ul. Kazimierza Wielkiego 1

Wrocław

biuro@adwokat-wroclaw.biz.pl

kontakt email: 24h / 7 dni w tygodniu

+ 48 695 560 425

8.30 - 16.30 - dni robocze

Pon - Pt: 8:30 - 16:30

Obsługa Klienta

Adwokat Wrocław Separacja

adwokat wrocław separacja

 

– adwokat Iwo Klisz i radca prawny Anna Klisz
właściciele Kancelarii Klisz i Wspólnicy z Wrocławia

W przypadku kiedy orzeczenie rozwodu jest zbyt radykalnym rozwiązaniem, przepisy prawa umożliwiają złożenie wniosku o orzeczenie separacji. Jeżeli nie dojrzałeś/aś do rozwiązania małżeństwa lub małżonek nie zgadza się na wydanie wyroku rozwodowego separacja może okazać się dobrym rozwiązaniem.

Jakie są przesłanki, ażeby sąd orzekł separację? Aby sąd orzekł separację, konieczny jest zupełny rozkład pożycia małżeńskiego, przy czym nie narusza to zasad współżycia społecznego. Sąd bierze pod uwagę żądanie separacji złożone przez jednego lub obu małżonków.

Nasza kancelaria koncentruje się na doradztwie i reprezentacji stron w sprawach o orzeczenie separacji. Oferujemy pomoc na każdym etapie procesu – od przygotowania wniosku o separację, przez reprezentację przed sądem, aż po finalne orzeczenie separacji.

Świadczymy w tym zakresie porady prawne w siedzibie Kancelarii we Wrocławiu oraz porady online.

Reprezentujemy strony w każdym stanie sprawy przed sądami we Wrocławiu i na terenie całego kraju.

Kancelaria Adwokacka Klisz i Wspólnicy
ul. Kazimierza Wielkiego 1
(Budynek Times)

Możesz się z nami skontaktować telefonicznie w godzinach od 9 do 16 w dni robocze pod numerem telefonu 71 740 50 00,pisząc na biuro@adwokat-wroclaw.biz.pl lub za pomocą formularza kontaktowego.

Zapewniamy także wsparcie w pozostałych sprawach rodzinnych:

Administratorem Twoich danych osobowych jestem  Iwo Klisz Kancelaria Adwokacka z/s we Wrocławiu. Więcej informacji o danych osobowych znajdziesz w linku

Skutki Separacji

Skutki separacji orzeczonej przez sąd obejmują kilka kluczowych aspektów:

Rozdzielność majątkowa między małżonkami: Separacja powoduje, że pomiędzy małżonkami zostaje zniesiona wspólność majątkowa. Od tej chwili majątek nabyty po orzeczeniu separacji nie wchodzi do wspólnego majątku małżonków, a także istnieje możliwość wszczęcia i prowadzenia sprawy o podział majątku.

Odsunięcie od dziedziczenia ustawowego: małżonkowie pozostający po sobie w separacji nie dziedziczą po sobie.

Uchylenie domniemania ojcostwa: Dziecko urodzone podczas separacji nie jest domniemanym dzieckiem męża kobiety pomimo, że nie nastąpiło jeszcze formalne rozwiązanie małżeństwa.

Wzmianka w akcie małżeństwa: Fakt separacji jest odnotowywany w akcie małżeństwa obu stron.

Brak możliwości zawarcia nowego małżeństwa: Małżonek pozostający w separacji nie może zawrzeć małżeństwa z inną osobą.

Wzajemna pomoc małżonków: Małżonkowie mimo separacji obowiązani do wzajemnej pomocy, jeśli wymagają tego zasady słuszności.

Postępowanie sądowe w przedmiocie orzeczenia separacji

Sprawa sądowa wygląda podobnie jak postępowanie rozwodowe. Sąd może orzec separację na zgodne żądanie małżonków lub jednego z nich, jeżeli stwierdzi zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Orzekając separację, sąd rozważa, podobnie jak w przypadku rozwodu, następujące aspekty:

  • Winę rozkładu pożycia, chyba że orzekanie następuje na podstawie zgodnego żądania małżonków.

