ul. Kazimierza Wielkiego 1

Wrocław

biuro@adwokat-wroclaw.biz.pl

kontakt email: 24h / 7 dni w tygodniu

+ 48 695 560 425

8.30 - 16.30 - dni robocze

Pon - Pt: 8:30 - 16:30

Obsługa Klienta

Świadek w sprawie o podział majątku wspólnego małżonków

świadek w sprawie o podział majątku po rozwodzie

Blog Kancelarii Klisz i Wspólnicy – najnowsze informacje prawne weryfikowane przez zawodowych adwokatów i radców prawnych

Planujesz złożyć do sądu wniosek o podział majątku wspólnego twojego i twojego byłego małżonka? A może dostałeś wezwanie z sądu na rozprawę i zastanawiasz się, czy możesz występować jako świadek w sprawie o podział majątku wspólnego?

Niezależnie od tego, czy dzielisz majątek po rozwodzie, czy w czasie trwania małżeństwa poniżej znajdziesz wszelkie niezbędne informacje na temat roli świadka w postępowaniu podziałowym. Jeśli zastanawiasz się, czy musisz dzielić majątek po rozwodzie, pewnie zainteresuje Cię ten artykuł.

Do czego potrzebny jest świadek w sprawie o podział majątku wspólnego małżonków?

W postępowaniu sądowym o podział majątku wspólnego małżonków należy wykazać co wchodzi w jego skład, oraz jaka jest wartość poszczególnych składników tego majątku.

Przypomnijmy zatem, że do majątku wspólnego małżonków należą wszystkie przedmioty majątkowe nabyte w czasie trwania wspólności majątkowej małżeńskiej przez oboje małżonków lub przez jednego z nich.

Zgodnie z treścią art. 31 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego do majątku wspólnego małżonków należą w szczególności:

 1. pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków;
 2. dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków;
 3. środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków;
 4. kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie emerytalnym.

Wszystkie te przedmioty, które nie są objęte wspólnością majątkową, należą do majątku osobistego każdego z małżonków.

Więcej informacji na temat tego co wchodzi w skład majątku wspólnego małżonków znajdziesz w artykule pt. „Podział majątku wspólnego pomiędzy byłymi małżonkami – na czym polega?”.

Przeczytaj również: Jak wygląda przesłuchanie świadka przed sądem

Czy we wniosku o podział majątku wspólnego małżonków trzeba wskazać wszystkie składniki tego majątku?

Zgodnie z treścią art. 684 Kodeksu postępowania cywilnego to sąd ustala z urzędu skład i wartość majątku podlegającego podziałowi. Nie oznacza to jednak, że wnioskodawca zwolniony jest z obowiązku szczegółowego określenia składników tego majątku i ich wartości.

Jeżeli zależy Ci na wykazaniu, że konkretny składnik należy do majątku wspólnego, albo przeciwnie – do Twojego majątku osobistego, to nie wystarczy, że we wskażesz we wniosku co wchodzi w jego skład. Powinieneś to jeszcze udowodnić.

Więcej przeczytasz tutaj; Jak skonstruować wniosek o podział majątku po rozwodzie?

Jak wykazać co wchodzi w skład majątku wspólnego małżonków?

Wyobraźmy sobie idealną sytuację w sprawie o podział majątku wspólnego małżonków. Oboje uczestnicy postępowania dysponują dowodami potwierdzającymi nabycie składników ich wspólnego majątku – fakturami, drukami zamówień, potwierdzeniami dokonania przelewów z rachunków bankowych. Słowem – są w posiadaniu wszelkich dokumentów, za pomocą których mogą wykazać, czy dany przedmiot został kupiony przez nich wspólnie, bądź też został zakupiony ze środków pochodzących z majątku osobistego jednego z nich.

Ale w prawdziwym życiu nieczęsto zdarza się taka sytuacja. Niewielu małżonków po wielu latach gromadzenia wspólnego majątku jest w posiadaniu takich dokumentów.

W takiej sytuacji niezbędny staje się świadek w sprawie o podział majątku wspólnego małżonków. Musi być to osoba, która będzie potrafiła odpowiedzieć na najważniejsze pytania dotyczące dzielonego majątku.

O co sąd może zapytać świadka w sprawie o podział majątku wspólnego małżonków?

Zadawane świadkowi pytania mogą dotyczyć wszelkich kwestii istotnych dla przeprowadzenia podziału majątku. Przykładowo przy pomocy świadka sąd może chcieć ustalić:

 • które ze składników majątku nabył tylko jeden z małżonków,
 • które ze składników majątku nabyli oboje małżonkowie,
 • czy dany składnik majątku małżonek nabył przed dniem ślubu, czy już po zawarciu związku małżeńskiego,
 • z jakich środków zostały małżonkowie nabyli poszczególne składniki majątku,
 • czy którykolwiek ze składników majątku został odziedziczony przez małżonka lub małżonków wspólnie,
 • czy którykolwiek ze składników majątku został darowany tylko jednemu małżonkowi.

Na rozprawie mogą paść także nieco bardziej ogólne pytania dotyczące np. tego, czy udział małżonków w majątku wspólnym był równy, czy też któryś z nich w większym stopniu przyczynił się do jego powstania. Oprócz tego sąd może zadać pytanie o poczynione nakłady z majątku osobistego któregoś z małżonków na majątek wspólny lub odwrotnie.

Kto może być świadkiem w sprawie o podział majątku wspólnego małżonków?

