fbpx

Rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (spółki z o.o.)

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest bardzo popularną formą prowadzenia działalności gospodarczej dla małych i średnich przedsiębiorców. Może ją prowadzić pojedyncza osoba łącząc funkcję jedynego wspólnika oraz jedynego członka zarządu lub kilku bądź nawet kilkunastu udziałowców.

Rola wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może być różna poczynając od bezpośredniego wpływu na działalność spółki, przez sprawowanie kontroli, aż do luźnego zainteresowania sprawami spółki, która jest tylko jedną z wielu okazji do ulokowania kapitału.

Utworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wymaga podjęcia szeregu czynności i sporządzenia wielu dokumentów, w tym także umowy spółki. Proces formowania spółki z o.o. finalizowany jest w sądzie rejestrowym, który kontroluje pod względem formalnym wszystkie sporządzone dokumenty i dokonuje wpisu spółki do rejestru przedsiębiorców.

Nasza Kancelaria adwokacka wspomaga cały proces tworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

W ramach tych działań:

– redagujemy treść wszystkich koniecznych dokumentów,

– proponujemy kształt umowy najmu lokalu przeznaczonego na siedzibę spółki,

– informujemy o wszystkich wymaganych opłatach i kosztach oraz wskazujemy dokładne dane do dokonywania przelewów,

– asekurujemy wspólników podczas podpisywania umowy spółki w kancelarii notarialnej,

– prowadzimy postępowanie rejestrowe, w ramach którego spółka jest zgłaszana do wszystkich urzędów i instytucji (w tym urzędu skarbowego, Głównego Urzędu Statystycznego oraz Krajowego Rejestru Sądowego).

Umowa spółki jest fundamentem jej działalności. Ze względu na to, że – jak wskazano we wstępie – istnieje tak wiele sposobów wykorzystania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością umowa spółki powinna być dopasowana do celu, w którym spółka jest tworzona. W zależności od konkretnych biznesowych potrzeb umowa spółki może zapewniać np. elastyczną lub sztywną strukturę kapitałową, bądź mniej lub bardziej samodzielny zarząd. Dlatego w ramach realizowanego zlecenia na podstawie sprecyzowanych celów powstania spółki proponujemy odpowiedni kształt umowy spółki.

Jak wygląda procedura rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez Kancelarię?

Na podstawie bezpośredniej rozmowy ze wspólnikami lub podanych przez nich informacji proponujemy odpowiedni kształt umowy spółki wyjaśniając przy tym znaczenie i praktyczne zastosowanie odpowiednich postanowień.

Po ostatecznym ustaleniu kształtu umowy spółki sporządzamy wszystkie konieczne dokumenty wraz z dokładną instrukcją ich wypełnienia dla wspólników oraz członków zarządu.

Następnie wspólnicy – samodzielnie lub w asyście prawnika z kancelarii – podpisują umowę spółki w Kancelarii Notarialnej oraz przekazują ją wraz z innymi dokumentami wypełnionymi wg otrzymanych instrukcji.

Kancelaria na podstawie udzielonego pełnomocnictwa reprezentuje spółkę w organizacji w toku postępowania przed sądem gospodarczym (postępowanie rejestrowe), które kończy się wpisem spółki do rejestru. Od tej chwili spółka z ograniczoną odpowiedzialnością uzyskuje osobowość prawną i staje się pełnoprawnym uczestnikiem obrotu gospodarczego.

Ile kosztuje rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez Kancelarię?

Zgodnie z § 23a ust. 3. litera m) Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu (Kodeks Etyki Adwokackiej) adwokat może udzielić informacji o wysokości wynagrodzenia adwokackiego tylko na wyraźne życzenie Klienta.

Za pomocą formularza znajdującego się po prawej stronie można uzyskać informację o kosztach pomocy Kancelarii w powyżej opisanym zakresie. Skorzystanie z formularza nie jest równoznaczne z zawarciem umowy lub udzieleniem zlecenia.

Dalsza współpraca z kancelarią.

Kancelaria świadczy usługi polegające na stałej obsłudze prawnej przedsiębiorców. O szczegółach i zasadach tej obsługi możesz przeczytać tutaj. Proces rejestracji spółki zawsze traktujemy jako możliwość wykazania się jakością i szybkością świadczonych usług licząc na rozpoczęcie owocnej współpracy dla obydwu stron.

Przeczytaj także:

Zakładanie spółek

Umów się na spotkanie z prawnikiem specjalistą

Jesteśmy we Wrocławiu
przy ul. Joachima Lelewela 23/7
(blisko placu Legionów)