adwokat Iwo Klisz
adwokat Iwo Klisz

Rozwód – podstawowe informacje

Blog Kancelarii Klisz i Wspólnicy – artykuły pisane przez zawodowych adwokatów i radców prawnych

rozwód adwokat wrocław

Kiedy może dojść do orzeczenia rozwodu przez sąd?

Sąd wyda orzeczenie o rozwodzie, jeżeli stwierdzi, że między małżonkami doszło do rozkładu pożycia małżeńskiego. Rozkład musi być zupełny i trwały. Zupełny rozkład pożycia małżeńskiego zachodzi, jeżeli pomiędzy małżonkami nie istnieje już więź fizyczna, psychiczna i gospodarcza. Natomiast trwałość rozkładu pożycia małżeńskiego polega na tym, iż strony nie widzą możliwości powrotu do wspólnego pożycia małżeńskiego. Kiedy Sąd nie uwzględni powództwa o rozwód?

Sąd może nie wydać orzeczenia o rozwodzie w przypadku, gdy dojdzie do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia, ale wskutek  orzeczenia rozwodu miało by ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków, albo uzna, że orzeczenie rozwodu w danej sytuacji jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Rozwód jest niedopuszczalny także w przypadku, gdy wydania takiego orzeczenia żąda małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia małżeńskiego, a drugi małżonek nie wyraża zgody na rozwód.

Ile kosztuje rozwód?

Małżonek, który zdecyduje się na założenie sprawy rozwodowej wraz z pozwem powinien uiścić opłatę od pozwu, która wynosi 600 zł. Opłata sądowa płatna jest na konto Sądu Okręgowego,  jako sądu właściwego do rozpoznania sprawy. W zależności od wyniku sprawy część, a w niektórych przypadkach nawet całość tej kwoty można uzyskać od drugiej strony.

W którym sądzie musimy złożyć pozew o orzeczenie rozwodu?

Właściwy do rozpoznania sprawy rozwodowej jest Sąd Okręgowy. Sądem właściwym jest wyłącznie sąd ostatniego miejsca zamieszkania małżonków pod warunkiem, iż jeden z małżonków jeszcze w tym okręgu mieszka lub przebywa. Jeżeli oboje małżonkowie mieszkają w innych okręgach właściwy do rozpoznania sprawy będzie sąd według miejsca zamieszkania strony pozwanej, a jeżeli i tej podstawy nie ma właściwy będzie sąd miejsca zamieszkania strony powodowej.

Przykład:

Małżonkowie ostatnio wspólnie zamieszkiwali we Wrocławiu przy ul. Stawowej. Mąż wyprowadził się i mieszka obecnie w Warszawie, małżonka zamieszkuje we wspólnym mieszkaniu. Sądem właściwym do rozpoznania sprawy będzie Sąd Okręgowy we Wrocławiu niezależnie od tego, który z małżonków wystąpi na drogę sądową.adwokat rozwód

 Jakie dokumenty należy dołączyć do pozwu o rozwód?

Do pozwu należy przede wszystkim załączyć odpis skrócony aktu małżeństwa. Jeżeli małżonkowie posiadają dzieci to również należy dołączyć odpisy skrócone aktów urodzenia dzieci. Oprócz dokumentów należy w pozwie podać imiona i nazwiska świadków, a także adresy ich zamieszkania i okoliczności na które Ci świadkowie będą zeznawać.

Co zawiera wyrok rozwodowy?

Sąd orzekając rozwód w wyroku musi zamieścić postanowienie o:

 1. rozwiązaniu małżeństwa,
 2. władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem (jeżeli małżonkowie mają dzieci),
 3. kontaktach rodziców z dzieckiem,
 4. alimentach na rzecz dziecka.

Sąd może ponadto w wyroku rozwodowym orzec o :

 1. podziale majątku wspólnego małżonków, pod warunkiem, iż nie spowoduje to zwłoki w postępowaniu,
 2. sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania byłych małżonków,
 3. O eksmisji jednego z małżonków ze wspólnie zamieszkiwanego mieszkania,
 4. O podziale wspólnego mieszkania, albo o przyznaniu go jednemu z małżonków, jeżeli strony złożyły taki wniosek,
 5. O alimentach na rzecz rozwiedzionych małżonków.

Powrót do nazwiska

Pamiętaj, że w okresie trzech miesięcy od uprawomocnienia się wyroku rozwodowego możesz złożyć oświadczenie przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego  i powrócić do nazwiska które nosiłaś/eś przed zawarciem związku małżeńskiego.

Jeżeli nie znalazłeś odpowiedzi, której szukałeś? W takim razie zapraszam Cię na mojego profesjonalnego bloga prawniczego poświęconego tematyce rozwodu i podziału majątku. Wystarczy kliknąć w link – http://rozwod-i-podzial-majatku.pl/

Zapisz się na nasz Newsletter!

Kancelaria prawna

Pomoc prawna dla klientów indywidualnych, firm i przedsiębiorców

Porady on-line

Zdalne porady prawne bez konieczności wychodzenia z domu lub z biura

STREFA WIEDZY

Sam znajdź odpowiedź w naszych bezpłatnych ebookach, artykułach i filmach
poradnik podział majątku
Pobierz E-booka - podział majątku

Kompleksowy ebook na temat podziału majątku, omawiający wszelkie aspekty podziału majątku.

W e-booku znajdziesz m.in. wyjaśnienie:

 • kiedy można wystąpić z wnioskiem o podział majątku,
 • jak dokonać podziału majątku w trakcie małżeństwa, podczas rozwodu i po rozwodzie,
 • mieszkanie po rozwodzie – czy po rozwodzie musisz się wyprowadzić,
 • jak napisać wniosek i odpowiedź na wniosek o podział majątku,
 • jak ustanowić rozdzielność majątkową,
 • co wchodzi w zakres majątku osobistego i wspólnego małżonków.

Wpisz maila, abyśmy mogli udostępnić Ci e-booka.