Świadkiem w sprawie podziału majątku wspólnego małżonków może być każda osoba, która posiada jakąkolwiek wiedzę na temat wszystkich lub tylko niektórych składników tego majątku.

W praktyce najczęściej będą to osoby najbliższe małżonkom – rodzice, rodzeństwo lub znajomi. To oni w większości przypadków mają największy wgląd w ich sytuację i mogą dostarczyć sądowi konkretnych informacji o dzielonym majątku.

adwokat podział majątku

Co w sytuacji, gdy powołana na świadka osoba nie będzie chciała być świadkiem w sprawie o podział majątku wspólnego małżonków?

Sprawy o podział majątku wspólnego nie należą do najłatwiejszych. Pomijając skomplikowane aspekty prawne, są one trudne z uwagi na towarzyszące im emocje. Często – niestety – bardzo negatywne, które się nasilają, gdy świadkami są osoby bliskie dla obu stron postępowania. Dlatego też świadkowie nierzadko nie chcą publicznie wypowiadać się w sprawach dotyczących najbliższych im osób.

Podstawową zasadą postępowania cywilnego jest, że nikt nie ma prawa odmówić zeznań w charakterze świadka. Niemniej istnieją od niej wyjątki.

Zeznań odmówić mogą:

 • małżonkowie stron,
 • wstępni stron (rodzice, dziadkowie, itp.),
 • zstępni stron (dzieci, wnuki, itp.),
 • rodzeństwo stron,
 • powinowaci stron w tej samej linii lub stopniu,
 • przysposobieni stron.

Należy pamiętać, że prawo odmowy zeznań przysługuje również po ustaniu małżeństwa lub rozwiązaniu stosunku przysposobienia.

Podsumowując – świadek w postępowaniu o podział majątku wspólnego małżonków może stanowić cenne źródło informacji. W praktyce jego wiedza najczęściej okazuje się pomocna, gdy pomiędzy małżonkami pojawił się konflikt co do tego czy dany przedmiot należy do majątku osobistego, czy też wspólnego. Również kwestię nakładów z majątku osobistego na majątek wspólny małżonków i na odwrót weryfikuje się przy pomocy zeznań świadków.

Pomimo, że co do zasady świadkowi nie wolno odmówić składania zeznań, istnieją wyjątki, które dotyczą osób najbliższych dla stron postępowania. Dlatego też warto się zastanowić nie tylko nad tym, czy osoba, którą chcemy powołać na świadka posiada wystarczającą wiedzę, ale też czy będzie chciała zeznawać.

Adwokat w sprawie o podział majątku

Pamiętaj, że w sprawach o podział majątku po rozwodzie zwykle występują adwokaci. Te sprawy są bardzo złożone i wymagają precyzyjnych i drobiazgowych ustaleń. Świadek jest przesłuchiwany nie tylko przez sąd, ale także przez występujących w sprawie adwokatów.

 

Pobierz E-booka - podział majątku

Kompleksowy ebook na temat podziału majątku, omawiający wszelkie aspekty podziału majątku.

W e-booku znajdziesz m.in. wyjaśnienie:

 • kiedy można wystąpić z wnioskiem o podział majątku,
 • jak dokonać podziału majątku w trakcie małżeństwa, podczas rozwodu i po rozwodzie,
 • mieszkanie po rozwodzie – czy po rozwodzie musisz się wyprowadzić,
 • jak napisać wniosek i odpowiedź na wniosek o podział majątku,
 • jak ustanowić rozdzielność majątkową,
 • co wchodzi w zakres majątku osobistego i wspólnego małżonków.

Wpisz maila, abyśmy mogli udostępnić Ci e-booka.

Picture of adwokat Iwo Klisz

adwokat Iwo Klisz

Prawnik, założyciel i wspólnik zarządzający w "Klisz i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych". Specjalista z zakresu prawa pracy, prawa rodzinnego, spadkowego oraz gospodarczego. Były wykładowca akademicki na Uniwersytecie Wrocławskim, autor wielu publikacji w prasie fachowej, bloger oraz YouTuber

tel. 695 560 425, e-mail: i.klisz@kancelaria-klisz.pl

Nasze eksperckie wypowiedzi w ogólnopolskich i lokalnych mediach:

Założyciel Kancelarii jest nie tylko twórcą wielu publikacji w prasie branżowej, ale także popularnym autorem komentarzy eksperckich w największych portalach informacyjnych oraz stacjach telewizyjnych.

Nasi prawnicy są do Twojej dyspozycji:

Nasi eksperci czekają na Twoją wiadomość - napisz teraz

Pomoc doświadczonego adwokata
Pomożemy Ci w każdej sprawie sądowej
Porady prawne on-line
Zdalne porady prawne u adwokata bez konieczności wychodzenia z domu lub z biura
poradnik podział majątku
Pobierz E-booka - podział majątku

Kompleksowy ebook na temat podziału majątku, omawiający wszelkie aspekty podziału majątku.

W e-booku znajdziesz m.in. wyjaśnienie:

 • kiedy można wystąpić z wnioskiem o podział majątku,
 • jak dokonać podziału majątku w trakcie małżeństwa, podczas rozwodu i po rozwodzie,
 • mieszkanie po rozwodzie – czy po rozwodzie musisz się wyprowadzić,
 • jak napisać wniosek i odpowiedź na wniosek o podział majątku,
 • jak ustanowić rozdzielność majątkową,
 • co wchodzi w zakres majątku osobistego i wspólnego małżonków.

Wpisz maila, abyśmy mogli udostępnić Ci e-booka.