fbpx

O Kancelarii Klisz i Wspólnicy

obsługa prawna kancelaria adwokacka we wrocławiu

Naszą Kancelarię tworzy zespół osób wierzący we wspólne wartości takie jak profesjonalizm, staranność i jakość w obsłudze klienta.

Naszą misją jest to, żeby na zawsze pozostać prawnikiem z ludzką twarzą. Uważamy, że nie wystarczy mówić tylko do rzeczy, bo trzeba też mówić do ludzi.

Żargon prawniczy zostawiamy dla sędziów i prokuratorów, a naszym Klientom naprawdę wyjaśniamy jak działa prawo

Kancelaria Klisz i Wspólnicy

Kancelaria Adwokacka we Wrocławiu

ul. Joachima Lelewela 23/7,
53-505 Wrocław
tel. 71 740 50 00

Kancelaria Adwokacka w Poznaniu

ul. Bóżnicza 1/14,
61-001 Poznań
tel. 71 740 50 00

Kancelaria Adwokacka w Katowicach

ul. Sobieskiego 27/30, 40-082 Katowice
tel. 32 321 02 84

Kancelaria Adwokacka w Gdańsku

ul. Kartuska 31c/1, 80-138 Gdańsk
tel. 71 740 50 00

tel. 71 740 50 00

tel. kom. 695 560 425

Zapraszamy na Kanał YouTube!
Prawo spadkowe dla Każdego

adwokat prawo spadkowe wrocław

Zapisz się na nasz Newsletter!

Darmowy poradnik dla Pracodawców

 

Poznaj nas w social mediach

Najnowsze posty

Nasze blogi:

Polub nas:

Reprezentacja spółki komandytowej

Blog Kancelarii Klisz i Wspólnicy
Reprezentacja spółki komandytowej

Kto może działać w imieniu spółki komandytowej?

Zastanawiasz się kto może reprezentować spółkę komandytową? Nie wiesz, kiedy reprezentantem spółki może być komplementariusz? A może szukasz informacji, jak prawidłowo należy oznaczyć stronę, gdy komplementariuszem spółki jest spółka z o.o.? Z naszego artykułu dowiesz się:

  • jakie są ustawowe zasady reprezentacji spółki komandytowej,
  • w jakich przypadkach spółkę komandytową może reprezentować komandytariusz,
  • kto ustanawia prokurenta w spółce komandytowej,
  • w jaki sposób spółkę komandytową reprezentuje komplementariusz będący inną spółką.

Reprezentacja ustawowa spółki komandytowej

Zgodnie z kodeksem spółek handlowych, spółkę komandytową reprezentują komplementariusze. Przy czym w umowie spółki można:

  • wyłączyć całkowicie prawo do reprezentowania spółki przez wskazanego komplementariusza,
  • ustanowić zasady reprezentacji spółki wskazując przykładowo, że spółkę reprezentuje każdy komplementariusz samodzielnie, albo że konieczne jest współdziałanie dwóch komplementariuszy, bądź komplementariusza i prokurenta.

Również sąd rejestrowy może orzec o wyłączeniu prawa komplementariusza do reprezentowania spółki. Stanie się tak, gdy zaistnieją ku temu ważne powody (np. długotrwała choroba komplementariusza, bądź brak zainteresowania sprawami spółki, działanie na szkodę spółki, itp.), a pozostali wspólnicy spółki wystąpią ze stosownym powództwem.

Prawo reprezentacji spółki nie przysługuje natomiast komandytariuszom, czy to działającym samodzielnie, czy łącznie z prokurentem albo komplementariuszem spółki. Wyjątki w tym zakresie zostały opisane poniżej.

Przeczytaj również:

 

Prawa komandytariusza do reprezentowania spółki komandytowej

Komandytariusze mogą natomiast reprezentować spółkę wyłącznie w roli pełnomocników, w tym również prokurentów. Prokura to bowiem nic innego, niż szczególny rodzaj pełnomocnictwa.

Powinieneś jednakże pamiętać, że jeżeli jako komandytariusz dokonasz w imieniu spółki czynności prawnej (np. podpiszesz umowę) i nie ujawnisz swojego pełnomocnictwa, to będziesz odpowiadał za skutki tej czynności wobec osób trzecich bez ograniczeń. To samo dotyczy także przypadków reprezentowania spółki przez komandytariusza, który nie ma umocowania albo przekroczy jego zakres.

W praktyce zatem, na gruncie tego typu transakcji, odpowiedzialność komandytariusza zrównana będzie z odpowiedzialnością komplementariusza. Komandytariusza naruszającego ww. normy nie uchroni zatem zadeklarowana w umowie suma komandytowa. Za niespełnione świadczenia (np. niezapłacone faktury) odpowie on całym swoim majątkiem, bez ograniczeń.

