Prawo ochrony danych osobowych

Kompleksowe wsparcie prawne w zakresie ochrony danych osobowych zapewnia Kancelaria w Gdańsku. Działamy na rzecz przedsiębiorców i instytucji publicznych, pomagając w dostosowaniu się do aktualnych przepisów RODO o ochronie danych osobowych. Przełomowy dla przedsiębiorców i wszystkich instytucji publicznych okazał się dzień 25 maja 2018 roku. Właśnie wtedy zaczęły obowiązywać nowe zasady ochrony danych osobowych. Wiele nowych obowiązków dotyczących zbierania danych osobowych, ich przetwarzania, zabezpieczenia i naruszania, ukazano w rozporządzeniu europejskim RODO. Każdy, kto zbiera jakiekolwiek dane osobowe, jest zobowiązany dostosować się do tych przepisów. W gąszczu tych przepisów i ich właściwej interpretacji pomagają doświadczeni prawnicy i adwokaci.

Usługi Kancelarii z zakresu prawa ochrony danych osobowych to:

 • prowadzenie audytów analizujących działalność Klienta pod kątem dostosowania się do przepisów RODO
 • pomoc przy ustaleniu danych wykorzystywanych i przetwarzanych w poszczególnych procesach biznesowych(w organizacji Klienta)
 • pomoc przy ocenie ryzyka procesów przetwarzania danych osobowych i zastosowanie skutecznych środków zabezpieczających
 • wsparcie w przygotowaniu odpowiedniej dokumentacji
 • przyjęcie funkcji Inspektora Ochrony Danych czyli IOD
 • pomoc prawna w zakresie interpretacji wszystkich przepisów RODO
 • odpowiadanie na żądania osób, których dane osobowe dotyczą
 • dokonywanie zgłoszeń do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 • powiadamianie osób, których dane dotyczą zgodnie z przepisami RODO
 • tworzenie specjalnych procesów biznesowych pomagających z przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z RODO
 • pomoc przy kontroli prowadzonej przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 • pomoc prawna z zakresu innych spraw i przepisów dotyczących ochrony danych osobowych
 • pomoc i reprezentowanie przed organami właściwymi w sprawach dotyczących ochrony danych
 • przygotowanie wniosków o wgląd i wykreślenie danych osobowych
 • współpraca z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (tzw. GIODO)
 • przygotowanie wniosków i pism do uprawnionych organów w zakresie ochrony danych szczególnie wrażliwych
 • prowadzenie spraw skupiających się na zaprzestaniu naruszeń
 • prowadzenie pozostałych spraw z zakresu prawa gospodarczego, prawa autorskiego i zamówień publicznych
Doświadczona Kancelaria z zakresu prawa ochrony danych osobowych regularnie współpracuje z informatykami i specjalistami z dziedziny bezpieczeństwa systemów informatycznych.

Audyt wewnętrzny

Kancelaria analizuje sytuację Klienta w ramach zbierania i przetwarzania danych osobowych. Następnie przedstawia zakres zmian/ulepszeń, które należałoby wprowadzić w najbliższym czasie. W czasie audytu prawnicy i adwokaci dowiadują się: jakie dane osobowe są przetwarzane i przez jaki okres czasu, jaki jest cel przetwarzania takich danych osobowych, czy sposób przetwarzania danych jest zgodnie z ustalonym celem i czy Klient ma prawo do przetwarzania danych osobowych. To nie wszystko, ponieważ Kancelaria analizuje także stan zabezpieczeń przetwarzania danych osobowych. Klienci po takim audycie otrzymują gotową listę kontrolą, co ułatwia im dostosować się do aktualnych przepisów RODO.

Budowanie systemu zabezpieczeń danych osobowych

Wszyscy Klienci przetwarzający pewne dane osobowe są zobowiązani do wdrożenia systemów bezpieczeństwa. Mają one na celu zapewnienie skutecznej ochrony danych osobowych. Kancelaria w Gdańsku pomaga we wdrożeniu takich systemów zabezpieczeń:
 • fizyczne – ochrona dokumentów z danymi osobowymi(np. wyznaczenie upoważnionych osób, kart i kluczy, wydzielenie osobnych pomieszczeń)
 • techniczne – zabezpieczenia wdrażane na urządzeniach, na których są przetwarzane dane osobowe(np. komputery, tablety, telefony służbowe i inne nośniki)
 • organizacyjne – stworzenie procedur i regulaminów chroniących dane osobowe, organizowanie szkoleń pracowników z zakresu ochrony danych osobowych itp.

Przygotowanie dokumentacji o ochronie danych osobowych

Po przeprowadzonym audycie i wdrożeniu odpowiednich zabezpieczeń przetwarzania danych osobowych, konieczne jest opracowanie wymaganej dokumentacji. Doświadczeni adwokaci i prawnicy pomagają w przygotowaniu dostosowanych do organizacji Klienta takich dokumentów, jak:
 • Polityki bezpieczeństwa danych osobowych
 • Klauzul informacyjnych dla podmiotów, których dane były przetwarzane już przed zmianą przepisów
 • Klauzul zgody w zakresie udokumentowania umowy o powierzeniu przetwarzania danych
 • Rejestru operacji przetwarzania danych
 • Rejestru naruszeń
 • Wzoru zgłoszenia incydentów związanych z danymi osobowymi do GIODO

Szkolenie pracowników w zakresie ochrony danych osobowych

Kancelaria jest dobrze zapoznana z aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych. W tym celu realizuje też niezbędne szkolenie dla wszystkich osób występujących w firmie / organizacji Klienta, które mają kontakt z przetwarzaniem danych osobowych. Przez cały czas(także podczas realizacji polityki bezpieczeństwa) służy doradztwem prawnym Kancelaria w Gdańsku to skuteczna pomoc z zakresu udzielania porad, wydawania ustnych i pisemnych opinii i reprezentowania Klientów przed organami w sprawach z zakresu prawa ochrony danych osobowych.