ul. Kazimierza Wielkiego 1

Wrocław

biuro@adwokat-wroclaw.biz.pl

kontakt email: 24h / 7 dni w tygodniu

+ 48 695 560 425

8.30 - 16.30 - dni robocze

Pon - Pt: 8:30 - 16:30

Obsługa Klienta

PRAWO UPADŁOŚCIOWE

Jesteśmy kancelarią we Wrocławiu, która świadczy pomoc w zakresie prawa upadłościowego, postępowania upadłościowego wobec zadłużonych firm oraz upadłości konsumenckiej (potocznie: sprawy o bankructwo). Zajmujemy się także postępowaniem restrukturyzacyjnym. Pomagamy dłużnikom, wierzycielom, syndykom, inwestorom, przedsiębiorcom, nadzorcom i konsumentom (osobom fizycznym).

Prawo upadłościowe

Podstawowym terminem, którym operuje prawo upadłościowe, jest upadłość (potocznie bankructwo). Upadłość oznacza, iż właściciel firmy traci prawo do majątku niewypłacalnej firmy, a cały nadzór nad nim przejmuje wyznaczony przez sąd syndyk.

Samo prawo upadłościowe to zbiór regulacji dotyczących postępowania upadłościowego zebranych w Ustawie z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz.U. 2019 poz. 498). Ustawa ta określa reguły dochodzenia roszczeń wierzycieli od niewypłacalnych dłużników: przedsiębiorców,  osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz po nowelizacji z 2019 r.  dłużników prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą (czyli osób samozatrudnionych).

Ustawa porządkuje wiele kwestii, które wcześniej regulowane były przez różne akty prawne. Najważniejsze to:

Do 2015 ustawa o prawie upadłościowym obejmowała także prawo restrukturyzacyjne (naprawcze). Obecnie, prawo naprawcze reguluje oddzielny akt prawny: Ustawa z dnia 15 maja 2015 roku Prawo restrukturyzacyjne.

Prawnik prawo upadłościowe Wrocław. Pomoc dłużnikom

Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych z Wrocławia Klisz i Wspólnicy świadczy usługi prawne przede wszystkim dla dłużników mieszkających na terenie Wrocławia i okolic, ale także na terenie całego województwa dolnośląskiego.

Postępowanie upadłościowe

Nasza Kancelaria prawna Klisz i Wspólnicy Wrocław zajmuje się między innymi prawem upadłościowym i może reprezentować wierzycieli podczas postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe to wspólne dochodzenie roszczeń wszystkich wierzycieli od niewypłacalnych przedsiębiorców. Celem postępowania upadłościowego jest likwidacja i spieniężenie majątku dłużnika.

Kiedy dochodzi do likwidacji przedsiębiorstwa, prowadzenie firmy przejmuje syndyk, a dłużnik traci prawo zarządzania majątkiem. Celem pracy syndyka powinna być całościowa sprzedaż majątku objętego postępowaniem upadłościowym. Jeżeli nie jest to możliwe, syndyk sprzedaje poszczególne jego części składowe, a z uzyskanych środków zaspokajane są roszczenia wierzycieli. Proces likwidacji majątku i dystrybucji środków uzyskanych ze sprzedaży syndyk prowadzi pod nadzorem sędziego-komisarza.

Upadłości Wrocław. Reprezentowanie wierzycieli