fbpx

O Kancelarii Klisz i Wspólnicy

obsługa prawna kancelaria adwokacka we wrocławiu

Naszą Kancelarię tworzy zespół osób wierzący we wspólne wartości takie jak profesjonalizm, staranność i jakość w obsłudze klienta.

Naszą misją jest to, żeby na zawsze pozostać prawnikiem z ludzką twarzą. Uważamy, że nie wystarczy mówić tylko do rzeczy, bo trzeba też mówić do ludzi.

Żargon prawniczy zostawiamy dla sędziów i prokuratorów, a naszym Klientom naprawdę wyjaśniamy jak działa prawo

Kancelaria Klisz i Wspólnicy

Kancelaria Adwokacka we Wrocławiu

ul. Joachima Lelewela 23/7,
53-505 Wrocław
tel. 71 740 50 00

Kancelaria Adwokacka w Poznaniu

ul. Bóżnicza 1/14,
61-001 Poznań
tel. 71 740 50 00

Kancelaria Adwokacka w Katowicach

ul. Sobieskiego 27/30, 40-082 Katowice
tel. 32 321 02 84

Kancelaria Adwokacka w Gdańsku

ul. Kartuska 31c/1, 80-138 Gdańsk
tel. 71 740 50 00

tel. 71 740 50 00

tel. kom. 695 560 425

Zapraszamy na Kanał YouTube!
Prawo spadkowe dla Każdego

adwokat prawo spadkowe wrocław

Zapisz się na nasz Newsletter!

Darmowy poradnik dla Pracodawców

 

Poznaj nas w social mediach

Najnowsze posty

Nasze blogi:

Polub nas:

Sposoby zabezpieczenia umowy z kontrahentem cz. 1

Blog Kancelarii Klisz i Wspólnicy
sposoby zabezpieczenia umowy

Podpisać umowę jest łatwo. Na początku współpracy z kontrahentem nie przewidujemy, że może ona pójść w złą stronę. Nie zawsze zatem myślimy o tym, że w umowie swoje roszczenia należy odpowiednio zabezpieczyć. Natomiast moim zdaniem jest to jedna z najważniejszych aspektów w każdej umowie. Skoro, co do zasady, umowę strony mogą redagować dowolnie, to dlaczego nie skorzystać z instytucji prawnych, które będą zabezpieczać interesy stron podpisujących umowę? Sposobów na zabezpieczenie umowy z kontrahentem jest naprawdę dużo, dlatego tematykę tę podzieliłem na 2 wpisy.

Kara umowna

O karze umownej pisałem już na łamach bloga jakiś czas temu. Link do artykułu można znaleźć tutaj. Jest to zdecydowanie jedna z najpopularniejszych form zabezpieczenia niepieniężnych zobowiązań umownych. Strony umowy mogą zastrzec, że w przypadku powstania szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, jej naprawienie nastąpi przez określoną sumę pieniędzy (karę umowną).

Karę umowną można zastrzec na rzecz obu stron umowy. Jednakże może ona dotyczyć tylko zobowiązań niepieniężnych.

Strony mogą dowolnie ustalić kwotę kary umownej, lecz w niektórych sytuacjach sąd może ją zmienić (więcej o tym zagadnieniu piszę tutaj). Również sposób jej naliczania (np. konkretna kwota za 1 dzień zwłoki) należy do stron.

Kara umowna to wygodna forma zabezpieczenia umowy ponieważ w przypadku jakichkolwiek problemów z wykonaniem umowy, nie trzeba w procesie wykazywać wysokości szkody, aby otrzymać odszkodowanie w formie kary umownej.

Poręczenie

Kolejną formą zabezpieczenia umowy jest poręczenie. Ta instytucja prawna jest szczegółowo unormowana w kodeksie cywilnym (art. 876 i następne). Aby z niej skorzystać konieczne jest zawarcie umowy poręczenia, w której poręczyciel zobowiązuje się, że w razie gdyby dłużnik nie wykonał swojego zobowiązania, to on je wykona. Przykładowo można wskazać, że jeżeli kontrahent nie zapłaci ceny w odpowiednim terminie, można zwrócić się o to do poręczyciela. Co ważne, poręczycielem może być zarówno osoba fizyczna, jak i prawna (np. spółka).

Poręczenie może dotyczyć zarówno długu istniejącego w chwili podpisywania umowy, jak i długu przyszłego, ale do określonej kwoty.

Poręczenie nie jest tak popularne jak kara umowna. Niemniej jednak jest to wygodny sposób zabezpieczenia wierzytelności, zwłaszcza, gdy poręczycielem jest bezpieczny podmiot, o którego wypłacalność nie musimy się martwić. Tym bardziej, że poręczenie może dotyczyć zarówno świadczeń pieniężnych, jak i niepieniężnych.

Weksel jako forma zabezpieczenia wierzytelności

Kolejną formą zabezpieczenia umowy jest wystawienie weksla przez jedną ze stron. W praktyce występują dwa rodzaje weksli: trasowany i własny. Pierwszy z nich adresowany jest do trasata (osoby trzeciej), który ma zapłacić określoną sumę pieniężną wierzycielowi. W wekslu własnym to wystawca zobowiązuje się do dokonania zapłaty na rzecz swojego wierzyciela.

