adwokat Karolina Labedzka
adwokat Karolina Labedzka

Spółka z o.o. – podstawowe informacje

Blog Kancelarii Klisz i Wspólnicy – artykuły pisane przez zawodowych adwokatów i radców prawnych

spólka z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka z ograniczona odpowiedzialnością jest obecnie najczęściej zakładaną spółką prawa handlowego. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest zachęcająco niska wysokość kapitału zakładowego oraz ograniczona odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki.

Rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jednak ? wbrew pozorom – jest stosunkowo skomplikowaną procedurą. Pomimo tego, że ustawodawca wprowadził możliwość rejestracji spółki w uproszczonej formie przez Internet (spółka s24) w ciągu 24 godzin, wielu osobom ta procedura wciąż nastręcza wielu trudności, w związku z wadliwością działania samego systemu internetowego.

Kapitał zakładowy w spółce z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oparta jest na kapitale zakładowym, który musi zostać wpłacony przez wspólników przed rejestracją spółki w KRS.

Minimalna wysokość kapitału zakładowego wynosi 5 000 zł. W trakcie funkcjonowania spółki, wspólnicy mogą podjąć decyzję o jego podwyższeniu.

Udziały w spółce z o.o.

Kapitał zakładowy spółki dzieli się na udziały, które obejmowane są przez wspólników. Wspólnicy nie muszą posiadać takiej samej liczby udziałów.

Może zdarzyć się również tak, że wszystkie udziały będą przysługiwać wyłącznie jednemu wspólnikowi ? wtedy będziemy mówić o jednoosobowej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

Udziały wspólników mogą być również zbywane, a do spółki mogą przystępować inni wspólnicy.

Kierowanie spółką

Zakładając spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością należy pamiętać, że to nie wspólnicy kierują sprawami spółki. Osobami uprawionymi do prowadzenia spraw spółki i jej reprezentowania we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych są członkowie zarządu. Prawo do reprezentowania spółki przez członków zarządu nie może być ograniczone ze skutkiem wobec osób trzecich.

W skład zarządu spółki powinna wchodzić co najmniej jedna osoba. Członkami zarządu mogą być zarówno osoby spoza spółki, jak również poszczególni wspólnicy.

Rola wspólników w spółce nie jest jednak całkowicie ograniczona. Wspólnicy mają uprawnienie do kontroli działalności członków zarządu. Realizując to uprawnienie, wspólnicy mogą przeglądać księgi i dokumenty spółki, sporządzać bilans dla swego użytku lub żądać wyjaśnień od zarządu.

Ostatecznie wspólnicy uchwałą zgromadzenia wspólników mogą w każdym czasie odwołać zarząd lub poszczególnych jego członków i powołać do sprawowania tej funkcji nowe osoby.

Odpowiedzialność za zobowiązania spółki

Jak już wspomniałam na początku, spółka ta charakteryzuje się zminimalizowaną odpowiedzialnością finansową wspólników za zobowiązania spółki. Wierzyciele nie mogą zwrócić się do wspólników z żądaniem, aby zaspokoili zobowiązania spółki. To spółka swoim majątkiem odpowiada za zobowiązania przez nią zaciągnięte.

Nie jest jednak tak, że wierzyciele nie będą mogli zaspokoić swoich roszczeń w przypadku, gdy majątek spółki nie pozwoli na pokrycie ich wszystkich należności. Należy pamiętać, że w przypadku gdy egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, wierzyciel będzie mógł skierować pozew o zapłatę przeciwko członkowi zarządu. Zgodnie z przepisami członkowie zarządu w takim przypadku odpowiadają całym swoim majątkiem za te zobowiązania, które nie mogły zostać spłacone z majątku spółki. Istnieją przypadki, kiedy członkowie zarządu będą mogli uwolnić się od tej odpowiedzialności.

Wniosek o rejestrację spółki w KRS

Z założeniem spółki wiąże się również konieczność przygotowania wniosku o rejestrację spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Tylko kompletny wniosek, niezawierający błędów, stanowi podstawę do wpisu podmiotu w KRS. W przypadku błędnego wypełnienia wniosku lub nieprzygotowania wszystkich wymaganych prawem załączników do wniosku, sąd rejestrowy wyda zarządzenie o zwrocie wniosku.

Nasza Kancelaria świadczy kompleksową usługę założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jak również pomaga przy przygotowaniu poszczególnych dokumentów. Jeżeli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami.

Zapisz się na nasz Newsletter!

Kancelaria prawna

Pomoc prawna dla klientów indywidualnych, firm i przedsiębiorców

Porady on-line

Zdalne porady prawne bez konieczności wychodzenia z domu lub z biura

STREFA WIEDZY

Sam znajdź odpowiedź w naszych bezpłatnych ebookach, artykułach i filmach
upadłość przedsiębiorcy - darmowy poradnik

Z e-booka dowiesz się kto może ogłosić upadłość oraz czym się różni upadłość od likwidacji i restrukturyzacji. Poza tym w e-booku znajdziesz wzór wniosku oraz wszystkie niezbędne informacje dotyczące ogłoszenia upadłości. 

Wpisz maila, abyśmy mogli udostępnić Ci e-booka.