fbpx

O Kancelarii Klisz i Wspólnicy

Naszą Kancelarię tworzy zespół osób wierzący we wspólne wartości takie jak profesjonalizm, staranność i jakość w obsłudze klienta.

Naszą misją jest to, żeby na zawsze pozostać prawnikiem z ludzką twarzą. Uważamy, że nie wystarczy mówić tylko do rzeczy, bo trzeba też mówić do ludzi.

Żargon prawniczy zostawiamy dla sędziów i prokuratorów, a naszym Klientom naprawdę wyjaśniamy jak działa prawo

Kancelaria Klisz i Wspólnicy

Kancelaria Adwokacka we Wrocławiu

ul. Joachima Lelewela 23/7,
53-505 Wrocław
tel. 71 740 50 00

Kancelaria Adwokacka w Poznaniu

ul. Bóżnicza 1/14,
61-001 Poznań
tel. 71 740 50 00

Kancelaria Adwokacka w Katowicach

ul. Sobieskiego 27/30, 40-082 Katowice
tel. 71 740 50 00

Kancelaria Adwokacka w Gdańsku

ul. Czopowa 14/20, 80-882 Gdańsk
tel. 71 740 50 00

tel. 71 740 50 00

tel. kom. 695 560 425

Zapraszamy na Kanał YouTube!
Prawo spadkowe dla Każdego

Zapisz się na nasz Newsletter!

Darmowy poradnik dla Pracodawców

 

Poznaj nas w social mediach

Najnowsze posty

Nasze blogi:

Polub nas:

Separacja a rozwód – wywiad z adwokatem Michałem Dziedzicem

Blog Kancelarii Klisz i Wspólnicy

separacja a rozwód

Podjęcie decyzji o rozwodzie jest trudne dla wszystkich. Czasem w związku małżeńskim układa się źle, ale małżonkowie nie chcą doprowadzić do rozwodu i boją się jego konsekwencji. Boją się również zmian i stresu, które może przynieść rozwód. Często myślą, że albo trzeba dalej trwać w nie do końca szczęśliwym związku, albo wybrać rozwód. Zapominają, że istnieje przecież jeszcze instytucja separacji, która paradoksalnie może czasem poprawić ich relacje. Wiele osób nie wie jednak, na czym polega separacja i co ją różni od rozwodu. Właśnie o to zapytaliśmy dzisiaj naszego specjalistę od spraw rodzinnych – adwokata Michała Dziedzica.

Dzień dobry Panie Mecenasie. Pierwsze pytanie brzmi: Kiedy sąd może orzec rozwód, a kiedy separację?

Sąd bierze pod uwagę przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Jeżeli chodzi o podstawy orzekania separacji i rozwodu, istnieje jedna kluczowa różnica. W przypadku rozwodu, sąd może go orzec, gdy nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego. W przypadku separacji natomiast, wystarczy, że rozpad współżycia jest zupełny.

Co oznaczają te sformułowania “zupełny i trwały” rozkład pożycia małżeńskiego?

W każdej sprawie pewnie trochę co innego. Ostatecznie to sąd zdecyduje, czy spełniły się te warunki. Jeżeli chodzi o zupełność rozkładu, można to rozumieć jako ustanie wspólnoty fizycznej, duchowej i gospodarczej, czyli małżonkowie nie spędzają razem czasu, nie tworzą wspólnie gospodarstwa domowego i nie partycypują wspólnie w budżecie domowym itp. Jeżeli chodzi o zaś o trwałość, jest to przesłanka wskazująca, że taki stan rzeczy utrzymuje się już bardzo długo i w przyszłości nie ma żadnych podstaw, aby twierdzić, że to się zmieni.

Czyli separacja jest wybierana w sytuacji, gdy jest nadzieja na naprawę małżeństwa?

Tak, można to tak ująć. Separacja daje możliwość powrotu do poprzedniego stanu, czyli małżeństwa ze wszystkimi prawami i obowiązkami z niego wynikającymi. Rozwód zaś stanowi definitywnie zakończenie wspólnego życia małżonków. Od strony prawnej polega to na tym, że rozwód kończy małżeństwo, a byli małżonkowie mogą wstąpić w kolejne związki małżeńskie. Separacja zaś uchyla jedynie wspólnotę małżeńską, jednak bez prawa wstępowania w nowy związek małżeński.

