fbpx

O Kancelarii Klisz i Wspólnicy

obsługa prawna kancelaria adwokacka we wrocławiu

Naszą Kancelarię tworzy zespół osób wierzący we wspólne wartości takie jak profesjonalizm, staranność i jakość w obsłudze klienta.

Naszą misją jest to, żeby na zawsze pozostać prawnikiem z ludzką twarzą. Uważamy, że nie wystarczy mówić tylko do rzeczy, bo trzeba też mówić do ludzi.

Żargon prawniczy zostawiamy dla sędziów i prokuratorów, a naszym Klientom naprawdę wyjaśniamy jak działa prawo

Kancelaria Klisz i Wspólnicy

Kancelaria Adwokacka we Wrocławiu

ul. Joachima Lelewela 23/7,
53-505 Wrocław
tel. 71 740 50 00

Kancelaria Adwokacka w Poznaniu

ul. Bóżnicza 1/14,
61-001 Poznań
tel. 71 740 50 00

Kancelaria Adwokacka w Katowicach

ul. Sobieskiego 27/30, 40-082 Katowice
tel. 32 321 02 84

Kancelaria Adwokacka w Gdańsku

ul. Kartuska 31c/1, 80-138 Gdańsk
tel. 71 740 50 00

tel. 71 740 50 00

tel. kom. 695 560 425

Zapraszamy na Kanał YouTube!
Prawo spadkowe dla Każdego

adwokat prawo spadkowe wrocław

Zapisz się na nasz Newsletter!

Darmowy poradnik dla Pracodawców

 

Poznaj nas w social mediach

Najnowsze posty

Nasze blogi:

Polub nas:

Prawo cytatu

Blog Kancelarii Klisz i Wspólnicy
prawo cytatu

Chciałbyś wykorzystać fragment cudzego utworu w swoim? A może ktoś wykorzystał twój utwór i zastanawiasz się, czy miał do tego prawo? Czy też szukasz informacji na temat prawa cytatu? W artykule znajdziesz informacje na temat:

 • czym jest prawo cytatu,
 • kiedy można korzystać z prawa cytatu,
 • jak należy postąpić, gdy przekroczono prawo cytatu.

Kiedy i jak można cytować?

Prawo cytatu stanowi jedną z form dozwolonego użytku z cudzego utworu. Bez konieczności nabywania licencji albo autorskich praw majątkowych do niego. Prawo to wynika z ustawy, nie wymaga zatem nawet zgody twórcy (autora). Niemniej, ze względu na ingerencję w cudzą własność, prawo cytatu podlega kilku istotnym ograniczeniom. Dozwolone jest zatem:

 • przytaczanie we własnych utworach stanowiących samoistną całość urywków rozpowszechnionych utworów oraz rozpowszechnione utwory plastyczne, utwory fotograficzne lub inne drobne utwory w całości,
 • jednakże tylko w zakresie uzasadnionym celami cytatu, takimi jak wyjaśnianie, polemika, analiza krytyczna lub naukowa, nauczanie lub prawami gatunku twórczości.

Cytat przede wszystkim nie może zastępować treści utworu, w takim bowiem przypadku stanowiłoby to naruszenie autorskich praw osobistych przysługujących twórcy pierwotnego utworu. Co do zasady, dozwolone jest cytowanie jedynie urywków (fragmentów) cudzych utworów. Wskazuje się wręcz, że rozmiar cytowanego dzieła powinien być możliwie najmniejszy. Jednak na tyle obszerny, aby można było osiągnąć cel cytatu, i aby sam cytat i wnioski płynące z cytowania były zrozumiałe dla odbiorców dzieła. Przy czym cytat powinien pełnić rolę podrzędną w stosunku do dzieła głównego.

Drobny utwór

Drobny utwór może zostać wykorzystany w całości. Ustawa ta nie definiuje pojęcia drobnego utworu. Jednak wydaje się, że czynnikiem, który decyduje o uznaniu danego utworu za należący do tej kategorii jest głównie “rozmiar”. Rozumiany jako objętość, wielkość, czas trwania, podlegający relatywizacji w odniesieniu do konkretnej kategorii utworów.

