Potrzebujesz porady prawnej?

Kancelaria Klisz i Wspólnicy

ul. Kazimierza Wielkiego 1
50-077 Wrocław

tel. 71 740 50 00
tel. kom. 695 560 425
email:i.klisz@kancelaria-klisz.pl

Rozwód z orzeczeniem o winie a bez orzekania o winie

Blog Kancelarii Klisz i Wspólnicy – artykuły pisane przez zawodowych adwokatów i radców prawnych

rozwód z orzekaniem o winie a bez orzekania o winie

Małżonkowie decydując się na rozwiązanie małżeństwa przez rozwód, często stają przed wyborem. Czy żądać rozwiązania małżeństwa z orzeczeniem o winie drugiego małżonka, czy może bez orzekania o winie?

W niniejszym artykule postaram się odpowiedzieć przede wszystkim na pytania:

 • kiedy można przeprowadzić rozwód,
 • jakie są typy rozwodów oraz
 • jakie różnice występują między nimi.

Kiedy możliwy jest rozwód?

Rozwód jest możliwy, gdy między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego. Uznaje się, że rozkład zupełny następuje w sytuacji, gdy nie istnieje między małżonkami więź duchowa, fizyczna i gospodarcza.

Kiedy rozwód nie jest dopuszczalny?

Rozwód nie jest dopuszczalny, gdy mimo wystąpienia zupełnego i trwałego pożycia małżeńskiego, na jego skutek miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci lub jeżeli z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

Rozwód nie będzie również możliwy, gdy żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia. Chyba że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód lub gdy jego odmowa będzie w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

Jakie typy rozwodów wyróżniamy?

Wyróżniamy rozwód:

 • z winy jednego małżonka,
 • z winy obu stron,
 • bez orzekania o winie.

Bez orzekania o winie jest możliwy tylko w przypadku, gdy oboje małżonkowie wyrażą na to zgodę.W takim przypadku następują skutki takie, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy.

Inne rozstrzygnięcia zawarte w wyroku rozwodowym:

W wyroku rozwodowym Sąd może również rozstrzygnąć o:

 • władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków,
 • kontaktach rodziców z dzieckiem,
 • alimentach ponoszonych na dziecko,
 • sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania.

Możliwym jest również dokonanie podziału majątku wspólnego, jeżeli przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu. Moje doświadczenie w tym zakresie wskazuje, iż taki podział majątku będzie możliwy w przypadku, gdy strony dojdą wspólnie do porozumienia w jaki sposób podział taki ma nastąpić. I nie będzie koniecznym przeprowadzania obszernego postępowania dowodowego w tym zakresie. Przykładowo ustalając jakie składniki wchodzą do majątku wspólnego, jaka jest ich wartość oraz któremu z małżonków należałoby je przyznać.

 

Jakie są różnice przy rozwodzie z orzekaniem o winie a bez jego orzekania?

W pierwszej kolejności, wina w rozkładzie pożycia małżeńskiego wpływa na ewentualne alimenty dochodzone przez drugiego z małżonków.

Małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i który jednocześnie znajduje się w niedostatku, może żądać od drugiego małżonka dostarczania środków utrzymania. W zakresie usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego.

Gdy jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a w związku z rozwodem nastąpi istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, małżonek winny rozkładu obowiązany jest do przyczyniania się zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb niewinnego, chociażby nie znajdował się w niedostatku.adwokat rozwód

W skrócie, alimenty od drugiego małżonka przysługują małżonkowi:

 • niewinnemu rozkładu pożycia, który jest w niedostatku, niezależnie od winy drugiego z małżonków,
 • niewinnemu rozkładu, który nie jest w niedostatku (ale nastąpi pogorszenie jego sytuacji materialnej), gdy drugi małżonek został uznany za winnego rozkładu pożycia.

Obowiązek dostarczania środków utrzymania wygasa w przypadku zawarcia przez uprawnionego małżonka nowego małżeństwa. Jednakże, gdy zobowiązany jest małżonek nie uznany za winnego, obowiązek wygasa z upływem 5 lat od rozwodu, chyba że z powodu wyjątkowych okoliczności Sąd na żądanie uprawnionego przedłuży powyższy termin.

