Potrzebujesz porady prawnej?

Kancelaria Klisz i Wspólnicy

ul. Kazimierza Wielkiego 1
50-077 Wrocław

tel. 71 740 50 00
tel. kom. 695 560 425
email:i.klisz@kancelaria-klisz.pl

Przedawnienie roszczeń gminy o zapłatę zaległego czynszu

Blog Kancelarii Klisz i Wspólnicy – artykuły pisane przez zawodowych adwokatów i radców prawnych

przedawnienie roszczen gminy o zaplate zaleglego czynszu

Jak bronić się przed roszczeniem o zapłatę zaległego czynszu za mieszkanie komunalne?

W wielu sprawach o zapłatę zaległego czynszu dochodzonego przez gminę w postępowaniu sądowym jedynym sposobem obrony jest podniesienie zarzutu przedawnienia. Czasami jest to jedyny sposób obrony osoby, która ma zadłużone mieszkanie komunalne.

Nie w każdej sprawie podniesienie tego zarzutu zapewnia powodzenie. Co bardziej istotne, nawet jeśli roszczenie jest przedawnione, to dłużnik gminy nie może bezczynnie czekać na decyzję sądu, musi działać, ale po kolei:

Kiedy dochodzi do przedawnienia długu za mieszkanie komunalne?

Roszczenia z tytułu niespłaconego czynszu najmu przedawniają się po trzech latach. Ten sam okres dotyczy przedawnienia długu o zapłatę odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z lokalu. Takie roszczenie przysługuje gminie za czas zamieszkania w lokalu komunalnym po wypowiedzeniu umowy najmu przez gminę.

Należy pamiętać, że zadłużenie czynszowe za mieszkanie komunalne jest roszczeniem okresowym płatnym miesięcznie. Oznacza to, że czynsze za każdy kolejny miesiąc będą się przedawniać z każdym kolejnym miesiącem następującym po 3 latach od dnia wymagalności czynszu.

Przykład:

Przy założeniu, że czynsz płatny jest dołu do 10 – go następnego miesiąca, to w dniu 11 lipca 2014r. przedawni się roszczenie o zapłatę czynszu za miesiąc czerwiec 2011r. W dniu 11 sierpnia 2014r. przedawni się roszczenie za zapłatę czynszu za miesiąc lipiec 2011r.

Oczywiście, w podanym powyżej przykładzie wszystkie zaległości czynszowe sprzed czerwca 2011r. też są przedawnione.

W sytuacji, kiedy dochodzone roszczenia są przedawnione dłużnik może uniknąć konieczności zapłaty czynszu. Żeby to zrobić musi w odpowiednim momencie podnieść zarzut przedawnienia.

Kiedy i w jaki sposób podnosić zarzut przedawnienia? – sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym – dług za mieszkanie komunalne

Zarzut przedawnienia należy podnosić w postępowaniu przed sądem. Jeśli masz zadłużone mieszkanie komunalne i podnosisz taki zarzut w rozmowach bądź w korespondencji z gminą, to musisz wiedzieć nie ma większego sensu i nie ma żadnego znaczenia prawnego. Zatem takim zarzutem można posłużyć się dopiero po wytoczeniu przez gminę powództwa o zapłatę zaległego czynszu.

Z reguły na skutek pozwu złożonego przez gminę sąd wydaje tzw. nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym.

Dłużnik otrzymuje z sądu przesyłkę, zawierającą nakaz zapłaty określonej kwoty na rzecz gminy. Nawet jeśli naprawdę masz zadłużone mieszkanie komunalne możesz skutecznie doprowadzić do uchylenia takiego nakazu składając tzw. sprzeciw od nakazu zapłaty.

Przesyłka z sądu z nakazem zapłaty zawiera także dokładne pouczenie o możliwości złożenia tego sprzeciwu. Ważne, żeby sprzeciw od nakazu zapłaty został złożony w odpowiednim terminie tj. 14 dni od dnia odebrania nakazu zapłaty.

