Potrzebujesz porady prawnej?

Kancelaria Klisz i Wspólnicy

ul. Kazimierza Wielkiego 1
50-077 Wrocław

tel. 71 740 50 00
tel. kom. 695 560 425
email:i.klisz@kancelaria-klisz.pl

Umorzenie długu czynszowego za lokal komunalny

Blog Kancelarii Klisz i Wspólnicy – artykuły pisane przez zawodowych adwokatów i radców prawnych

Główne założenia programu umorzenia długów za lokale komunalne we Wrocławiu

W dniu 12 marca 2019r. Rada Miejska Wrocławia uchwaliła ?program restrukturyzacji zobowiązań finansowych za zaległości płatnicze z tytułu najmu lub korzystania z nieruchomości wchodzących w skład zasobu komunalnego Gminy Wrocław?. Pod długą nazwą programu kryje się możliwość uregulowania zadłużenia i stanu prawnego lokalu. Innymi słowy, lokatorzy lokali komunalnych we Wrocławiu dostali szansę na umorzenie całości lub części ich długów. Ostatnia taka szansa miała miejsce w roku 2000, a to z okazji świętowania millenium.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Głosowali za nią wszyscy obecni na posiedzeniu radni (przy jednej tylko osobie nieobecnej).

Jak można było do tej pory umorzyć czynsz za mieszkania komunalne we Wrocławiu ? co zmienia abolicja?

Dotychczas istniała możliwość uzyskania ulgi w spłacie zadłużenia za lokal. Polegała ona na możliwości zawarcia ugody na podstawie której Gmina mogła np.: rozłożyć zadłużenie na raty doliczane do wysokości bieżącego czynszu.

Czasem Gmina decydowała się na umorzenie odsetek lub ich części.

Można było także odpracować dług wobec gminy wykonując prace społecznie użyteczne.

Niestety, warunkiem skorzystania z ulgi było podpisanie oświadczenia o uznaniu całego długu, którego wysokość często była nieweryfikowalna. Konieczne było także podpisanie oświadczenia o zrzeczeniu się zarzutu przedawnienia. Jednocześnie brak było gwarancji pozytywnego rozpatrzenia wniosku. W tej sytuacji lokator kupował kota w worku. Mógł nic nie osiągnąć, a tylko sobie zaszkodzić. Wprowadzony program upraszcza i ujednolica procedurę.

Założenia programu umorzenia czynszów we Wrocławiu.

Projekt ma charakter jednorazowy. Do programu restrukturyzacji zadłużenia można przystąpić tylko od dnia 1 lipca 2019 r. do dnia 30 czerwca 2020 r. W tych terminach Gmina będzie przyjmować wnioski.

Abolicja długów to instytucja wyjątkowa, nie wszystkie miasta decydują się na taki krok. Cele programu w swoim założeniu wydają się słuszne. Przeciwnicy programu podnoszą jednak, że takie umorzenie długów jest niesprawiedliwe wobec tych, którzy wszystkie należności płacą regularnie. Istnieje też ryzyko, że abolicja tylko pogłębi problem budując u lokatorów przekonanie, że za czynsz lokalu komunalnego nie trzeba płacić.

Aby pomóc Ci w zrozumieniu o co w ogóle chodzi w tej całej abolicji, czego ona dotyczy, na jakich warunkach będzie mieć miejsce oraz w podjęciu decyzji czy warto z niej w ogóle skorzystać, przygotowałem dla Ciebie serię wpisów, stanowiących kompletny poradnik. Dowiesz się m.in.:

 1. Kto może skorzystać z umorzenia długów za lokal komunalny
 2. Kto nie może skorzystać z abolicji długów za lokal komunalny
 3. Jakie długi zostaną objęte programem umorzenia
 4. Których długów Gmina nie umorzy
 5. Na jakich warunkach długi będą umarzane
 6. Jak się ma umorzenie długu do wykupu lokalu z bonifikatą
 7. Jak wypełnić wniosek
 8. Jaka jest procedura umarzania długów
 9. Kiedy warto skorzystać z abolicji, a kiedy warto poszukać innego rozwiązania
Przeczytaj również:

Założenia programu restrukturyzacji długów czynszowych we Wrocławiu:

 1. Urealnienie stanu zadłużenia lokali komunalnych we Wrocławiu.

Choć Gmina dotychczas prowadziła działania zmierzające do egzekwowania długów to wielu dłużników było całkowicie niewypłacalnych. Ogromna część zadłużenia komunalnego była po prostu nieściągalna. Pomimo zatem takich działań jak wytaczanie powództw o zapłatę i uzyskiwaniu nakazów zapłaty w postępowaniu upominawczym Gmina nie odzyskiwała pieniędzy. Często Gmina przegrywała procesy sądowe. Przy umiejętnym prowadzeniu sprawy przez dłużnika i podnoszeniu odpowiednich zarzutów, w wielu sprawach Gmina nie miała szans na zwycięstwo. Trzeba zauważyć, że Gmina umorzy tylko te długi, które na dzień dzisiejszy i tak są już przedawnione.