Przeczytaj również:

 

Musisz wiedzieć również o zasadach odpowiedzialności regresowej – komandytariusz naruszający ww. zasady reprezentacji spółki, odpowiada solidarnie ze spółką i komplementariuszami za powstałe na skutek jego działań zobowiązania. Jednakże, jeżeli ww. osoby pokryją owe długi, będą mogły wystąpić do komandytariusza o zwrot przypadającej na niego części (proporcjonalnie albo zgodnie z treścią umowy), a także o ewentualne odszkodowanie za powstałe z tego tytułu szkody.

Będąc komandytariuszem w spółce pamiętaj, że do reprezentowania spółki potrzebujesz pełnomocnictwa, o ile nie zostałeś ustanowiony prokurentem. Ponadto, pamiętaj o tym aby nie wykraczać poza granice umocowania wynikające z treści pełnomocnictwa albo ustawy.

Możesz jeszcze zastanawiać się co z samą umową, która została zawarta przez komandytariusza. Ważność jej zależy od potwierdzenia przez spółkę komandytową. W przypadku braku potwierdzenia, umowa będzie nieważna. Komandytariusz będzie zaś zobowiązany do zwrotu tego, co otrzymał od drugiej strony w wykonaniu umowy, oraz do naprawienia szkody, którą druga strona poniosła przez to, że zawarła umowę nie wiedząc o braku umocowania lub o przekroczeniu jego zakresu przez komandytariusza.

Powołanie prokurenta w spółce komandytowej

Jak już wiesz, prokurentem może być również komandytariusz. Powołanie prokurenta wymaga natomiast zgody wszystkich komplementariuszy mających prawo prowadzenia spraw spółki. Komplementariusz może być pozbawiony tego prawa w umowie spółki albo mocą wyroku sądowego. Jeżeli któremuś z prokurentów prawo to nie przysługuje, nie bierze on udziału w wyborze prokurenta.

Prokurę może zaś odwołać każdy z komplementariuszy samodzielnie, pod warunkiem że nie został pozbawiony prawa prowadzenia spraw spółki.

Reprezentacja spółki komandytowej przez inną spółkę

Bardzo często zdarza się, że komplementariuszem w spółce komandytowej jest inna spółki, w szczególności zaś spółka z o.o. Pojawiają się zatem wątpliwości, kto faktycznie występuje w imieniu spółki komandytowej, przecież komplementariusz będący inną spółką również działa przez konkretne osoby fizyczne. Kwestia ta jest niezwykle ważna, bowiem błędne oznaczenie strony umowy może skutkować tym, że zostanie ona zawarta nie ze spółką komandytową, a ze spółką będącą jej komplementariuszem.

Oznaczając w takim przypadku spółkę i jej reprezentanta powinieneś pamiętać o kilku podstawowych zasadach:

  • stroną umowy jest spółka komandytowa – wymieniasz zatem jej firmę oraz pozostałe wymagane dane (adres, numer KRS, sąd rejestrowy, numer NIP),
  • wskazujesz, że spółka komandytowa reprezentowana jest przez komplementariusza i podajesz jego firmę,
  • dodajesz, iż w imieniu komplementariusza działają członkowie jego zarządu, wspólnicy uprawnieni do reprezentacji, itp.

Finalnie zatem, podpis pod umową zawieraną przez przykładową spółkę ABC spółka z o.o. spółka komandytowa, powinien mieć postać:

ABC spółka z o.o. spółka komandytowa

w imieniu której działa komplementariusz – ABC spółka z o.o.

reprezentowany przez Adama Nowaka – prezesa zarządu.

 

 

Pozdrawiam

radca prawny Michal Koralewski

radca prawny Michal Koralewski

Mam na dzieję, że mój artykuł wyjaśnił Ci kilka rzeczy. Jeśli tak, to kliknij „Lubię to” lub polub stronę naszej Kancelarii na facebooku (Facebook adwokat Wrocław).

Jeśli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:
tel. 695 560 425    email: i.klisz@adwokat-wroclaw.biz.pl

SKORZYSTAJ Z POMOCY ADWOKATA BEZ WYCHODZENIA Z DOMU

Potrzebujesz pomocy w swojej sprawie?
Skontaktuj się z nami:
 
Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych
Klisz i Wspólnicy
 
Wrocław – Katowice – Poznań – Gdańsk
 
tel. 71 740 50 00
tel. kom. 695 560 425
 

Zapraszamy na Kanał YouTube - Prawnik dla pracodawcy

Inni czytali również:

upadłość przedsiębiorcy - darmowy poradnik

Z e-booka dowiesz się kto może ogłosić upadłość oraz czym się różni upadłość od likwidacji i restrukturyzacji. Poza tym w e-booku znajdziesz wzór wniosku oraz wszystkie niezbędne informacje dotyczące ogłoszenia upadłości. 

Wpisz maila, abyśmy mogli udostępnić Ci e-booka.