adwokat Iwo Klisz
adwokat Iwo Klisz

Świadectwo pracy 2019 – najważniejsze informacje

Blog Kancelarii Klisz i Wspólnicy – artykuły pisane przez zawodowych adwokatów i radców prawnych

świadectwo pracy

Kilka tygodni temu weszła w życie nowelizacja Kodeksu Pracy. Zmieniła ona kilka przepisów m.in. o mobbingu, zakazie dyskryminacji, czy świadectwie pracy. Zauważyłem, że na blogu jeszcze nie pisałem o świadectwie pracy, dlatego postanowiłem napisać kompleksowy artykuł na ten temat uwzględniając zmiany, które nastąpiły w zakresie świadectw pracy w 2019 roku. Lektura wpisu pomoże Państwu odpowiedzieć na następujące pytania:

 • Kiedy pracodawca ma obowiązek wydać świadectwo pracy?
 • Jakie informacje powinno zawierać świadectwo pracy?
 • Co zrobić, gdy pracodawca nie wydaje świadectwa pracy lub wydaje błędne świadectwo?

Kiedy pracodawca musi wydać świadectwo pracy?

Art. 97 pkt 1 Kodeksu Pracy wyraźnie wskazuje, że pracodawca jest obowiązany wydać świadectwo pracy w dniu, w którym następuje ustanie stosunku pracy, jeżeli nie zamierza w ciągu następnych 7 dni przedłużyć pracownikowi umowy o pracę. Świadectwo pracy należy się zarówno w przypadku rozwiązania umowy (bez względu na jego przyczynę), jak również wygaśnięcia stosunku pracy (np. z powodu upływu czasu).

Wyjątkowo pracodawca może przesłać świadectwo pracy później (w ciągu 7 dni), jeżeli z przyczyn obiektywnych wydanie świadectwa nie jest możliwe w terminie podstawowym.

Świadectwo pracy uwzględnia tylko te okresy pracy, za które nie było już wystawione inne (wcześniejsze) świadectwo pracy.

Świadectwo pracy na żądanie pracownika

Kodeks Pracy dopuszcza również możliwość żądania przez pracownika wydania świadectwa pracy, jeżeli jedna umowa o pracę się skończyła, a strony zawarły już drugą (kolejną) umowę o pracę. Jest to wyjątek od opisanej wyżej regulacji. Pracownik w takiej sytuacji może złożyć odpowiedni wniosek, a pracodawca w ciągu 7 dni od jego złożenia, wydaje świadectwo pracy uwzględniające poprzednie okresy zatrudnienia.

Świadectwo pracy Ci się należy

Trzeba pamiętać, że świadectwo pracy należy się pracownikowi niezależnie od tego, czy strony dokonały wzajemnych rozliczeń (czy to w zakresie wypłaty pensji, czy jakichkolwiek innych roszczeń pieniężnych).

Co powinno zawierać świadectwo pracy?

W świadectwie pracy należy podać informacje dotyczące:

 1. okresu i rodzaju wykonywanej pracy,
 2. zajmowanych stanowisk,
 3. trybu rozwiązania albo okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy, a także
 4. inne informacje niezbędne do ustalenia uprawnień pracownicznych i uprawnień z ubezpieczenia społecznego,
 5. ewentualnym zajęciu wynagrodzenia za pracę przez komornika,

Są to elementy obowiązkowe. Na żądanie pracownika w świadectwie powinny pojawić się jeszcze dodatkowo informacje o wysokości i składnikach wynagrodzenia oraz o uzyskanych kwalifikacjach.

Co, jeżeli świadectwo pracy zawiera błąd?

Pracownik po odebraniu świadectwa pracy ma 14 dni na wystąpienie z wnioskiem o sprostowanie świadectwa pracy, jeżeli uważa, że wkradł się na nim błąd. Jeżeli pracodawca nie uwzględni wniosku, pracownik ma 14 dni na skierowanie sprawy do sądu pracy. W przypadku, gdy pracodawca w ogóle nie poinformuje o odmowie sprostowania świadectwa pracy, można złożyć wniosek o jego sprostowanie bezpośrednio do sądu pracy.

Jeżeli sąd ustali, że pracodawca rozwiązując umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika naruszył przepisy Kodeksu Pracy, w świadectwie pracy trzeba zamieścić o tym wzmiankę.

Jeżeli pracodawca nie wyda świadectwa pracy…

W przypadku gdy pracodawca:

 • nie wyda świadectwa pracy, lub
 • nie istnieje, albo
 • z innych przyczyn nie można przeciwko niemu wytoczyć powództwa,
  sprawę kierować należy do sądu pracy.

Ponadto pracownik może żądać naprawienia szkody od pracodawcy wyrzązdonej wskutek niewydania świadectwa pracy w terminie lub wydania niewłaściwego świadectwa pracy. Maksymalna wysokość odszkodowania to wynagrodzenie za 6 tygodni.

Pracodawca, który w terminie nie wydaje pracownikowi świadectwa pracy podlega dodatkowo karze grzywny od 1000 zł aż do 30 000 zł (art. 282 § 1 pkt 3 Kodeksu Pracy).

Świadectwo pracy 2019 – wzór

Jeżeli chcemy dowiedzieć się, jak powinno wyglądać prawidłowe świadectwo pracy, to należy zajrzeć do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 sierpnia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy. Wzór świadectwa pracy można “podejrzeć” klikając TUTAJ.

Zapisz się na nasz Newsletter!

Kancelaria prawna

Pomoc prawna dla klientów indywidualnych, firm i przedsiębiorców

Porady on-line

Zdalne porady prawne bez konieczności wychodzenia z domu lub z biura

STREFA WIEDZY

Sam znajdź odpowiedź w naszych bezpłatnych ebookach, artykułach i filmach
poradnik dla pracodawców
Pobierz E-booka - jak wypowiadać umowę o pracę?
Jako pracodawca musisz się borykać z wieloma problemami. Do najtrudniejszych należy dobór właściwej załogi i związane z tym zmiany w jej składzie osobowym. Ustawodawca chroni wszakże pracowników przed nieuzasadnionym i niezgodnym z przepisami prawa pracy rozwiązaniem umowy o pracę. Naruszając te przesłanki ryzykujesz przywrócenie pracownika do pracy, przyznanie mu odszkodowania oraz poniesienie kosztów sądowych. W przypadku rażącego naruszenia przepisów pracodawcy grozić może nawet kara grzywny do 30.000 złotych. Jeżeli chcesz uniknąć chociaż części ze wskazanych powyżej trudności związanych z prawidłowym rozwiązywaniem umów o pracę – ten poradnik jest właśnie dla Ciebie. Zapraszam do lektury!

Wpisz maila, abyśmy mogli udostępnić Ci e-booka.