W następnej kolejności, wina jednego z małżonków może mieć (choć nie musi) ewentualne konsekwencje przy:

 • podziale majątku wspólnego – małżonek niewinny rozkładu może odpowiednio argumentować i wnosić o ustalenie nierównych udziałów, a więc przyznania mu większego udziału w majątku wspólnym,
 • władzy rodzicielskiej – małżonek winny rozkładu pożycia może nie dawać swoim zachowaniem gwarancji należytego wychowania i pieczy nad dzieckiem,
 • orzekaniu o kosztach sądowych – małżonek winny rozkładu może zostać obciążony kosztami postępowania w całości.

Dla niektórych małżonków uzyskanie wyroku rozwodowego z winy strony przeciwnej może mieć również odpowiednie znaczenie i wydźwięk społeczny.

Jakie są przesłanki do uzyskania rozwodu z winy drugiego małżonka?

W orzecznictwie przyjmuje się, że mogą to być na przykład zdrada, alkoholizm, przemoc i znęcanie się, stosowanie gróźb czy agresji. Wskazać jednak należy, że przesłanki w tym zakresie mogą być bardzo różne.

 

Kiedy należy wnosić o rozwód z orzekaniem o winie?

Odpowiedź w tym zakresie zależy od kilku czynników.

Należy pamiętać, iż tak jak w większości przypadków, uzyskanie oczekiwanego rezultatu zależy od materiału dowodowego. Małżonek musi również zdecydować, czy chce dochodzić od strony przeciwnej alimentów. Postępowanie związane z ustaleniem winy jednego z małżonków (lub obu) często jest postępowaniem dłuższym i wymaga przeprowadzenia rozszerzonego postępowania dowodowego.

Przy rozwodzie bez orzekania o winie przeważnie wystarczą zgodne zeznania stron. A gdy małżonkowie posiadają małoletnie dzieci, dodatkowo zeznania świadka, który potwierdzi, że orzeczenie rozwodu nie będzie sprzeczne z dobrem dziecka. Taki rozwód możliwy jest do przeprowadzenia na jednej rozprawie, stąd też niektórzy z moich Klientów decydują się właśnie na taki sposób orzeczenia rozwodu, chcąc zakończyć jak najszybciej postępowanie i nie wnikać w szczegóły swojego życia prywatnego.

Za każdym razem należy odpowiednio ocenić posiadany materiał dowodowy. Jeżeli nie wiesz, czy w Twojej sytuacji lepszym wyborem będzie rozwód z orzekaniem czy bez orzekania o winie. Albo czy masz prawo dochodzić od drugiego z małżonków alimentów, skontaktuj się z naszą Kancelarią. Z pewnością rozwiejemy wszystkie Twoje wątpliwości!

 

 

adwokat Iwo Klisz

adwokat Iwo Klisz

Prawnik, założyciel i wspólnik zarządzający w "Klisz i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych". Specjalista z zakresu prawa pracy, prawa rodzinnego, spadkowego oraz gospodarczego. Były wykładowca akademicki na Uniwersytecie Wrocławskim, autor wielu publikacji w prasie fachowej, bloger oraz YouTuber

tel. 695 560 425, e-mail: i.klisz@kancelaria-klisz.pl

adwokat Iwo Klisz

adwokat Iwo Klisz

Prawnik, założyciel i wspólnik zarządzający w "Klisz i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych". Specjalista z zakresu prawa pracy, prawa rodzinnego, spadkowego oraz gospodarczego. Były wykładowca akademicki na Uniwersytecie Wrocławskim, autor wielu publikacji w prasie fachowej, bloger oraz YouTuber

tel. 695 560 425, e-mail: i.klisz@kancelaria-klisz.pl

Masz pytanie do adwokata? Napisz do nas

Pomoc doświadczonego adwokata
Pomożemy Ci w każdej sprawie sądowej
Porady prawne on-line
Zdalne porady prawne u adwokata bez konieczności wychodzenia z domu lub z biura
poradnik podział majątku
Pobierz E-booka - podział majątku

Kompleksowy ebook na temat podziału majątku, omawiający wszelkie aspekty podziału majątku.

W e-booku znajdziesz m.in. wyjaśnienie:

 • kiedy można wystąpić z wnioskiem o podział majątku,
 • jak dokonać podziału majątku w trakcie małżeństwa, podczas rozwodu i po rozwodzie,
 • mieszkanie po rozwodzie – czy po rozwodzie musisz się wyprowadzić,
 • jak napisać wniosek i odpowiedź na wniosek o podział majątku,
 • jak ustanowić rozdzielność majątkową,
 • co wchodzi w zakres majątku osobistego i wspólnego małżonków.

Wpisz maila, abyśmy mogli udostępnić Ci e-booka.