 1. Poprawa sytuacji finansowej Gminy.

Umorzenie części starych długów obniży koszty ich obsługi. Warunki uzyskania ulgi są korzystne zarówno dla lokatorów jak i dla samej Gminy. Zawarcie ugody pozwoli jej na odzyskanie chociaż części środków, które uprzednio były nieściągalne. Gmina umorzy część zadłużenia, natomiast pozostała część ma zostać wpłacona na warunkach unikających z ugody.

Ponadto warunkiem koniecznym aby doszło do umorzenia jest regularne płacenie bieżącego czynszu. W ciągu roku Gmina spodziewa się zastrzyku więc gotówki, którą będzie można spożytkować chociażby na wyremontowanie zasobu lokali komunalnych lub na budowę nowych lokali. W konsekwencji poprawi to warunki lokalowe. Pozwoli to też na skrócenie czasu oczekiwania na lokal komunalny.

 1. Odzyskanie części zasobu komunalnego.

Praktyka pokazuje, że część lokali komunalnych zajmowanych jest nawet wtedy, gdy lokator nie ma takiej życiowej potrzeby. Mieszkania są trzymane z przyzwyczajenia bo np.: były zajmowane od dziesięcioleci przez jedną rodzinę, podczas gdy lokatorzy mają inne miejsce zamieszkania. Czasem istnieje możliwość, aby lokator przeniósł się do kogoś z rodziny, która np.: udzieli mu pomocy w codziennym funkcjonowaniu. Chodzi tu w szczególności o osoby starsze, już mniej samodzielne. W takich sytuacjach Gmina oferuje umorzenie całego długu pod warunkiem zwrócenia lokalu do zasobu komunalnego. Typowy przykład rozwiązania gdzie obie strony osiągają korzyść. Możliwe jest także umorzenie połowy długu w zamian za zamianę lokalu na mniejszy.

 1. Przerwanie spirali zadłużenia.

Bardzo duża liczba moich klientów wpadła w zadłużenie wiele lat temu. Przyczyny były całkowicie losowe i życiowe. Ot, zdarzyła się choroba, albo długotrwałe bezrobocie. Samotna matka z kilkorgiem dzieci nie była w stanie poradzić sobie z bieżącym płaceniem czynszu. Długi rosły. Gmina skrupulatnie doliczała do kwoty zadłużenia należne jej odsetki. Nawet gdy sytuacja życiowa uległa zmianie, wielu lokatorów stać było tylko na bieżące regulowanie opłat. Przerastała ich jednak wysokość zaległości i odsetek, nawet przy rozłożeniu jej na raty.

Jak zauważają sami pomysłodawcy uchwały, zdarzały się sytuacje tak paradoksalne, jak to, że skuteczna egzekucja należności zasądzonych nakazem zapłaty przez komornika, bardzo często uniemożliwia dłużnikom regularne uiszczanie należności bieżących. Prowadzi do powstawania zadłużenia za kolejne okresy. Z takiej spirali długów bardzo trudno jest wyjść bez pomocy z zewnątrz. Program restrukturyzacji zadłużenia ma, przynajmniej w założeniu, stanowić odpowiedź na sytuację w jakiej jest wielu lokatorów.

 1. Uregulowanie stanu prawnego lokali

Duża grupa lokatorów mieszkań komunalnych to osoby, które zajmują je bez tytułu prawnego, czyli bez umowy. Są to osoby, którym umowy zostały wypowiedziane, albo które nie spełniły warunków aby przejąć lokal po śmierci najemcy, często także dłużnika. Są to osoby z orzeczoną, lub grożącą im eksmisją.

Po spłacie zadłużenia wielu lokatorów otrzyma możliwość przywrócenia im wypowiedzianych wcześniej umów najmu. Ma to na celu zachęcenie ich do regularnego opłacania należności, a zatem wypracowania u nich właściwej postawy. W dalszej perspektywie dla Gminy to inwestycja w regularnie płacących lokatorów czyli w stały napływ gotówki. Udane wykonanie ugody pozwoli też na wstrzymanie postępowania o eksmisję lub cofnięcie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy.

Czy jednak opłaca się występować o umorzenie długów za mieszkanie czynszowe we Wrocławiu? Przeczytaj pozostałą część naszego poradnika.

adwokat Iwo Klisz

adwokat Iwo Klisz

Prawnik, założyciel i wspólnik zarządzający w "Klisz i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych". Specjalista z zakresu prawa pracy, prawa rodzinnego, spadkowego oraz gospodarczego. Były wykładowca akademicki na Uniwersytecie Wrocławskim, autor wielu publikacji w prasie fachowej, bloger oraz YouTuber

tel. 695 560 425, e-mail: i.klisz@kancelaria-klisz.pl

adwokat Iwo Klisz

adwokat Iwo Klisz

Prawnik, założyciel i wspólnik zarządzający w "Klisz i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych". Specjalista z zakresu prawa pracy, prawa rodzinnego, spadkowego oraz gospodarczego. Były wykładowca akademicki na Uniwersytecie Wrocławskim, autor wielu publikacji w prasie fachowej, bloger oraz YouTuber

tel. 695 560 425, e-mail: i.klisz@kancelaria-klisz.pl

Masz pytanie do adwokata? Napisz do nas

Pomoc doświadczonego adwokata
Pomożemy Ci w każdej sprawie sądowej
Porady prawne on-line
Zdalne porady prawne u adwokata bez konieczności wychodzenia z domu lub z biura