O Kancelarii Klisz i Wspólnicy

obsługa prawna kancelaria adwokacka we wrocławiu

Naszą Kancelarię tworzy zespół osób wierzący we wspólne wartości takie jak profesjonalizm, staranność i jakość w obsłudze klienta.

Naszą misją jest to, żeby na zawsze pozostać prawnikiem z ludzką twarzą. Uważamy, że nie wystarczy mówić tylko do rzeczy, bo trzeba też mówić do ludzi.

Żargon prawniczy zostawiamy dla sędziów i prokuratorów, a naszym Klientom naprawdę wyjaśniamy jak działa prawo. 

Kancelaria Klisz i Wspólnicy

ul. Joachima Lelewela 23/7

53 – 505 Wrocław

Biuro w Poznaniu

ul. Bóżnicza 1/14

Biuro w Gdańsku

ul. Kartuska 31c/1

Biuro w Katowicach

ul. Sobieskiego 27/30

tel. 71 740 50 00

tel. kom. 695 560 425

Poznaj nas w social mediach

Najnowsze posty

Adwokat Wrocław Prawo Autorskie i Własności Intelektualnej

Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej są coraz częściej łamane i dlatego pewne osoby lub firmy chcą walczyć o odszkodowanie bądź uzyskać inne wsparcie w tym kierunku. Dziełem chronionym prawem autorskim mogą okazać się: utwory muzyczne, teksty, projekty, program, choreografia, architektura, literatura, nauka, dokonania audiowizualne i wiele innych.

W ramach ochrony i naruszenia praw autorskich od wielu lat specjalizuje się nasza Kancelaria we Wrocławiu. Oto pełen zakres usług z dziedziny Prawa Autorskiego, które zapewniamy!

Nasze usługi w zakresie Prawa Autorskiego we Wrocławiu:

 • doradztwo w ramach ochrony praw autorskich i ich naruszenia
 • doradztwo na temat ochrony i obrotu znakami towarowymi
 • doradztwo w zakresie zjawiska nieuczciwej konkurencji
 • doradztwo o nadużyciu pozycji dominującej i porozumień ograniczających konkurencję
 • analiza i przygotowywanie wszelkich umów prawa autorskiego (np. umów licencyjnych)
 • prowadzenie sporów dotyczących publikacji prasowych i naruszenia dóbr osobistych
 • rejestracja patentów, znaków towarowych i wzorów użytkowych
 • negocjacje na temat przeniesienia majątkowych praw autorskich i umów licencyjnych
 • przygotowanie i opiniowanie projektów umów
 • reprezentowanie w postępowaniach sądowych o odszkodowanie i roszczenia z tytułu nieuczciwej konkurencji, naruszeń praw autorskich, zapłatę wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z cudzego utworu, zaniechanie działań mogących naruszyć prawa autorskie, wydanie korzyści osiągniętych na podstawie bezumownego korzystania z cudzego utworu, naprawienie szkody z tytułu naruszenia praw autorskich majątkowych, dopełnienie czynności dotyczących usunięcia skutków naruszenia praw autorskich przez składanie publicznego oświadczenia w odpowiedniej formie i treści.

Adwokaci naszej Kancelarii Prawnej we Wrocławiu doradzają w ramach wszelkich uprawnień majątkowych i osobistych autorów do wybranych dzieł. W ramach Prawa Autorskiego zajmujemy się także takimi sprawami, jak: ochrona dóbr osobistych, ochrona konkurencji, ochrona prawa nowych technologii, znaki towarowe i prawo prasowe. Wspieramy osoby prywatne oraz wszelkie instytucje kultury, środki masowego przekazu(tv, radio, galerie, muzea, ośrodki kultury, szkoły wyższe, instytucje naukowe), których dotyczą prawa autorskie.

Co jest przedmiotem prawa autorskiego?

Do przedmiotu prawa autorskiego zalicza się wszelki przejaw działalności twórczej o charakterze indywidualnej. Nie ma znaczenia, w jakiej postaci jest to dzieło, jakie ma przeznaczenie i sposób wyrażenia. Więcej światła na temat “Prawa autorskiego” ukazuje ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Dowiadujemy się z niej, że Prawo autorskie to wiązka uprawnień przysługujących twórcy utworu (a czasami innym upoważnionym podmiotom, np. pracodawcy w wyniku danego stosunku pracy). Takie Prawo autorskie twórcy pozwala na decydowanie o utworze, jego eksploatacji i czerpania korzyści finansowych. Zgodnie z powyższa ustawą regulowane są także kwestie dotyczące ochrony wizerunku.

Definicja ta jest bardzo rozległa, przez co przepisy o ochronie praw autorskich stają się dość rozległą i skomplikowaną dziedziną. Natomiast nie dla naszych adwokatów, którzy świadczą pomoc prawną w zakresie ochrony praw autorskich osobistych i majątkowych na terenie miasta Poznań i okolic.

Prawa autorskie – Rodzaje:

 • Prawa autorskie majątkowe – dotyczą korzyści finansowych, wynagrodzenia, za wykorzystywanie utworu. Określają także zakres jego eksploatacji. Prawa te są zbywalne i ograniczone czasowo oraz mogą być dziedziczone. Ograniczone na podstawie zasad dozwolonego użytku(publicznego i prywatnego). Najczęściej prawa autorskie majątkowe trwają przez cały okres życia twórcy utworu/dzieła oraz 70 lat po jego śmierci. Gdy twórca nie jest znany publicznie, to prawa te obowiązują przez okres 70 lat od momentu pierwszego rozpowszechnienia utworu.
 • Prawa autorskie osobiste – w terminologii prawniczej to tak zwane “ojcostwo utworu”. Określa korzyści wynikające z wiązania utworu z nazwiskiem jego autora. Te osobiste prawa autorskie w przeciwieństwie do majątkowych nigdy nie są zbywalne i nigdy nie wygasają. Nie mogą zostać przeniesione na inny podmiot. Natomiast autor ma prawo przedstawiać swoje dzieło za pomocą pseudonimu bądź anonimowo. Ma prawo żądać zachowania takiej samej treści i formy utworu. Autor może sprzedawać prawo autorskie do swojego utworu, tak by druga strona nie była odpowiedzialna za podawanie jego nazwiska i pseudonimu. Wszystko to należy jednak przedstawić w odpowiednio sformułowanej umowie kupna-sprzedaży i innych umowach.

Pomoc prawna dla twórców i producentów – prawo autorskie

Nasi Klienci mogą liczyć na wszelką pomoc prawną w zakresie ochrony praw autorskich osobistych i majątkowych. Specjalnie dla nich sporządzimy i zweryfikujemy umowy związane z prawem autorskim (np. umowy o dzieło, umowy o przeniesieniu praw majątkowych, umowy opcji i umowy o udzieleniu licencji). Reprezentujemy także podczas negocjowania warunków takich umów. Wystawiamy także opinie prawne na temat skutków zawarcia umowy związanej z prawami autorskimi.

Pomagamy Klientom na poziomie mediacji, a zarazem na etapie wszystkich sporów sądowych związanych z naruszeniem praw autorskich. Zapraszamy do skorzystania z pomocy naszych doświadczonych prawników, adwokatów i radców prawnych z Wrocławia!

Adwokat Wrocław Prawo Autorskie

Kontakt:

Biuro we Wrocławiu

ul. Joachima Lelewela 23/7

Telefon

+ 717 405 000

Formularz kontaktowy:

Administratorem Twoich danych osobowych jestem  Iwo Klisz Kancelaria Adwokacka z/s we Wrocławiu. Więcej informacji o danych osobowych znajdziesz w linku