ul. Kazimierza Wielkiego 1

Wrocław

biuro@adwokat-wroclaw.biz.pl

kontakt email: 24h / 7 dni w tygodniu

+ 48 695 560 425

8.30 - 16.30 - dni robocze

Pon - Pt: 8:30 - 16:30

Obsługa Klienta

Adwokat Wrocław Prawo Autorskie i Własności Intelektualnej - Kancelaria Prawna Klisz i Wspólnicy

Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej są coraz częściej łamane i dlatego pewne osoby lub firmy chcą walczyć o odszkodowanie bądź uzyskać inne wsparcie w tym kierunku. Dziełem chronionym prawem autorskim mogą okazać się: utwory muzyczne, teksty, projekty, program, choreografia, architektura, literatura, nauka, dokonania audiowizualne i wiele innych.

 

Adwokaci naszej Kancelarii Prawnej we Wrocławiu doradzają w ramach wszelkich uprawnień majątkowych i osobistych autorów do wybranych dzieł.

W ramach Prawa Autorskiego zajmujemy się także takimi sprawami, jak: ochrona dóbr osobistych, ochrona konkurencji, ochrona prawa nowych technologii, znaki towarowe i prawo prasowe.

Wspieramy osoby prywatne oraz wszelkie instytucje kultury, środki masowego przekazu(tv, radio, galerie, muzea, ośrodki kultury, szkoły wyższe, instytucje naukowe), których dotyczą prawa autorskie.

adwokat wrocław prawo autorskie

 

– adwokat Iwo Klisz i radca prawny Anna Klisz
właściciele Kancelarii Klisz i Wspólnicy z Wrocławia

W ramach ochrony i naruszenia praw autorskich od wielu lat specjalizuje się nasza Kancelaria we Wrocławiu. Oto pełen zakres usług z dziedziny Prawa Autorskiego, które zapewniamy!

Nasze usługi w zakresie Prawa Autorskiego we Wrocławiu:

 • doradztwo w ramach ochrony praw autorskich i ich naruszenia
 • doradztwo na temat ochrony i obrotu znakami towarowymi
 • doradztwo w zakresie zjawiska nieuczciwej konkurencji
 • doradztwo o nadużyciu pozycji dominującej i porozumień ograniczających konkurencję
 • analiza i przygotowywanie wszelkich umów prawa autorskiego (np. umów licencyjnych)
 • prowadzenie sporów dotyczących publikacji prasowych i naruszenia dóbr osobistych
 • rejestracja patentów, znaków towarowych i wzorów użytkowych
 • negocjacje na temat przeniesienia majątkowych praw autorskich i umów licencyjnych
 • przygotowanie i opiniowanie projektów umów, określanie pól eksploatacji;
 • reprezentowanie w postępowaniach sądowych o odszkodowanie i roszczenia z tytułu nieuczciwej konkurencji, naruszeń praw autorskich, zapłatę wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z cudzego utworu, zaniechanie działań mogących naruszyć prawa autorskie, wydanie korzyści osiągniętych na podstawie bezumownego korzystania z cudzego utworu, naprawienie szkody z tytułu naruszenia praw autorskich majątkowych, dopełnienie czynności dotyczących usunięcia skutków naruszenia praw autorskich przez składanie publicznego oświadczenia w odpowiedniej formie i treści.
 • Zajmujemy się prowadzeniem spraw sądowych dotyczących ochrony wizerunku.
 • Doradzamy w kwestiach prawa cytatu, dozwolonego użytku utworów, a także przy kształtowaniu relacji praw autorskich pomiędzy pracodawcą, a pracownikiem (utwory pracownicze)

 

Co jest przedmiotem prawa autorskiego?

Do przedmiotu prawa autorskiego zalicza się wszelki przejaw działalności twórczej o charakterze indywidualnej. Nie ma znaczenia, w jakiej postaci jest to dzieło, jakie ma przeznaczenie i sposób wyrażenia. Więcej światła na temat “Prawa autorskiego” ukazuje ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Dowiadujemy się z niej, że Prawo autorskie to wiązka uprawnień przysługujących twórcy utworu (a czasami innym upoważnionym podmiotom, np. pracodawcy w wyniku danego stosunku pracy). Takie Prawo autorskie twórcy pozwala na decydowanie o utworze, jego eksploatacji i czerpania korzyści finansowych. Zgodnie z powyższa ustawą regulowane są także kwestie dotyczące ochrony wizerunku.

Definicja ta jest bardzo rozległa, przez co przepisy o ochronie praw autorskich stają się dość rozległą i skomplikowaną dziedziną. Natomiast nie dla naszych adwokatów, którzy świadczą pomoc prawną w zakresie ochrony praw autorskich osobistych i majątkowych na terenie miasta Poznań i okolic.

Prawa autorskie – Rodzaje:

 • Prawa autorskie majątkowe – dotyczą korzyści finansowych, wynagrodzenia, za wykorzystywanie utworu. Określają także zakres jego eksploatacji. Prawa te są zbywalne i ograniczone czasowo oraz mogą być dziedziczone. Ograniczone na podstawie zasad dozwolonego użytku(publicznego i prywatnego). Najczęściej prawa autorskie majątkowe trwają przez cały okres życia twórcy utworu/dzieła oraz 70 lat po jego śmierci. Gdy twórca nie jest znany publicznie, to prawa te obowiązują przez okres 70 lat od momentu pierwszego rozpowszechnienia utworu.
 • Prawa autorskie osobiste – w terminologii prawniczej to tak zwane “ojcostwo utworu”. Określa korzyści wynikające z wiązania utworu z nazwiskiem jego autora. Te osobiste prawa autorskie w przeciwieństwie do majątkowych nigdy nie są zbywalne i nigdy nie wygasają. Nie mogą zostać przeniesione na inny podmiot. Natomiast autor ma prawo przedstawiać swoje dzieło za pomocą pseudonimu bądź anonimowo. Ma prawo żądać zachowania takiej samej treści i formy utworu. Autor może sprzedawać prawo autorskie do swojego utworu, tak by druga strona nie była odpowiedzialna za podawanie jego nazwiska i pseudonimu. Wszystko to należy jednak przedstawić w odpowiednio sformułowanej umowie kupna-sprzedaży i innych umowach.

Pomoc prawna dla twórców i producentów – prawo autorskie

Nasi Klienci mogą liczyć na wszelką pomoc prawną w zakresie ochrony praw autorskich osobistych i majątkowych. Specjalnie dla nich sporządzimy i zweryfikujemy umowy związane z prawem autorskim (np. umowy o dzieło, umowy o przeniesieniu praw majątkowych, umowy opcji i umowy o udzieleniu licencji). Reprezentujemy także podczas negocjowania warunków takich umów. Wystawiamy także opinie prawne na temat skutków zawarcia umowy związanej z prawami autorskimi.

Pomagamy Klientom na poziomie mediacji, a zarazem na etapie wszystkich sporów sądowych związanych z naruszeniem praw autorskich. Zapraszamy do skorzystania z pomocy naszych doświadczonych prawników, adwokatów i radców prawnych z Wrocławia!

Administratorem Twoich danych osobowych jestem  Iwo Klisz Kancelaria Adwokacka z/s we Wrocławiu. Więcej informacji o danych osobowych znajdziesz w linku

Administratorem Twoich danych osobowych jestem  Iwo Klisz Kancelaria Adwokacka z/s we Wrocławiu. Więcej informacji o danych osobowych znajdziesz w linku