O Kancelarii Klisz i Wspólnicy

obsługa prawna kancelaria adwokacka we wrocławiu

Naszą Kancelarię tworzy zespół osób wierzący we wspólne wartości takie jak profesjonalizm, staranność i jakość w obsłudze klienta.

Naszą misją jest to, żeby na zawsze pozostać prawnikiem z ludzką twarzą. Uważamy, że nie wystarczy mówić tylko do rzeczy, bo trzeba też mówić do ludzi.

Żargon prawniczy zostawiamy dla sędziów i prokuratorów, a naszym Klientom naprawdę wyjaśniamy jak działa prawo. 

Kancelaria Klisz i Wspólnicy

ul. Joachima Lelewela 23/7

53 – 505 Wrocław

Biuro w Poznaniu

ul. Bóżnicza 1/14

tel. 71 740 50 00

tel. kom. 695 560 425

Poznaj nas w social mediach

Adwokat Poznań Prawo Karne

Prawo Karne obejmuje najczęściej procesy karne, karno-gospodarcze i karno-skarbowe. Do odpowiedzialności karnej może zostać pociągnięty każdy. Nasza Kancelaria specjalizuje się w Prawie Karnym i zapewnia pomoc w przygotowaniu się do wszystkich procesów karnych. Dodatkowo pomagamy już na etapie postępowań przygotowawczych prowadzonych przez Policję, Prokuraturę, ABW, CBA, CBŚ i inne służby. Reprezentujemy naszych Klientów we wszystkich etapach postępowania karnego oraz przy realizacji różnych czynności prawnych. Na samym początku dokładnie zapoznajemy się ze sprawą naszego Klienta, a następnie przygotowujemy najlepsze rozwiązanie dla prowadzonej sprawy karnej.

Adwokaci w naszej Kancelarii biorą udział w:

  • postępowaniu przygotowawczym (czyli od czasu zatrzymania do zakończenia śledztwa)
  • postępowaniu przed sądem I instancji
  • postępowaniu apelacyjnym
  • postępowania kasacyjnym
  • postępowaniu wykonawczym(np. przerwa w karze, odroczenie wykonania kary, wydanie wyroku łącznego, warunkowe przedterminowe zwolnienie)
  • postępowaniu o wznowienie postępowania
  • postępowaniu o dozór elektroniczny
  • postępowaniu o zmianę postanowienia o zarządzeniu wykonania zawieszonej kary

Prokuratorzy składają akty oskarżenia i wszelkie stawiane zarzuty oraz wielkość żądanej kary. Pomagamy, by już na etapie postępowania przygotowawczego doszło do umorzenia postępowania bez wniesienia aktu oskarżenia do sądu. Reprezentujemy Klientów przed organami procesowymi w sprawach karnych o przestępstwo i wykroczenia na terenie całej Polski, także w mieście Poznań.

Bardzo dobrze znamy się na Prawie karnym rynku finansowego. Bronimy oskarżonych i obwinionych o takie zarzuty, jak: ujawnienie i wykorzystywanie informacji poufnych, nabywanie i zbywanie instrumentów finansowych na zakończenie notowań co oznacza wprowadzanie w błąd inwestorów, oszustwo z obrotami maklerskimi papierów wartościowych i wprowadzaniem instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu, rozpowszechnianie nierzetelnych i fałszywych informacji bądź pogłosem wprowadzających w błąd w dziedzinie instrumentów finansowych, zawieranie transakcji i składanie zleceń które wprowadzają bądź mogą wprowadzić w błąd w ramach rzeczywistej podaży, popytu bądź ceny instrumentu finansowego.

Nasza Kancelaria w Poznaniu gwarantuje rzetelną obronę na wszystkich etapach postępowania karnego i karnoskarbowego.

Postępowanie karne – adwokat Poznań

Nasza Kancelaria pomaga oskarżonym o popełnienie przestępstwa jak i osobom pokrzywdzonym. Dbamy o przedstawienie sądowi wszystkich argumentów i okoliczności. Tak, aby sąd zdecydował się na korzystne rozstrzygnięcie sprawy dla naszego Klienta. Dzięki temu sprawcy przestępstwa mogą liczyć na zasłużoną karę, a pokrzywdzeni na maksymalną wysokość odszkodowania. Zdajemy sobie sprawę, że sprawy karne i postępowanie sądowe nie są proste i wiążą się ze stresującymi sytuacjami. Z tego względu wobec naszych Klientów jesteśmy dostępni przez cały czas. Z Klientami konsultujemy i uzgadniamy przygotowanie do każdej sprawy karnej i procesu. To sprawia, że czują się znacznie pewniej i wpływa to korzystnie na ostateczny wyrok.

Nasza Kancelaria w Poznaniu udziela także porad prawnych w dziedzinie wszelkich Spraw Karnych i Wykroczeniowych. Dla naszych Klientów regularnie sporządzamy wszelkie pisma w sprawach karnych (np. wnioski, zawiadomienia, zażalenia, kasacje, apelacje itp.).

Sprawy wykroczeń

Wykroczenie to sprawy uznane przez prawo jako te nacechowane najniższą szkodliwością społeczną. Natomiast osoby obwinione o takie wykroczenia mogą być narażone na pewne ograniczenia bądź koszty i środki karne(np. zakaz prowadzenia pojazdów, zakaz przebywania w pewnych miejscach, zakaz zajmowania konkretnych stanowisk zawodowych). Nasi adwokaci i prawnicy pomagają osobom obwinionym przejść przez każdą sprawę wykroczeniową.

Pomagamy w takich sprawach karnych wykroczeniowych, jak: zaśmiecanie, zakłócenie porządku publicznego i miru domowego oraz uszkadzanie mienia. Reprezentujemy Klientów i bronimy ich interesów w postępowaniu przygotowawczym. Sporządzamy za nich niezbędną dokumentacją konieczną do zakończenia i wszczęcia postępowania oraz apelacji.

Sprawy Karne Wykonawcze

Sprawy karne wykonawcze dotyczą już wyroków sądowych obejmujące odbywanie pewnej kary (np. grzywna, pozbawienie wolności, narzucone obowiązki itp.). Jeśli potrzebują Państwo wsparcia w tym wypadku, to nasi adwokaci służą profesjonalnym doradztwem prawnym.

Pomagamy także w: reprezentowaniu przed sądami penitencjarnymi, doradztwie przy odbywaniu kary ograniczenia wolności, formułowaniu wniosków o rozłożenie kary grzywny na raty oraz sporządzeniu wniosków o warunkowe przedterminowe zwolnienie z więzienia czy udzielenie przerwy w wykonywaniu kary pozbawienia wolności.

Prawo Karne to jedna z kilku specjalności naszej Kancelarii w Poznaniu.

Zachęcamy do współpracy.

Adwokat Poznań Prawo Karne Kontakt:

Biuro w Poznaniu

ul. Bóżnicza 1/14

Telefon

+ 717 405 000

Formularz kontaktowy:

Administratorem Twoich danych osobowych jestem  Iwo Klisz Kancelaria Adwokacka z/s we Wrocławiu. Więcej informacji o danych osobowych znajdziesz w linku