Prawo nieruchomości – adwokat Gdańsk

Prawo nieruchomości to dziedzina prawa ściśle związana z rynkiem nieruchomości i rynkiem mieszkaniowym. Przepisy prawne w tym zakresie regularnie podlegają zmianie, przez co ich prawidłowe zrozumienie i zastosowanie nie okazuje się takie proste. Wymaga to skorzystania z fachowego doradztwa i profesjonalnej obsługi prawnej w Kancelarii Klisz i Wspólnicy z Gdańska, która zna się na prawie nieruchomości. Od wielu lat skutecznie reprezentuje Klientów w sprawach o: odszkodowania z tytułu wywłaszczenia, zasiedzenie nieruchomości, zniesienie współwłasności i inne sprawy o nieruchomościach. Pomaga w przygotowaniu się do sprzedaży lub nabycia nieruchomości czy gruntu. W tym celu przeprowadza ocenę stanu prawnego gruntu. W razie potrzeby wysila się w postępowaniu wieczysto-księgowym, prowadzi doradztwo inwestycyjne, uzyskuje warunki zabudowy i przekształca tereny rolnicze.

Kancelaria od prawa nieruchomości pomaga w takich sprawach, jak:

 • uzyskanie odszkodowania z tytułu wywłaszczenia,
 • uzyskanie roszczeń z tytułu zasiedzenia nieruchomości
 • zniesienie współwłasności
 • sprzedaż i/lub nabycie nieruchomości czy gruntu
 • ocena stanu prawnego nieruchomości
 • pomoc w postępowaniu wieczysto-księgowym
 • doradztwo inwestycyjne
 • uzyskanie warunków zabudowy
 • przekształcenie terenów rolniczych
 • pomoc najemcom i dzierżawcom w sporach z właścicielami nieruchomości
 • pomoc właścicielom i współwłaścicielom w sporach z najemcami, dzierżawcami i innymi współwłaścicielami
 • dochodzenie odszkodowań od gminy z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego
 • wsparcie podmiotów komunalnych w nabywaniu i zbywaniu nieruchomości czy podejmowaniu inwestycji
 • reprezentowanie interesów Klientów w sprawach o podwyższenie opłat za użytkowanie wieczyste, ustalenie opłaty adiecenckiej i opłaty planistycznej
 • pomoc w uzyskaniu odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości bądź ich zwrot
 • legalizacja budynków
 • posadowienie budynku na cudzym gruncie
 • służebność gruntowa
 • prostowanie treści ksiąg wieczystych
 • opiniowanie i przygotowanie umów dotyczących prawa nieruchomości(umowy najmu, umowy użyczenia, umowy dzierżawy itp.)
 • przeprowadzenie due diligence nieruchomości (audytów prawnych gruntów, budynków i lokali)
 • negocjacje i przygotowanie umów przedwstępnych i właściwych
 • obsługa procesu inwestycyjnego
 • kupno, sprzedaż nieruchomości w Polsce i za granicą
 • umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie
 • audyt nieruchomości
 • użytkowanie nieruchomości
 • ustanowienie i zniesienie hipoteki
 • eksmisja
 • bezumowne korzystanie z lokalu
 • podział nieruchomości
 • scalenia nieruchomości
 • rejestracja zmian w księgach wieczystych i innych organach
 • doradztwo i reprezentowanie w sprawach podatkowych i administracyjnych dotyczące zakupu i sprzedaży nieruchomości
 • prawo pierwokupu
 • prawo odkupu
 • nabycie nieruchomości w drodze publicznej licytacji komorniczej
Prowadzenie takich usług w zakresie prawa nieruchomości umożliwia kancelarii Klisz i Wspólnicy wysilać się na rzecz Klientów biznesowych i inwestycyjnych!

Audyt i ocena stanu prawnego nieruchomości / due deligence

Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji związanych z daną nieruchomością, warto przeprowadzić staranną analizę jej dokumentacji. Dzięki temu udaje się ocenić jakie postępowanie prawne okaże się najskuteczniejsze(korzystne pod względem finansowym i bezpieczne) z punktu widzenia Klienta.

Odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości

Każda własność nieruchomości podlega ochronie konstytucyjnej i ustawowej. Jeśli własność nieruchomości zostanie naruszona, można starać się o odszkodowanie w sądzie. Osoba naruszając własność nieruchomości(w części lub całości) bez zgody właściciela jest zobowiązana do udzielenia właścicielowi nieruchomości wynagrodzenia za korzystnie z nieruchomości i jej wyposażenia. Dodatkowo jest odpowiedzialna za zużycie, pogorszenie lub utratę nieruchomości. I zobowiązana do zwrotu uzyskanych korzyści z nieruchomości. Kancelaria wysila się w ocenie stanu prawnego nieruchomości i dokonaniu wyceny odszkodowania uwzględniając indywidualne okoliczności. Następnie za zgodą Klienta rozpoczyna proces negocjacyjny, a gdy nie dojdzie do porozumienia, sprawa wkracza na drogę sądową. Wymaga to reprezentowania Klienta we wszystkich sprawach o odszkodowanie, w każdej instancji. Inne najczęściej prowadzone sprawy w Kancelarii Klisz i Wspólnicy z zakresu prawa nieruchomości to: darowizna i odwołanie darowizny nieruchomości, znoszenie współwłasności nieruchomości, zasiedzenie nieruchomości, obsługa prawna wspólnot mieszkaniowych, działalność deweloperska(umowy w obrocie nieruchomościami) oraz likwidacja szkody z ubezpieczenia nieruchomości.

Kancelaria nie tylko od prawa nieruchomości

Na przestrzeni lat kancelaria pomogła wielu przedsiębiorcom w realizacji dużych inwestycji. Wzmocniło to naszą praktykę w zakresie prawa nieruchomości. Na bieżąco ulepszamy wzory umów i współpracujemy z wieloma specjalistami z dziedziny budownictwa, geodezji czy od rejestracji ksiąg wieczystych. Natomiast w zespole Kancelarii Klisz i Wspólnicy znajdują się prawnicy doświadczeni nie tylko w prawie nieruchomości. Są z nami także specjaliści od prawa gospodarczego, prawa spółek, prawa umów i kontraktów, od odszkodowań, rozwodów i podziału majątku czy karniści. Dzięki temu zapewniamy Klientom pełną ochronę prawną w wielu dziedzinach. Nie ograniczamy się tylko do udzielania odpowiedzi na pytania i tłumaczenia poszczególnych przepisów prawa. Jesteśmy skoncentrowani na problemach Klientów, ich rozwiązaniu oraz zapewnieniu pomocy w osiąganiu konkretnych celów. Kancelaria ma swoją siedzibę w Gdańsku, więc jest dostępna dla Klientów prywatnych i przedsiębiorców każdego tygodnia. Wystarczy się skontaktować i porozmawiać o wspólnej przyszłości!