fbpx

O Kancelarii Klisz i Wspólnicy

obsługa prawna kancelaria adwokacka we wrocławiu

Naszą Kancelarię tworzy zespół osób wierzący we wspólne wartości takie jak profesjonalizm, staranność i jakość w obsłudze klienta.

Naszą misją jest to, żeby na zawsze pozostać prawnikiem z ludzką twarzą. Uważamy, że nie wystarczy mówić tylko do rzeczy, bo trzeba też mówić do ludzi.

Żargon prawniczy zostawiamy dla sędziów i prokuratorów, a naszym Klientom naprawdę wyjaśniamy jak działa prawo

Kancelaria Klisz i Wspólnicy

Kancelaria Adwokacka we Wrocławiu

ul. Joachima Lelewela 23/7,
53-505 Wrocław
tel. 71 740 50 00

Kancelaria Adwokacka w Poznaniu

ul. Bóżnicza 1/14,
61-001 Poznań
tel. 71 740 50 00

Kancelaria Adwokacka w Katowicach

ul. Sobieskiego 27/30, 40-082 Katowice
tel. 32 321 02 84

Kancelaria Adwokacka w Gdańsku

ul. Kartuska 31c/1, 80-138 Gdańsk
tel. 71 740 50 00

tel. 71 740 50 00

tel. kom. 695 560 425

Zapraszamy na Kanał YouTube!
Prawo spadkowe dla Każdego

adwokat prawo spadkowe wrocław

Zapisz się na nasz Newsletter!

Darmowy poradnik dla Pracodawców

 

Poznaj nas w social mediach

Najnowsze posty

Nasze blogi:

Polub nas:

Rozwód z orzeczeniem o winie a bez orzekania o winie

Blog Kancelarii Klisz i Wspólnicy
rozwód z orzekaniem o winie a bez orzekania o winie

Małżonkowie decydując się na rozwiązanie małżeństwa przez rozwód, często stają przed wyborem. Czy żądać rozwiązania małżeństwa z orzeczeniem o winie drugiego małżonka, czy może bez orzekania o winie?

W niniejszym artykule postaram się odpowiedzieć przede wszystkim na pytania:

 • kiedy można przeprowadzić rozwód,
 • jakie są typy rozwodów oraz
 • jakie różnice występują między nimi.

Kiedy możliwy jest rozwód?

Rozwód jest możliwy, gdy między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego. Uznaje się, że rozkład zupełny następuje w sytuacji, gdy nie istnieje między małżonkami więź duchowa, fizyczna i gospodarcza.

Kiedy rozwód nie jest dopuszczalny?

Rozwód nie jest dopuszczalny, gdy mimo wystąpienia zupełnego i trwałego pożycia małżeńskiego, na jego skutek miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci lub jeżeli z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

Rozwód nie będzie również możliwy, gdy żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia. Chyba że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód lub gdy jego odmowa będzie w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

Jakie typy rozwodów wyróżniamy?

Wyróżniamy rozwód:

 • z winy jednego małżonka,
 • z winy obu stron,
 • bez orzekania o winie.

Bez orzekania o winie jest możliwy tylko w przypadku, gdy oboje małżonkowie wyrażą na to zgodę.W takim przypadku następują skutki takie, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy.

Inne rozstrzygnięcia zawarte w wyroku rozwodowym:

W wyroku rozwodowym Sąd może również rozstrzygnąć o:

 • władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków,
 • kontaktach rodziców z dzieckiem,
 • alimentach ponoszonych na dziecko,
 • sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania.

Możliwym jest również dokonanie podziału majątku wspólnego, jeżeli przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu. Moje doświadczenie w tym zakresie wskazuje, iż taki podział majątku będzie możliwy w przypadku, gdy strony dojdą wspólnie do porozumienia w jaki sposób podział taki ma nastąpić. I nie będzie koniecznym przeprowadzania obszernego postępowania dowodowego w tym zakresie. Przykładowo ustalając jakie składniki wchodzą do majątku wspólnego, jaka jest ich wartość oraz któremu z małżonków należałoby je przyznać.

Jakie są różnice przy rozwodzie z orzekaniem o winie a bez jego orzekania?

W pierwszej kolejności, wina w rozkładzie pożycia małżeńskiego wpływa na ewentualne alimenty dochodzone przez drugiego z małżonków.

Małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i który jednocześnie znajduje się w niedostatku, może żądać od drugiego małżonka dostarczania środków utrzymania. W zakresie usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego.

Gdy jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a w związku z rozwodem nastąpi istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, małżonek winny rozkładu obowiązany jest do przyczyniania się zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb niewinnego, chociażby nie znajdował się w niedostatku.adwokat rozwód

W skrócie, alimenty od drugiego małżonka przysługują małżonkowi:

 • niewinnemu rozkładu pożycia, który jest w niedostatku, niezależnie od winy drugiego z małżonków,
 • niewinnemu rozkładu, który nie jest w niedostatku (ale nastąpi pogorszenie jego sytuacji materialnej), gdy drugi małżonek został uznany za winnego rozkładu pożycia.

