O Kancelarii Klisz i Wspólnicy

obsługa prawna kancelaria adwokacka we wrocławiu

Naszą Kancelarię tworzy zespół osób wierzący we wspólne wartości takie jak profesjonalizm, staranność i jakość w obsłudze klienta.

Naszą misją jest to, żeby na zawsze pozostać prawnikiem z ludzką twarzą. Uważamy, że nie wystarczy mówić tylko do rzeczy, bo trzeba też mówić do ludzi.

Żargon prawniczy zostawiamy dla sędziów i prokuratorów, a naszym Klientom naprawdę wyjaśniamy jak działa prawo. 

Kancelaria Klisz i Wspólnicy

Biuro w Katowicach

ul. Sobieskiego 27 lok. 30

 

Poznaj nas w social mediach

Najnowsze posty

Adwokat Katowice Rozwód i Podział Majątku

Kancelaria Klisz i Wspólnicy – rozwody w Katowicach

adwokat katowice rozwód

Adwokat Rozwód Katowice – Iwo Klisz

Jedną ze specjalizacji Kancelarii Klisz i Wspólnicy z Katowic są sprawy rozwodowe oraz dotyczące podziału majątku wspólnego po rozwodzie. Nasza pomoc dotyczy spraw rozwodowych i związanych ze skutkami wywołanymi orzeczeniem wyroku rozwodowego.

Rozwód stanowi sposób na zakończenie ważnego związku małżeńskiego. Może zostać orzeczony przez sąd na żądanie jednego lub obojga współmałżonków.

Warunki uzyskania rozwodu wyczerpująco reguluje kodeks rodzinny i opiekuńczy, zgodnie z którym rozwiązanie małżeństwa przez rozwód jest możliwe wówczas, gdy pomiędzy małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia.

Nawet w takiej sytuacji sąd może odmówić udzielenia rozwodu, jeżeli jego skutkiem będzie narażenie dobra wspólnych małoletnich dzieci bądź gdyby orzeczenie rozwodu było w jakikolwiek sposób sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

Podział majątku wspólnego małżonków może nastąpić w toku sprawy rozwodowej bądź w ramach odrębnego postępowania sądowego po uprawomocnieniu wyroku rozwodowego.

Prawnik rozwodowy i adwokat – sprawy rozwodowe w Katowicach

adwokat katowice rozwód podział majątku

(na fotografii powyżej: adwokat Iwo Klisz i radca prawny Anna Klisz – założyciele Kancelarii Klisz i Wspólnicy)

W Kancelarii Klisz i Wspólnicy z Katowic możesz skorzystać z profesjonalnych porad prawnych jakie oferuje nasz adwokat od rozwodów. Oprócz tego, jeśli jesteś z Katowic lub okolicznych miejscowości możemy poprowadzić Twoją sprawę rozwodową w sądzie.

Nasz prawnik od rozwodów zapewnia pomoc dotyczącą:

 • porad prawnych, dzięki którym często możemy szybko rozwiązać Twój problem
 • przygotowaniu innych pism dotyczących sprawy o rozwód lub negocjacji przedprocesowych, które w wielu przypadkach mają znaczny wpływ na pozytywne zakończenie sprawy o rozwód,
 • przygotowywania pozwu o rozwód lub odpowiedzi na pozew o rozwód, a także wniosku i odpowiedzi na wniosek o podział majątku
 • występowania przed sądem rodzinnym w roli Twojego pełnomocnika

Kancelaria Klisz i Wspólnicy z Katowic to kompleksowe usługi prawne tj. porady oraz zastępstwo procesowe w sprawach o rozwód z orzekaniem lub bez orzekania o winie, a także podziału majątku po rozwodzie.

W prowadzonych sprawach o rozwód w szczególności zajmujemy się kwestiami związanymi ze:

 • sposobem korzystania z mieszkania/domu zajmowanego wspólnie przez współmałżonków,
 • sprawowaniem władzy rodzicielskiej nad dziećmi,
 • uregulowaniem kontaktów rodziców i dziadków z dziećmi,
 • ustaleniem obowiązku alimentacyjnego na rzecz wspólnych małoletnich dzieci małżonków oraz na rzecz drugiego małżonka.

