fbpx

O Kancelarii Klisz i Wspólnicy

obsługa prawna kancelaria adwokacka we wrocławiu

Naszą Kancelarię tworzy zespół osób wierzący we wspólne wartości takie jak profesjonalizm, staranność i jakość w obsłudze klienta.

Naszą misją jest to, żeby na zawsze pozostać prawnikiem z ludzką twarzą. Uważamy, że nie wystarczy mówić tylko do rzeczy, bo trzeba też mówić do ludzi.

Żargon prawniczy zostawiamy dla sędziów i prokuratorów, a naszym Klientom naprawdę wyjaśniamy jak działa prawo

Kancelaria Klisz i Wspólnicy

Kancelaria Adwokacka we Wrocławiu

ul. Joachima Lelewela 23/7,
53-505 Wrocław
tel. 71 740 50 00

Kancelaria Adwokacka w Poznaniu

ul. Bóżnicza 1/14,
61-001 Poznań
tel. 71 740 50 00

Kancelaria Adwokacka w Katowicach

ul. Sobieskiego 27/30, 40-082 Katowice
tel. 32 321 02 84

Kancelaria Adwokacka w Gdańsku

ul. Kartuska 31c/1, 80-138 Gdańsk
tel. 71 740 50 00

tel. 71 740 50 00

tel. kom. 695 560 425

Zapraszamy na Kanał YouTube!
Prawo spadkowe dla Każdego

adwokat prawo spadkowe wrocław

Zapisz się na nasz Newsletter!

Darmowy poradnik dla Pracodawców

 

Poznaj nas w social mediach

Najnowsze posty

Nasze blogi:

Polub nas:

Równoważny system czasu pracy

Blog Kancelarii Klisz i Wspólnicy
równoważny system czasu pracy

Równoważny czas pracy

Zastanawiasz się kiedy możliwe jest wprowadzenie równoważnego czasu pracy? Nie wiesz, jakie dobowe wymiary czasu pracy i okresu rozliczeniowe możesz w nim stosować? Chciałbyś wiedzieć, czy w systemie tym mogą pracować pracownicy podlegający szczególnej ochronie? Z artykułu dowiesz się:

 • kiedy dopuszczalne jest wprowadzenie równoważnego czasu pracy,
 • jakie dobowe wymiary czasu pracy można w nim stosować,
 • jakie okresy rozliczeniowe przewidziano dla równoważnego czasu pracy,
 • czy wprowadzenie równoważnego czasu pracy wymaga zgody zakładowej organizacji związkowej lub okręgowego inspektora pracy,
 • czy w równoważnym czasie pracy można zatrudniać kobiety w ciąży, czy też pracowników pracujących w warunkach szkodliwych.

Kiedy stosować równoważny czas pracy

System równoważnego czasu pracy możesz wprowadzić tylko w kilku przypadkach. Dopuszczalne jest to, gdy wymaga tego rodzaj wykonywanej pracy albo jej organizacja. System ten będzie odpowiedni dla pracowników ochrony, osób dozorujących pracę urządzeń, pracowników pozostających w pogotowi (oczekiwaniu na pracę, która może rozpocząć się w każdym czasie, np. konieczność nagłej naprawy, rozładunek transportu), ratowników, czy też pracowników innych zakładowych służb i straży. System ten możesz stosować także przy pracach rolnych, zbiorach, w turystyce.

Powinieneś także wiedzieć, że równoważny system czasu pracy nie może być łączony z przerywanym czasem pracy. Nie możesz zatem do tej samej grupy pracowników stosować jednocześnie obu tych systemów czasu pracy.

Na czym polega równoważny czas pracy

Równoważny system czasu pracy polega na wydłużeniu dobowego wymiaru czasu pracy do 12-24 godzin. W zamian w innych dniach pracownik pracuje krócej albo ma dodatkowy dzień wolny. Pamiętaj, że na koniec okresu rozliczeniowego dzienna średnia godzin pracy nie może przekraczać 8 godzin (40 godzin tygodniowo), przy pracy na pełen etat.

            Przykładowo, jeżeli pracownik dwa razy w tygodniu pracuje po 12 godzin, to aby utrzymać tą średnią, możesz np.:

 • dać pracownikowi jeden dzień wolny – wtedy w tygodniu pracować będzie cztery dni, dwa po 12 godzin i dwa po 8 godzin,
 • zmniejszyć w pozostałe dni dobowy wymiar czasu pracy – wtedy pracownik będzie pracował pięć dni tygodniowo: dwa dni po 12 godzin, dwa dni po 4 godziny i jeden dzień po 8 godzin.

Układając harmonogram takiej pracy musisz również pamiętać o minimalnych okresach odpoczynku pracownika. A także o przypadku szczególnym. Mianowicie, w systemie czasu pracy, w którym dobowy wymiar czasu pracy wynosi 16-24 godzin, pracownikowi przysługuje, bezpośrednio po każdym okresie wykonywania pracy w przedłużonym dobowym wymiarze czasu pracy, odpoczynek przez czas odpowiadający co najmniej liczbie przepracowanych godzin, niezależnie od odpoczynku wynikającego z ogólnych norm prawa pracy (35 godzin nieprzerwanego odpoczynku tygodniowego, 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku dziennego).

