fbpx

O Kancelarii Klisz i Wspólnicy

Naszą Kancelarię tworzy zespół osób wierzący we wspólne wartości takie jak profesjonalizm, staranność i jakość w obsłudze klienta.

Naszą misją jest to, żeby na zawsze pozostać prawnikiem z ludzką twarzą. Uważamy, że nie wystarczy mówić tylko do rzeczy, bo trzeba też mówić do ludzi.

Żargon prawniczy zostawiamy dla sędziów i prokuratorów, a naszym Klientom naprawdę wyjaśniamy jak działa prawo

Kancelaria Klisz i Wspólnicy

Biuro we Wrocławiu

ul. Joachima Lelewela 23/7

Biuro w Poznaniu

ul. Bóżnicza 1/14

Biuro w Gdańsku

ul. Czopowa 14/20

Biuro w Katowicach

ul. Sobieskiego 27/30

tel. 71 740 50 00

tel. kom. 695 560 425

Zapisz się na nasz Newsletter!

Poznaj nas w social mediach

Najnowsze posty

Nasze blogi:

Polub nas:

Sprzedaż spółki z o.o.

Blog Kancelarii Klisz i Wspólnicy

sprzedaż spółki z o.o.- jak sprzedać spółkę z o.o.

Zastanawiasz się w jaki sposób sprzedać spółkę z o.o.? Nie wiesz w jakiej formie zawrzeć umowę, gdy spółka jest właścicielem nieruchomości? Szukasz informacji o odpowiedzialności względem nabywcy spółki z o.o.? Z naszego artykułu dowiesz się:

 • W jaki sposób sprzedać spółkę z o.o.,
 • Jaką treść powinna mieć umowa sprzedaży,
 • W jakiej formie należy zawrzeć umowę,
 • Jak wyliczyć wartość spółki z o.o.,
 • Za co zbywca ponosi odpowiedzialność względem nabywcy spółki.

Co znaczy sprzedać spółkę?

Spółka z o.o. jest spółką kapitałową, a zatem jej sprzedaż jest stosunkowo prosta. Wystarczy, że sprzedasz wszystkie udziały w spółce. Oczywiście, gdy wspólników jest więcej, każdy z nich musi sprzedać swoje udziały nabywcy. Ten ostatni stanie się jedynym wspólnikiem spółki z o.o., a zatem będzie mógł decydować o wszystkich jej sprawach. Faktycznie, więc przedmiotem sprzedaży nie jest spółka, jako taka, a udziały w jej kapitale zakładowym.

Tą transakcję musisz jednak odróżnić od kilku innych, które mogą być mylone ze „sprzedażą spółki”:

 • sprzedaż przedsiębiorstwa spółki – chociaż mogłoby się wydawać, że to to samo co sprzedaż spółki, jednak to mylne założenie. Spółka z o.o. nie musi prowadzić działalności gospodarczej, a zatem pomimo sprzedaży jej przedsiębiorstwa będzie funkcjonowała dalej. Sprzedaż przedsiębiorstwa pozbawia jednak spółkę całości jej majątku, dokumentacji handlowej, know-how, oznaczeń czyli mówiąc najkrócej wszystkich elementów potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej. Taka sprzedaż nie prowadzi jednak do likwidacji spółki, ani zmian w gronie jej wspólników,
 • sprzedaż majątku spółki – nawet wyprzedaż całości mienia spółki nie powoduje przejścia na nabywcę jakichkolwiek praw udziałowych w samej spółce z o.o. Podobnie, jak przy sprzedaży przedsiębiorstwa, dotychczasowi właściciele spółki pozostają nimi.

Treść umowy sprzedaży

W umowie sprzedaży udziałów powinieneś zamieścić informacje o spółce oraz ilości i nominalnej wartości sprzedawanych udziałów, a także cenę sprzedaży. Ponadto, w umowach tego typu najczęściej spotyka się następujące klauzule:

 • informacje o stanie księgowym spółki, toczących się z jej udziałem postępowaniach sądowych i administracyjnych, roszczeniach i zobowiązaniach,
 • zgodę na zbycie udziałów – pamiętaj, że w umowie spółki można uzależnić zbycie udziałów od zgody spółki,
 • informacje na temat braku albo rezygnacji z prawa pierwszeństwa nabycia albo prawa pierwokupu udziałów,
 • informacje na temat braku albo obciążenia udziałów prawem zastawu, użytkowania albo innymi obciążeniami,
 • postanowienie, która ze stron zobowiązana jest do poinformowania spółki o zawarciu umowy sprzedaży udziałów – co prawda umowa jest skuteczna z chwilą jej zawarcia, jednak względem spółki za wspólnika uznawana jest tylko ta osoba, która wpisana jest do księgi udziałów. Jeżeli zatem fakt sprzedaży nie zostanie zgłoszony spółce, wszystkie prawa udziałowe nadal będzie mógł realizować zbywca (np. pobrać dywidendę),
 • postanowienie, w jaki sposób oraz przez kogo zostaną wykonane prawa i obowiązki względem spółki (np. prawo do pobrania dywidendy, obowiązek wniesienia dopłat).