Jakie są etapy sprawy o rozwód i podział majątku? – wyjaśnia adwokat z Katowic

Czynności związane z przygotowaniem i prowadzeniem procesu o rozwód lub podział majątku to:

 • czynności wstępne obejmujące określenie czy Twoja sprawa kwalifikuje się do uzyskania rozwodu oraz możliwości podziału majątku po rozwodzie a także strategii negocjacyjnej i procesowej
 • zainicjowanie negocjacji przedrozwodowych mających na celu podjęcie próby ustalenia zasad rozwiązania małżeństwa i podziału majątku, kwestii alimentacyjnych oraz kontaktów z dziećmi po zakończeniu rozwodu lub w toku sprawy sądowej
 • zebranie odpowiednich dokumentów rozwodowych oraz do podziału majątku (skróconego odpisu aktu małżeństwa, aktu urodzenia dzieci, aktów notarialnych) a także dowodów dokumentujących zdolności majątkowe w celach alimentacyjnych (PITów, wyciągów z rachunków bankowych, rachunków i faktur)
 • przygotowanie przez adwokata rozwodowego pozwu zawierającego żądanie rozwiązania związku małżeńskiego przez rozwód lub wniosku o podział majątku zawierającego propozycję rozdysponowania składników majątku wspólnego oraz wysokości ewentualnych spłat i dopłat.
 • sporządzenie przez prawnika od rozwodów wniosku o zabezpieczenie roszczeń o alimenty lub z zakresu kontaktów z małoletnim dzieckiem na okres trwania postępowania,
 • przygotowanie niezbędnych wniosków dowodowych, np. wykazów połączeń telefonicznych czy zeznań świadków, poszczególnych stron, itp.

adwokat rozwód KATOWICE

(na fotografii powyżej: zespół Kancelarii Klisz i Wspólnicy w październiku 2018r.)

Zobacz także:

Pozew rozwodowy – jak może pomóc Ci adwokat?

Adwokat – specjalista od rozwodów –pomoże w przygotowaniu pozwu o rozwód spełniającego wszelkie formalne kryteria wskazane w Kodeksie postępowania cywilnego m in. datę sporządzenia pozwu, oznaczenie sądu, do którego jest kierowany oraz strony rozwodu wraz z niezbędnymi danymi powoda i pozwanego (imię, nazwisko, numer PESEL, miejsce zamieszkania).

Czas trwania postępowania o udzielenie rozwodu

Określenie średniej długości sprawy rozwodowej jest problematyczne. Każda sprawa ma wiele indywidualnych aspektów, które mają niebagatelny wpływ na przebieg postępowania o orzeczenie rozwodu. W pewnych sytuacjach i przy korzystnym splocie czynników zewnętrznych sprawa rozwodowa może zakończyć się nawet w ciągu 3 – 4 miesięcy. Z kolei znane nam są przypadki spraw o rozwód i podział majątku, które toczą się latami.

Koszty sprawy o rozwód

Rozwód to nie tylko koszty związane z wynajęciem adwokata rozwodowego. Strony zobowiązane są także ponieść koszty sądowe, w tym szczególności koszt opłaty sądowej w wysokości 600 PLN.

W zależności od przebiegu i długości trwania postępowania o udzielenie rozwodu musisz liczyć się także z kosztami opinii biegłych np. z zakresu psychologii czy rachunkowości.

Adwokat od rozwodów – jak możemy Ci pomóc w Katowicach

NEGOCJACJE PRZEDROZWODOWE

Często pierwszym rozdziałem sprawy o rozwód są przedrozwodowe negocjacje. Warto nie pomijać tego etapu z kilku względów. Często nasi Klienci są mocno zmotywowani do tego, żeby toczyć walkę przed sądem i nie oglądać się na żadne porozumienie. To jasne, że zakończenie małżeństwa i sprawa o rozwód wiążą się z wieloma negatywnymi emocjami i chęcią do konfrontacji.

Z doświadczenia wiemy, że ta motywacja z czasem słabnie, a po kilku latach ciągłego stresu spowodowanego przedłużającym się postępowanie rozwodowym znika zupełnie. Dlatego zawsze staramy się przekonać naszych Klientów do polubownych rozwiązań. Musisz wiedzieć, że w sprawie rozwodowej spór może dotyczyć wielu elementów. Sposobu orzeczenia rozwodu, wysokości alimentów, zasad sprawowania opieki na dziećmi, podziału władzy rodzicielskiej, podziału majątku itd.

Rozstrzygnięcie każdego z tych elementów zabiera mnóstwo czasu w toku postępowania. Dlatego nawet jeśli w toku negocjacji przedrozwodowych uda się osiągnąć porozumienie co do jednego z nich, to będzie to oznaczyć wydatne skrócenie całego postępowania rozwodowego.

Po trzecie musisz wiedzieć, że czas nie stoi w miejscu do czasu zakończenia sprawy o rozwód. W tym czasie musi być wykonywana władza rodzicielska, ktoś musi się opiekować waszym wspólnym dzieckiem i ponosić koszty jego utrzymania, rachunki za mieszkanie i kredyt też trzeba spłacać.

Dlatego warto prowadzić negocjacje przedrozwodowe choćby tylko po to, żeby ustalić te reguły. Nie musicie osiągnąć porozumienia co do najbardziej drażliwych kwestii, ale wystarczy, że ustalicie te, które nieco ograniczą osobiste i finansowe konsekwencje rozwodu.

Czy warto na tym etapie angażować adwokata – specjalistę od rozwodów?

