fbpx

Prawo gospodarcze Gdańsk

Prawo gospodarcze

Prawo gospodarcze jest rozbudowaną i najczęściej aktualizowaną dziedziną prawa. Jego normy regulują zachowania i powinności państwa wobec gospodarki. A zarazem ustanawiają zasady uczestnictwa przedsiębiorców w obrocie prawnym. Przedmiotem prawa gospodarczego są szczególnie: administracja gospodarcza, ochrona konkurencji i konsumentów postępowanie koncesyjne, forma ustrojowa prowadzonej działalności, prawo energetyczne, funkcjonowanie spółek prawa handlowego, obrót i sprzedaż napojów alkoholowych, umowy handlowe, prawo papierów wartościowych, sprawy dotyczące upadłości przedsiębiorców i postępowania naprawczego.Kancelaria Klisz i Wspólnicy w Gdańsku to zespół prawników, adwokatów i radców prawnych specjalizujących się w prawie gospodarczym. Pomagamy przedsiębiorcom w utrzymywaniu odpowiednich realizacji z organami administracji gospodarczej. Reprezentujemy także podmioty prywatne i samorządowe.

Usługi Kancelarii z zakresu prawa gospodarczego i handlowego:

 • zakładanie spółek prawa handlowego
 • przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę cywilną lub spółkę handlową
 • zakładanie działalności gospodarczej
 • obsługa organów podmiotów gospodarczych(np. zgromadzenie wspólników, walne zgromadzenie, działalność zarządu i rady nadzorczej)
 • przygotowanie dokumentów pomocnych przy rejestracji podmiotów w KRS
 • przygotowanie statutów i projektów umów
 • rejestracja spółek w KRS
 • dokonywanie wszelkich zmian w KRS
 • obsługa przedsiębiorców w zakresie bieżącej działalności firmy
 • obsługa przedsiębiorców w zakresie korporacyjnym
 • pomoc prawna w stosunkach wewnętrznych między wspólnikami spółek i organami spółek
 • prowadzenie zgromadzeń wspólników
 • przygotowanie uchwał organów spółek i ich regulaminów
 • negocjowanie umów
 • sporządzanie i opiniowanie umów
 • zabezpieczanie wykonania umów
 • ochrona przeciw działaniom nieuczciwej konkurencji
 • prowadzenie spraw z tytułu niewykonania i/lub nienależytego wykonania umów
 • nakazy zapłaty, pozwy
 • windykacja wierzytelności
 • tworzenie, negocjowanie i rozwiązywanie umów
 • reprezentowanie firm przed organami administracji samorządowej i rządowej
 • zastępstwo procesowe firm przed sądami i organami egzekucyjnymi
 • likwidacja spółek
Prawo gospodarcze obejmują takie dziedziny, jak: prawo działalności gospodarczej i spółek, partnerstwo publiczno-prywatne, postępowanie koncesyjne, o wpis do działalności regulowanej, o zezwolenie i licencje oraz gospodarka komunalna jednostki samorządu terytorialnego.

Prawo handlowe spółek

Współpraca z Kancelarią  Klisz i Wspólnicy w Gdańsku to gwarancja powstawania i prowadzenia odpowiedniej działalności spółek. Dotyczy to: organizowania zgromadzeń, regulaminów organizacyjnych czy sporządzania stosownych uchwał organów spółek. Prawnicy są w stanie na bieżąco rozwiązywać sprawy wewnątrz spółki, związane z pracownikami czy związkami zawodowymi. A zarazem pomagają w sprawach zewnętrznych, z którymi ma styczność spółka podczas prowadzenia aktualnej działalności(np. sprawy sądowe z zakresu umów, odszkodowań, prawa konkurencji, ubezpieczeń i prawa pracy).W ramach prawa gospodarczego Kancelaria Klisz i Wspólnicy w Gdańsku pomaga także w sprawach podatkowych. Zapewnia usługi dotyczące tworzenia, opiniowania i negocjowania umów. Pomaga przy niewykonaniu lub nieodpowiedniej realizacji umów w obrocie cywilno-prawnym. Świadczy usługi związane z zabezpieczeniem umów i wierzytelności oraz pomaga w windykacji długów.

Mediacje gospodarcze

Negocjacje gospodarcze mają na celu rozwiązanie konfliktów na drodze polubownej. Najbezpieczniej jest w tym kierunku skorzystać z pomocy kancelarii, w której prawnicy ukończyli specjalistyczne szkolenia kwalifikacyjne w zakresie mediacji gospodarczych.Każda działalność gospodarcza jest w Polsce regulowana za pomocą prawa gospodarczego prywatnego (tzw. prawa handlowego) bądź prawa gospodarczego publicznego. Pomoc rzetelnych prawników i adwokatów pomaga w płynnym prowadzeniu działalności oraz zapobieganiu popełnienia formalnych uchybień. Adwokat pomaga w kluczowych decyzjach związanych z przyszłością firmy, a zarazem udziela się podczas podpisywania aktów notarialnych. Taka pomoc Kancelarii Klisz i Wspólnicy z Gdańska z zakresu prawa gospodarczego jest skierowana zarówno dla firm indywidualnych, jak i spółek.

Współpraca z Adwokatem od prawa gospodarczego

Aby udało się Państwu jak najlepiej poprowadzić różne sprawy gospodarcze i zadbać o wszelkie kwestie formalne, przyda się pomoc doświadczonego adwokata. Oszczędność czasu i optymalizacja kosztów zmusiła naszą Kancelarię do zapewnienia kompleksowej obsługi prawnej dla podmiotów gospodarczych.To wsparcie dotyczące bieżącego prowadzenia działalności (analiza umów, opinie prawne, postępowanie przed KRS) oraz rozwiązywanie sporów(np. pracowniczych, cywilnoprawnych). W Kancelarii Klisz i Wspólnicy wszyscy biegle posługują się językiem angielskim, dzięki czemu wspieramy także przedsiębiorców zagranicznych.Adwokaci w Kancelarii Klisz i Wspólnicy mają doświadczenie w prowadzeniu wszelkich spraw gospodarczych wobec przedsiębiorców działających na terenie miasta Gdańsk oraz całej Polski. Nasze podstawowe usługi dotyczą doradztwa prawnego, przygotowywania umów i pism oraz reprezentowania naszych Klientów!