosi komisant w przypadku umowy komisu?

W zależności od tego, czy mamy do czynienia z umową komisu sprzedaży, czy kupna odpowiedzialność komisanta wygląda nieco inaczej. Spowodowane jest to faktem, że:

  1. W przypadku komisu kupna, komisantowi przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi. Komitent nabywa je dopiero wtedy, gdy strony umowy komisu przeniosą je w drodze odrębnej umowy.
  2. W przypadku komisu sprzedaży, to komisant odpowiada za wady fizyczne lub prawne sprzedanej rzeczy, zgodnie z uregulowaniami prawnymi dotyczącymi sprzedaży.

Jednakże kodeks cywilny modyfikuje powyższą odpowiedzialność komisanta. Zgodnie z przepisami komisant nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i wady prawne rzeczy, jeżeli przed zawarciem umowy podał to do wiadomości kupującego. Wystarczy zatem, aby komisant bezpośrednio przekazał kupującemu informację o tym, że nie odpowiada on za ww. wady. Ograniczenie odpowiedzialności nie ma jednak zastosowania do wad, o których komisant wiedział lub mógł z łatwością się dowiedzieć, a także wtedy, gdy kupującym jest konsument.

Umowa komisu – wypowiedzenie

Zazwyczaj umowa komisu zostaje zrealizowana z chwilą jej wykonania. Strony mogą zastrzec termin wraz z upływem którego umowa wygasa, jeżeli komisant nie zrealizuje określonej transakcji wcześniej.

Komitent może wypowiedzieć umowę komisu w każdej chwili. Musi jednak zwrócić komisantowi poniesione wydatki, a także część wynagrodzenia, jeżeli wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu. Jest obowiązany również naprawić wynikłą z tego szkodę.

Komisant również jest uprawniony do wypowiedzenia umowy komisu w każdej chwili. Jeżeli jednak zrobi to bez ważnego powodu, jest obowiązany naprawić ewentualną szkodę.

Umowa komisu – przedawnienie roszczeń

W przypadku umowy komisu stosuje się ogólne terminy przedawnienia. Roszczenia przedawniają się zatem z upływem lat 6. Jednak w przypadku roszczeń komisanta – termin ten wynosi 3 lata, bowiem są to roszczenia związane z jego działalnością gospodarczą.

Pozdrawiam

adwokat Iwo Klisz

adwokat Iwo Klisz

Mam na dzieję, że mój artykuł wyjaśnił Ci kilka rzeczy. Jeśli tak, to kliknij „Lubię to” lub polub stronę naszej Kancelarii na facebooku (Facebook adwokat Wrocław).

Jeśli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:
tel. 695 560 425    email: i.klisz@adwokat-wroclaw.biz.pl

SKORZYSTAJ Z POMOCY ADWOKATA BEZ WYCHODZENIA Z DOMU

Potrzebujesz pomocy w swojej sprawie?
Skontaktuj się z nami:
 
Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych
Klisz i Wspólnicy
 
Wrocław – Katowice – Poznań – Gdańsk
 
tel. 71 740 50 00
tel. kom. 695 560 425
 

Zapraszamy na Kanał YouTube - Prawnik dla pracodawcy

Inni czytali również:

upadłość przedsiębiorcy - darmowy poradnik

Z e-booka dowiesz się kto może ogłosić upadłość oraz czym się różni upadłość od likwidacji i restrukturyzacji. Poza tym w e-booku znajdziesz wzór wniosku oraz wszystkie niezbędne informacje dotyczące ogłoszenia upadłości. 

Wpisz maila, abyśmy mogli udostępnić Ci e-booka.