adwokat Iwo Klisz
adwokat Iwo Klisz

Umowa b2b – co to jest i co należy o niej wiedzieć?

Blog Kancelarii Klisz i Wspólnicy – artykuły pisane przez zawodowych adwokatów i radców prawnych

umowa B2B

Zapewne niejednokrotnie spotkałeś się z opinią, że w ramach umowy B2B, jako ,,pracownik” możesz zarobić znacznie więcej. Pracodawca zaś może uniknąć w ten sposób wysokich kosztów zatrudniania pracownika. Pamiętajmy jednak, że współpraca w ramach kontraktu B2B (business-to-business) nie jest jakąś specyficzną formą umowy o pracę.

W tym przypadku, relacja pracownik-pracodawca, zastąpiona jest porozumieniem dwóch przedsiębiorców, a samo stosowanie umowy B2B jest dopuszczalne na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego – nie Kodeksu Pracy. Na czym więc polega umowa B2B?

W dzisiejszym artykule wskażę, jakie konsekwencje wiążą się z tym rodzajem współpracy oraz odpowiem na pytania:

 • jakie korzyści i uprawnienia wynikają z umowy B2B?
 • o czym pamiętać, decydując się na tą formę współpracy?
 • kiedy może dojść do uznania umowy B2B za umowę o pracę?

Co to jest umowa b2b?

Na czym polega umowa B2B?

Dlaczego na wstępie zaznaczyłem określenie pracownik w cudzysłowie? Umowa B2B, jest umową zawartą między dwoma firmami. Najczęściej będzie to – z jednej strony – osoba samozatrudniona, prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą – a z drugiej – firma zlecająca konieczność wykonywania pracy określonego rodzaju. W konsekwencji, osoba decydująca się na tę formę współpracy traci miano pracownika, a staje się przedsiębiorcą świadczącym usługi. Strony umowy i zazwyczaj przedmiot umowy będą więc inne, niż w przypadku, jeśli zostanie zawarta umowa o pracę.

Samozatrudnienie więc wiąże się z prowadzeniem firmy we własnym imieniu oraz braniem pełnej odpowiedzialności za realizowane projekty. Ważne jest zatem, aby w pełni uświadomić sobie, co różni samozatrudnienie od pracy na etacie.

Umowy nazwane b2b w kodeksie cywilnym

Jak zapewne wiesz, istnieją różne rodzaje umów, które oferuje pracownikowi rynek pracy. Większość z nich musi być zgodna z kodeksem pracy. Czasem nazywa się umowę o pracę umową cywilnoprawną, choć jest ona regulowana przez prawy pracy – jest to zatem błędne. Do umów cywilnoprawnych zaliczają się umowa o dzieło, umowa zlecenie oraz właśnie między innymi omawiana przez nas umowa b2b – co jednak ważne, przedmiot umowy b2b nie może doprowadzić do powstania jakiegokolwiek stosunku pracy.

Czy strony umowy muszą prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą? Kto może zawierać umowy b2b?

Umowę b2b mogą zawrzeć między sobą tylko i wyłącznie przedsiębiorcy. Bardzo często jedna czy druga strona umowy to osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą.

Jedną ze stron umowy może być także spółka – pamiętaj jednak o tym, że osoba, która podpisuje tego rodzaju umowę musi być uprawniona do jej reprezentowania (czyli mieć zdolność do najważniejszych czynności prawnych), zatem zawsze warto to sprawdzić.

Praca na podstawie umowy o pracę a samozatrudnienie

Wspominałem wcześniej, że decydując się na umowę B2B tracisz miano pracownika. Skoro tak, podstawową, a zarazem najważniejszą różnicą, jaka następuje przy umowie B2B jest fakt, że nie masz pracodawcy. Współpraca, jaką nawiążesz ze zleceniodawcą regulowana jest przez przepisy Kodeksu Cywilnego oraz kontrakt, który podpiszecie. Co się z tym wiąże, tracisz przywileje pracownicze, jak np. urlop wypoczynkowy, urlop na żądanie, czy wypłatę wynagrodzenia chorobowego. Pracodawca nie odprowadza także za ciebie składek z tytułu ubezpieczeń społecznych. Dodatkowo, zobligowany będziesz do wszystkich działań, z którymi wiąże się prowadzenie działalności, a więc:

 • wystawianie faktur,
 • samodzielne opłacanie składek ZUS,
 • opłacanie podatków (na przykład podatek dochodowy),
 • prowadzenie księgowości i rozliczanie się z urzędem skarbowym.