Pamiętaj, że im dokładniej zostanie to opisane w umowie, tym trudniej będzie nabywcy wysuwać roszczenia względem ciebie.

Forma umowy

Sprzedaż udziałów w spółce z o.o. wymaga zawarcia umowy w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. Zasada ta znajduje zastosowanie niezależnie od tego, czy spółka jest właścicielem nieruchomości lub innych praw rzeczowych.

            Jak już wiesz, własność udziałów przechodzi na mocy samej umowy, jednak fakt ten należy zgłosić zarządowi spółki. To ten organ, a nie nabywca udziałów, składa wniosek o zmianę danych wspólników w KRS.

Cena sprzedaży

Zapewne zastanawiasz się w jaki sposób określić cenę sprzedaży całości udziałów w spółce z o.o. Możesz ją określić na podstawie porozumienia z nabywcą albo skorzystać z jednej z metod wyceny spółek. Do tych ostatnich należą:

 • majątkowe metody wyceny przedsiębiorstwa – czyli takie, które bazują na wartości aktywów spółki,
 • dochodowe metody wyceny przedsiębiorstwa – te z kolei bazują na osiąganych zyskach i perspektywach w tym zakresie,
 • metody mieszane – łączą dwie poprzednie,
 • metoda porównawcza – czyli określenie wartości twojej spółki poprzez odniesienie jej do wartości innych, podobnych spółek.

A odpowiedzialność?

Sprzedaż udziałów nie wpływa na ogólne zasady odpowiedzialności w spółce z o.o. Czyli, zbywca będący wspólnikiem nie odpowiada nadal za zobowiązania spółki. Jeśli zbywca jest jednocześnie członkiem zarządu spółki, to sprzedaż udziałów nie wywiera wpływu na zakres i sposób jego odpowiedzialności względem wierzycieli spółki z o.o.

            Będąc zbywcą udziałów może jednakże odpowiadać z tytułu rękojmi za wady. W szczególności chodzi tu o wady prawne udziałów. Przykładowo, gdy oświadczysz, że:

 • udziały nie są obciążone prawami osób trzecich, a faktycznie ustanowiono na nich takie prawa,
 • podałeś nieprawdę opisując stan spółki, co miało bezpośredni wpływ na wartość udziałów,
 • spółka wyraziła zgodę na zbycie udziałów, a zgodą taką nie dysponowałeś – wtedy własność udziałów nie przejdzie na nabywcę.

W tego typu przypadkach nabywca może nawet odstąpić od umowy domagając się od ciebie zwrotu uiszczonej ceny sprzedaży oraz zapłaty dodatkowego odszkodowania za poniesione przez niego szkody.

Pozdrawiam

radca prawny Michal Koralewski

radca prawny Michal Koralewski

Mam na dzieję, że mój artykuł wyjaśnił Ci kilka rzeczy. Jeśli tak, to kliknij „Lubię to” lub polub stronę naszej Kancelarii na facebooku (Facebook adwokat Wrocław).

Dla Ciebie to tylko “kliknięcie”, a dla mnie to dowód, że moja praca jest przydatna, co daje mi motywację do dalszego pisania :)

Potrzebujesz pomocy w swojej sprawie?
Skontaktuj się z nami:
 
Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych
Klisz i Wspólnicy
 
Wrocław – Katowice – Poznań – Gdańsk
 
tel. 71 740 50 00
tel. kom. 695 560 425
 

Inni czytali również:

Informacja o zmianach funkcjonowania Kancelarii

Szanowni Państwo,

W związku ze stanem epidemiologicznym związanym z występowaniem koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19 informujemy, że do 15 kwietnia 2020r. uległy zmianie zasady świadczenia usług przez Kancelarię. Klientów prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej, bądź telefonicznie.

Na teren kancelarii mają wstęp jedynie nasi Pracownicy. Wszystkie przyjęte zlecenia są realizowane zgodnie z ustaleniami i terminami.Nasi prawnicy, co do zasady świadczą obecnie pracę zdalnie i są do Państwa dyspozycji.

Jeśli są Państwo zainteresowani skorzystaniem ze zdalnej porady prawnej za pośrednictwem telefonu, Skype, Whats App lub innego komunikatora internetowego prosimy o kontakt telefoniczny z sekretariatem naszej Kancelarii pod numerem 71 740 50 00.

Więcej o udzielanych przez nas poradach prawnych na odległości przeczytasz tutaj.