Jednak najpopularniejszą formą weksla stosowaną do zabezpieczenia zobowiązań umownych jest tzw. weksel in blanco (o którym pisałem tutaj). Taki weksel zawsze jest pozbawiony niektórych elementów, które może wypełnić wierzyciel chcący skorzystać z weksla. Informacje na wekslu są uzupełniane zgodnie z deklaracją wekslową. Jest to porozumienie stron umowy w zakresie wypełnienia weksla. W przeciwnym razie wierzyciel mógłby wpisać np. dowolną kwotę na wekslu.

Zaletą weksla jest z pewnością to, że należności z weksla można dochodzić przed sądem w postępowaniu nakazowym. Jest ono zdecydowanie szybsze i mniej kosztowne niż zwykły proces cywilny. Dodatkowo weksel może być sporządzony w dowolnej formie (jedynie musi zawierać podpis wystawcy) oraz nie podlega dodatkowym kosztom.

Jedynym minusem jest fakt, że weksel nam nie pomoże, jeżeli dłużnik jest niewypłacalny.

Dobrowolne poddanie się egzekucji przez dłużnika w formie aktu notarialnego

Kolejny sposób, który chcę opisać sprawia, że egzekucję wobec swojego kontrahenta można wszcząć bez sprawy w sądzie. Jest to zatem zdecydowana oszczędność czasu i pieniędzy. Niemniej jednak podczas zawierania umowy pojawią się dodatkowe koszty. Przy tym zabezpieczeniu wymagana jest bowiem forma aktu notarialnego, zatem dochodzą koszty notarialne.

Mowa tu o tzw. egzekucji z aktu notarialnego. W przypadku, gdy dłużnik w akcie notarialnym zobowiąże się poddaniu egzekucji wprost z aktu, to w przypadku nieuregulowania zobowiązania przez niego, akt notarialny zastępuje wyrok sądowy. A co za tym idzie, wystarczy nadać mu klauzulę wykonalności i skierować do komornika.

Kwestie oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji przez dłużnika reguluje kodeks postępowania cywilnego (art. 777 § 1 pkt 5), w którym wskazuje, co takie oświadczenie powinno zawierać. Są to następujące elementy:

  • Oznaczenie stron, czyli dłużnika i wierzyciela,
  • Określenie świadczenia dłużnika. Wysokość świadczenia może być określona w akcie wprost lub oznaczona za pomocą klauzuli waloryzacyjnej.
    Określenie zdarzenia, od którego zależy wykonanie obowiązku;
    Wskazanie terminu, w którym wierzyciel ma prawo wystąpienia o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu.

Gwarancje bankowe lub ubezpieczeniowe zabezpieczające wierzytelności

W praktyce obrotu gospodarczego istnieje również umowa gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej. Odpowiednia instytucja (bank lub zakład ubezpieczeniowy) zobowiązuje się do zapłaty określonej sumy pieniędzy wierzycielowi, w przypadku, gdy dłużnik (druga strona umowy) np. nie wykona swojego zobowiązania. W zakresie przesłanek, które powodują konieczność zapłaty na rzecz wierzyciela, mamy dowolność. Strony w umowie mogą same określić przesłanki i wartość gwarancji.

Najczęściej podmioty profesjonalne, które oferują takie formy zabezpieczenia umowy, proponują rozwiązania dopasowane do konkretnych przedsiębiorców. Gwarancja ubezpieczeniowa, czy bankowa może dotyczyć przetargów (gdzie gwarancja zastępuje wadium), czy np. może być gwarancją tzw. prawidłowego wykonania kontraktu, gdzie zastępują kaucje.

Sposoby zabezpieczenia umowy – część druga

W kolejnym artykule z tej serii poruszę rzeczowe formy zabezpieczenia wierzytelności. Są to instytucje prawne chroniące nas nawet w przypadku niewypłacalności dłużnika.

Zainteresowała Cię tematyka wpisu?

Zajrzyj na nasz blog poświęcony umowom: zanim-podpiszesz.biz.pl

Pozdrawiam

adwokat Iwo Klisz

adwokat Iwo Klisz

Mam na dzieję, że mój artykuł wyjaśnił Ci kilka rzeczy. Jeśli tak, to kliknij „Lubię to” lub polub stronę naszej Kancelarii na facebooku (Facebook adwokat Wrocław).

Jeśli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:
tel. 695 560 425    email: i.klisz@adwokat-wroclaw.biz.pl

SKORZYSTAJ Z POMOCY ADWOKATA BEZ WYCHODZENIA Z DOMU

Potrzebujesz pomocy w swojej sprawie?
Skontaktuj się z nami:
 
Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych
Klisz i Wspólnicy
 
Wrocław – Katowice – Poznań – Gdańsk
 
tel. 71 740 50 00
tel. kom. 695 560 425
 

Zapraszamy na Kanał YouTube - Prawnik dla pracodawcy

Inni czytali również:

upadłość przedsiębiorcy - darmowy poradnik

Z e-booka dowiesz się kto może ogłosić upadłość oraz czym się różni upadłość od likwidacji i restrukturyzacji. Poza tym w e-booku znajdziesz wzór wniosku oraz wszystkie niezbędne informacje dotyczące ogłoszenia upadłości. 

Wpisz maila, abyśmy mogli udostępnić Ci e-booka.