  • Władzę rodzicielską nad wspólnymi małoletnimi dziećmi, przy czym sąd może przyznać ją jednemu z rodziców lub pozostawić obojgu na zgodny wniosek stron.

  • Kontakty z dzieckiem w przypadku ograniczenia władzy rodzicielskiej jednego z rodziców.

  • Alimenty, czyli zasady ponoszenia przez rodziców kosztów utrzymania i wychowania dziecka.

  • Korzystanie z mieszkania wspólnego, z możliwością odstąpienia od tej kwestii na zgodny wniosek małżonków. Sąd może również rozstrzygnąć o eksmisji jednego z małżonków w razie uniemożliwiania wspólnego zamieszkania.

  • Podział majątku wspólnego, jeżeli nie spowoduje to nadmiernej zwłoki postępowania.”

FAQ czyli Często Zadawane Pytania o Separację

Czym różni się orzeczenie separacji od orzeczenia rozwodu?

Orzeczenie separacji różni się od rozwodu tym, że małżonkowie muszą powstrzymać się przed zawarciem małżeństwa. Separacja to stwierdzenie zupełnego, lecz niekoniecznie trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego​.

​Jakie są główne przesłanki separacji?

Do głównych warunków orzeczenia separacji należy zupełny rozkład wspólnego pożycia małżeńskiego.

Mimo rozpadu małżeństwa i zupełnego rozkładu pożycia sąd nie wyda orzeczenia o separacji, o ile spowodowałoby to, że ucierpiały by wspólne małoletnie dzieci stron lub gdyby było to niezgodne z zasadami współżycia społecznego.

​Jakie są skutki orzeczenia separacji?

Po orzeczeniu separacji, między małżonkami powstaje rozdzielność majątkowa, nie dziedziczą po sobie nawzajem, a mąż matki dziecka urodzonego podczas separacji nie jest uznawany za jego ojca​

​Jak złożyć pozew o separację?

Pozew o separację można złożyć na podstawie zgodnego żądania małżonków lub indywidualnie. Wymaga to przygotowania odpowiednich dokumentów oraz wniosku do sądu​

​​Ile kosztuje wniesienie pozwu o separację?

Koszt wniesienia pozwu o separację wynosi 100 zł w przypadku zgodnego wniosku małżonków, natomiast w przypadku separacji spornej koszt wzrasta do 600 zł​

​Co to jest separacja faktyczna?

Separacja faktyczna to sytuacja, w której małżonkowie żyją osobno, lecz nie mają orzeczenia separacji sądowej. W takim przypadku nie powstaje rozdzielność majątkowa​

​Czy możliwe jest zniesienie separacji?

Tak, zniesienie separacji jest możliwe, jeśli małżonkowie zdecydują się na wznowienie wspólnego pożycia i złożą stosowny wniosek do sądu​

​Jak orzeczenie separacji wpływa na władzę rodzicielską?

Sąd, orzekając separację, może rozważyć kwestie związane z władzą rodzicielską.

W takich przypadkach, sąd może zadecydować o przyznaniu wyłącznej władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ustaleniu szczegółowych zasad dotyczących kontaktów z dzieckiem lub, w wyjątkowych sytuacjach, o ograniczeniu lub zawieszeniu władzy rodzicielskiej.

Jak separacja wpływa na podział majątku wspólnego?

W trakcie separacji może dojść do podziału majątku wspólnego, choć małżonkowie pozostają formalnie w związku małżeńskim.

Jakie są obowiązki małżonków w zakresie utrzymania wspólnych małoletnich dzieci po separacji?

Małżonkowie są obowiązani do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania wspólnych małoletnich dzieci, niezależnie od stanu separacji.