Opinia (analiza prawna) umowy deweloperskiej

Kupno mieszkania lub domu od dewelopera jest dosyć skomplikowaną procedurą. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na jej temat kliknij tutaj. Rozpoczęcie tej procedury następuje zwykle poprzez podpisanie kilku – a czasem kilkunastostronnej umowy zwanej umową deweloperską. Przed zawarciem umowy deweloperzy przedstawiają klientom jej wzorzec i jednocześnie dają czas na zapoznanie się z nim i zastanowienie. W tym czasie możesz poszukać informacji o poprzednich inwestycjach dewelopera, o opiniach osób, które już kupiły od niego mieszkanie, a także skonsultować treść umowy z prawnikiem. Moja Kancelaria adwokacka specjalizuje się w opiniowaniu umów deweloperskich.

W sporządzonej przez Kancelarię opinii prawnej umowy deweloperskiej wyjaśnię Ci:

  • jakie są zasady zakupu mieszkania od dewelopera,
  • dlaczego umowa deweloperska jest dosyć specyficzną umową i jakie są podstawowe zagrożenia związane z zawarciem takiej umowy,
  • co to są tzw. klauzule abuzywne i postanowienia niedozwolone,
  • znaczenie i konsekwencje istotnych postanowień przedstawionego przez Ciebie wzoru umowy deweloperskiej,
  • dlaczego występujące w treści przedstawionego przez Ciebie wzorca umowy klauzule mogą zostać uznane za niedozwolone (abuzywne),
  • ryzyka prawne i finansowe związane z zawarciem umowy w kształcie proponowanym przez dewelopera,
  • Twoje prawa, które posiadasz jako nabywca domu bądź mieszkania, o których nie wspomina umowa, a które wynikają bezpośrednio z przepisów prawa.

Ze względu na sytuację na rynku nieruchomości, a także treści niektórych przepisów prawa deweloperzy pozwalają kupującym na wprowadzanie pewnych zmian do umowy w drodze negocjacji. Dlatego w sporządzonej przeze mnie opinii umowy deweloperskiej wskaże Ci:

  • które z postanowień zawartych we wzorcu umowy zaproponowanym przez dewelopera są dla Ciebie wyjątkowo niebezpieczne lub niekorzystne,
  • sposób zmiany tych postanowień, które niosą dla Ciebie największe zagrożenie w postaci gotowych postanowień umownych, które możesz przedstawić deweloperowi podczas negocjacji.

Jaka jest procedura sporządzenia opinii umowy deweloperskiej?

Wyślij wzór umowy bezpośrednio na mój adres e-mail: i.klisz@adwokat-wroclaw.biz.pl.

Po przesłaniu umowy otrzymasz dane dotyczące płatności.

Jak tylko uzyskam informację o zaksięgowaniu wpłaty, sporządzę opinię umowy deweloperskiej i prześlę Ci ją na podany przez Ciebie adres e-mail. Opinia zostanie Ci przedstawiona w formacie pdf.

Dalsza procedura zależy od Ciebie. Jeżeli pisemna opinia umowy będzie dla Ciebie jasna i nie będziesz miał już żadnych wątpliwości to na tym nasz kontakt się zakończy.

W celu uzyskania dodatkowych wyjaśnień możesz, napisać e-mail lub umówić się na rozmowę telefoniczną bądź nawet na spotkanie ze mną w siedzibie mojej Kancelarii adwokackiej we Wrocławiu. Jeżeli chcesz możemy umówić się na video-konferencję za pomocą internetu. Wówczas możemy zorganizować wirtualne spotkanie, w którym weźmiesz udział razem z małżonkiem, małżonką lub innymi bliskimi Ci osobami bez wychodzenia z domu. Znacznie ułatwi nam to kontakt w przypadku, kiedy jesteś spoza Wrocławia, albo nie specjalnie chcesz stać w korkach aby dojechać do centrum. Na takim wirtualnym spotkaniu skorzystasz z tego wszystkiego, co mogę zaoferować Ci podczas wizyty w Kancelarii (no może poza kawą), jednak oszczędzasz trochę czasu.

W zależności od rodzaju i ilości Twoich wątpliwości spotkanie w Kancelarii, telefon, video-konferencję czy odpowiedź na e-mail może powodować konieczność uiszczenia dodatkowego, wcześniej ustalonego wynagrodzenia.

Ile kosztuje sporządzenie opinii prawnej umowy deweloperskiej?

Zgodnie z § 23a ust. 3. litera m) Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu (Kodeks Etyki Adwokackiej) mogę Ci udzielić informacji o wysokości wynagrodzenia adwokackiego tylko na Twoje życzenie.

Jeżeli skorzystasz z formularza znajdującego się wyżej po prawej stronie i wyślesz mi np. pustą wiadomość załączając tylko wzorzec umowy, uzyskasz informację o wysokości wynagrodzenia za opinię prawną umowy deweloperskiej. Bez obaw skorzystanie z formularza nie jest równoznaczne z zawarciem umowy. Umowę zawieramy dopiero z chwilą, kiedy Twoja wpłata zostanie zaksięgowana na koncie bankowym Kancelarii.

Mam opinię prawną umowy deweloperskiej i co dalej?

Sporządzona przeze mnie opinia prawna może upewnić Cię w tym, że decyzja o zakupie tego konkretnego mieszkania jest prawidłowa. Możesz ją również wykorzystać, gdy będziesz próbował przekonać dewelopera do wprowadzenia zmian do wzorca umowy. Z opinii uzyskasz także informację o tym, w jaki sposób, w trakcie realizacji umowy, egzekwować przysługujące Ci prawa i obowiązki dewelopera.

Dalsza współpraca z kancelarią.

Procedura zawierania i wykonywania umowy deweloperskiej jest długa, a po drodze czeka Cię jeszcze kilka etapów tj. negocjacje z deweloperem, zawarcie umowy “przedwstępnej”, odbiór mieszkania, przeniesienie własności nieruchomości, rozliczenia z deweloperem (roszczenia o usunięcie wad lokalu, dochodzenie zapłaty kar umownych). Wspieramy naszych Klientów na każdym z tych etapów. Jeżeli będziesz zadowolony z naszej dotychczasowej współpracy, możemy ją kontynuować na kolejnych etapach realizowanej przez Ciebie inwestycji.

Umów się na spotkanie z prawnikiem specjalistą

Jesteśmy we Wrocławiu
przy ul. Joachima Lelewela 23/7
(blisko placu Legionów)