Co oznacza uchylenie wspólnoty małżeńskiej przy separacji?

Małżonkowie pozostający w separacji nie dziedziczą po sobie, a między nimi ustaje ustrój wspólności majątkowej – mają zatem jedynie swoje oddzielne majątki.

Jakie są zatem różnice w skutkach rozwodu i separacji?

Pod względem skutków, to jest to, co już powiedziałem, czyli: w przypadku separacji małżeństwo dalej trwa. Małżonkowie nie mogą zatem wrócić do poprzedniego nazwiska, a także wstąpić do kolejnego związku małżeńskiego.

Co z kwestiami opieki nad dziećmi, alimentami i wspólnym mieszkaniem?

W tym zakresie, sąd orzeka o wszystkim, tak samo jak w przypadku rozwodu. Ma zatem obowiązek określić sposób wykonywania władzy rodzicielskiej, ustalić kontakty z dziećmi, a także w ramach potrzeby ustanowić obowiązek alimentacyjny, zarówno jednego małżonka wobec dzieci, jak i wobec drugiego małżonka – jeżeli będą istniały ku temu powody.

Czy sąd orzeka o winie przy separacji, tak jak przy rozwodzie?

Jeżeli separacja jest orzekana na wspólny wniosek stron, sąd nie orzeka o tym, kto poniósł winę za rozkład pożycia. W przypadku rozwodu, strony muszą dodatkowo wspólnie żądać zaniechania rozstrzygania o winie. W sytuacji, gdy jedna strona wnosi o orzeczenie separacji, sąd bada, kto ponosi winę. Może orzec – tak jak w przypadku rozwodu – wyłączną winę jednej osoby, wspólną winę, albo brak winy po obu stronach.

Co, jeżeli jedna osoba będzie chciała separację a druga rozwód?

W takim przypadku, sąd będzie orzekał o rozwodzie, chyba, że nie uzna tego żądania za uzasadnione, czyli stwierdzi, że nie nastąpił zupełny i trwały rozkład życia małżeńskiego. Wtedy może orzec separację.

Czy sąd może nie orzec separacji?

Tak, jeżeli ustali, że wskutek orzeczenia separacji miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków, albo jeżeli z innych względów orzeczenie separacji byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

Czy potrzebna jest zgoda współmałżonka do orzeczenia separacji lub rozwodu?

Co do zasady, zarówno w przypadku rozwodu jak i separacji, nie jest potrzebna zgoda drugiej strony. Jednakże jeżeli rozwodu żąda małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, rozwód jest dopuszczalny, pod warunkiem, że drugi małżonek wyrazi na to zgodę. W przypadku separacji nie ma tego warunku.

Czy w trakcie separacji można zażądać rozwodu?

Oczywiście. Najczęściej dużo łatwiej i szybciej jest uzyskać rozwód, gdy małżonkowie już są w separacji.

Jak zakończyć separację?

Sąd w każdej chwili może znieść separację na zgodne żądanie małżonków.

Jakie są tego skutki?

Małżeństwo wraca całkowicie do sytuacji prawnej sprzed sprawy sądowej o separację. Wraca wspólność ustawowa i wspólna opieka nad dziećmi.

Powyższy wywiad wyjaśniał różnice między takimi formami prawnymi jak: separacja a rozwód. Inne wywiady z adwokatem Michałem Dziedzicem przeczytasz tutaj:

Pozdrawiam

adwokat Iwo Klisz

adwokat Iwo Klisz

Mam na dzieję, że mój artykuł wyjaśnił Ci kilka rzeczy. Jeśli tak, to kliknij „Lubię to” lub polub stronę naszej Kancelarii na facebooku (Facebook adwokat Wrocław).

Dla Ciebie to tylko “kliknięcie”, a dla mnie to dowód, że moja praca jest przydatna, co daje mi motywację do dalszego pisania :)

Potrzebujesz pomocy w swojej sprawie?
Skontaktuj się z nami:
 
Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych
Klisz i Wspólnicy
 
Wrocław – Katowice – Poznań – Gdańsk
 
tel. 71 740 50 00
tel. kom. 695 560 425
 

Zapraszamy na Kanał YouTube - Prawnik dla pracodawcy

Inni czytali również: