Tworzenie i opiniowanie umów

Przygotowanie umów handlowych, umów o pracę, umów o współpracę, kontraktów menedżerskich, umów deweloperskich i wielu innych może stanowić spore wyzwanie dla przedsiębiorcy. Aby przygotować takie umowy zgodnie z aktualnymi przepisami i dodatkowymi wytycznymi Klienta, warto skorzystać z pomocy prawnika. Pozwala to uniknąć sytuacji, gdy dojdzie do nieporozumienia między stronami umowy. Prawidłowo sporządzona umowa w formie pisemnej pozwala uniknąć wszelkich wątpliwości związanych z jej treścią.

Usługi Kancelarii w zakresie umów to:

 • tworzenie i opiniowanie umów i regulaminów(także regulaminów na portalach internetowych)
 • prowadzenie negocjacji umów i ugód z drugą stroną
 • prowadzenie spraw z tytułu niewykonania treści umowy
 • reprezentowanie przed sądem w ramach nieprawidłowo wykonanej umowy
 • windykacja należności wynikających z umowy
W Kancelarii Klisz i Wspólnicy znajdują się prawnicy i adwokaci, którzy pomagają przygotować i zawierać wszelkiego rodzaju umowy handlowe, cywilnoprawne i wiele innych. Sporządzane są zgodnie z przyjętymi zasadami i wytycznymi Klienta, co wpływa na ochronę ich interesów.

Tworzenie i opiniowanie umów w naszej Kancelarii dotyczy:

 • umów sprzedaży i darowizny nieruchomości
 • umów kredytu lub pożyczki
 • umów najmu lokalu użytkowego i mieszkalnego
 • umów o roboty budowlane
 • umów sprzedaży nieruchomości
 • umów dożywocia
 • umów deweloperskich
 • umów agencyjnych
 • umów o dział spadku
 • umów przedwstępnych
 • umów faktoringu
 • umów składu konsygnacyjnego
 • umów darowizny
 • umów poręczenia
 • umów ubezpieczenia
 • umów spedycji
 • umów składu
 • umów komisu
 • umów użyczenia
 • umów leasingu
 • umów dzierżawy
 • umów kontraktacji
 • umów najmu
 • innych umów

Zasady tworzenia i opiniowania umów

Prawnik dba o przygotowanie umowy, które jest zrozumiała dla obu stron. Treść całej umowy nie budzi żadnych wątpliwości, nie pozostawia dodatkowego pola do interpretacji. Dodatkowo umowa jest zgodna z prawem i zasadami współżycia społecznego. Odwzorowuje jeszcze intencje stron oraz ich interesy. Zachowanie takich zasad Klienci mogą być pewni, że otrzymują umowy, które wpływają na bezpieczeństwo ich interesów i są one zgodne z aktualnymi przepisami prawnymi.

Negocjowanie umów

Kancelaria w Gdańsku jest w stanie reprezentować swoich Klientów w negocjacjach z drugą stroną. Prawnicy aktywnie uczestniczą wtedy w przygotowaniu odpowiedniej treści umów. Są także obecni podczas negocjacji, które mogą odbywać się w siedzibie jednej ze stron bądź w siedzibie Kancelarii Klisz i Wspólnicy w Gdańsku czy w innym miejscu. W czasie trwania negocjacji prawnicy doradzają najlepsze rozwiązanie, a zarazem pomagają w ostatecznym uzgodnieniu treści umowy. Do takich negocjacji warto doprowadzić, aby uzgodnić zapisy umowy, a zarazem podczas nieporozumień powstałych w czasie wykonywania umowy. Kancelaria służy wsparciem także poprzez reprezentowanie Klienta w postępowaniu polubownym i sądowym we wszystkich instancjach.

Przygotowanie umów cywilnoprawnych

Szeroki obszar działalności Kancelarii w Gdańsku to pomoc w zakresie tworzenia i opiniowania umów cywilnoprawnych. Usługi te realizowane są wobec wszystkich przedsiębiorców, jak i osób fizycznych. Prawnicy udzielają się w całym procesie zawierania umowy, już momencie jej sporządzenia. A zarazem biorą udział przy zaopiniowaniu projektu przedstawionego przez drugą stronę, co odbywa się już na drodze negocjacji. Wieloletnie doświadczenie Kancelarii Klisz i Wspólnicy przyczyniło się do przygotowania profesjonalnych i autorskich projektów umów cywilnych (umów o dzieło, umów o pożyczki, umów sprzedaży, umów o dzieło, umów o zlecenie itp.). A radcy prawni chętnie udzielają konsultacji przed zawarciem każdej umowy. Zmniejsza to ryzyko wystąpienia pewnych problemów czasie realizacji umowy. Działanie takie pomaga również w wygraniu sporu sądowego, gdy do niego dojdzie w ramach realizacji umowy.

Jak nie dać się oszukać?

Zanim podpiszemy jakąkolwiek umowę, jako przedsiębiorcy czy osoby fizyczne, możemy zastanawiać się czy jest ona w pełni bezpieczna? Czy druga strona nie wobec nas nieuczciwych zamiarów? Może to wynikać ze specjalnie przygotowanych zapisów w umowie, na które my nie zwracamy uwagi. Aby nie zaszkodzić sobie i swoim interesom, najlepiej uzyskać pomoc prawną. Prawnicy będą mogli dokładnie przyjrzeć się umowie i ją ocenić. Następnie wykażą nam, jakie są za i przeciw. Pozwala to wielokrotnie anulować pewne umowy, przygotować nowe umowy bądź negocjować treść umów. Stworzenie odpowiedniej umowy lub negocjowanie aktualnej to gwarancja optymalizacji kosztów i zapewnienia sobie większych przychodów. I co ważne, nasz interes(prywatny czy firmowy), będzie prawnie zabezpieczony. Zdarza się, że przedsiębiorcy i osoby prywatne decydują się na zawarcie umowy ustnej. Bezpieczniejszym rozwiązaniem jest sporządzanie umów na piśmie. Zawieranie umów na piśmie sprawia, że obie strony umowy są świadomi swoich zobowiązań czy przysługujących świadczeń z tytułu umowy. Prawnik jest w stanie przygotować umowę w sposób prawidłowy i zgodny z przepisami. Gdyby więc druga strona nie spełniała warunków umowy, znacznie łatwiej jest to udowodnić w sądzie. W tworzeniu i opiniowaniu umów od wielu lat wysila się Kancelaria Klisz i Wspólnicy z Gdańska. Dodatkowo skutecznie bierze udział w sporach wynikających z umowy!