Umowa b2b – jak ją rozwiązać?

Ważnym aspektem, o jakim warto wspomnieć w tym miejscu jest także łatwość rozwiązania umowy. Jako, że jej stronami są dwa podmioty gospodarcze – nie jest ona chroniona żadnymi dodatkowymi terminami, jak ma to miejsce w przypadku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Jednakże nic stoi na przeszkodzie ku temu, aby w podpisywanej umowie, czy kontrakcie zawrzeć postanowienia o okresie wypowiedzenia umowy. Wówczas w łatwy sposób możemy zabezpieczyć się przed negatywnymi konsekwencjami nagłej utraty – czasami jedynego kontrahenta.

Plusy umowy B2B

Kontrakt B2B to nie tylko dodatkowe obowiązki i minusy przedstawione powyżej. To rozwiązanie ma także szereg pozytywów, które coraz częściej skłaniają pracowników do zmiany swojego pracowniczego statusu. Główną zaletą, która zapewne najczęściej skłania do chociażby rozważenia samej opcji samozatrudnienia są krótko mówiąc – większe zarobki. Z czego to wynika?

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę generuje całą masę wydatków dla pracodawcy. Przy umowie B2B zleceniobiorca nie musi opłacać dodatkowych podatków, danin oraz składek emerytalnych, rentowych, wypadkowych oraz na poszczególne fundusze. Wówczas sumę, która była kosztem zatrudnienia pracownika – może zaproponować zleceniodawcy, w postaci wyższego wynagrodzenia.

Plusem samozatrudnienia jest także elastyczność czasu pracy, możliwość łatwego dorobienia – w postaci powiększenia swojego zasięgu i współpracy z kilkoma firmami – oraz możliwość zaliczania swoich wydatków w koszty. Oprócz tego, tak naprawdę nie masz szefa – nie pracujesz ściśle pod jego kierownictwem na podstawie stosunku pracy, tylko samodzielnie wykonujesz zadania zawarte w kontrakcie.

Wady umów nazwanych b2b

Choć umowa b2b ma liczne zalety, zanim ją zawrzemy, powinnyśmy także poznać jej wady. Choć dla pracodawcy zawarcie tego rodzaju umowy wiąże się z tym, iż niższe koszty pozwolą na zaoferowanie wyższego wynagrodzenia, co z jednej strony jest zaletą – z drugiej jednak, nie będziesz miał prawa do urlopu, nie zostaną na Ciebie odprowadzone nawet minimalne składki – emerytalne, rentowe czy na fundusz pracy i nie będziesz zatrudniony na czas nieokreślony w ramach stabilnej umowy o pracę.

Sam powinieneś zatem zdecydować, czy zalety tego rodzaju porozumienia przeważają nad wadami.

Fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych i inne utracone korzyści kontra prawo

Umowy nienazwane, do zaliczają się właśnie umowy b2b, są całkowicie dopuszczalne przez nasze prawo, pod warunkiem jednak, że nie są sprzeczne z żadnymi krajowymi przepisami czy też nie powodują różnego rodzaju nierówności pomiędzy stronami tego zobowiązania (zupełnie niedopuszczalny jest wyzysk jednej strony umowy przez tą drugą). O dopełnienie wszystkich formalności będziesz się musiał zatroszczyć samodzielnie, co daje jednak duże poczucie niezależności.

Umowa B2B – o czym warto pamiętać?

Przede wszystkim, samozatrudniony, pracujący w ramach umowy B2B powinien:

 • mieć elastyczne godziny pracy,
 • ponosić ryzyko gospodarcze,
 • być w stosunku do swojego “pracodawcy” partnerem biznesowym – nie podwładnym.

Umowa B2B nie powinna w jakikolwiek sposób sugerować ani przypominać stosunku pracy regulowanym przez prawo pracy. Jak wspominałem wcześniej, jest to forma współpracy między dwoma, niezależnymi przedsiębiorcami czy podmiotami gospodarczymi, uregulowana przez kodeks cywilny. Nie ma więc mowy o podległości jednemu z nich, czy “ochronie” przed negatywnymi skutkami związanymi z ponoszonym ryzykiem gospodarczym.

Zobowiązania na rzecz pracodawcy

Będąc “zatrudnionym” dzięki umowie b2b, również masz określone zobowiązania względem firmy, z którą podpisałeś umowę. Istnieje jednak znaczna różnica pomiędzy spędzeniem pełnego etatu w firmie, fabryce czy biurze, a wykonywaniem określonych i zaakceptowanych przez obie strony zadań czy obowiązków właściwie w wybranym przez Ciebie miejscu i czasie – jednak oczywiście przy zachowaniu ustalonych w umowie terminów czy osiągnięcia założonych rezultatów.