Dobowy wymiar pracy i okresy rozliczeniowe

Równoważny czas pracy pozwala tobie na modyfikację dobowego wymiaru czasu pracy powyżej 8 godzin aż do:

 • 12 godzin – w typowych warunkach stosowania tego systemu czasu pracy,
 • 16 godzin – przy pracach polegających na dozorze urządzeń lub związanych z częściowym pozostawaniem w pogotowiu do pracy,
 • 24 godzin – do pracowników zatrudnionych przy pilnowaniu mienia lub ochronie osób, a także pracowników zakładowych straży pożarnych i zakładowych służb ratowniczych.

W pierwszym i trzecim przypadku możesz stosować miesięczny okres rozliczeniowy, a w przypadkach szczególnych nie dłuższy niż 3 miesiące. Natomiast przy pracach uzależnionych od pory roku lub warunków atmosferycznych okres rozliczeniowy może wynosić aż 4 miesiące. W drugim przypadku okres rozliczeniowy nie może przekraczać miesiąca.

Wprowadzanie równoważnego czasu pracy

Jeżeli w twoim zakładzie pracy nie działają zakładowe organizacje związkowe, równoważny system czasu pracy możesz wprowadzić w regulaminie pracy albo w obwieszczeniu. Jeżeli jednak zamierzasz stosować dłuższe okresy rozliczeniowe (3-4 miesiące), przed ich wprowadzeniem musisz zawiadomić okręgowego inspektora pracy.

W przypadku natomiast, gdy organizacja związkowa działa w twoim zakładzie pracy, równoważny czas pracy możesz wprowadzić w układzie zbiorowym pracy. A jeżeli go nie zawarto także w regulaminie pracy albo obwieszczeniu. Pamiętaj jednak, że jeżeli zakładowa organizacja związkowa nie wyraża zgody na wprowadzenie lub zmianę tego systemu czasu pracy albo wydłużenie okresu rozliczeniowego, musisz zawiadomić o tych czynnościach okręgowego inspektora pracy.

Równoważny czas pracy a szczególna ochrona

Jeżeli zatrudniasz:

 • pracowników na stanowiskach pracy, na których występują przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń lub natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia,
 • pracownice w ciąży,
 • pracowników opiekujących się dzieckiem do ukończenia przez nie 4 roku życia, bez ich zgody na równoważny system czasu pracy,

to, musisz się liczyć z dodatkowymi ograniczeniami. Mianowicie ich dobowy wymiar czasu pracy nie może przekraczać 8 godzin. Pracownicy ci jednak zachowują prawo do wynagrodzenia za czas nieprzepracowany w związku ze zmniejszeniem z tego powodu wymiaru jego czasu pracy. Innymi słowy, pracownicy tacy faktycznie pracują maksymalnie 8 godzin na dobę, jednak pobierają wynagrodzenie należne im za pełny, przewidzianych dla nich wymiar godzin pracy.

Pozdrawiam

radca prawny Michal Koralewski

radca prawny Michal Koralewski

Mam na dzieję, że mój artykuł wyjaśnił Ci kilka rzeczy. Jeśli tak, to kliknij „Lubię to” lub polub stronę naszej Kancelarii na facebooku (Facebook adwokat Wrocław).

Jeśli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:
tel. 695 560 425    email: i.klisz@adwokat-wroclaw.biz.pl

SKORZYSTAJ Z POMOCY ADWOKATA BEZ WYCHODZENIA Z DOMU

Potrzebujesz pomocy w swojej sprawie?
Skontaktuj się z nami:
 
Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych
Klisz i Wspólnicy
 
Wrocław – Katowice – Poznań – Gdańsk
 
tel. 71 740 50 00
tel. kom. 695 560 425
 

Zapraszamy na Kanał YouTube - Prawnik dla pracodawcy

Inni czytali również:

poradnik wypowiedzenie umowy o pracę
Pobierz E-booka - jak wypowiadać umowę o pracę?
Jako pracodawca musisz się borykać z wieloma problemami. Do najtrudniejszych należy dobór właściwej załogi i związane z tym zmiany w jej składzie osobowym. Ustawodawca chroni wszakże pracowników przed nieuzasadnionym i niezgodnym z przepisami prawa pracy rozwiązaniem umowy o pracę. Naruszając te przesłanki ryzykujesz przywrócenie pracownika do pracy, przyznanie mu odszkodowania oraz poniesienie kosztów sądowych. W przypadku rażącego naruszenia przepisów pracodawcy grozić może nawet kara grzywny do 30.000 złotych. Jeżeli chcesz uniknąć chociaż części ze wskazanych powyżej trudności związanych z prawidłowym rozwiązywaniem umów o pracę – ten poradnik jest właśnie dla Ciebie. Zapraszam do lektury!

Wpisz maila, abyśmy mogli udostępnić Ci e-booka.