fbpx

O Kancelarii Klisz i Wspólnicy

obsługa prawna kancelaria adwokacka we wrocławiu

Naszą Kancelarię tworzy zespół osób wierzący we wspólne wartości takie jak profesjonalizm, staranność i jakość w obsłudze klienta.

Naszą misją jest to, żeby na zawsze pozostać prawnikiem z ludzką twarzą. Uważamy, że nie wystarczy mówić tylko do rzeczy, bo trzeba też mówić do ludzi.

Żargon prawniczy zostawiamy dla sędziów i prokuratorów, a naszym Klientom naprawdę wyjaśniamy jak działa prawo

Kancelaria Klisz i Wspólnicy

Kancelaria Adwokacka we Wrocławiu

ul. Joachima Lelewela 23/7,
53-505 Wrocław
tel. 71 740 50 00

Kancelaria Adwokacka w Poznaniu

ul. Bóżnicza 1/14,
61-001 Poznań
tel. 71 740 50 00

Kancelaria Adwokacka w Katowicach

ul. Sobieskiego 27/30, 40-082 Katowice
tel. 32 321 02 84

Kancelaria Adwokacka w Gdańsku

ul. Kartuska 31c/1, 80-138 Gdańsk
tel. 71 740 50 00

tel. 71 740 50 00

tel. kom. 695 560 425

Zapraszamy na Kanał YouTube!
Prawo spadkowe dla Każdego

adwokat prawo spadkowe wrocław

Zapisz się na nasz Newsletter!

Darmowy poradnik dla Pracodawców

 

Poznaj nas w social mediach

Najnowsze posty

Nasze blogi:

Polub nas:

Przerwanie i zawieszenie biegu przedawnienia

Blog Kancelarii Klisz i Wspólnicy
przerwanie i zawieszenie biegu przedawnienia

Przerwanie i zawieszenie biegu przedawnienia. Zastanawiasz się, czy twoje roszczenie uległo przedawnieniu? A może szukasz argumentów za jego dalszą wymagalnością? Nie wiesz, czym różni się przerwanie od zawieszenia przedawnienia? Z naszego artykułu dowiesz się:

 • czym jest przerwanie biegu przedawnienia,
 • a czym zawieszenie biegu przedawnienia,
 • jakie są skutki przerwania i zawieszenia przedawnienia.

Przerwanie biegu przedawnienia 

Są jednak sytuacje, które powodują tzw. przerwanie biegu terminu przedawnienia. Ich wystąpienie oznacza, że termin ten zaczyna biec na nowo. Z tym, że w razie przerwania przedawnienia przez czynność w postępowaniu przed sądem lub innym organem albo przed sądem polubownym albo przez wszczęcie mediacji, przedawnienie nie biegnie na nowo, dopóki postępowanie to nie zostanie zakończone. Przykładowo, jeżeli w ostatnim dniu przed przedawnieniem:

 • wniesiesz do sądu wniosek o zawezwanie do próby ugodowej, to czynność ta przerwie bieg terminu przedawnienia. Termin ten rozpocznie bieg na nowo dopiero w dniu następnym po odbyciu się postępowania pojednawczego,
 • dłużnik podpisze z tobą ugodę albo wyśle tobie maila, w którym poprosi o odroczenie płatności (co stanowić będzie formę uznania długu), to takie zdarzenia również spowodują przerwanie biegu przedawnienia. Jednakże zacznie się on na nowo już kolejnego dnia.
Przykłady

 

Termin przedawnienia roszczenia z umowy pomiędzy przedsiębiorcami rozpoczął się w dniu 15 stycznia 2010 roku. Upłynąłby on zatem z dniem 15 stycznia 2013 roku (3 lata), jednakże w dniu 16 grudnia 2012 roku wierzyciel złożył do sądu wniosek o zawezwanie do próby ugodowej. Posiedzenie ugodowe odbyło się w dniu 24 kwietnia 2013 roku. Złożenie wniosku przerwało termin przedawnienia, który rozpoczął swój bieg na nowo w dniu 24 kwietnia 2013 roku.