Często negatywne emocje jakie wyzwala spotkanie z drugim małżonkiem sprawiają, że na tym etapie nie potrafimy nawet ze sobą rozmawiać, a co dopiero ustalać istotne kwestie. Dlatego adwokat po pierwsze spełnia rolę posłańca. Często – kiedy każde z małżonków ma swojego adwokata – to właśnie specjaliści między sobą ustalają te zasady (oczywiście zgodnie z wolą swoich Klientów).

Po drugie pewne ustalenia na tym etapie mogą skutkować w przyszłości. Dlatego korzystanie z usług wykwalifikowanego doradcy jakim jest adwokat od rozwodów już na tym etapie jest bardzo ważne.

MEDIACJA W SPRAWIE O ROZWÓD

Zaawansowaną formą negocjacji przedrozwodowych jest udział w postępowaniu mediacyjnym. Cele postępowania mediacyjnego są identyczne z tymi, które dotyczą negocjacji przedrozwodowych.

Różni je to, że wszystkie ustalenia prowadzone są w asyście profesjonalnego mediatora wyznaczonego przez Sąd. Mimo, że w czasie mediacji nie są przeprowadzane dowody, ani nie są przesłuchiwani świadkowie, to wymagane jest przestrzeganie określonych procedur. Co więcej jedyną osobą, która może Ci towarzyszyć podczas spotkań z mediatorem jest adwokat lub radca prawny.

POSTĘPOWANIE PRZED SĄDEM O ORZECZENIE ROZWODU

W toku sprawy sądowej o rozwód ustalane są wszystkie kwestie związane z rozpadem małżeństwa. To ostatni moment na wyrażenie swoich żądań związanych z rozpadem małżeństwa, zgłoszenie dowodów i przesłuchanie świadków. To wszystko wymaga przygotowania odpowiedniej strategii i argumentacji, a także wdrożenie ich w życie podczas rozpraw przed sądem i odpowiedniej modyfikacji w toku postępowania o orzeczenie rozwodu. Naszym zdaniem w wielu sprawach rozwodowych udział adwokata jest po prostu niezbędny.

STWIERDZENIE WYKONALNOŚCI ORZECZENIA ROZWODOWEGO SĄDU ZAGRANICZNEGO

Rozwiodłeś się za granicą? To jeszcze nie oznacza, że w Polsce również nie będziecie już małżeństwem. Musisz wiedzieć, że w wielu przypadkach zakończenie procedury rozwodowej, która miała miejsce zagranicą jest uzależnione od przeprowadzenia specjalnego postępowania o stwierdzenie wykonalności orzeczenia rozwodowego tutaj w kraju.

Adwokat, który specjalizuje się w sprawach rozwodowych bez trudu przeprowadzi takie postępowanie i uzyska odpowiednie dokumenty, natomiast Ty wcale nie będziesz musiał przyjeżdżać do kraju na rozprawy. Za pośrednictwem naszej Kancelarii wszystko odbywa się zdalnie.

rozwód katowice

(na fotografii powyżej: zespół Kancelarii Klisz i Wspólnicy w październiku 2018r.)

 

Sprawy rozwodowe – przeczytaj opinie zadowolonych Klientów Kancelarii Klisz i Wspólnicy

Klienci cenią nas za rzetelność, terminowość, słowność i profesjonalizm. Na sali sądowej czują się przy nas bezpiecznie i godnie. Poza salą rozpraw jesteśmy doceniani za dobrym szybki i miły kontakt. Przeczytaj sam nasze opinie na portalu Facebook, stronie ofachowcach.pl oraz opinie na Google Maps

Blog ekspercki o rozwodzie i podziale majątku

Dowodem naszego szczególnego zainteresowania prawem rodzinnym jest ekspercki blog prawniczy prowadzony przez adwokata Iwo Klisz pod adresem www.rozwod-i-podzial-majatku.pl/ Dzielimy się tam wiedzą i doświadczeniami z zakresu prawa rodzinnego zupełnie bezpłatnie

Kontakt:

Biuro w Katowicach

ul. Sobieskiego 27/30

Formularz kontaktowy:

Administratorem Twoich danych osobowych jestem  Iwo Klisz Kancelaria Adwokacka z/s we Wrocławiu. Więcej informacji o danych osobowych znajdziesz w linku

adwokat warszawa

Kontakt do wspólnika zarządzającego

Jestem właścicielem Kancelarii Klisz i Wspólnicy. Każdego dnia dbam o to, żeby Klienci mojej Kancelarii mogli korzystać z usług prawnych na najwyższym możliwym poziomie.

Jeśli chcesz skontaktować się bezpośrednio ze mną, napisz do mnie na i.klisz@adwokat-wroclaw.biz.pl

Osobiście zastanowię się na Twoją sprawą i przekażę ja do tego prawnika z mojego zespołu, który w mojej ocenie najlepiej ją poprowadzi.

Pozdrawiam serdecznie, adwokat Iwo Klisz