14 dni to równe dwa tygodnie od dnia doręczenia przesyłki z sądu. Częstym błędem jest przyjęcie, że chodzi tu o 14 dni roboczych. Tak nie jest. Jeśli odebrałem nakaz zapłaty w czwartek 3 lipca, to termin na złożenie sprzeciwu upływa w czwartek za dwa tygodnie, czyli w dniu 17 lipca. Dla zachowania terminu wystarczy nadać na poczcie przesyłkę poleconą do sądu zawierającą sprzeciw.

Treść sprzeciwu od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym – podniesienie zarzutu przedawnienia

W treści sprzeciwu od nakazu zapłaty, oprócz wskazania wszystkich jego niezbędnych elementów (o czym można przeczytać więcej we wpisie Co powinien zawierać sprzeciw od nakazu zapłaty) należy podnieść zarzut przedawnienia. Podniesienie zarzutu przedawnienia to nic innego, jak wskazanie, że odmawia się zapłaty i wnosi o oddalenie powództwa z tego powodu, że roszczenie jest przedawnione.

Przykład:

Wnoszę o oddalenie powództwa w całości wobec tego, że dochodzone pozwem roszczenie uległo przedawnieniu.

Czy wynajęcie adwokata do sprawy z gminą ma sens?

Od lat skutecznie prowadzimy sprawy przeciwko gminie dotyczące zadłużenia za lokal komunalny. Co więcej z sukcesem udaje nam się zakończyć nawet na takie sprawy, w których dług jest przedawniony tylko częściowo albo wcale.

  • Potrzebujesz darmowej porady prawnej dotyczącej sprzeciwu od nakazu zapłaty z gminy? (wyjaśnimy Ci jak wygrać Twoją sprawę)
  • Skorzystałbyś z pomocy przy sporządzeniu sprzeciwu od nakazu zapłaty? (napiszemy dla Ciebie skuteczny sprzeciw od nakazu zapłaty)
  • Wolałbyś mieć profesjonalne wsparcie w prowadzeniu sprawy sądowej z powództwa gminy (wykorzystamy całe nasze doświadczenie i umiejętności, żeby wygrać Twoją sprawę z gminą)
  • Chcesz oddłużyć swoje mieszkanie komunalne?
oddłużenie mieszkania komunalnego, przedawniony dług za mieszkanie komunalne

Pomoc dla Klientów - Wrocław - Gdańsk - Poznań

ul. Lelewela 23/7

53 - 505 Wrocław

ul. Czopowa 14/20

80 - 882 Gdańsk

ul. Bóżnicza 1/14

61 - 752 Poznań

poniedziałek - piątek

8:30 - 16:30

Kontakt telefoniczny

+ 48 71 740 50 00

adwokat Iwo Klisz

adwokat Iwo Klisz

Prawnik, założyciel i wspólnik zarządzający w "Klisz i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych". Specjalista z zakresu prawa pracy, prawa rodzinnego, spadkowego oraz gospodarczego. Były wykładowca akademicki na Uniwersytecie Wrocławskim, autor wielu publikacji w prasie fachowej, bloger oraz YouTuber

tel. 695 560 425, e-mail: i.klisz@kancelaria-klisz.pl

adwokat Iwo Klisz

adwokat Iwo Klisz

Prawnik, założyciel i wspólnik zarządzający w "Klisz i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych". Specjalista z zakresu prawa pracy, prawa rodzinnego, spadkowego oraz gospodarczego. Były wykładowca akademicki na Uniwersytecie Wrocławskim, autor wielu publikacji w prasie fachowej, bloger oraz YouTuber

tel. 695 560 425, e-mail: i.klisz@kancelaria-klisz.pl

Masz pytanie do adwokata? Napisz do nas

Pomoc doświadczonego adwokata
Pomożemy Ci w każdej sprawie sądowej
Porady prawne on-line
Zdalne porady prawne u adwokata bez konieczności wychodzenia z domu lub z biura