Koszty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

Jakie są podstawowe bieżące koszty powiązane z prowadzeniem własnej działalności? Zaliczają się do nich przede wszystkim:

 • składki na ubezpieczenie społeczne a także zdrowotne, fundusze etc.,
 • koszty prowadzenia księgowości i bieżącego rozliczania faktur,
 • czynsz za najem lokalu oraz wszystkie niezbędne media – oczywiście może się jednak zdarzyć, iż nie będziesz musiał uiszczać tego pierwszego, bowiem możesz także zorganizować niewielkie biuro w domu, jeżeli tylko masz taką możliwość,
 • jeżeli zdecydujesz się na zakup auta do kosztów będziesz musiał także doliczyć spłacanie kredytu lub rat leasingowych, jeśli weźmiesz auto w leasing, co dzisiaj nierzadko jest bardzo korzystnym rozwiązaniem,
 • aby dotrzeć do jak największej liczby potencjalnych klientów, będziesz musiał również ponieść niezbędne koszty reklamy – na wizytówki, ulotki, banery reklamowe, reklamę w prasie drukowanej lub telewizji, stworzenie strony www i działania reklamowe w obrębie prowadzenia social mediów,
 • dodatkowym kosztem może być także ubezpieczenie oraz bieżące wydatki na pokrycie ewentualnych awarii czy po prostu eksploatacji auta – jeżeli oczywiście uważasz, że w Twojej firmie samochód jest rzeczą absolutnie niezbędną,
 • jeżeli zdecydujesz się na rozwinięcie czy poszerzenie swojej działalności, wówczas za koszt będziesz także musiał uznać zatrudnienie oraz niezbędne szkolenia dla Twoich przyszłych pracowników.

Prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej – czy umowa b2b jest lepsza od umowy o pracę?

Dla wielu osób, prowadzenie własnej działalności jest o wiele bardziej korzystnym rozwiązaniem, niż pozostawanie zatrudnionym na umowę o pracę. Możesz zajmować się taką ilością zleceń, jaką tylko masz ochotę – i oczywiście możliwości. Niestety, czas definitywnie nie jest z gumy. Sprawdź także, czy w umowie b2b nie został zawarty zapis o zakazie konkurencji. Oznacza to kompletną dywersyfikację źródeł dochodów i utrzymania, co wiąże się z o wiele większymi zarobkami. Umowę o pracę zawiera się z kolei z tylko jednym pracodawcą.

Będąc VAT’owcem i odliczając koszty uzyskania przychodu, odliczając VAT, będziesz płacił niższy podatek – a więc ponownie, zarobisz więcej. Jak możesz obniżyć podatek dochodowy i co można od niego odliczyć? Na przykład, koszt zakupu niezbędnego do pracy sprzętu, także komputerowego, takiego jak laptop czy też komputer, myszka, monitor, klawiatura i tym podobne, cenę za konieczne do pracy oprogramowanie, hostingi i serwery stron internetowych, jeśli są one niezbędne a także kompletne wyposażenie biura. W tym zakresie polecam współpracę z dobrą księgową, która podpowie Ci co i jak.

Ubezpieczenia społeczne a umowa b2b

Musisz pamiętać o tym, że forma b2b, podobnie zresztą jak umowa o pracę, jeśli wynagrodzenie z jej tytułu jest wyższe od minimalnego wynagrodzenia – wówczas działalność gospodarcza nie uprawnia do ubezpieczenia społecznego, jednak podlega i to zawsze i obowiązkowo pod ubezpieczenie zdrowotne.

Kiedy może dojść do uznania umowy B2B za umowę o pracę?

Podpisując umowę B2B, zwróć uwagę, aby jej postanowienia umowne nie przypominały tych charakterystycznych dla umowy o pracę. Uznanie umowy B2B za umowę o pracę niesie za sobą szereg negatywnych konsekwencji. Powoduje np. konieczność zapłaty składek ZUS do 5 lat wstecz, a w przypadku przekroczenia I progu podatkowego (powyżej 85 528 zł) obowiązek zapłaty podatku dochodowego.

Pamiętaj więc, że w umowie współpracy B2B nie powinny się znaleźć:

 • zaznaczone miejsce pracy,
 • konkretnie określony czas pracy,
 • kierownictwo.