Obowiązek dostarczania środków utrzymania wygasa w przypadku zawarcia przez uprawnionego małżonka nowego małżeństwa. Jednakże, gdy zobowiązany jest małżonek nie uznany za winnego, obowiązek wygasa z upływem 5 lat od rozwodu, chyba że z powodu wyjątkowych okoliczności Sąd na żądanie uprawnionego przedłuży powyższy termin.

W następnej kolejności, wina jednego z małżonków może mieć (choć nie musi) ewentualne konsekwencje przy:

 • podziale majątku wspólnego – małżonek niewinny rozkładu może odpowiednio argumentować i wnosić o ustalenie nierównych udziałów, a więc przyznania mu większego udziału w majątku wspólnym,
 • władzy rodzicielskiej – małżonek winny rozkładu pożycia może nie dawać swoim zachowaniem gwarancji należytego wychowania i pieczy nad dzieckiem,
 • orzekaniu o kosztach sądowych – małżonek winny rozkładu może zostać obciążony kosztami postępowania w całości.

Dla niektórych małżonków uzyskanie wyroku rozwodowego z winy strony przeciwnej może mieć również odpowiednie znaczenie i wydźwięk społeczny.

Jakie są przesłanki do uzyskania rozwodu z winy drugiego małżonka?

W orzecznictwie przyjmuje się, że mogą to być na przykład zdrada, alkoholizm, przemoc i znęcanie się, stosowanie gróźb czy agresji. Wskazać jednak należy, że przesłanki w tym zakresie mogą być bardzo różne.

Kiedy należy wnosić o rozwód z orzekaniem o winie?

Odpowiedź w tym zakresie zależy od kilku czynników.

Należy pamiętać, iż tak jak w większości przypadków, uzyskanie oczekiwanego rezultatu zależy od materiału dowodowego. Małżonek musi również zdecydować, czy chce dochodzić od strony przeciwnej alimentów. Postępowanie związane z ustaleniem winy jednego z małżonków (lub obu) często jest postępowaniem dłuższym i wymaga przeprowadzenia rozszerzonego postępowania dowodowego.

Przy rozwodzie bez orzekania o winie przeważnie wystarczą zgodne zeznania stron. A gdy małżonkowie posiadają małoletnie dzieci, dodatkowo zeznania świadka, który potwierdzi, że orzeczenie rozwodu nie będzie sprzeczne z dobrem dziecka. Taki rozwód możliwy jest do przeprowadzenia na jednej rozprawie, stąd też niektórzy z moich Klientów decydują się właśnie na taki sposób orzeczenia rozwodu, chcąc zakończyć jak najszybciej postępowanie i nie wnikać w szczegóły swojego życia prywatnego.

Za każdym razem należy odpowiednio ocenić posiadany materiał dowodowy. Jeżeli nie wiesz, czy w Twojej sytuacji lepszym wyborem będzie rozwód z orzekaniem czy bez orzekania o winie. Albo czy masz prawo dochodzić od drugiego z małżonków alimentów, skontaktuj się z naszą Kancelarią. Z pewnością rozwiejemy wszystkie Twoje wątpliwości!

Przeczytaj także:

 

Pozdrawiam

Bartosz Kuczyński

Bartosz Kuczyński

Mam na dzieję, że mój artykuł wyjaśnił Ci kilka rzeczy. Jeśli tak, to kliknij „Lubię to” lub polub stronę naszej Kancelarii na facebooku (Facebook adwokat Wrocław).

Jeśli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:
tel. 695 560 425    email: i.klisz@adwokat-wroclaw.biz.pl

SKORZYSTAJ Z POMOCY ADWOKATA BEZ WYCHODZENIA Z DOMU

Potrzebujesz pomocy w swojej sprawie?
Skontaktuj się z nami:
 
Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych
Klisz i Wspólnicy
 
Wrocław – Katowice – Poznań – Gdańsk
 
tel. 71 740 50 00
tel. kom. 695 560 425
 

Zapraszamy na Kanał YouTube - Prawnik dla pracodawcy

Inni czytali również:

ebook podział majątku
Pobierz E-booka - podział majątku

Kompleksowy ebook na temat podziału majątku, omawiający wszelkie aspekty podziału majątku.

W e-booku znajdziesz m.in. wyjaśnienie:

 • kiedy można wystąpić z wnioskiem o podział majątku,
 • jak dokonać podziału majątku w trakcie małżeństwa, podczas rozwodu i po rozwodzie,
 • mieszkanie po rozwodzie – czy po rozwodzie musisz się wyprowadzić,
 • jak napisać wniosek i odpowiedź na wniosek o podział majątku,
 • jak ustanowić rozdzielność majątkową,
 • co wchodzi w zakres majątku osobistego i wspólnego małżonków.

Wpisz maila, abyśmy mogli udostępnić Ci e-booka.