Niekiedy wszakże, nawet przytoczenie całego utworu innego aniżeli „drobny” może być także uzasadnione. W takim przypadku cytujący powinien wszakże móc wykazać, że czyni to w opisanych powyżej celach. Tj. wyjaśnianie, polemika, analiza krytyczna lub naukowa, nauczanie. Osoba powołująca się na prawo cytatu powinna bowiem wykazać, że użyła go w sposób uzasadniony treścią własnej wypowiedzi, w której cytat został wykorzystany, w celu unaocznienia recenzowanych wywodów lub zilustrowania krytykowanego poglądu.

W prawie cytatu nie chodzi więc o proste włączenie cudzego utworu do własnego. Lecz o uczynienie tego w sposób uzasadniony tokiem argumentacji i usprawiedliwioną potrzebą precyzyjnego przytoczenia cudzego spostrzeżenia czy tezy. Takie uzasadnienie wykorzystania cytatu musi wystąpić również w razie powołania się na prawa gatunku twórczości. Także bowiem w tym wypadku cytat musi być umotywowany celem jaki pełni w świetle omawianych przepisów. To znaczy ma konfrontować własne stanowisko lub poglądy użytkownika korzystającego z cytatu z tymi, jakie przekazuje zacytowany utwór.

Korzystając z prawa cytatu musimy pamiętać o poszanowaniu autorskich praw osobistych twórcy cytowanego utworu. W tym w szczególności wskazania źródła cytatu oraz nazwiska autora.

Przekroczenie prawa cytatu

Jeżeli wykorzystano cudzy utwór w sposób nieuzasadniony prawem cytatu, twórcy przysługuje pełna ochrona prawnoautorska. Tego typu użycie utworu będzie bowiem naruszało prawa autorskie twórcy. Autor będzie mógł zatem występować ze wszystkimi roszczeniami przewidzianymi dla przypadków naruszenia jego praw. Przekroczenie prawa cytatu może mieć miejsce, przede wszystkim gdy cytowany fragment jest nieadekwatny do dozwolonych przez ustawę celów. Zacytowano cały utwór, który nie jest utworem drobnym, czy też użycie cytatu nie było uzasadnione.

Przeczytaj także:

Utwór pracowniczy
Autorskie prawa osobiste
Autorskie prawa majątkowe
Naruszenie praw autorskich
Przeniesienie praw autorskich

Pozdrawiam

radca prawny Michal Koralewski

radca prawny Michal Koralewski

Mam na dzieję, że mój artykuł wyjaśnił Ci kilka rzeczy. Jeśli tak, to kliknij „Lubię to” lub polub stronę naszej Kancelarii na facebooku (Facebook adwokat Wrocław).

Jeśli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:
tel. 695 560 425    email: i.klisz@adwokat-wroclaw.biz.pl

SKORZYSTAJ Z POMOCY ADWOKATA BEZ WYCHODZENIA Z DOMU

Potrzebujesz pomocy w swojej sprawie?
Skontaktuj się z nami:
 
Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych
Klisz i Wspólnicy
 
Wrocław – Katowice – Poznań – Gdańsk
 
tel. 71 740 50 00
tel. kom. 695 560 425
 

Zapraszamy na Kanał YouTube - Prawnik dla pracodawcy

Inni czytali również:

POBIERZ DARMOWEGO EBOOKA: PRAWO AUTORSKIE

W poradniku kompleksowo omówiliśmy:

  • podstawowe zagadnienia dotyczące
   prawa autorskiego,
  • autorskie prawa majątkowe i osobiste
   oraz wskazaliśmy komu przysługują,
  • kwestię utworu,
  • utworu pracowniczego,
  • licencji oraz
  • pól eksploatacji,
  • prawo cytatu
  • zagadnienie przeniesienia praw autorskich.

Wpisz maila, abyśmy mogli udostępnić Ci ebooka.