 

W analogicznej sytuacji, dłużnik w dniu 11 stycznia 2012 roku wystąpił do wierzyciela z prośbą o rozłożenie należności na raty. Przerwało to bieg przedawnienia, który na nowo rozpoczął swój bieg w dniu 12 stycznia 2012 roku.

Przerwanie biegu terminu przedawnienia powoduje zaistnienie każdego z niżej wskazanych zdarzeń:

 1. Każda czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia. Typowymi przykładami takich czynności są:
  • złożenie pozwu,
  • wystąpienie z wnioskiem o zawezwanie do próby ugodowej,
  • wystąpienie z pozwem do sądu polubownego;
 2. Uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje. Typowymi przykładami takich czynności są:
  • pisemne oświadczenie dłużnika o uznaniu długu,
  • zawarcie ugody pozasądowej z dłużnikiem,
  • wystąpienie przez dłużnika do wierzyciela z prośbą o rozłożenia spłaty na raty, albo o odroczenie terminu płatności;
 3. Wszczęcie mediacji przed mediatorem.

Zawieszenie biegu terminu przedawnienia 

Odrębnym przypadkiem jest zawieszenie terminu przedawnienia. Powoduje ono, że na czas istnienia przeszkody zatrzymuje się bieg tego terminu. A po jej ustaniu biegnie on dalej, nie zaś od początku. Jeżeli zatem na dzień zawieszenia pozostał jeszcze rok do zakończenia okresu przedawnienia, to po odpadnięciu przesłanki uzasadniającej zawieszenie, termin ten biegnie nadal. Czyli do zakończenia okresu przedawnienia pozostaje rok.

            Dzieje się tak m.in. co do wszelkich roszczeń, gdy z powodu siły wyższej uprawniony nie może ich dochodzić przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw danego rodzaju (np. stan klęski żywiołowej, wojna, zamieszki). Zawieszenie trwa przez czas występowania przeszkody. Pozostałe przypadki, w których dochodzi do zawieszenia biegu przedawnienia są następujące co do roszczeń, które przysługują :

 • dzieciom przeciwko rodzicom – przez czas trwania władzy rodzicielskiej,
 • osobom niemającym pełnej zdolności do czynności prawnych przeciwko osobom sprawującym opiekę lub kuratelę – przez czas sprawowania przez te osoby opieki lub kurateli,
 • jednemu z małżonków przeciwko drugiemu – przez czas trwania małżeństwa.

Przeczytaj także:

Przedterminowe zakończenie umowy

Pozdrawiam

radca prawny Michal Koralewski

radca prawny Michal Koralewski

Mam na dzieję, że mój artykuł wyjaśnił Ci kilka rzeczy. Jeśli tak, to kliknij „Lubię to” lub polub stronę naszej Kancelarii na facebooku (Facebook adwokat Wrocław).

Jeśli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:
tel. 695 560 425    email: i.klisz@adwokat-wroclaw.biz.pl

SKORZYSTAJ Z POMOCY ADWOKATA BEZ WYCHODZENIA Z DOMU

Potrzebujesz pomocy w swojej sprawie?
Skontaktuj się z nami:
 
Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych
Klisz i Wspólnicy
 
Wrocław – Katowice – Poznań – Gdańsk
 
tel. 71 740 50 00
tel. kom. 695 560 425
 

Zapraszamy na Kanał YouTube - Prawnik dla pracodawcy

Inni czytali również:

upadłość przedsiębiorcy - darmowy poradnik

Z e-booka dowiesz się kto może ogłosić upadłość oraz czym się różni upadłość od likwidacji i restrukturyzacji. Poza tym w e-booku znajdziesz wzór wniosku oraz wszystkie niezbędne informacje dotyczące ogłoszenia upadłości. 

Wpisz maila, abyśmy mogli udostępnić Ci e-booka.