Prawo gospodarcze

Prawo gospodarcze jest rozbudowaną i najczęściej aktualizowaną dziedziną prawa. Jego normy regulują zachowania i powinności państwa wobec gospodarki. A zarazem ustanawiają zasady uczestnictwa przedsiębiorców w obrocie prawnym. Przedmiotem prawa gospodarczego są szczególnie: administracja gospodarcza, ochrona konkurencji i konsumentów postępowanie koncesyjne, forma ustrojowa prowadzonej działalności, prawo energetyczne, funkcjonowanie spółek prawa handlowego, obrót i sprzedaż napojów alkoholowych, umowy handlowe, prawo papierów wartościowych, sprawy dotyczące upadłości przedsiębiorców i postępowania naprawczego. Kancelaria Klisz i Wspólnicy w Gdańsku to zespół prawników, adwokatów i radców prawnych specjalizujących się w prawie gospodarczym. Pomagamy przedsiębiorcom w utrzymywaniu odpowiednich realizacji z organami administracji gospodarczej. Reprezentujemy także podmioty prywatne i samorządowe.

Usługi Kancelarii z zakresu prawa gospodarczego i handlowego:

 • zakładanie spółek prawa handlowego
 • przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę cywilną lub spółkę handlową
 • zakładanie działalności gospodarczej
 • obsługa organów podmiotów gospodarczych(np. zgromadzenie wspólników, walne zgromadzenie, działalność zarządu i rady nadzorczej)
 • przygotowanie dokumentów pomocnych przy rejestracji podmiotów w KRS
 • przygotowanie statutów i projektów umów
 • rejestracja spółek w KRS
 • dokonywanie wszelkich zmian w KRS
 • obsługa przedsiębiorców w zakresie bieżącej działalności firmy
 • obsługa przedsiębiorców w zakresie korporacyjnym
 • pomoc prawna w stosunkach wewnętrznych między wspólnikami spółek i organami spółek
 • prowadzenie zgromadzeń wspólników
 • przygotowanie uchwał organów spółek i ich regulaminów
 • negocjowanie umów
 • sporządzanie i opiniowanie umów
 • zabezpieczanie wykonania umów
 • ochrona przeciw działaniom nieuczciwej konkurencji
 • prowadzenie spraw z tytułu niewykonania i/lub nienależytego wykonania umów
 • nakazy zapłaty, pozwy
 • windykacja wierzytelności
 • tworzenie, negocjowanie i rozwiązywanie umów
 • reprezentowanie firm przed organami administracji samorządowej i rządowej
 • zastępstwo procesowe firm przed sądami i organami egzekucyjnymi
 • likwidacja spółek
Prawo gospodarcze obejmują takie dziedziny, jak: prawo działalności gospodarczej i spółek, partnerstwo publiczno-prywatne, postępowanie koncesyjne, o wpis do działalności regulowanej, o zezwolenie i licencje oraz gospodarka komunalna jednostki samorządu terytorialnego.

Prawo handlowe spółek

Współpraca z Kancelarią  Klisz i Wspólnicy w Gdańsku to gwarancja powstawania i prowadzenia odpowiedniej działalności spółek. Dotyczy to: organizowania zgromadzeń, regulaminów organizacyjnych czy sporządzania stosownych uchwał organów spółek. Prawnicy są w stanie na bieżąco rozwiązywać sprawy wewnątrz spółki, związane z pracownikami czy związkami zawodowymi. A zarazem pomagają w sprawach zewnętrznych, z którymi ma styczność spółka podczas prowadzenia aktualnej działalności(np. sprawy sądowe z zakresu umów, odszkodowań, prawa konkurencji, ubezpieczeń i prawa pracy). W ramach prawa gospodarczego Kancelaria Klisz i Wspólnicy w Gdańsku pomaga także w sprawach podatkowych. Zapewnia usługi dotyczące tworzenia, opiniowania i negocjowania umów. Pomaga przy niewykonaniu lub nieodpowiedniej realizacji umów w obrocie cywilno-prawnym. Świadczy usługi związane z zabezpieczeniem umów i wierzytelności oraz pomaga w windykacji długów.

Mediacje gospodarcze

Negocjacje gospodarcze mają na celu rozwiązanie konfliktów na drodze polubownej. Najbezpieczniej jest w tym kierunku skorzystać z pomocy kancelarii, w której prawnicy ukończyli specjalistyczne szkolenia kwalifikacyjne w zakresie mediacji gospodarczych. Każda działalność gospodarcza jest w Polsce regulowana za pomocą prawa gospodarczego prywatnego (tzw. prawa handlowego) bądź prawa gospodarczego publicznego. Pomoc rzetelnych prawników i adwokatów pomaga w płynnym prowadzeniu działalności oraz zapobieganiu popełnienia formalnych uchybień. Adwokat pomaga w kluczowych decyzjach związanych z przyszłością firmy, a zarazem udziela się podczas podpisywania aktów notarialnych. Taka pomoc Kancelarii Klisz i Wspólnicy z Gdańska z zakresu prawa gospodarczego jest skierowana zarówno dla firm indywidualnych, jak i spółek.

Współpraca z Adwokatem od prawa gospodarczego

Aby udało się Państwu jak najlepiej poprowadzić różne sprawy gospodarcze i zadbać o wszelkie kwestie formalne, przyda się pomoc doświadczonego adwokata. Oszczędność czasu i optymalizacja kosztów zmusiła naszą Kancelarię do zapewnienia kompleksowej obsługi prawnej dla podmiotów gospodarczych. To wsparcie dotyczące bieżącego prowadzenia działalności (analiza umów, opinie prawne, postępowanie przed KRS) oraz rozwiązywanie sporów(np. pracowniczych, cywilnoprawnych). W Kancelarii Klisz i Wspólnicy wszyscy biegle posługują się językiem angielskim, dzięki czemu wspieramy także przedsiębiorców zagranicznych. Adwokaci w Kancelarii Klisz i Wspólnicy mają doświadczenie w prowadzeniu wszelkich spraw gospodarczych wobec przedsiębiorców działających na terenie miasta Gdańsk oraz całej Polski. Nasze podstawowe usługi dotyczą doradztwa prawnego, przygotowywania umów i pism oraz reprezentowania naszych Klientów!