Jak wynika z tego, co przytoczyłem powyżej – przedsiębiorcy w zawieranej pomiędzy sobą umowie o współpracy nie mogą wymagać, aby jeden z nich wykonywał ją w określonym, wskazanym przez drugiego miejscu. Każdy z nich jest samodzielnym przedsiębiorcą, dlatego powinien sam decydować – nie tylko o tym, w jaki sposób wykonuje swoje usługi – ale także gdzie je wykonuje. Dodatkowo, prowadząc chociażby jednoosobową działalność gospodarczą, bierzesz odpowiedzialność za swoje działania – dlatego nikt inny nie powinien kierować i nadzorować tego, co robisz.

Kiedy ustalenie istnienia stosunku pracy jest kłopotliwe…

Jeśli wykonujesz na rzecz pracodawcy określone zadania, znajdując się pod jego kierownictwem, w ściśle określonym miejscu oraz czasie wyznaczonym przez pracodawcę – jak już wspomniałem, wówczas powinieneś podpisać umowę o pracę. Zdarza się jednak, że pracodawca na siłę proponuje samozatrudnienie. W takim przypadku masz możliwość złożenia do sądu pozwu o ustalenie istnienia stosunku pracy.

Sąd może uznać, iż konieczne będzie podpisanie umowy o pracę. Jeśli wydany wyrok będzie dla Ciebie niekorzystny lub w Twoim mniemaniu niesprawiedliwy, wówczas kolejną instancją będzie sąd apelacyjny, do którego możesz się odwołać.

Na czym polega umowa B2B? Podsumowanie

Wspominałem dziś to wielokrotnie ale zaznaczę jeszcze raz – współpraca w ramach  B2B nie jest formą umowy o pracę, a osoba świadcząca usługi w tym trybie jest w żadnym wypadku kontrahentem firmy. Nie przysługuje jej m.in. płatny urlop, wypłacane przez pracodawcę wynagrodzenie chorobowe, a za wyrządzone szkody, osoba taka odpowiada całym swoim majątkiem. Między firmami podpisywana jest umowa bądź kontrakt i każda z nich odpowiada za własne rozliczenia.

Na pytanie, czy jednoosobowa działalność gospodarcza się opłaca, nie sposób odpowiedzieć jednoznacznie. Własna firma to duża odpowiedzialność i nie każdy czuje się na siłach, by ją podołać związanym z tym obowiązkom.  Bez wątpienia nawiązanie współpracy B2B może stać się przepustką do wyższych zarobków, bardziej elastycznej pracy i większych możliwości. Warto mieć jednak świadomość, że prowadzenie firmy wiąże się z innym ryzykiem i zdecydowanie większą samodzielnością. Decydując się na umowę B2B, warto dokonać skrupulatnych obliczeń i uwzględnić w nich wszystkie koszty, z jakimi trzeba będzie się zmierzyć oraz zatroszczyć się o przyszłość po ustaniu aktywności zawodowej. Tylko od Ciebie ależy wybrany rodzaj umowy i to, jak chcesz pracować.

Przeczytaj także:

Przerwa w pracy – wszystko co musisz wiedzieć 

Zapisz się na nasz Newsletter!

Kancelaria prawna

Pomoc prawna dla klientów indywidualnych, firm i przedsiębiorców

Porady on-line

Zdalne porady prawne bez konieczności wychodzenia z domu lub z biura

STREFA WIEDZY

Sam znajdź odpowiedź w naszych bezpłatnych ebookach, artykułach i filmach
poradnik dla pracodawców
Pobierz E-booka - jak wypowiadać umowę o pracę?
Jako pracodawca musisz się borykać z wieloma problemami. Do najtrudniejszych należy dobór właściwej załogi i związane z tym zmiany w jej składzie osobowym. Ustawodawca chroni wszakże pracowników przed nieuzasadnionym i niezgodnym z przepisami prawa pracy rozwiązaniem umowy o pracę. Naruszając te przesłanki ryzykujesz przywrócenie pracownika do pracy, przyznanie mu odszkodowania oraz poniesienie kosztów sądowych. W przypadku rażącego naruszenia przepisów pracodawcy grozić może nawet kara grzywny do 30.000 złotych. Jeżeli chcesz uniknąć chociaż części ze wskazanych powyżej trudności związanych z prawidłowym rozwiązywaniem umów o pracę – ten poradnik jest właśnie dla Ciebie. Zapraszam do lektury!

Wpisz maila, abyśmy mogli udostępnić Ci e-booka.